MKB-10

A00-B99

Određene infekcijske i parazitske bolesti

C00-D48

Neoplazme

D50-D89

Bolesti krvi i krvotvornih organa i određeni poremećaji imunološkog sustava

E00-E90

Endokrine, nutricijske i metaboličke bolesti

F00-F99

Mentalni poremećaji i poremećaji ponašanja

F00-F09

Organski i simptomatski mentalni poremećaji

F10-F19

Mentalni poremećaji i poremećaji ponašanja uzrokovani upotrebom psihoaktivnih tvari

F10

Mentalni poremećaji i poremećaji ponašanja uzrokovani upotrebom alkohola - akutno trovanje
Disordines mentales et disordines morum propter usum alcoholis

F10.0

Mentalni poremećaji i poremećaji ponašanja uzrokovani upotrebom alkohola - akutno trovanje, akutna intoksikacija
Disordines mentales et disordines morum propter usum alcholis-intoxicatio acuta

F10.1

Mentalni poremećaji i poremećaji ponašanja uzrokovani upotrebom alkohola - akutno trovanje, štetna uporaba
Disordines mentales et disordines morum propter usum alcholis-usus noxius

F10.2

Mentalni poremećaji i poremećaji ponašanja uzrokovani upotrebom alkohola - akutno trovanje, sindrom ovisnosti
Disordines mentales et disordines morum propter usum alcholis-syndroma dependentiae

F10.3

Mentalni poremećaji i poremećaji ponašanja uzrokovani upotrebom alkohola - akutno trovanje, Stanje apstinencije
Disordines mentales et disordines morum propter usum alcholis-syndroma abstinentialis

F10.4

Mentalni poremećaji i poremećaji ponašanja uzrokovani upotrebom alkohola - akutno trovanje, stanje apstinencije s delirijem
Disordines mentales et disordines morum propter usum alcholis-syndroma abstinentialis cum delirio

F10.5

Mentalni poremećaji i poremećaji ponašanja uzrokovani upotrebom alkohola - akutno trovanje, psihotični poremećaj
Disordines mentales et disordines morum propter usum alcholis-psychosis

F10.6

Mentalni poremećaji i poremećaji ponašanja uzrokovani upotrebom alkohola - akutno trovanje, amnestički sindrom
Disordines mentales et disordines morum propter usum alcholis-syndroma amnesticum

F10.7

Mentalni poremećaji i poremećaji ponašanja uzrokovani upotrebom alkohola - akutno trovanje, rezidualni poremećaj ili psihotični poremećaj s kasnim početkom
Disordines mentales et disordines morum propter usum alcholis-psychosis residualis et tarda

F10.8

Mentalni poremećaji i poremećaji ponašanja uzrokovani upotrebom alkohola - akutno trovanje, ostali mentalni poremećaji i poremećaji ponašanja
Disordines mentales et disordines morum propter usum alcholis-disordines mentales et disordines morum alii

F10.9

Mentalni poremećaji i poremećaji ponašanja uzrokovani upotrebom alkohola - akutno trovanje, neoznačeni mentalni poremećaj i poremećaj ponašanja
Disordines mentales et disordines morum propter usum alcholis-disordo mentalis et disordo morum, non specificatus 

F11

Mentalni poremećaji i poremećaji ponašanja uzrokovani upotrebom opioida
Disordines mentales et disordines morum propter usum opiatorum

F11.0

Mentalni poremećaji i poremećaji ponašanja uzrokovani upotrebom opioida, akutna intoksikacija
Disordines mentales et disordines morum propter usum opiatorum-intoxicatio acuta

F11.1

Mentalni poremećaji i poremećaji ponašanja uzrokovani upotrebom opioida, štetna uporaba
Disordines mentales et disordines morum propter usum opiatorum-usus noxius

F11.2

Mentalni poremećaji i poremećaji ponašanja uzrokovani upotrebom opioida, sindrom ovisnosti
Disordines mentales et disordines morum propter usum opiatorum-syndroma dependentiae

F11.3

Mentalni poremećaji i poremećaji ponašanja uzrokovani upotrebom opioida, Stanje apstinencije
Disordines mentales et disordines morum propter usum opiatorum-syndroma abstinentialis

F11.4

Mentalni poremećaji i poremećaji ponašanja uzrokovani upotrebom opioida, stanje apstinencije s delirijem
Disordines mentales et disordines morum propter usum opiatorum-syndroma abstinentialis cum delirio

