MKB-10

A00-B99

Nekatere infekcijske in parazitarne bolezni

C00-D48

Neoplazme

D50-D89

Bolezni krvi in krvotvornih organov ter nekatere imunsko pogojene bolezni

E00-E89

Endokrine, prehranske (nutricijske) in presnovne (metabolične) bolezni

E00-E07

Bolezni ščitnice

E09-E14

Intermediarna hiperglikemija in sladkorna bolezen

E09

Intermediarna hiperglikemija

E09.2

Intermediarna hiperglikemija z ledvičnim zapletom

E09.21

Intermediarna hiperglikemija z začetno nefropatijo

E09.29

Intermediarna hiperglikemija z drugim opredeljenim ledvičnim zapletom

E09.3

Intermediarna hiperglikemija z očesnim zapletom

E09.31

Intermediarna hiperglikemija z neproliferativno retinopatijo

E09.32

Intermediarna hiperglikemija z drugo obliko retinopatije

E09.4

Intermediarna hiperglikemija z nevrološkim zapletom

E09.40

Intermediarna hiperglikemija z neopredeljeno nevropatijo

E09.42

Intermediarna hiperglikemija s polinevropatijo

E09.5

Intermediarna hiperglikemija s perifernim žilnim zapletom

E09.51

Intermediarna hiperglikemija s perifernim žilnim zapletom, brez gangrene

E09.52

Intermediarna hiperglikemija s perifernim žilnim zapletom, z gangreno

E09.7

Intermediarna hiperglikemija z več zapleti

E09.71

Intermediarna hiperglikemija z več mikrovaskularnimi zapleti

E09.72

Intermediarna hiperglikemija z značilnostmi insulinske rezistence

E09.8

Intermediarna hiperglikemija z neopredeljenimi zapleti

E09.9

Intermediarna hiperglikemija brez zapletov

E10

Sladkorna bolezen tipa 1
Diabetes mellitus ab insulino dependens

E10.0

Sladkorna bolezen tipa 1 s hiperosmolarnostjo
Diabetes mellitus ab insulino dependens, cum comato diabetico et sine ketoacidosi 

E10.01

Sladkorna bolezen tipa 1 s hiperosmolarnostjo brez aketotične hiperglikemično-hiperosmolarne kome

E10.02

Sladkorna bolezen tipa 1 s hiperosmolarnostjo in komo

E10.1

Sladkorna bolezen tipa 1 s ketoacidozo
Diabetes mellitus ab insulino dependens, cum ketoacidosi 

E10.11

Sladkorna bolezen tipa 1 s ketoacidozo, ki poteka brez kome

E10.12

Sladkorna bolezen tipa 1 s ketoacidozo in komo

E10.13

Sladkorna bolezen tipa 1 z laktatno acidozo, ki poteka brez kome

E10.14

Sladkorna bolezen tipa 1 z laktatno acidozo in komo

E10.15

Sladkorna bolezen tipa 1 s ketoacidozo in laktatno acidozo, ki poteka brez kome

E10.16

Sladkorna bolezen tipa 1 s ketoacidozo in laktatno acidozo s komo

E10.2

Sladkorna bolezen tipa 1 z ledvičnim zapletom
Diabetes mellitus ab insulino dependens, cum complicationibus renalibus 

E10.21

Sladkorna bolezen tipa 1 z začetno ledvično okvaro

E10.22

Sladkorna bolezen tipa 1 z napredovalo ledvično okvaro

E10.29

Sladkorna bolezen tipa 1 z drugim opredeljenim ledvičnim zapletom

E10.3

Sladkorna bolezen tipa 1 z očesnim zapletom
Diabetes mellitus ab insulino dependens, cum complicationibus ophthalmicis 

E10.31

Sladkorna bolezen tipa 1 z neproliferativno retinopatijo

E10.32

Sladkorna bolezen tipa 1 s preproliferativno retinopatijo

E10.33

Sladkorna bolezen tipa 1 s proliferativno retinopatijo

E10.34

Sladkorna bolezen tipa 1 z drugo opredeljeno retinopatijo

E10.35

Sladkorna bolezen tipa 1 z napredovalo boleznijo oči

E10.36

Sladkorna bolezen tipa 1 z diabetično kataraktno

E10.39

Sladkorna bolezen tipa 1 z drugim opredeljenim očesnim zapletom

E10.4

Sladkorna bolezen tipa 1 z nevrološkim zapletom
Diabetes mellitus ab insulino dependens, cum complicationibus neurologicis 

