Vsa orodja
oGF

oGF

Odgovorite na vsa vprašanja za prikaz rezultata

Dodatne informacije

Natisni ali shrani kot PDF
Navodila in reference

Navodila za uporabo

Splošni opis
Enačbo MDRD za oceno glomerulne filtracije (oGF) je razvila Študijska skupina MDRD (angl. Modification of Diet in Renal Disease Study Group). Uporablja štiri spremenljivke: serumski kreatinin, starost, raso in spol. Enačba je validirana pri bolnikih s kronično ledvično boleznijo, vendar podceni oGF pri osebah z dejanskim oGF nad 60 mL/min. Enačba ni bila validirana pri bolnikih z akutno ledvično okvaro.

Formulo CKD-EPI (angl. Chronic Kidney Disease Epidemiology Collaboration) so razvili za izboljšanje natančnosti enačbe MDRD. Za natančnejšo se je izkazala predvsem v primerih, ko je dejanski oGF večji kot 60 mL/min. Kljub splošni superiornosti v primerjavi z enačbo MDRD pa se je formula CKD-EPI slabo odrezala pri določenih populacijah, vključno s temnopoltimi ženskami, osebami s prekomerno težo in starejšimi.
Predvideni uporabniki
Zdravstveni delavci
Predvidena uporaba
Ocena glomerulne filtracije
Predvidena populacija bolnikov
Odrasli
Zdravstvena stanja, ki se bodo diagnosticirala/zdravila/spremljala
Kronična ledvična bolezen
Merila za izbiranje bolnikov
Bolniki s kronično ledvično boleznijo
Indikacije
Brez
Kontraindikacije
Brez
Verzija: 8. 1. 2020

Referenčne vrednosti

Stadij kronične ledvične bolezni:
1. stopnja: ≥ 90 mL/min/1,73 m²
2. stopnja: 60–89 mL/min/1,73 m²
3. stopnja: 30–59 mL/min/1,73 m²
4. stopnja: 15–29 mL/min/1,73 m²
5. stopnja: < 15 mL/min/1,73 m²

Formule

MDRD:
oGF = 32788 × SCr(µmol /L)–1,154 × starost–0,203 × 1,212 (če je bolnik temnopolt) × 0,742 (če je ženska)
CKD-EPI:
oGF = 141 × min(SCr/k, 1)a × max(SCr/k, 1)−1,209 × 0,993Starost × 1,018 (če je ženska) × 1,159 (če je bolnik temnopolt)

k = 0,7 za ženske in 0,9 za moške
a = –0,329 za ženske in –0,411 za moške

Reference

Levey AS, Bosch JP, Lewis JB, Greene T, Rogers N, Roth D (March 1999). "A more accurate method to estimate glomerular filtration rate from serum creatinine: a new prediction equation. Modification of Diet in Renal Disease Study Group". Annals of Internal Medicine 130 (6): 461–70.
KDIGO. KDIGO 2012 Clinical Practice Guideline for the Evaluation and Management of Chronic Kidney Disease. Kidney International Supplements. 2013;3(1).
Levey AS, Stevens LA, Schmid CH, et al. A new equation to estimate glomerular filtration rate. Ann Intern Med. 2009;150(9):604-12.

Mediately klinična orodja

Modra Jagoda d. o. o.
Cigaletova ulica 9
1000 Ljubljana
Slovenia
2021
V elektronski obliki

Verzija

4 (6.0.3)
© Mediately v.7.18.5
MEDIATELY
BusinessCareers
© Mediately v.7.18.5
DOWNLOAD THE APP