Wszystkie narzędzia
Klirens kreatyniny

Klirens kreatyniny

Odpowiedz na wszystkie pytania, aby zobaczyć wynik

Dodatkowe informacje

Wydrukuj lub zapisz jako PDF
Instrukcje i referencje

Uwaga

To narzędzie służy wyłącznie celom edukacyjnym i nie stanowi ani nie zastępuje profesjonalnej porady. Narzędzie nie powinno być wykorzystywane do stawiania diagnozy medycznej lub prowadzenia leczenia.
Opis ogólny
Wzór klirensu kreatyniny Cockcrofta-Gaulta (CG ClCr) jest dobrze znaną metodą monitorowania funkcji nerek. Ze względu na wieloletnie zastosowanie w praktyce klinicznej jest często wykorzystywany w badaniach farmakokinetycznych i przy opracowywaniu wskazówek dotyczących dawkowania leków. Od czasu opracowania w 1976 r. został zwalidowany w ramach wielu badań klinicznych. Wzór CG jest podstawową metodą przewidywania czynności nerek stosowaną przez przemysł farmaceutyczny do dostosowywania dawek leków. Prostota użycia w połączeniu z rolą w ustalaniu dawkowania leków stosowanych w chorobach nerek sprawiły, że wzór CG ClCr jest niezwykle użyteczny w praktyce klinicznej.

Wzór

CrCl = ((140 - wiek) x waga x (1 dla mężczyzn i 0,85 dla kobiet))/(72 x kreatynina [mg/dl])

Referencje

Cockcroft DW, Gault MH. Prediction of creatinine clearance from serum creatinine. Nephron. 1976;16(1):31-41.

Wersja

5 (7.2.0)

O tym narzędziu

Klirens kreatyniny to miara funkcji nerek, która pozwala oszacować tempo, w jakim nerki filtrują kreatyninę z krwi i może być używana do dostosowania dawkowania niektórych leków u osób z przewlekłą chorobą nerek (PChN). PChN stanowi poważny problem zdrowia publicznego na całym świecie, dotykający miliony osób i zwiększający ryzyko chorób sercowo-naczyniowych, cukrzycy i nadciśnienia tętniczego. Klirens kreatyniny można zmierzyć, zbierając 24-godzinną próbkę moczu i próbkę krwi, lub można go oszacować za pomocą wzoru, który uwzględnia poziom kreatyniny w surowicy, wiek, wagę i płeć pacjenta. Najczęściej używanym wzorem jest równanie Cockcrofta-Gaulta, które zostało opracowane w 1973 roku. Równanie Cockcrofta-Gaulta, mimo że jest proste i powszechnie dostępne, ma pewne wady. Na przykład, może nie być dokładne w niektórych grupach, na przykład w przypadku osób otyłych, starszych, niedożywionych lub tych z ekstremalną masą mięśniową czy chorobą wątroby. Dodatkowo inne równania szacujące szybkość filtracji kłębuszkowej (GFR), takie jak równania CKD-EPI (Chronic Kidney Disease Epidemiology Collaboration), stały się preferowanym sposobem szacowania funkcji nerek zgodnie z obecnymi wytycznymi. Jednakże instrukcje użytkowania dla kilku (głównie starszych, ale wciąż powszechnie używanych) leków nadal podają korekty dla upośledzenia nerek na podstawie klirensu kreatyniny.
© Mediately v.9.18.0
MEDIATELY
ReklamaKariera
© Mediately v.9.18.0
POBIERZ APLIKACJĘ

Odkryj aplikację mobilną Mediately

Otrzymuj spersonalizowane treści, korzystaj z nich offline i ciesz się z lepszej obsługi.

Używamy plików cookie do personalizowania treści, reklam i analizowania ruchu na stronie. Przeczytaj naszą Politykę prywatności, aby dowiedzieć się więcej.