Szybsze wyszukiwanie leków. Wypróbuj narzędzie do sprawdzania interakcji.
Szybsze wyszukiwanie leków. Wypróbuj narzędzie do sprawdzania interakcji.
Wszystkie narzędzia
Klirens kreatyniny

Klirens kreatyniny

Odpowiedz na wszystkie pytania, aby zobaczyć wynik

Dodatkowe informacje

Wydrukuj lub zapisz jako PDF
Instrukcje i referencje

Uwaga

To narzędzie służy wyłącznie celom edukacyjnym i nie stanowi ani nie zastępuje profesjonalnej porady. Narzędzie nie powinno być wykorzystywane do stawiania diagnozy medycznej lub prowadzenia leczenia.
Opis ogólny
Wzór klirensu kreatyniny Cockcrofta-Gaulta (CG ClCr) jest dobrze znaną metodą monitorowania funkcji nerek. Ze względu na wieloletnie zastosowanie w praktyce klinicznej jest często wykorzystywany w badaniach farmakokinetycznych i przy opracowywaniu wskazówek dotyczących dawkowania leków. Od czasu opracowania w 1976 r. został zwalidowany w ramach wielu badań klinicznych. Wzór CG jest podstawową metodą przewidywania czynności nerek stosowaną przez przemysł farmaceutyczny do dostosowywania dawek leków. Prostota użycia w połączeniu z rolą w ustalaniu dawkowania leków stosowanych w chorobach nerek sprawiły, że wzór CG ClCr jest niezwykle użyteczny w praktyce klinicznej.

Wzór

CrCl = ((140 - wiek) x waga x (1 dla mężczyzn i 0,85 dla kobiet))/(72 x kreatynina [mg/dl])

Referencje

Cockcroft DW, Gault MH. Prediction of creatinine clearance from serum creatinine. Nephron. 1976;16(1):31-41.

Wersja

5 (7.9.0)

O tym narzędziu

Klirens kreatyniny to miara funkcji nerek, która pozwala oszacować tempo, w jakim nerki filtrują kreatyninę z krwi i może być używana do dostosowania dawkowania niektórych leków u osób z przewlekłą chorobą nerek (PChN). PChN stanowi poważny problem zdrowia publicznego na całym świecie, dotykający miliony osób i zwiększający ryzyko chorób sercowo-naczyniowych, cukrzycy i nadciśnienia tętniczego. Klirens kreatyniny można zmierzyć, zbierając 24-godzinną próbkę moczu i próbkę krwi, lub można go oszacować za pomocą wzoru, który uwzględnia poziom kreatyniny w surowicy, wiek, wagę i płeć pacjenta. Najczęściej używanym wzorem jest równanie Cockcrofta-Gaulta, które zostało opracowane w 1973 roku. Równanie Cockcrofta-Gaulta, mimo że jest proste i powszechnie dostępne, ma pewne wady. Na przykład, może nie być dokładne w niektórych grupach, na przykład w przypadku osób otyłych, starszych, niedożywionych lub tych z ekstremalną masą mięśniową czy chorobą wątroby. Dodatkowo inne równania szacujące szybkość filtracji kłębuszkowej (GFR), takie jak równania CKD-EPI (Chronic Kidney Disease Epidemiology Collaboration), stały się preferowanym sposobem szacowania funkcji nerek zgodnie z obecnymi wytycznymi. Jednakże instrukcje użytkowania dla kilku (głównie starszych, ale wciąż powszechnie używanych) leków nadal podają korekty dla upośledzenia nerek na podstawie klirensu kreatyniny.
Drugs app phone

Skorzystaj z aplikacji Mediately

Szybciej uzyskaj informacje o leku.

Skanuj aparatem telefonu.
4,9

Ponad 20 tys. ocen

Skorzystaj z aplikacji Mediately

Szybciej uzyskaj informacje o leku.

4,9

Ponad 20 tys. ocen

Używamy plików cookie do personalizowania treści, reklam i analizowania ruchu na stronie. Przeczytaj naszą Politykę prywatności, aby dowiedzieć się więcej.