E10.40

Sladkorna bolezen tipa 1 z neopredeljeno nevropatijo

E10.41

Sladkorna bolezen tipa 1 z diabetično mononevropatijo

E10.42

Sladkorna bolezen tipa 1 z diabetično polinevropatijo

E10.43

Sladkorna bolezen tipa 1 z avtonomno nevropatijo

E10.49

Sladkorna bolezen tipa 1 z drugim opredeljenim nevrološkim zapletom

E10.5

Sladkorna bolezen tipa 1 s perifernim žilnim zapletom
Diabetes mellitus ab insulino dependens, cum complicationibus systematis circularis peripherici 

E10.51

Sladkorna bolezen tipa 1 s perifernim žilnim zapletom, brez gangrene

E10.52

Sladkorna bolezen tipa 1 s perifernim žilnim zapletom, z gangreno

E10.53

Sladkorna bolezen tipa 1 z diabetično kardiomiopatijo

E10.6

Sladkorna bolezen tipa 1 z drugimi opredeljenimi zapleti
Diabetes mellitus ab insulino dependens, cum complicationibus aliis specificatis 

E10.61

Sladkorna bolezen tipa 1 z opredeljenim diabetičnim mišično-skeletnim in vezivnotkivnim zapletom

E10.62

Sladkorna bolezen tipa 1 z opredeljenim zapletom kože in podkožja

E10.63

Sladkorna bolezen tipa 1 z opredeljenim zapletom obzobnih tkiv

E10.64

Sladkorna bolezen tipa 1 s hipoglikemijo

E10.65

Sladkorna bolezen tipa 1, slabo urejena

E10.69

Sladkorna bolezen tipa 1, z drugim opredeljenim zapletom

E10.7

Sladkorna bolezen tipa 1 z več zapleti
Diabetes mellitus ab insulino dependens, cum complicationibus multiplicibus 

E10.71

Sladkorna bolezen tipa 1 z več mikrovaskularnimi ali drugimi opredeljenimi ekstravaskularnimi zapleti

E10.73

Sladkorna bolezen tipa 1 z razjedo na nogi, različne etiologije

E10.8

Sladkorna bolezen tipa 1 z neopredeljenimi zapleti
Diabetes mellitus ab insulino dependens, cum complicationibus,non specificatis 

E10.9

Sladkorna bolezen tipa 1 brez zapletov
Diabetes mellitus ab insulino dependens sine complicationibus 

E11

Sladkorna bolezen tipa 2
Diabetes mellitus ad insulino independens

E11.0

Sladkorna bolezen tipa 2 s komo
Diabetes mellitus ad insulino independens, cum comato diabetico et sine ketoacidosi 

E11.01

Sladkorna bolezen tipa 2 s hiperosmolarnostjo brez aketotične hiperglikemično-hiperosmolarne kome

E11.02

Sladkorna bolezen tipa 2 s hiperosmolarnostjo in komo

E11.1

Sladkorna bolezen tipa 2 s ketoacidozo
Diabetes mellitus ab insulino independens, cum ketoacidosi 

E11.11

Sladkorna bolezen tipa 2 s ketoacidozo, ki poteka brez kome

E11.12

Sladkorna bolezen tipa 2 s ketoacidozo in komo

E11.13

Sladkorna bolezen tipa 2 z laktatno acidozo, ki poteka brez kome

E11.14

Sladkorna bolezen tipa 2 z laktatno acidozo in komo

E11.15

Sladkorna bolezen tipa 2 s ketoacidozo in laktatno acidozo, ki poteka brez kome

E11.16

Sladkorna bolezen tipa 2 s ketoacidozo in laktatno acidozo s komo

E11.2

Sladkorna bolezen tipa 2 z ledvičnim zapletom
Diabetes mellitus ab insulino independens, cum complicationibus renalibus 

