Poiščite zdravila hitreje. Preizkusite pregledovalnik interakcij.
Poiščite zdravila hitreje. Preizkusite pregledovalnik interakcij.

MKB-10

A00-B99

Nekatere infekcijske in parazitarne bolezni

C00-D48

Neoplazme

D50-D89

Bolezni krvi in krvotvornih organov ter nekatere imunsko pogojene bolezni

E00-E89

Endokrine, prehranske (nutricijske) in presnovne (metabolične) bolezni

F00-F99

Duševne in vedenjske motnje

G00-G99

Bolezni živčevja

H00-H59

Bolezni očesa in očesnih adneksov

H60-H95

Bolezni ušesa in mastoida

I00-I99

Bolezni obtočil

J00-J99

Bolezni dihal

K00-K93

Bolezni prebavil

L00-L99

Bolezni kože in podkožja

M00-M99

Bolezni mišično-skeletnega sistema in vezivnega tkiva

N00-N99

Bolezni sečil in spolovil

O00-O99

Nosečnost, porod in poporodno obdobje (puerperij)

P00-P96

Nekatera stanja, ki izvirajo v perinatalnem (obporodnem) obdobju

Q00-Q99

Prirojene malformacije, deformacije in kromosomske nenormalnosti

R00-R99

Simptomi, znaki ter nenormalni klinični in laboratorijski izvidi, neuvrščeni drugje

S00-T98

Poškodbe, zastrupitve in nekatere druge posledice zunanjih vzrokov

S00-S09

Poškodbe glave

S10-S19

Poškodbe vratu

S20-S29

Poškodbe prsnega koša

S30-S39

Poškodbe trebuha, spodnjega dela hrbta, ledvene hrbtenice in medenice

S40-S49

Poškodbe rame in nadlakti

S50-S59

Poškodbe komolca in podlakti

S60-S69

Poškodbe zapestja in roke

S70-S79

Poškodbe kolka in stegna

S80-S89

Poškodbe kolena in goleni

S80

Površinska poškodba goleni
Laesio traumatica cruris superficialis

S80.0

Udarnina kolena
Contusio genus

S80.1

Udarnina na drugih in neopredeljenih delih goleni
Contusio partium cruris aliarum, non specificatarum

S80.7

Multiple površinske poškodbe goleni
Laesio traumatica cruris, superficialis multiplex

S80.8

Druge površinske poškodbe goleni
Laesiones traumaticae cruris, superficiales aliae

S80.81

Odrgnina goleni

S80.82

Podplutba goleni

S80.83

Pik žuželke goleni

S80.84

Tujek goleni

S80.88

Druge površinske poškodbe goleni

S80.9

Površinska poškodba goleni, neopredeljena
Laesio traumatica cruris, superficialis, non specificata

S81

Rana na goleni
Vulnus apertum cruris

S81.0

Rana na kolenu
Vulnus apertum genus

S81.7

Multiple rane na goleni
Vulnus apertum cruris multiplex

S81.8

Rana na drugih delih goleni
Vulnus apertum partium cruris aliarum

S81.81

Rana na drugih delih goleni, ki komunicira z zlomom

S81.82

Rana na drugih delih goleni, ki komunicira z izpahom

S81.88

Rana na drugih delih goleni

S81.9

Rana na goleni, del neopredeljen
Vulnus apertum cruris, partis non specificatae

S82

Zlom goleni, vključno s skočnim sklepom
Fractura cruris, regionem talocruralem includens

S82.0

Zlom pogačice
Fractura patellae

S82.1

Zlom zgornjega dela golenice
Fractura tibiae, pars proximalis

S82.11

Zlom zgornjega dela golenice z zlomom mečnice

S82.18

Zlom zgornjega dela golenice, drugo

S82.2

Zlom diafize golenice
Fractura corporis tibiae

S82.21

Zlom diafize golenice z zlomom mečnice

S82.28

Zlom diafize golenice, drugo

S82.3

Zlom spodnjega dela golenice
Fractura tibiae, pars distalis

S82.31

Zlom spodnjega dela golenice, z zlomom mečnice

S82.38

Zlom spodnjega dela golenice, drugo

S82.4

Zlom samo mečnice
Fractura fibulae

S82.40

Zlom samo mečnice, neopredeljen

S82.41

Zlom glavice mečnice

S82.42

Zlom diafize mečnice

S82.49

Zlom samo mečnice, multipli zlomi

S82.5

Zlom notranjega maleola
Fractura malleoli medialis

S82.6

Zlom zunanjega maleola
Fractura malleoli lateralis

S82.7

Multipli zlomi goleni
Fractura cruris multiplex, pars distalis

S82.8

Zlomi drugih delov goleni
Fractura partium cruris aliarum

S82.81

Bimaleolarni zlom

S82.82

Trimaleolarni zlom

S82.88

Drugi zlomi spodnjega dela goleni

S82.9

Zlom goleni, del neopredeljen
Fractura cruris, pars non specificata

S83

Izpah, izvin in nateg sklepov in vezi kolena
Luxatio, distorsio et distensio articulorum et ligamentorum genus