F11.5

Mentalni poremećaji i poremećaji ponašanja uzrokovani upotrebom opioida, psihotični poremećaj
Disordines mentales et disordines morum propter usum opiatorum-psychosis

F11.6

Mentalni poremećaji i poremećaji ponašanja uzrokovani upotrebom opioida, amnestički sindrom
Disordines mentales et disordines morum propter usum opiatorum-syndroma amnesticum

F11.7

Mentalni poremećaji i poremećaji ponašanja uzrokovani upotrebom opioida, rezidualni poremećaj ili psihotični poremećaj s kasnim početkom
Disordines mentales et disordines morum propter usum opiatorum-psychosis residualis et tarda

F11.8

Mentalni poremećaji i poremećaji ponašanja uzrokovani upotrebom opioida, ostali mentalni poremećaji i poremećaji ponašanja
Disordines mentales et disordines morum propter usum opiatorum-disordines mentales et disordines morum alii

F11.9

Mentalni poremećaji i poremećaji ponašanja uzrokovani upotrebom opioida, neoznačeni mentalni poremećaj i poremećaj ponašanja
Disordines mentales et disordines morum propter usum opiatorum-disordo mentalis et disordo morum, non specificatus 

F12

Mentalni poremećaji i poremećaji ponašanja uzrokovani upotrebom kanabinoida
Disordines mentales et disordines morum propter usum cannabinoidarum

F12.0

Mentalni poremećaji i poremećaji ponašanja uzrokovani upotrebom kanabinoida, akutna intoksikacija
Disordines mentales et disordines morum propter usum cannabinoidarum-intoxicatio acuta

F12.1

Mentalni poremećaji i poremećaji ponašanja uzrokovani upotrebom kanabinoida, štetna uporaba
Disordines mentales et disordines morum propter usum cannabinoidarum-usus noxius

F12.2

Mentalni poremećaji i poremećaji ponašanja uzrokovani upotrebom kanabinoida, sindrom ovisnosti
Disordines mentales et disordines morum propter usum cannabinoidarum-syndroma dependentiae

F12.3

Mentalni poremećaji i poremećaji ponašanja uzrokovani upotrebom kanabinoida, Stanje apstinencije
Disordines mentales et disordines morum propter usum cannabinoidarum-syndroma abstinentialis

F12.4

Mentalni poremećaji i poremećaji ponašanja uzrokovani upotrebom kanabinoida, stanje apstinencije s delirijem
Disordines mentales et disordines morum propter usum cannabinoidarum-syndroma abstinentialis cum delirio

F12.5

Mentalni poremećaji i poremećaji ponašanja uzrokovani upotrebom kanabinoida, psihotični poremećaj
Disordines mentales et disordines morum propter usum cannabinoidarum-psychosis

F12.6

Mentalni poremećaji i poremećaji ponašanja uzrokovani upotrebom kanabinoida, amnestički sindrom
Disordines mentales et disordines morum propter usum cannabinoidarum-syndroma amnesticum

F12.7

Mentalni poremećaji i poremećaji ponašanja uzrokovani upotrebom kanabinoida, rezidualni poremećaj ili psihotični poremećaj s kasnim početkom
Disordines mentales et disordines morum propter usum cannabinoidarum-psychosis residualis et tarda

F12.8

Mentalni poremećaji i poremećaji ponašanja uzrokovani upotrebom kanabinoida, ostali mentalni poremećaji i poremećaji ponašanja
Disordines mentales et disordines morum propter usum cannabinoidarum-disordines mentales et disordines morum alii

F12.9

Mentalni poremećaji i poremećaji ponašanja uzrokovani upotrebom kanabinoida, neoznačeni mentalni poremećaj i poremećaj ponašanja
Disordines mentales et disordines morum propter usum cannabinoidarum-disordo mentalis et disordo morum, non specificatus 

F13

Mentalni poremećaji i poremećaji ponašanja uzrokovani upotrebom hipnotika ili sedativa
Disordines mentales et disordines morum propter usum hiponoticorum sive sedativorum

F13.0

Mentalni poremećaji i poremećaji ponašanja uzrokovani upotrebom hipnotika ili sedativa, akutna intoksikacija
Disordines mentales et disordines morum propter usum hiponoticorum sive sedativorum-intoxicatio acuta