E11.21

Sladkorna bolezen tipa 2 z začetno ledvično okvaro

E11.22

Sladkorna bolezen tipa 2 z napredovalo ledvično okvaro

E11.29

Sladkorna bolezen tipa 2 z drugim opredeljenim ledvičnim zapletom

E11.3

Sladkorna bolezen tipa 2 z očesnim zapletom
Diabetes mellitus ab insulino independens, cum complicationibus ophthalmicis 

E11.31

Sladkorna bolezen tipa 2 z neproliferativno retinopatijo

E11.32

Sladkorna bolezen tipa 2 s preproliferativno retinopatijo

E11.33

Sladkorna bolezen tipa 2 s proliferativno retinopatijo

E11.34

Sladkorna bolezen tipa 2 z drugo opredeljeno retinopatijo

E11.35

Sladkorna bolezen tipa 2 z napredovalo boleznijo oči

E11.36

Sladkorna bolezen tipa 2 z diabetično kataraktno

E11.39

Sladkorna bolezen tipa 2 z drugim opredeljenim očesnim zapletom

E11.4

Sladkorna bolezen tipa 2 z nevrološkim zapletom
Diabetes mellitus ab insulino independens, cum complicationibus neurologicis 

E11.40

Sladkorna bolezen tipa 2 z neopredeljeno nevropatijo

E11.41

Sladkorna bolezen tipa 2 z diabetično mononevropatijo

E11.42

Sladkorna bolezen tipa 2 z diabetično polinevropatijo

E11.43

Sladkorna bolezen tipa 2 z avtonomno nevropatijo

E11.49

Sladkorna bolezen tipa 2 z drugim opredeljenim nevrološkim zapletom

E11.5

Sladkorna bolezen tipa 2 s perifernim žilnim zapletom
Diabetes mellitus ab insulino independens, cum complicationibus systematis circularis peripherici 

E11.51

Sladkorna bolezen tipa 2 s perifernim žilnim zapletom, brez gangrene

E11.52

Sladkorna bolezen tipa 2 s perifernim žilnim zapletom, z gangreno

E11.53

Sladkorna bolezen tipa 2 z diabetično kardiomiopatijo

E11.6

Sladkorna bolezen tipa 2 z drugimi opredeljenimi zapleti
Diabetes mellitus ab insulino independens, cum complicationibus aliis specificatis 

E11.61

Sladkorna bolezen tipa 2 z opredeljenim diabetičnim mišično-skeletnim in vezivnotkivnim zapletom

E11.62

Sladkorna bolezen tipa 2 z opredeljenim zapletom kože in podkožja

E11.63

Sladkorna bolezen tipa 2 z opredeljenim zapletom obzobnih tkiv

E11.64

Sladkorna bolezen tipa 2 s hipoglikemijo

E11.65

Sladkorna bolezen tipa 2, slabo urejena

E11.69

Sladkorna bolezen tipa 2, z drugim opredeljenim zapletom

E11.7

Sladkorna bolezen tipa 2 z več zapleti
Diabetes mellitus ab insulino independens, cum complicationibus multiplicibus 

E11.71

Sladkorna bolezen tipa 2 z več mikrovaskularnimi ali drugimi opredeljenimi ekstravaskularnimi zapleti

E11.72

Sladkorna bolezen tipa 2 z značilnostmi insulinske rezistence

E11.73

Sladkorna bolezen tipa 2 z razjedo na nogi, različne etiologije

E11.8

Sladkorna bolezen tipa 2 z neopredeljenimi zapleti
Diabetes mellitus ab insulino independens, cum complicationibus,non specificatis 

E11.9

Sladkorna bolezen tipa 2 brez zapletov
Diabetes mellitus ab insulino independens sine complicationibus 

E13

Druge vrste sladkorna bolezen (diabetes)
Diabetes mellitus alius, specificatus

E13.0

Sladkorna bolezen drugega tipa s komo
Diabetes mellitus alius, specificatus, cum comato diabetico et sine ketoacidosi 

E13.01

Sladkorna bolezen drugega tipa s hiperosmolarnostjo brez aketotične hiperglikemično-hiperosmolarne kome

