MKB-10

A00-B99

Određene infekcijske i parazitske bolesti

C00-D48

Neoplazme

D50-D89

Bolesti krvi i krvotvornih organa i određeni poremećaji imunološkog sustava

D50-D53

Nutricijske anemije

D55-D59

Hemolitičke anemije

D55

Anemija zbog poremećaja enzima
Anaemia haemolytica enzymopathica

D55.0

Anemija zbog manjka glukoza-6-fosfat dehidrogenaze (G6PDH)
Amaemia propter deficientiam enzymarum glucoso-6-phosphat-dehydrogenais (G6PD)

D55.1

Anemija zbog ostalih poremećaja metabolizma glutationa
Anaemia propter disordines metabolismi glutathioni alios

D55.2

Anemija zbog poremećaja enzima glikolitičkog ciklusa
Anaemia propter disordines enzymarum glycolyticarum

D55.3

Anemija zbog poremećaja metabolizma nukleotida
Anaemia propter disordines metabolismi nucleotidorum

D55.8

Ostale anemije zbog enzimskih poremećaja
Anaemiae propter disordines enzymarum aliae

D55.9

Anemija zbog enzimskih poremećaja, nespecificirana
Anaemia propter disordines enzymarum, non specificata

D56

Talasemija
Thalassaemia

D56.0

Alfa-talasemija
Thalassaemia alpha

D56.1

Beta-talasemija
Thalassaemia beta

D56.2

Delta-beta-talasemija
Thalassaemia delta-beta

D56.3

Talasemija nasljedno obilježena
Thalassaemia minax

D56.4

Nasljedne perzistencije fetalnog hemoglobina (HPFH)
Haemoglobinum fetale persistens hereditarium (HPFH)

D56.8

Ostale talasemije
Thalassaemiae aliae

D56.9

Talasemija, nespecificirana
Thalassaemia, non specificata

D57

Poremećaji srpastih stanica
Drepanocytosis

D57.0

Anemija srpastih stanica s krizama
Anaemia drepanocytorum cum crisi

D57.1

Anemija srpastih stanica bez kriza
Anaemia drepanocytorum sine crisi

D57.2

Dvostruki heterozigoti za poremećaje na srpastim stanicama
Disordines dupilciter heterozygotici cum erythrocytis drepanoformibus

D57.3

Nasljedno obilježje srpastih stanica
Anaemia drepanocytorum minax

D57.8

Ostale bolesti sa srpastim stanicama
Morbi drepanocytorum alii

D58

Ostale nasljedne hemolitičke anemije
Anaemiae haemolyticae hereditariae aliae

D58.0

Nasljedna sferocitoza
Sphaerocytosis hereditaria

D58.1

Nasljedna eliptocitoza
Elliptocytosis hereditaria

D58.2

Ostale hemoglobinopatije
Haemoglobinopathiae aliae

D58.8

Ostale specificirane nasljedne hemolitičke anemije
Anaemiae haemolyticae hereditariae specificatae aliae

D58.9

Nasljedna hemolitička anemija, nespecificirana
Anaemia haemolytica hereditaria, non specificata

D59

Stečena hemolitička anemija
Anaemia haemolytica acquisita

D59.0

Autoimuna hemolitička anemija uzrokovana lijekom
Anaemia haemolytica autoimmunis medicamentosa

D59.1

Ostale hemolitičke autoimune anemije
Anaemiae haemolyticae autoimmunes aliae

D59.2

Hemolitička anemija zbog lijeka, koja nije uzrokovana autoimunim mehanizmom
Anaemia haemolytica non autoimmunis medicamentosa

D59.3

Hemolitičko-uremijski sindrom
Syndroma haemolyticouraemica

D59.4

Ostale hemolitičke anemije koje nisu uzrokovane autoimunim mehanizmom
Anaemia haemolytica, non autoimmunisatoria alia

D59.5

Paroksizmalna noćna hemoglobinurija (Marchiafava-Micheli)
Haemoglobinuria paroxysmailis nocturna (Marchiafava-Micheli)

D59.6

Hemoglobinurija zbog hemolize uzrokovana ostalim vanjskim uzrocima
Haemoglobinuria haemolysi exitata propter agentes externos alios

D59.8

Ostale stečene hemolitičke anemije
Anaemiae haemolyticae acquisitae, aliae

D59.9

Stečena hemolitička anemija, nespecificirana
Anaemia haemolytica acquisita, non specificata

D60-D64

Aplastičn i druge anemije

D65-D69

Poremećaji koagulacije, purpura i ostala hemoragijska stanja

D70-D77

Ostale bolesti krvi i krvotvornog sustava

D80-D89

Poremećaji koji uključuju imunološki sustav

E00-E90

Endokrine, nutricijske i metaboličke bolesti

F00-F99

Mentalni poremećaji i poremećaji ponašanja

G00-G99

Bolesti živčanog sustava

H00-H59

Bolesti oka i adneksa

H60-H95

Bolesti uha i mastoidnih procesa

I00-I99

Bolesti cirkulacijskog (krvožilnog) sustava

J00-J99

Bolesti dišnog (respiracijskog) sustava

K00-K93

Bolesti probavnog sustava

L00-L99

Bolesti kože i potkožnog tkiva

M00-M99

Bolesti mišićno-koštanog sustava i vezivnog tkiva

N00-N99

Bolesti genitalno-urinarnog sustava

O00-O99

Trudnoća i porođaj

P00-P96

Određena stanja porođajnog perioda (5 mj. prije i 1 mj. poslije)

Q00-Q99

Prirođene malformacije, deformacije i kromosomske abnormalnosti

R00-R99

Simptomi, znakovi i abnormalni klinički i laboratorijski nalazi, neklasificirani drugdje

S00-T98

Ozljede, trovanja i određene druge posljedice s vanjskim uzrokom

U00-U99

Kodovi za posebne svrhe

V01-Y98

Vanjski uzroci pobola i smrtnosti

Z00-Z99

Čimbenici s utjecajem na zdravstveni status i kontakt sa zdravstvenim ustanovama

NOVO: Provjera interakcija lijekova

Preuzmite aplikaciju Mediately, pogledajte ozbiljnost interakcija i dobijte preporuke kako ih riješiti.

Koristimo kolačiće Kolačići nam omogućuju pružanje najboljeg iskustva na našoj web stranici. Korištenjem naše web stranice, slažete se s upotrebom kolačića. Saznajte više o tome kako koristimo kolačiće na stranici Pravila o kolačićima.