Всички инструменти
Creatinine Clearance

Creatinine Clearance

Answer all questions to see the result

Допълнителна информация

Отпечати или запази като PDF
Указания и източници

Предупреждение

Този инструмент е преднаначен само за образователни цели и не представлява професионален съвет или заместител на професионален съвет. Инструментът не трябва да се използва за предоставяне на медицинска диагноза и/или лечение.
Общо описание
Формулата на Кокрофт-Голт за креатининов клирънс (C-G ClCr) е утвърден метод за оценка на бъбречната функция. Продължителната употреба на формулата в клиничната практика е довела до установяването на употребата ѝ във фармакокинетични изпитвания и при насоки за дозиране на лекарства. Формулата е валидирана в множество клинични изпитвания от разработката ѝ през 1976 г. Формулата на C-G е основният метод за прогнозиране на бъбречната функция, който се използва във фармацевтичната индустрия за определяне на корекцията в дозировката при бъбречни нарушения. Комбинацията от доказаната валидност и ролята в дозирането при бъбречни нарушения е утвърдила ползата от приложението на формулата C-G ClCr в клиничната практика.

Formula

CrCl = ((140 – age) × weight × (1 if male and 0,85 for female))/(72 × creatinine [mg/dl])

References

Cockcroft DW, Gault MH. Prediction of creatinine clearance from serum creatinine. Nephron. 1976;16(1):31-41.

Версия

5 (6.4.1)
© Mediately v.9.4.0
MEDIATELY
РекламаКариери
© Mediately v.9.4.0
ИЗТЕГЛЕТЕ ПРИЛОЖЕНИЕТО