F13.1

Mentalni poremećaji i poremećaji ponašanja uzrokovani upotrebom hipnotika ili sedativa, štetna uporaba
Disordines mentales et disordines morum propter usum hiponoticorum sive sedativorum-usus noxius

F13.2

Mentalni poremećaji i poremećaji ponašanja uzrokovani upotrebom hipnotika ili sedativa, sindrom ovisnosti
Disordines mentales et disordines morum propter usum hiponoticorum sive sedativorum-syndroma dependentiae

F13.3

Mentalni poremećaji i poremećaji ponašanja uzrokovani upotrebom hipnotika ili sedativa, Stanje apstinencije
Disordines mentales et disordines morum propter usum hiponoticorum sive sedativorum-syndroma abstinentialis

F13.4

Mentalni poremećaji i poremećaji ponašanja uzrokovani upotrebom hipnotika ili sedativa, stanje apstinencije s delirijem
Disordines mentales et disordines morum propter usum hiponoticorum sive sedativorum-syndroma abstinentialis cum delirio

F13.5

Mentalni poremećaji i poremećaji ponašanja uzrokovani upotrebom hipnotika ili sedativa, psihotični poremećaj
Disordines mentales et disordines morum propter usum hiponoticorum sive sedativorum-psychosis

F13.6

Mentalni poremećaji i poremećaji ponašanja uzrokovani upotrebom hipnotika ili sedativa, amnestički sindrom
Disordines mentales et disordines morum propter usum hiponoticorum sive sedativorum-syndroma amnesticum

F13.7

Mentalni poremećaji i poremećaji ponašanja uzrokovani upotrebom hipnotika ili sedativa, rezidualni poremećaj ili psihotični poremećaj s kasnim početkom
Disordines mentales et disordines morum propter usum hiponoticorum sive sedativorum-psychosis residualis et tarda

F13.8

Mentalni poremećaji i poremećaji ponašanja uzrokovani upotrebom hipnotika ili sedativa, ostali mentalni poremećaji i poremećaji ponašanja
Disordines mentales et disordines morum propter usum hiponoticorum sive sedativorum-disordines mentales et disordines morum alii

F13.9

Mentalni poremećaji i poremećaji ponašanja uzrokovani upotrebom hipnotika ili sedativa, neoznačeni mentalni poremećaj i poremećaj ponašanja
Disordines mentales et disordines morum propter usum hiponoticorum sive sedativorum-disordo mentalis et disordo morum, non specificatus 

F14

Mentalni poremećaji i poremećaji ponašanja uzrokovani upotrebom kokaina
Disordines mentales et disordines morum propter usum cocaini

F14.0

Mentalni poremećaji i poremećaji ponašanja uzrokovani upotrebom kokaina, akutna intoksikacija
Disordines mentales et disordines morum propter usum cocaini-intoxicatio acuta

F14.1

Mentalni poremećaji i poremećaji ponašanja uzrokovani upotrebom kokaina, štetna uporaba
Disordines mentales et disordines morum propter usum cocaini-usus noxius

F14.2

Mentalni poremećaji i poremećaji ponašanja uzrokovani upotrebom kokaina, sindrom ovisnosti
Disordines mentales et disordines morum propter usum cocaini-syndroma dependentiae

F14.3

Mentalni poremećaji i poremećaji ponašanja uzrokovani upotrebom kokaina, Stanje apstinencije
Disordines mentales et disordines morum propter usum cocaini-syndroma abstinentialis

F14.4

Mentalni poremećaji i poremećaji ponašanja uzrokovani upotrebom kokaina, stanje apstinencije s delirijem
Disordines mentales et disordines morum propter usum cocaini-syndroma abstinentialis cum delirio

F14.5

Mentalni poremećaji i poremećaji ponašanja uzrokovani upotrebom kokaina, psihotični poremećaj
Disordines mentales et disordines morum propter usum cocaini-psychosis

F14.6

Mentalni poremećaji i poremećaji ponašanja uzrokovani upotrebom kokaina, amnestički sindrom
Disordines mentales et disordines morum propter usum cocaini-syndroma amnesticum

F14.7

Mentalni poremećaji i poremećaji ponašanja uzrokovani upotrebom kokaina, rezidualni poremećaj ili psihotični poremećaj s kasnim početkom
Disordines mentales et disordines morum propter usum cocaini-psychosis residualis et tarda

