Toate instrumentele
Clearance al creatininei

Clearance al creatininei

Răspundeți la toate întrebările pentru a vedea rezultatul

Informații suplimentare

Listați sau salvați ca PDF
Instrucțiuni și referințe

Avertizare

Acest instrument este destinat exclusiv scopurilor educaționale și nu constituie consultație de specialitate sau substitut pentru consultațiile de specialitate. Instrumentul nu trebuie folosit pentru diagnosticarea medicală și/sau acordarea tratamentului medical corespunzător.
Descriere generală
Ecuația Cockcroft-Gault a clearance-ului creatininei (C-G ClCr) este o metodă bine stabilită pentru anticiparea funcției renale; prezența sa de durată în practica medicală a stabilit utilizarea acesteia în studiile farmacocinetice și în indicațiile privind dozarea medicamentelor. Ecuația a fost validată în multe studii clinice de când a fost dezvoltată în 1976. Ecuația C-G este metoda principală de anticipare a bolilor renale folosită de industria medicamentelor, pentru stabilirea ajustării dozelor pentru bolile renale. Combinarea validității sale recunoscute și a rolului său în dozarea medicamentelor renale a stabilit utilitatea folosirii ecuației C-G ClCr în practica medicală.

Formula

CrCl = ((140 – vârstă) × greutatea × (1 la bărbați și 0,85 la femei))/(72 × creatinina [mg/dl])

Referințe

Cockcroft DW, Gault MH. Prediction of creatinine clearance from serum creatinine. Nephron. 1976;16(1):31-41.

Versiune

5 (6.4.1)
© Mediately v.9.4.0
MEDIATELY
PublicitateCariere
© Mediately v.9.4.0
DESCĂRCAȚI APLICAȚIA