E13.02

Sladkorna bolezen drugega tipa s hiperosmolarnostjo in komo

E13.1

Sladkorna bolezen drugega tipa s ketoacidozo
Diabetes mellitus alius, specificatus, cum ketoacidosi 

E13.11

Sladkorna bolezen drugega tipa s ketoacidozo, ki poteka brez kome

E13.12

Sladkorna bolezen drugega tipa s ketoacidozo in komo

E13.13

Sladkorna bolezen drugega tipa z laktatno acidozo, ki poteka brez kome

E13.14

Sladkorna bolezen drugega tipa z laktatno acidozo in komo

E13.15

Sladkorna bolezen drugega tipa s ketoacidozo in laktatno acidozo, ki poteka vbrez kome

E13.16

Sladkorna bolezen drugega tipa s ketoacidozo in laktatno acidozo s komo

E13.2

Sladkorna bolezen drugega tipa z ledvičnim zapletom
Diabetes mellitus alius, specificatus, cum complicationibus renalibus 

E13.21

Sladkorna bolezen drugega tipa z začetno ledvično okvaro

E13.22

Sladkorna bolezen drugega tipa z napredovalo ledvično okvaro

E13.29

Sladkorna bolezen drugega tipa z drugim opredeljenim ledvičnim zapletom

E13.3

Sladkorna bolezen drugega tipa z očesnim zapletom
Diabetes mellitus alius, specificatus, cum complicationibus ophthalmicis 

E13.31

Sladkorna bolezen drugega tipa z neproliferativno retinopatijo

E13.32

Sladkorna bolezen drugega tipa s preproliferativno retinopatijo

E13.33

Sladkorna bolezen drugega tipa s proliferativno retinopatijo

E13.34

Sladkorna bolezen drugega tipa z drugo opredeljeno retinopatijo

E13.35

Sladkorna bolezen drugega tipa z napredovalo boleznijo oči

E13.36

Sladkorna bolezen drugega tipa z diabetično katarakto

E13.39

Sladkorna bolezen drugega tipa z drugim opredeljenim očesnim zapletom

E13.4

Sladkorna bolezen drugega tipa z nevrološkim zapletom
Diabetes mellitus alius, specificatus, cum complicationibus neurologicis 

E13.40

Sladkorna bolezen drugega tipa z neopredeljeno nevropatijo

E13.41

Sladkorna bolezen drugega tipa z diabetično mononevropatijo

E13.42

Sladkorna bolezen drugega tipa z diabetično polinevropatijo

E13.43

Sladkorna bolezen drugega tipa z avtonomno nevropatijo

E13.49

Sladkorna bolezen drugega tipa z drugim opredeljenim nevrološkim zapletom

E13.5

Sladkorna bolezen drugega tipa s perifernim žilnim zapletom
Diabetes mellitus alius, specificatus, cum complicationibus systematis circularis peripherici 

E13.51

Sladkorna bolezen drugega tipa s perifernim žilnim zapletom, brez gangrene

E13.52

Sladkorna bolezen drugega tipa s perifernim žilnim zapletom, z gangreno

E13.53

Sladkorna bolezen drugega tipa z diabetično kardiomiopatijo

E13.6

Sladkorna bolezen drugega tipa z drugimi opredeljenimi zapleti
Diabetes mellitus alius, specificatus, cum complicationibus aliis specificatis 

E13.61

Sladkorna bolezen drugega tipa z opredeljenim diabetičnim mišično-skeletnim in vezivnotkivnim zapletom

E13.62

Sladkorna bolezen drugega tipa z opredeljenim zapletom kože in podkožja

E13.63

Sladkorna bolezen drugega tipa z opredeljenim zapletom obzobnih tkiv

E13.64

Sladkorna bolezen drugega tipa s hipoglikemijo

E13.65

Druge vrste sladkorna bolezen (diabetes), slabo urejena

E13.69

Druge vrste sladkorna bolezen (diabetes), z drugim opredeljenim zapletom

E13.7

Sladkorna bolezen drugega tipa z več zapleti
Diabetes mellitus alius, specificatus, cum complicationibus multiplicibus 

E13.71

Sladkorna bolezen drugega tipa z več mikrovaskularnimi ali drugimi opredeljenimi ekstravaskularnimi zapleti

