MKB-10

A00-B99

Nekatere infekcijske in parazitske bolezni

C00-D48

Neoplazme

D50-D89

Bolezni krvi in krvotv. organov ter nekatere bol., pri katerih je udel. imunski odziv

E00-E89

Endokrine, prehranske (nutricijske) in presnovne (metabolične) bolezni

F00-F99

Duševne in vedenjske motnje

G00-G99

Bolezni živčevja

G00-G09

Vnetne bolezni centralnega živčevja

G10-G13

Sistemske atrofije, ki primarno prizadenejo centralno živčevje

G20-G26

Ekstrapiramidne bolezni in motnje gibanja

G30-G32

Druge degenerativne bolezni živčevja

G35-G37

Demielinizacijske bolezni centralnega živčevja

G40-G47

Epizodne in paroksizmalne motnje

G50-G59

Okvare živcev, živčnih korenin in pletežev

G60-G64

Polinevropatije in druge bolezni perifernega živčevja

G70-G73

Bolezni živčnomišičnega stika in mišičja

G80-G83

Cerebralna paraliza in drugi paralizni sindromi

G80

Cerebralna paraliza
Paralysis cerebralis

G80.0

Spastična cerebralna paraliza
Paralysis cerebralis spastica quadriplegica

G80.00

Spastična cerebralna paraliza, neopredeljena

G80.01

Spastična diplegična cerebralna paraliza

G80.02

Spastična hemiplegična cerebralna paraliza

G80.03

Spastična kvadriplegična cerebralna paraliza

G80.09

Druge spastične cerebralne paralize

G80.3

Diskinetična cerebralna paraliza
Paralysis cerebralis dyskinetica

G80.4

Ataktična cerebralna paraliza
Paralysis cerebralis ataxica

G80.8

Druge cerebralne paralize
Paralysis cerebralis alia

G80.9

Cerebralna paraliza, neopredeljena
Paralysis cerebralis, non specificata

G81

Hemiplegija
Hemiplegia

G81.0

Flakcidna hemiplegija
Hemiplegia flaccida

G81.1

Spastična hemiplegija
Hemiplegia spastica

G81.9

Hemiplegija, neopredeljena
Hemiplegia, non specificata

G82

Paraplegija in tetraplegija
Paraplegia et tetraplegia

G82.0

Flakcidna paraplegija
Paraplegia flaccida

G82.00

Flakcidna paraplegija, neopredeljena

G82.01

Flakcidna paraplegija, neopredeljena, akutna

G82.02

Flakcidna paraplegija, neopredeljena, kronična

G82.03

Flakcidna paraplegija, popolna, akutna

G82.04

Flakcidna paraplegija, popolna, kronična

G82.05

Flakcidna paraplegija, nepopolna, akutna

G82.06

Flakcidna paraplegija, nepopolna, kronična

G82.1

Spastična paraplegija
Paraplegia spastica

G82.10

Spastična paraplegija, neopredeljena

G82.11

Spastična paraplegija, neopredeljena, akutna

G82.12

Spastična paraplegija, neopredeljana, kronična

G82.13

Spastična paraplegija, popolna, akutna

G82.14

Spastična paraplegija, popolna, kronična

G82.15

Spastična paraplegija, nepopolna, akutna

G82.16

Spastična paraplegija, nepopolna, kronična

G82.2

Paraplegija, neopredeljena
Paraplegia, non specificata

G82.20

Paraplegija, neopredeljena, neopredeljena

G82.21

Paraplegija, neopredeljena, akutna

G82.22

Paraplegija, neopredeljena, kronična

G82.23

Paraplegija, neopredeljena, popolna, akutna

G82.24

Paraplegija, neopredeljena, popolna, kronična

G82.25

Paraplegija, neopredeljena, nepopolna, akutna

G82.26

Paraplegija, neopredeljena, nepopolna, kronična

G82.3

Flakcidna tetraplegija
Tetraplegia flaccida

G82.30

Flakcidna tetraplegija, neopredeljena

G82.31

Flakcidna tetraplegija, neopredeljena, akutna

G82.32

Flakcidna tetraplegija, neopredeljena, kronična

G82.33

Flakcidna tetraplegija, popolna, akutna

G82.34

Flakcidna tetraplegija, popolna, kronična

G82.35

Flakcidna tetraplegija, nepopolna, akutna

G82.36

Flakcidna tetraplegija, nepopolna, kronična

G82.4

Spastična tetraplegija
Tetraplegia spastica

G82.40

Spastična tetraplegija, neopredeljena

G82.41

Spastična tetraplegija, neopredeljena, akutna

G82.42

Spastična tetraplegija, neopredeljena, kronična

G82.43

Spastična tetraplegija, popolna, akutna

G82.44

Spastična tetraplegija, popolna, kronična

G82.45

Spastična tetraplegija, nepopolna, akutna

G82.46

Spastična tetraplegija, nepopolna, kronična

G82.5

Tetraplegija, neopredeljena
Tetraplegia, non specificata

G82.50

Tetraplegija, neopredeljena, neopredeljena

G82.51

Tetraplegija, neopredeljena, akutna

G82.52

Tetraplegija, neopredeljena, kronična

G82.53

Tetraplegija, neopredeljena, popolna, akutna

G82.54

Tetraplegija, neopredeljena, popolna, kronična

G82.55

Tetraplegija, neopredeljena, nepopolna, akutna

G82.56

Tetraplegija, neopredeljena, nepopolna, kronična

G83

Drugi paralitični sindromi
Paralyses aliae

G83.0

Diplegija zgornjih udov
Diplegia extremitatum superiorum

G83.1

Monoplegija spodnjega uda
Monoplegia extremitatis inferioris

G83.2

Monoplegija zgornjega uda
Monoplegia extremitatis superioris

G83.3

Monoplegija, neopredeljena
Monoplegia, non specificata

G83.4

Sindrom kavde ekvine
Syndroma caudae equinae

G83.8

Drugi opredeljeni paralitični sindromi
Syndromata paralytica specificata, alia

G83.9

Paralitični sindrom, neopredeljen
Syndroma paralyticum, non specificatum

G90-G99

Druge motnje živčevja

H00-H59

Bolezni očesa in adneksov

H60-H95

Bolezni ušesa in mastoida

I00-I99

Bolezni obtočil

J00-J99

Bolezni dihal

K00-K93

Bolezni prebavil

L00-L99

Bolezni kože in podkožja

M00-M99

Bolezni mišičnoskeletnega sistema in vezivnega tkiva

N00-N99

Bolezni sečil in spolovil

O00-O99

Nosečnost, porod in poporodno obdobje (puerperij)

P00-P96

Nekatera stanja, ki izvirajo v perinatalnem (obporodnem) obdobju

Q00-Q99

Prirojene malformacije, deformacije in kromosomske nenormalnosti

R00-R99

Simptomi, znaki ter nenormalni klinični in laboratorijski izvidi, neuvrščeni drugje

S00-T98

Poškodbe, zastrupitve in nekatere druge posledice zunanjih vzrokov

U00-U49

Kode za posebne namene

U50-Y98

Zunanji vzroki obolevnosti in umrljivosti

Z00-Z99

Dejavniki, ki vplivajo na zdravstveno stanje in na stik z zdravstveno službo