S83.0

Izpah pogačice
Luxatio patellae

S83.1

Izpah kolena
Luxatio genus

S83.10

Izpah kolena, neopredeljen

S83.11

Sprednji izpah kolena

S83.12

Zadnji izpah kolena

S83.13

Medialni izpah kolena

S83.14

Lateralni izpah kolena

S83.18

Druge vrste izpah kolena

S83.2

Ruptura meniskusa, sveža
Fissura menisci traumatica recens
Age
Ni starostne omejitve
Sex
Ni omejitev glede spola

S83.3

Ruptura sklepnega hrustanca na kolenu, sveža
Fissura cartilaginis genus recens

S83.4

Zvin in nateg, ki prizadene (fibularno)(tibialno) kolateralno vez kolena
Distorsio et distensio ligamenti genus collateralis (fibularis) (tibialis)

S83.40

Zvin in nateg neopredeljene kolateralne vezi kolena

S83.41

Zvin in nateg zunanje kolateralne vezi kolena

S83.42

Zvin in nateg notranje kolateralne vezi kolena

S83.43

Strganina zunanje kolateralne vezi kolena

S83.44

Strganina notranje kolateralne vezi kolena

S83.5

Zvin in nateg, ki prizadene (prednjo)(zadnjo) križno vez kolena
Distorsio et distensio ligamenti cruciati genus (anterioris) (posterioris)

S83.50

Zvin in nateg neopredeljene križne vezi kolena

S83.51

Izvin in nateg sprednje križne vezi kolena

S83.52

Zvin in nateg zadnje križne vezi kolena

S83.53

Strganina sprednje križne vezi kolena

S83.54

Strganina zadnje križne vezi kolena

S83.6

Zvin in nateg drugih in neopredeljenih delov kolena
Distorsio et distensio partium genus aliarum, non specificatarum

S83.7

Poškodba več struktur v kolenu
Laesio traumatica partium genus multiplicium

S84

Poškodba živcev v predelu goleni
Laesio traumatica nervorum cruris

S84.0

Poškodba tibialnega živca v predelu goleni
Laesio traumatica nervi tibialis regionis cruris

S84.1

Poškodba peronealnega živca v predelu goleni
Laesio traumatica nervi peronaealis regionis cruris

S84.2

Poškodba senzoričnega kožnega živca v predelu goleni
Laesio traumatica nervi cutanei sensitivi cruris

S84.7

Poškodba več živcev v predelu goleni
Laesio traumatica nervorum cruris multiplicium

S84.8

Poškodba drugih živcev v predelu goleni
Laesio traumatica nervorum cruris aliorum

S84.9

Poškodba neopredeljenega živca v predelu goleni
Laesio traumatica nervi cruris, non specificati

S85

Poškodba krvnih žil v predelu goleni
Laesio traumatica vasorum cruris

S85.0

Poškodba poplitealne arterije
Laesio traumatica arteriae popliteae

S85.1

Poškodba tibialne (prednje)(zadnje) arterije
Laesio traumatica arteriae tibialis (anterioris) (posterioris)

S85.2

Poškodba peronealne arterije
Laesio traumatica arteriae fibularis

S85.3

Poškodba vene safene magne v predelu goleni
Laesio traumatica venae saphenae magnae regionis cruris

S85.4

Poškodba vene safene parve v predelu goleni
Laesio traumatica venae saphenae parvae regionis cruris

S85.5

Poškodba poplitealne vene
Laesio traumatica venae popliteae

S85.7

Poškodba več krvnih žil v predelu goleni
Laesio traumatica vasorum cruris multiplicium

S85.8

Poškodba drugih krvnih žil v predelu goleni
Laesio traumatica vasorum cruris aliorum

S85.9

Poškodba neopredeljene krvne žile v predelu goleni
Laesio traumatica vasis cruris, non specificati

S86

Poškodba mišice in tetive v predelu goleni
Laesio traumatica musculi et tendinis cruris

