MKB-10

A00-B99

Određene infekcijske i parazitske bolesti

C00-D48

Neoplazme

D50-D89

Bolesti krvi i krvotvornih organa i određeni poremećaji imunološkog sustava

D50-D53

Nutricijske anemije

D55-D59

Hemolitičke anemije

D60-D64

Aplastičn i druge anemije

D65-D69

Poremećaji koagulacije, purpura i ostala hemoragijska stanja

D70-D77

Ostale bolesti krvi i krvotvornog sustava

D80-D89

Poremećaji koji uključuju imunološki sustav

D80

Imunodeficijencija s prevladavajućim poremaćajima protutijela
Immunodeficientia cum defectibus anticorporum praedominantibus

D80.0

Nasljedna hipogamaglobulinemija
Hypogammaglobulinaemia hereditaria

D80.1

Stečena hippogamaglobulinemija
Hypogammaglobulinaemia non familiaris

D80.2

Izolirani manjak imunoglobulina A(igA)
Deficientia immunoglobulini A selectiva [IgA]

D80.3

Izolirani manjak imunoglobulina G (IgG) supklase
Deficientia immunoglobulini G [IgG](subclassis) selectiva

D80.4

Izolirani manjak imunoglobulina M (IgM)
Deficientia immunoglobulini M selectiva [IgM]

D80.5

Imunodeficijencija s povećanjem imunoglobulina M (IgM)
Immunodeficientia hyper-immunoglobulinica M [IgM]

D80.6

Manjak protutijela s imunoglobulinima blizu normale ili heperimunoglobulinemijom
Deficientia anticorporum cum immunoglobulinis fere normalibus sive cum hyperimmunoglobulinaemia

D80.7

Prolazna hipogamaglobulinemija u ranom djetinjstvu
Hypogammaglobulinaemia puerilis transitiva

D80.8

Ostale imunodeficijencije prevladavajućim poremećajem protutijela
Immunodeficientiae cum defectibus anticorporum praedominantibus, aliae

D80.9

Imunonodeficijencija s prevladavajućim poremaćajem protutijela,nespecificira
Immunodeficientia cum defectibus anticorporum preadominantibus, non specificata

D81

Kombinirane imunodeficijencije
Immunodeficientiae combinatae

D81.0

Teški kombinirani imunodeficit (SCID) s retikularnom dizgenezom
Immunodeficientia gravis combinata, cum dysgenesi reticulari

D81.1

Teški kombinirani imunodeficit (SCID) s malim brojem T i B-limfocita
Immunodeficientia gravis combinata, cum numero T-et B-cellularum parvo

D81.2

Teški kombinirani imunodeficit (SCID) s malim ili normalnim brojem B-limfocita
Immunodeficientia gravis combinata, cum numero B-cellularum parvo sive normali

D81.3

Manjak adenozin deaminaze (ADA)
Deficientia adenosinum-deaminasis [ADA]

D81.4

Nezelofov sindrom
Syndroma Nezelof

D81.5

Manjak purinske nukleozid fosforilaze (PNP)
Deficientia purinum-nucleosidum-phosphorilasis [PNP]

D81.6

Manjak glavnog sustava tkivne snošljivosti klase I.
Deficientia complexus histocompatibilitatis majoris classis I

D81.7

Manjak glavnog sustava tkivne snošljivosti klase II.
Deficientia complexus histocompatibilitatis majoris classis II

D81.8

Ostale kombinirane imunodeficijencije
Immunodeficientiae combinata aliae

D81.9

Kombinirani imunodeficit, nespecificiran
Immunodeficientia combinata, non specificata

D82

Imunodeficijencije povezane s ostalim većim poremećajima
Immunodeficientia cum defectibus majoribus aliis

D82.0

Wiskott-Aldrichov sindrom
Syndroma Wiskott-Aldrich

D82.1

Di Georgeov sindrom
Syndroma Di George

D82.2

Imunodeficijencija kod konstitucije s kratkim udovima
Immunodeficientia cum extremitatibus brevibus

D82.3

Imunodeficijencija kao posljedica nasljednog, defektnog odgovora na infekciju Epstein-Barr virusom
Immunodeficientia ut con sequela responsi hereditarii defectivi ad infectionem „Epstein-Barr” viro

D82.4

Sindrom hiperimunoglobulinemije E (IgE)
Syndroma hyperimmunoglobulinaemia E [IgE]