E13.72

Sladkorna bolezen drugega tipa z značilnostmi insulinske rezistence

E13.73

Sladkorna bolezen drugega tipa z razjedo na nogi, različne etiologije

E13.8

Sladkorna bolezen drugega tipa z neopredeljenimi zapleti
Diabetes mellitus alius, specificatus, cum complicationibus,non specificatis 

E13.9

Sladkorna bolezen drugega tipa brez zapletov
Diabetes mellitus alius, specificatus sine complicationibus 

E14

Sladkorna bolezen neopredeljenega tipa
Diabetes mellitus, non specificatus

E14.0

Sladkorna bolezen neopredeljenega tipa s komo
Diabetes mellitus, non specificatus, cum comato diabetico et sine ketoacidosi 

E14.01

Sladkorna bolezen neopredeljenega tipas hiperosmolarnostjo brez aketotične hiperglikemično-hiperosmolarne kome

E14.02

Sladkorna bolezen neopredeljenega tipa s hiperosmolarnostjo in komo

E14.1

Sladkorna bolezen neopredeljenega tipa s ketoacidozo
Diabetes mellitus, non specificatus, cum ketoacidosi 

E14.11

Sladkorna bolezen neopredeljenega tipas ketoacidozo, ki poteka brez kome

E14.12

Sladkorna bolezen neopredeljenega tipa s ketoacidozo in komo

E14.13

Sladkorna bolezen neopredeljenega tipa z laktatno acidozo, ki poteka brez kome

E14.14

Sladkorna bolezen neopredeljenega tipa z laktatno acidozo in komo

E14.15

Sladkorna bolezen neopredeljenega tipa s ketoacidozo in laktatno acidozo, ki poteka brez kome

E14.16

Sladkorna bolezen neopredeljenega tipa s ketoacidozo in laktatno acidozo s komo

E14.2

Sladkorna bolezen neopredeljenega tipa z ledvičnim zapletom
Diabetes mellitus, non specificatus, cum complicationibus renalibus 

E14.21

Sladkorna bolezen neopredeljenega tipa z začetno ledvično okvaro

E14.22

Sladkorna bolezen neopredeljenega tipa z napredovalo ledvično okvaro

E14.29

Sladkorna bolezen neopredeljenega tipa z drugim opredeljenim ledvičnim zapletom

E14.3

Sladkorna bolezen neopredeljenega tipa z očesnim zapletom
Diabetes mellitus, non specificatus, cum complicationibus ophthalmicis 

E14.31

Sladkorna bolezen neopredeljenega tipa z neproliferativno retinopatijo

E14.32

Sladkorna bolezen neopredeljenega tipa s preproliferativno retinopatijo

E14.33

Sladkorna bolezen neopredeljenega tipa s proliferativno retinopatijo

E14.34

Sladkorna bolezen neopredeljenega tipa z drugo opredeljeno retinopatijo

E14.35

Sladkorna bolezen neopredeljenega tipa z napredovalo boleznijo oči

E14.36

Sladkorna bolezen neopredeljenega tipa z diabetično kataraktno

E14.39

Sladkorna bolezen neopredeljenega tipa z drugim opredeljenim očesnim zapletom

E14.4

Sladkorna bolezen neopredeljenega tipa z nevrološkim zapletom
Diabetes mellitus, non specificatus, cum complicationibus neurologicis 

E14.40

Sladkorna bolezen neopredeljenega tipa z neopredeljeno nevropatijo

E14.41

Sladkorna bolezen neopredeljenega tipa z diabetično mononevropatijo

E14.42

Sladkorna bolezen neopredeljenega tipa z diabetično polinevropatijo

E14.43

Sladkorna bolezen neopredeljenega tipa z avtonomno nevropatijo

E14.49

Sladkorna bolezen neopredeljenega tipa z drugim opredeljenim nevrološkim zapletom

E14.5

Sladkorna bolezen neopredeljenega tipa s perifernim žilnim zapletom
Diabetes mellitus, non specificatus, cum complicationibus systematis circularis peripherici 

E14.51

Sladkorna bolezen neopredeljenega tipa s perifernim žilnim zapletom, brez gangrene

