Vsa orodja
oGF

oGF

Odgovorite na vsa vprašanja za prikaz rezultata

Dodatne informacije

Natisni ali shrani kot PDF
Navodila in reference

Opozorilo

Orodje je namenjeno zgolj v izobraževalne namene in ne predstavlja strokovnega nasveta ali nadomestka za strokovni nasvet. Orodja ni dovoljeno uporabljati za podajo medicinske diagnoze in/ali medicinsko zdravljenje.
Splošni opis
Enačbo MDRD za oceno glomerulne filtracije (oGF) je razvila Študijska skupina MDRD (angl. Modification of Diet in Renal Disease Study Group). Uporablja štiri spremenljivke: serumski kreatinin, starost, raso in spol. Enačba je validirana pri bolnikih s kronično ledvično boleznijo, vendar podceni oGF pri osebah z dejanskim oGF nad 60 mL/min. Enačba ni bila validirana pri bolnikih z akutno ledvično okvaro.

Formulo CKD-EPI (angl. Chronic Kidney Disease Epidemiology Collaboration) so razvili za izboljšanje natančnosti enačbe MDRD. Za natančnejšo se je izkazala predvsem v primerih, ko je dejanski oGF večji kot 60 mL/min. Kljub splošni superiornosti v primerjavi z enačbo MDRD pa se je formula CKD-EPI slabo odrezala pri določenih populacijah, vključno s temnopoltimi ženskami, osebami s prekomerno težo in starejšimi.

Referenčne vrednosti

Stadij kronične ledvične bolezni:
1. stopnja: ≥ 90 mL/min/1,73 m²
2. stopnja: 60–89 mL/min/1,73 m²
3. stopnja: 30–59 mL/min/1,73 m²
4. stopnja: 15–29 mL/min/1,73 m²
5. stopnja: < 15 mL/min/1,73 m²

Formule

MDRD:
oGF = 32788 × SCr(µmol /L)–1,154 × starost–0,203 × 1,212 (če je bolnik temnopolt) × 0,742 (če je ženska)
CKD-EPI:
oGF = 141 × min(SCr/k, 1)a × max(SCr/k, 1)−1,209 × 0,993Starost × 1,018 (če je ženska) × 1,159 (če je bolnik temnopolt)

k = 0,7 za ženske in 0,9 za moške
a = –0,329 za ženske in –0,411 za moške

Reference

Levey AS, Bosch JP, Lewis JB, Greene T, Rogers N, Roth D (March 1999). "A more accurate method to estimate glomerular filtration rate from serum creatinine: a new prediction equation. Modification of Diet in Renal Disease Study Group". Annals of Internal Medicine 130 (6): 461–70.
KDIGO. KDIGO 2012 Clinical Practice Guideline for the Evaluation and Management of Chronic Kidney Disease. Kidney International Supplements. 2013;3(1).
Levey AS, Stevens LA, Schmid CH, et al. A new equation to estimate glomerular filtration rate. Ann Intern Med. 2009;150(9):604-12.

Verzija

4 (6.5.0)
© Mediately v.9.5.0
MEDIATELY
OglaševanjeZaposlitev
© Mediately v.9.5.0
PRENESITE APLIKACIJO