F14.8

Mentalni poremećaji i poremećaji ponašanja uzrokovani upotrebom kokaina, ostali mentalni poremećaji i poremećaji ponašanja
Disordines mentales et disordines morum propter usum cocaini-disordines mentales et disordines morum alii

F14.9

Mentalni poremećaji i poremećaji ponašanja uzrokovani upotrebom kokaina, neoznačeni mentalni poremećaj i poremećaj ponašanja
Disordines mentales et disordines morum propter usum cocaini-disordo mentalis et disordo morum, non specificatus 

F15

Mentalni poremećaji i poremećaji ponašanja uzrokovani upotrebom drugih stimulansa, uključujući kafein
Disordines mentales et disordines morum propter usum stimulantium aliorum, coffeinum includens

F15.0

Mentalni poremećaji i poremećaji ponašanja uzrokovani upotrebom drugih stimulansa, uključujući kafein, akutna intoksikacija
Disordines mentales et disordines morum propter usum stimulantium aliorum, coffeinum includens-intoxicatio acuta

F15.1

Mentalni poremećaji i poremećaji ponašanja uzrokovani upotrebom drugih stimulansa, uključujući kafein, štetna uporaba
Disordines mentales et disordines morum propter usum stimulantium aliorum, coffeinum includens-usus noxius

F15.2

Mentalni poremećaji i poremećaji ponašanja uzrokovani upotrebom drugih stimulansa, uključujući kafein, sindrom ovisnosti
Disordines mentales et disordines morum propter usum stimulantium aliorum, coffeinum includens-syndroma dependentiae

F15.3

Mentalni poremećaji i poremećaji ponašanja uzrokovani upotrebom drugih stimulansa, uključujući kafein, Stanje apstinencije
Disordines mentales et disordines morum propter usum stimulantium aliorum, coffeinum includens-syndroma abstinentialis

F15.4

Mentalni poremećaji i poremećaji ponašanja uzrokovani upotrebom drugih stimulansa, uključujući kafein, stanje apstinencije s delirijem
Disordines mentales et disordines morum propter usum stimulantium aliorum, coffeinum includens-syndroma abstinentialis cum delirio

F15.5

Mentalni poremećaji i poremećaji ponašanja uzrokovani upotrebom drugih stimulansa, uključujući kafein, psihotični poremećaj
Disordines mentales et disordines morum propter usum stimulantium aliorum, coffeinum includens-psychosis

F15.6

Mentalni poremećaji i poremećaji ponašanja uzrokovani upotrebom drugih stimulansa, uključujući kafein, amnestički sindrom
Disordines mentales et disordines morum propter usum stimulantium aliorum, coffeinum includens-syndroma amnesticum

F15.7

Mentalni poremećaji i poremećaji ponašanja uzrokovani upotrebom drugih stimulansa, uključujući kafein, rezidualni poremećaj ili psihotični poremećaj s kasnim početkom
Disordines mentales et disordines morum propter usum stimulantium aliorum, coffeinum includens-psychosis residualis et tarda

F15.8

Mentalni poremećaji i poremećaji ponašanja uzrokovani upotrebom drugih stimulansa, uključujući kafein, ostali mentalni poremećaji i poremećaji ponašanja
Disordines mentales et disordines morum propter usum stimulantium aliorum, coffeinum includens-disordines mentales et disordines morum alii

F15.9

Mentalni poremećaji i poremećaji ponašanja uzrokovani upotrebom drugih stimulansa, uključujući kafein, neoznačeni mentalni poremećaj i poremećaj ponašanja
Disordines mentales et disordines morum propter usum stimulantium aliorum, coffeinum includens-disordo mentalis et disordo morum, non specificatus 

F16

Mentalni poremećaji i poremećaji ponašanja uzrokovani upotrebom halucinogena
Disordines mentales et disordines morum propter usum hallucinogenium

F16.0

Mentalni poremećaji i poremećaji ponašanja uzrokovani upotrebom halucinogena, akutna intoksikacija
Disordines mentales et disordines morum propter usum hallucinogenium-intoxicatio acuta

F16.1

Mentalni poremećaji i poremećaji ponašanja uzrokovani upotrebom halucinogena, štetna uporaba
Disordines mentales et disordines morum propter usum hallucinogenium-usus noxius