E14.52

Sladkorna bolezen neopredeljenega tipa s perifernim žilnim zapletom, z gangreno

E14.53

Sladkorna bolezen neopredeljenega tipa z diabetično kardiomiopatijo

E14.6

Sladkorna bolezen neopredeljenega tipa z drugimi opredeljenimi zapleti
Diabetes mellitus, non specificatus, cum complicationibus aliis specificatis 

E14.61

Sladkorna bolezen neopredeljenega tipa z opredeljenim diabetičnim mišično-skeletnim in vezivnotkivnim zapletom

E14.62

Sladkorna bolezen neopredeljenega tipa z opredeljenim zapletom kože in podkožja

E14.63

Sladkorna bolezen neopredeljenega tipa z opredeljenim zapletom obzobnih tkiv

E14.64

Sladkorna bolezen neopredeljenega tipa s hipoglikemijo

E14.65

Sladkorna bolezen neopredeljenega tipa, slabo urejena

E14.69

Sladkorna bolezen neopredeljenega tipa, z drugim opredeljenim zapletom

E14.7

Sladkorna bolezen neopredeljenega tipa z več zapleti
Diabetes mellitus, non specificatus, cum complicationibus multiplicibus 

E14.71

Sladkorna bolezen neopredeljenega tipa z več mikrovaskularnimi ali drugimi opredeljenimi ekstravaskularnimi zapleti

E14.72

Sladkorna bolezen neopredeljenega tipa z značilnostmi insulinske rezistence

E14.73

Sladkorna bolezen neopredeljenega tipa z razjedo na nogi, različne etiologije

E14.8

Sladkorna bolezen neopredeljenega tipa z neopredeljenimi zapleti
Diabetes mellitus, non specificatus, cum complicationibus,non specificatis 

E14.9

Sladkorna bolezen neopredeljenega tipa brez zapletov
Diabetes mellitus, non specificatus sine complicationibus 

E15-E16

Druge motnje regulacije glukoze in endokrine sekrecije trebušne slinavke (pankreasa)

E20-E35

Bolezni drugih endokrinih žlez (žlez z notranjim izločanjem)

E40-E46

Nedohranjenost

E50-E64

Druga pomanjkanja v prehrani

E65-E68

Debelost in druge vrste prenahranjenost

E70-E89

Presnovne (metabolične) motnje

F00-F99

Duševne in vedenjske motnje

G00-G99

Bolezni živčevja

H00-H59

Bolezni očesa in očesnih adneksov

H60-H95

Bolezni ušesa in mastoida

I00-I99

Bolezni obtočil

J00-J99

Bolezni dihal

K00-K93

Bolezni prebavil

L00-L99

Bolezni kože in podkožja

M00-M99

Bolezni mišično-skeletnega sistema in vezivnega tkiva

N00-N99

Bolezni sečil in spolovil

O00-O99

Nosečnost, porod in poporodno obdobje (puerperij)

P00-P96

Nekatera stanja, ki izvirajo v perinatalnem (obporodnem) obdobju

Q00-Q99

Prirojene malformacije, deformacije in kromosomske nenormalnosti

R00-R99

Simptomi, znaki ter nenormalni klinični in laboratorijski izvidi, neuvrščeni drugje

S00-T98

Poškodbe, zastrupitve in nekatere druge posledice zunanjih vzrokov

U00-U49

Kode za posebne namene

U50-U73

Zunanji vzroki obolevnosti in umrljivosti

U78-U88

Kode za posebne namene

U91-U92

Kode za posebne namene

V00-Y98

Zunanji vzroki obolevnosti in umrljivosti

Z00-Z99

Dejavniki, ki vplivajo na zdravstveno stanje in na stik z zdravstveno službo

NOVO: Pregledovalnik interakcij zdravil

Prenesite aplikacijo Mediately. Preverite resnost interakcij in pridobite priporočila, kako jih razrešiti.

Uporabljamo piškotke Piškotki nam pomagajo, da vam lahko zagotovimo najboljšo možno izkušnjo naše spletne strani. Z uporabo spletne strani se strinjate z rabo piškotkov. Več o tem, kako jih uporabljamo, si preberite v naši politiki piškotkov.