MKB-10

A00-B99

Određene infekcijske i parazitske bolesti

C00-D48

Neoplazme

D50-D89

Bolesti krvi i krvotvornih organa i određeni poremećaji imunološkog sustava

E00-E90

Endokrine, nutricijske i metaboličke bolesti

E00-E07

Bolesti štitnjače

E10-E16

Bolesti gušterače

E20-E21

Bolesti paratireoidne žlijezde

E22-E23

Bolesti pituitarne žlijezde

E24-E27

Bolesti nadbubrežne žlijezde

E28-E30

Bolesti spolnih žlijezda

E31-E35

Ostale bolesti žlijezda

E40-E46

Pothranjenost

E50-E64

Ostali nedostaci potaknuti prehranom

E65-E68

Pretilost i ostala hiperalimentacija

E65

Lokalizirana pretilost
Adipositas localisata

E65.0

Lokalizirana pretilost

E66

Pretilost
Obesitas
109
Pretilost
1 mjesec24+ godina
Bez rodovnih ograničenja

E66.0

Pretilost zbog prekomjerna unosa energije
Obesitas propter calorias enormes

E66.1

Lijekom uzrokovana pretilost
Obesitas medicamentosa

E66.2

Krajnja (ekstremna) pretilost s alveolarnom hipoventilacijom
Obesitas extrema cum hypoventilatione alveolari

E66.8

Druga pretilost
Obesitas alia

E66.9

Pretilost, nespecificirana
Obesitas, non specificata

E67

Druga hiperalimentacija
Hyperalimentatio alia

E67.0

Hipervitaminoza A
Hypervitaminosis A

E67.1

Hiperkarotinemija
Hypercarotinaemia

E67.2

Megavitamin-B 6 sindrom
Hypervitaminosis pyridoxini

E67.3

Hipervitaminoza D
Hypervitaminosis D

E67.8

Ostala specificirana hiperalimentacija
Hyperalimentatio specificata, alia

E68

Posljedice hiperalimentacije
Sequelae hyperalimentationis

E68.0

Posljedice hiperalimentacije

E70-E79

Poremećaji metabolizma proteina, masti i ugljikohidrata

E79-E90

Ostali poremećaji metabolizma

F00-F99

Mentalni poremećaji i poremećaji ponašanja

G00-G99

Bolesti živčanog sustava

H00-H59

Bolesti oka i adneksa

H60-H95

Bolesti uha i mastoidnih procesa

I00-I99

Bolesti cirkulacijskog (krvožilnog) sustava

J00-J99

Bolesti dišnog (respiracijskog) sustava

K00-K93

Bolesti probavnog sustava

L00-L99

Bolesti kože i potkožnog tkiva

M00-M99

Bolesti mišićno-koštanog sustava i vezivnog tkiva

N00-N99

Bolesti genitalno-urinarnog sustava

O00-O99

Trudnoća i porođaj

P00-P96

Određena stanja porođajnog perioda (5 mj. prije i 1 mj. poslije)

Q00-Q99

Prirođene malformacije, deformacije i kromosomske abnormalnosti

R00-R99

Simptomi, znakovi i abnormalni klinički i laboratorijski nalazi, neklasificirani drugdje

S00-T98

Ozljede, trovanja i određene druge posljedice s vanjskim uzrokom

U00-U99

Kodovi za posebne svrhe

V01-Y98

Vanjski uzroci pobola i smrtnosti

Z00-Z99

Čimbenici s utjecajem na zdravstveni status i kontakt sa zdravstvenim ustanovama
© Mediately v.7.12.3
MEDIATELY
BusinessCareers
© Mediately v.7.12.3
DOWNLOAD THE APP
Upotrebljavamo kolačiće kako bismo personalizirali sadržaj, oglase i analizirali promet na stranici. Za više informacija, pročitajte naša Pravila o privatnosti.