S86.0

Poškodba Ahilove tetive
Laesio traumatica tendinis Achillis

S86.1

Poškodba drugih(-e) mišic(-e) in tetiv(-e) zadajšnje mišične skupine v predelu goleni
Laesio traumatica musculi et tendinis (musculorum et tendinum) alterius regionis cruris, posterioris

S86.2

Poškodba mišic(-e) in tetiv(-e) prednje mišične skupine v predelu goleni
Laesio traumatica musculi et tendinis (musculorum et tendinum) regionis cruris, anterioris

S86.3

Poškodba mišic(-e) in tetiv(-e) peronealne mišične skupine v predelu goleni
Laesio traumatica musculi peronaei (et tendinis eius) (musculorum et tendinum) regionis cruris

S86.7

Poškodba več mišic in tetiv v predelu goleni
Laesio traumatica musculorum et tendinum cruris multiplicium

S86.8

Poškodba drugih mišic in tetiv v predelu goleni
Laesio traumatica musculorum et tendinum cruris non specificatae

S86.9

Poškodba neopredeljene mišice in tetive v predelu goleni
Laesio traumatica musculi et tendinis cruris non specificatae

S87

Crush poškodba goleni
Conquassatio genus et conquassatio cruris

S87.0

Crush poškodba kolena
Conquassatio genus

S87.8

Crush poškodba drugih in neopredeljenih delov goleni
Conquassatio partium cruris aliarum, non specificatarum

S88

Poškodbena amputacija goleni
Amputatio traumatica cruris

S88.0

Poškodbena amputacija v predelu kolena
Amputatio traumatica in altitudine genus

S88.1

Poškodbena amputacija v predelu med kolenom in skočnim sklepom
Amputatio traumatica inter genum et tarsum

S88.9

Poškodbena amputacija goleni, predel neopredeljen
Amputatio traumatica cruris, regione non specificata

S89

Druge in neopredeljene poškodbe goleni
Laesiones traumatica cruris aliae, non specificatae

S89.7

Več poškodb goleni
Laesiones traumaticae cruris multiplices

S89.8

Druge opredeljene poškodbe goleni
Laesiones traumaticae cruris aliae, specificatae

S89.9

Neopredeljena poškodba goleni
Laesio traumatica cruris, non specificata

S90-S99

Poškodbe skočnega sklepa in stopala

T00-T07

Poškodbe, ki zajemajo več telesnih področij

T08-T14

Poškodbe na neopredeljenih delih trupa, udih ali telesnih predelih

T15-T19

Učinki tujka, ki je vstopil skozi naravno telesno odprtino

T20-T25

Opekline in korozije (kemične opekline) na površini telesa, opredeljene po mestu

T26-T28

Opekline in korozije (kemične opekline), omejene na oko in notranje organe

T29-T31

Opekline in korozije (kemične opekline) na več in neopredeljenih področjih telesa

T33-T35

Ozebline

T36-T50

Zastrupitve z drogami, zdravili in biološkimi snovmi

T51-T65

Toksični učinki snovi predvsem nemedicinskega izvora

T66-T78

Drugi in neopredeljeni učinki zunanjih vzrokov

T79-T79

Določeni zgodnji zapleti po poškodbi

T80-T88

Zapleti po kirurški in medicinski oskrbi, ki niso uvrščeni drugje

T89-T89

Drugi travmatološki zapleti, ki niso uvrščeni drugje

T90-T98

Kasne posledice (sekvele) po poškodbah, zastrupitvah in po drugih posledicah zunanjih vzrokov

U00-U49

Kode za posebne namene

U50-U73

Zunanji vzroki obolevnosti in umrljivosti

U78-U88

Kode za posebne namene

U91-U92

Kode za posebne namene

V00-Y98

Zunanji vzroki obolevnosti in umrljivosti

Z00-Z99

Dejavniki, ki vplivajo na zdravstveno stanje in na stik z zdravstveno službo
Drugs app phone

Uporabite Mediately aplikacijo

Pridobite informacije o zdravilih hitreje.

Skenirajte s kamero telefona.
4.9

Več kot 36k ocen

Uporabite Mediately aplikacijo

Pridobite informacije o zdravilih hitreje.

4.9

Več kot 36k ocen

Uporabljamo piškotke Piškotki nam pomagajo, da vam lahko zagotovimo najboljšo možno izkušnjo naše spletne strani. Z uporabo spletne strani se strinjate z rabo piškotkov. Več o tem, kako jih uporabljamo, si preberite v naši politiki piškotkov.