ATC класификация

A

Храносмилателна система и метаболизъм

A16

Други лекарства, повлияващи храносмилателната система и метаболизма

A16A

Други лекарства, повлияващи храносмилателната система и метаболизма

A16AX

Разни продукти, повлияващи храносмилателната система и метаболизма

A16AX07

Sapropterin

B

Кръв и кръвотворни органи

C

Сърдечно-съдова система

D

Дерматологични средства

G

Пикочо-полова система и полови хормони

H

Хормонални препарати за системно приложение, с изключение на полови хормони и инсулини

J

Антиинфекциозни средства за системно приложение

L

Антинеопластични и имуномодулиращи средства

M

Мускулно-скелетна система

N

Нервна система

P

Антипаразитни продукти, инсектициди и репеленти

R

Дихателна система

S

Сензорни органи

V

Разни

Лекарства (A16AX07)

Няма лекарствени средства с класификация по ATC (анатомо-терапевтично-химичната класификация на СЗО)