F16.2

Mentalni poremećaji i poremećaji ponašanja uzrokovani upotrebom halucinogena, sindrom ovisnosti
Disordines mentales et disordines morum propter usum hallucinogenium-syndroma dependentiae

F16.3

Mentalni poremećaji i poremećaji ponašanja uzrokovani upotrebom halucinogena, Stanje apstinencije
Disordines mentales et disordines morum propter usum hallucinogenium-syndroma abstinentialis

F16.4

Mentalni poremećaji i poremećaji ponašanja uzrokovani upotrebom halucinogena, stanje apstinencije s delirijem
Disordines mentales et disordines morum propter usum hallucinogenium-syndroma abstinentialis cum delirio

F16.5

Mentalni poremećaji i poremećaji ponašanja uzrokovani upotrebom halucinogena, psihotični poremećaj
Disordines mentales et disordines morum propter usum hallucinogenium-psychosis

F16.6

Mentalni poremećaji i poremećaji ponašanja uzrokovani upotrebom halucinogena, amnestički sindrom
Disordines mentales et disordines morum propter usum hallucinogenium-syndroma amnesticum

F16.7

Mentalni poremećaji i poremećaji ponašanja uzrokovani upotrebom halucinogena, rezidualni poremećaj ili psihotični poremećaj s kasnim početkom
Disordines mentales et disordines morum propter usum hallucinogenium-psychosis residualis et tarda

F16.8

Mentalni poremećaji i poremećaji ponašanja uzrokovani upotrebom halucinogena, ostali mentalni poremećaji i poremećaji ponašanja
Disordines mentales et disordines morum propter usum hallucinogenium-disordines mentales et disordines morum alii

F16.9

Mentalni poremećaji i poremećaji ponašanja uzrokovani upotrebom halucinogena, neoznačeni mentalni poremećaj i poremećaj ponašanja
Disordines mentales et disordines morum propter usum hallucinogenium-disordo mentalis et disordo morum, non specificatus 

F17

Mentalni poremećaji i poremećaji ponašanja uzrokovani upotrebom duhana
Disordines mentales et disordines morum propter usum tabaci

F17.0

Mentalni poremećaji i poremećaji ponašanja uzrokovani upotrebom duhana, akutna intoksikacija
Disordines mentales et disordines morum propter usum tabaci-intoxicatio acuta

F17.1

Mentalni poremećaji i poremećaji ponašanja uzrokovani upotrebom duhana, štetna uporaba
Disordines mentales et disordines morum propter usum tabaci-usus noxius

F17.2

Mentalni poremećaji i poremećaji ponašanja uzrokovani upotrebom duhana, sindrom ovisnosti
Disordines mentales et disordines morum propter usum tabaci-syndroma dependentiae

F17.3

Mentalni poremećaji i poremećaji ponašanja uzrokovani upotrebom duhana, Stanje apstinencije
Disordines mentales et disordines morum propter usum tabaci-syndroma abstinentialis

F17.4

Mentalni poremećaji i poremećaji ponašanja uzrokovani upotrebom duhana, stanje apstinencije s delirijem
Disordines mentales et disordines morum propter usum tabaci-syndroma abstinentialis cum delirio

F17.5

Mentalni poremećaji i poremećaji ponašanja uzrokovani upotrebom duhana, psihotični poremećaj
Disordines mentales et disordines morum propter usum tabaci-psychosis

F17.6

Mentalni poremećaji i poremećaji ponašanja uzrokovani upotrebom duhana, amnestički sindrom
Disordines mentales et disordines morum propter usum tabaci-syndroma amnesticum

F17.7

Mentalni poremećaji i poremećaji ponašanja uzrokovani upotrebom duhana, rezidualni poremećaj ili psihotični poremećaj s kasnim početkom
Disordines mentales et disordines morum propter usum tabaci-psychosis residualis et tarda

F17.8

Mentalni poremećaji i poremećaji ponašanja uzrokovani upotrebom duhana, ostali mentalni poremećaji i poremećaji ponašanja
Disordines mentales et disordines morum propter usum tabaci-disordines mentales et disordines morum alii

F17.9

Mentalni poremećaji i poremećaji ponašanja uzrokovani upotrebom duhana, neoznačeni mentalni poremećaj i poremećaj ponašanja
Disordines mentales et disordines morum propter usum tabaci-disordo mentalis et disordo morum, non specificatus 