D82.8

Imunodeficijencija povezana s ostalim specificiranim većim defektima
Immunodeficientia cum defectibus majorubus aliis specificatis

D82.9

Imunodeficijencija povezana s većim defektima, nespecificirana
Immunodeficientia cum defectibus majoribus, non specificata

D83

Obična varijabilna imunodeficijencija
Immunodeficientia variabilis communis

D83.0

Obična varijabilna imunodeficijencija s prevladavajućim poremećajem broja i funkcije B-limfocita
Immunodeficientia variabilis communis cum abnormitatibus numeri et functionis B-cellularum praedominantibus

D83.1

Obična varijabilna imunodeficijencija s prevladavajućim poremećajem imunoregulacijskih T-limfocita
Immunodeficientia variabilis communis cum disordinibus immunoregulationis T-cellularum praedominantibus

D83.2

Obična varijabilna imunodeficijencija s protutijelima na B i T-limfocite
Immunodeficientia variabilis communis cum autoanticorporibus in B- et T-cellulas

D83.8

Ostale obične varijabilne imunodeficijencije
Immunodeficientiae variabiles communes aliae

D83.9

Obična varijabilna imunodeficijencija, nespecificirana
Immunodeficientia variabilis communis, non specificata

D84

Ostale imunodeficijencije
Immunodeficientiae aliae

D84.0

Poremećaji u funkciji limfocitnog antigena-1 (LFA-1)
Defectus functionis antigeni-1 lymphocytici

D84.1

Defekti sustava komplementa
Defectus systematis complementi

D84.8

Ostale specificirane imunodeficijencije
Immunodeficientiae aliae, specificatae

D84.9

Imunodeficijencija, nespecificirana
Immunodeficientia, non specificata

D86

Sarkoidoza
Sarcoidosis

D86.0

Sarkoidoza pluća
Sarcoidosis pulmonum

D86.1

Sarkoidoza limfnih čvorova
Sarcoidosis nodulorum lymphaticorum

D86.2

Sarkoidoza pluća sa sarkoidozom limfnih čvorova
Sarcoidosis pulmonum cum sarcoidosi nodulorum lymphaticorum

D86.3

Sarkoidoza kože
Sarcoidosis cutis

D86.8

Sarkoidoza ostalih i kombiniranih lokalizacija
Sarcoidosis locorum aliorum et locorum combinatorum

D86.9

Sarkoidoza, nespecificirana
Sarcoidosis, non specificata

D89

Ostali poremećaji imunološkog sustava, nesvrstani drugamo
Disordines immunitatis alii, non alibi classificatis

D89.0

Poliklonska hipergamaglobulinemija
Hypergammaglobulinaemia polyclonalis

D89.1

Krioglobulinemija
Cryoglobulinaemia

D89.2

Hipergamaglobulinemija, nespecificirana
Hypergammaglobulinaemia, non specificata

D89.8

Ostali specificirani poremećaji imunološkog sustava nesvrstani drugamo
Disordines immunitatis specificati, alii, non alibi classificatis

D89.9

Poremećaj imunološkog sustava, nespecificiran
Disordo immunitatis, non specificatus

E00-E90

Endokrine, nutricijske i metaboličke bolesti

F00-F99

Mentalni poremećaji i poremećaji ponašanja

G00-G99

Bolesti živčanog sustava

H00-H59

Bolesti oka i adneksa

H60-H95

Bolesti uha i mastoidnih procesa

I00-I99

Bolesti cirkulacijskog (krvožilnog) sustava

J00-J99

Bolesti dišnog (respiracijskog) sustava

K00-K93

Bolesti probavnog sustava

L00-L99

Bolesti kože i potkožnog tkiva

M00-M99

Bolesti mišićno-koštanog sustava i vezivnog tkiva

N00-N99

Bolesti genitalno-urinarnog sustava

O00-O99

Trudnoća i porođaj

P00-P96

Određena stanja porođajnog perioda (5 mj. prije i 1 mj. poslije)

Q00-Q99

Prirođene malformacije, deformacije i kromosomske abnormalnosti

R00-R99

Simptomi, znakovi i abnormalni klinički i laboratorijski nalazi, neklasificirani drugdje

S00-T98

Ozljede, trovanja i određene druge posljedice s vanjskim uzrokom

U00-U99

Kodovi za posebne svrhe

V01-Y98

Vanjski uzroci pobola i smrtnosti

Z00-Z99

Čimbenici s utjecajem na zdravstveni status i kontakt s zdravstvenim ustanovama