ATC класификация

A

Храносмилателна система и метаболизъм

A11

Витамини

A11D

Витамин Б1, самостоятелно и в комбинация с витамин Б6 и Б12

A11DA

Витамин Б1, самостоятелно

A11DA01

Тиамин (витамин Б1)

A11DA03

Бенфотиамин

B

Кръв и кръвотворни органи

C

Сърдечно-съдова система

D

Дерматологични средства

G

Пикочо-полова система и полови хормони

H

Хормонални препарати за системно приложение, с изключение на полови хормони и инсулини

J

Антиинфекциозни средства за системно приложение

L

Антинеопластични и имуномодулиращи средства

M

Мускулно-скелетна система

N

Нервна система

P

Антипаразитни продукти, инсектициди и репеленти

R

Дихателна система

S

Сензорни органи

V

Разни

Лекарства (A11DA)

Няма лекарствени средства с класификация по ATC (анатомо-терапевтично-химичната класификация на СЗО)