F18

Mentalni poremećaji i poremećaji ponašanja uzrokovani upotrebom isparljivih otapala
Disordines mentales et disordines morum propter usum solutionum volatilium

F18.0

Mentalni poremećaji i poremećaji ponašanja uzrokovani upotrebom isparljivih otapala, akutna intoksikacija
Disordines mentales et disordines morum propter usum solutionum volatilium-intoxicatio acuta

F18.1

Mentalni poremećaji i poremećaji ponašanja uzrokovani upotrebom isparljivih otapala, štetna uporaba
Disordines mentales et disordines morum propter usum solutionum volatilium-usus noxius

F18.2

Mentalni poremećaji i poremećaji ponašanja uzrokovani upotrebom isparljivih otapala, sindrom ovisnosti
Disordines mentales et disordines morum propter usum solutionum volatilium-syndroma dependentiae

F18.3

Mentalni poremećaji i poremećaji ponašanja uzrokovani upotrebom isparljivih otapala, Stanje apstinencije
Disordines mentales et disordines morum propter usum solutionum volatilium-syndroma abstinentialis

F18.4

Mentalni poremećaji i poremećaji ponašanja uzrokovani upotrebom isparljivih otapala, stanje apstinencije s delirijem
Disordines mentales et disordines morum propter usum solutionum volatilium-syndroma abstinentialis cum delirio

F18.5

Mentalni poremećaji i poremećaji ponašanja uzrokovani upotrebom isparljivih otapala, psihotični poremećaj
Disordines mentales et disordines morum propter usum solutionum volatilium-psychosis

F18.6

Mentalni poremećaji i poremećaji ponašanja uzrokovani upotrebom isparljivih otapala, amnestički sindrom
Disordines mentales et disordines morum propter usum solutionum volatilium-syndroma amnesticum

F18.7

Mentalni poremećaji i poremećaji ponašanja uzrokovani upotrebom isparljivih otapala, rezidualni poremećaj ili psihotični poremećaj s kasnim početkom
Disordines mentales et disordines morum propter usum solutionum volatilium-psychosis residualis et tarda

F18.8

Mentalni poremećaji i poremećaji ponašanja uzrokovani upotrebom isparljivih otapala, ostali mentalni poremećaji i poremećaji ponašanja
Disordines mentales et disordines morum propter usum solutionum volatilium-disordines mentales et disordines morum alii

F18.9

Mentalni poremećaji i poremećaji ponašanja uzrokovani upotrebom isparljivih otapala, neoznačeni mentalni poremećaj i poremećaj ponašanja
Disordines mentales et disordines morum propter usum solutionum volatilium-disordo mentalis et disordo morum, non specificatus 

F19

Mentalni poremećaji i poremećaji ponašanja uzrokovani upotrebom više vrsta droga i drugih psihoaktivnih tvari
Disordines mentales et disordines morum propter usum substantiarum psychoactivarum multiplicium et aliarum

F19.0

Mentalni poremećaji i poremećaji ponašanja uzrokovani upotrebom više vrsta droga i drugih psihoaktivnih tvari, akutna intoksikacija
Disordines mentales et disordines morum propter usum substantiarum psychoactivarum multiplicium et aliarum-intoxicatio acuta

F19.1

Mentalni poremećaji i poremećaji ponašanja uzrokovani upotrebom više vrsta droga i drugih psihoaktivnih tvari, štetna uporaba
Disordines mentales et disordines morum propter usum substantiarum psychoactivarum multiplicium et aliarum-usus noxius

F19.2

Mentalni poremećaji i poremećaji ponašanja uzrokovani upotrebom više vrsta droga i drugih psihoaktivnih tvari, sindrom ovisnosti
Disordines mentales et disordines morum propter usum substantiarum psychoactivarum multiplicium et aliarum-syndroma dependentiae

F19.3

Mentalni poremećaji i poremećaji ponašanja uzrokovani upotrebom više vrsta droga i drugih psihoaktivnih tvari, Stanje apstinencije
Disordines mentales et disordines morum propter usum substantiarum psychoactivarum multiplicium et aliarum-syndroma abstinentialis

F19.4

Mentalni poremećaji i poremećaji ponašanja uzrokovani upotrebom više vrsta droga i drugih psihoaktivnih tvari, stanje apstinencije s delirijem
Disordines mentales et disordines morum propter usum substantiarum psychoactivarum multiplicium et aliarum-syndroma abstinentialis cum delirio

F19.5

Mentalni poremećaji i poremećaji ponašanja uzrokovani upotrebom više vrsta droga i drugih psihoaktivnih tvari, psihotični poremećaj
Disordines mentales et disordines morum propter usum substantiarum psychoactivarum multiplicium et aliarum-psychosis

F19.6

Mentalni poremećaji i poremećaji ponašanja uzrokovani upotrebom više vrsta droga i drugih psihoaktivnih tvari, amnestički sindrom
Disordines mentales et disordines morum propter usum substantiarum psychoactivarum multiplicium et aliarum-syndroma amnesticum

F19.7

Mentalni poremećaji i poremećaji ponašanja uzrokovani upotrebom više vrsta droga i drugih psihoaktivnih tvari, rezidualni poremećaj ili psihotični poremećaj s kasnim početkom
Disordines mentales et disordines morum propter usum substantiarum psychoactivarum multiplicium et aliarum-psychosis residualis et tarda

F19.8

Mentalni poremećaji i poremećaji ponašanja uzrokovani upotrebom više vrsta droga i drugih psihoaktivnih tvari, ostali mentalni poremećaji i poremećaji ponašanja
Disordines mentales et disordines morum propter usum substantiarum psychoactivarum multiplicium et aliarum-disordines mentales et disordines morum alii

F19.9

Mentalni poremećaji i poremećaji ponašanja uzrokovani upotrebom više vrsta droga i drugih psihoaktivnih tvari, neoznačeni mentalni poremećaj i poremećaj ponašanja
Disordines mentales et disordines morum propter usum substantiarum psychoactivarum multiplicium et aliarum-disordo mentalis et disordo morum, non specificatus 

F20-F29

Shizofrenija, poremećaji slični shizofreniji i sumanuta stanja

F30-F39

Poremećaji raspoloženja

F40-F48

Neurotski i somatoformni poremećaji i poremećaji izazvani stresom

F50-F59

Bihevioralni sindromi vezani uz fiziološke poremećaje i fizičke čimbenike

F60-F69

Poremećaji ličnosti i poremećaji ponašanja odraslih

F70-F79

Mentalna retardacija

F80-F89

Poremećaji psihološkog razvoja

F90-F98

Poremećaji ponašanja i emocionalni poremećaji s nastankom u djetinjstvu i adolescenciji

F99

Neodređeni mentalni poremećaj

G00-G99

Bolesti živčanog sustava

H00-H59

Bolesti oka i adneksa

H60-H95

Bolesti uha i mastoidnih procesa

I00-I99

Bolesti cirkulacijskog (krvožilnog) sustava

J00-J99

Bolesti dišnog (respiracijskog) sustava

K00-K93

Bolesti probavnog sustava

L00-L99

Bolesti kože i potkožnog tkiva

M00-M99

Bolesti mišićno-koštanog sustava i vezivnog tkiva

N00-N99

Bolesti genitalno-urinarnog sustava

O00-O99

Trudnoća i porođaj

P00-P96

Određena stanja porođajnog perioda (5 mj. prije i 1 mj. poslije)

Q00-Q99

Prirođene malformacije, deformacije i kromosomske abnormalnosti

R00-R99

Simptomi, znakovi i abnormalni klinički i laboratorijski nalazi, neklasificirani drugdje

S00-T98

Ozljede, trovanja i određene druge posljedice s vanjskim uzrokom

U00-U99

Kodovi za posebne svrhe

V01-Y98

Vanjski uzroci pobola i smrtnosti

Z00-Z99

Čimbenici s utjecajem na zdravstveni status i kontakt sa zdravstvenim ustanovama
Drugs app phone

Koristite Mediately aplikaciju

Dobijte informacije o lijekovima brže.

Skenirajte kamerom na telefonu.
4.9

Više od 36k ocjene

Koristite Mediately aplikaciju

Dobijte informacije o lijekovima brže.

4.9

Više od 36k ocjene

Koristimo kolačiće Kolačići nam omogućuju pružanje najboljeg iskustva na našoj web stranici. Korištenjem naše web stranice, slažete se s upotrebom kolačića. Saznajte više o tome kako koristimo kolačiće na stranici Pravila o kolačićima.