MKB-10

A00-B99

Određene infekcijske i parazitske bolesti

C00-D48

Neoplazme

D50-D89

Bolesti krvi i krvotvornih organa i određeni poremećaji imunološkog sustava

E00-E90

Endokrine, nutricijske i metaboličke bolesti

F00-F99

Mentalni poremećaji i poremećaji ponašanja

G00-G99

Bolesti živčanog sustava

H00-H59

Bolesti oka i adneksa

H60-H95

Bolesti uha i mastoidnih procesa

I00-I99

Bolesti cirkulacijskog (krvožilnog) sustava

J00-J99

Bolesti dišnog (respiracijskog) sustava

K00-K93

Bolesti probavnog sustava

L00-L99

Bolesti kože i potkožnog tkiva

M00-M99

Bolesti mišićno-koštanog sustava i vezivnog tkiva

N00-N99

Bolesti genitalno-urinarnog sustava

O00-O99

Trudnoća i porođaj

P00-P96

Određena stanja porođajnog perioda (5 mj. prije i 1 mj. poslije)

P00-P04

Fetus i novorođenče na koje djeluju stanja u majke i komplikacije trudnoće i porođaja

P05-P08

Poremećaji koji se odnose na trajanje gestacije i rast fetusa

P10-P15

Porođajne ozljede

P10

Intrakranijalna laceracija i krvarenje zbog porođajne ozljede
Laceratio et haemorrhagia intracranialis neonati traumatica, per partum

P10.0

Subduralno krvarenje zbog porođajne ozljede
Haemorrhagia subduralis neonati traumatica per partum

P10.1

Cerebralno krvarenje zbog porođajne ozljede
Haemorrhagia cerebri neonati traumatica, per partum

P10.2

Intraventrikularno krvarenje zbog porođajne ozljede
Haemorrhagia intraventricularis neonati trauma per partum

P10.3

Subarahnoidalno krvarenje zbog porođajne ozljede
Haemorrhagia subarachnoidalis neonati traumatica, per partum

P10.4

Tentorijalni rascjep zbog porođajne ozljede
Laceratio tentorii cerebelli neonati traumatica, per partum

P10.8

Druge intrakranijalne laceracije i krvarenja zbog porođajne ozljede
Lacerationes et haemorrhagiae intracraniales neonati tramaticae aliae, per partum

P10.9

Nespecificirana intrakranijalna laceracija i krvarenje zbog porođajne ozljede
Laceratio et haemorrhagia intracranialis neonati traumatica, per partum, non specificata

P11

Druge porođajne ozljede središnjega živčanog sustava
Laesiones traumaticae systematis nervosi centralis neonati aliae, per partum

P11.0

Moždani edem zbog porođajne ozljede
Oedema cerebrale neonati traumatica, per partum

P11.1

Drugo specificirano oštećenje mozga zbog porođajne ozljede
Laesiones traumaticae cerebralis neonati specificatae aliae, per partum

P11.2

Nespecificirano oštećenje mozga zbog porođajne ozljede
Laesio traumatica cerebralis neonati non specificata, per partum

P11.3

Porođajna ozljeda ličnog živca (nervus facialis)
Laesio traumatica nervi facialis neonati, per partum

P11.4

Porođajna ozljeda drugih kranijalnih živaca
Laesio traumatica nervorum cranialium neonati aliorum, per partum

P11.5

Porođajna ozljeda kralježnice i kralježnične moždine
Laesio traumatica spinalis et medullae spinalis neonati, per partum

P11.9

Porođajna ozljeda središnjega živčanog sustava, nespecificirana
Laesio traumatica systematis nervosi centralis neonati, per partum, non specificata

P12

Porođajna ozljeda oglavka
Laesiones traumaticae capillitii neonati, per partum

P12.0

Kefalhematom zbog porođajne ozljede
Cephalhaematoma neonati traumaticum, per partum

P12.1

Oteklina oglavka zbog porođajne ozljede
Caput succedaneum neonati, per partum

P12.2

Epikranijalno subaponeurotično krvarenje zbog porođajne ozljede
Haemorrhagia subaponeurotica epicranialis neonati traumatica, per partum

P12.3

Nagnječenje oglavka zbog porođajne ozljede
Ecchymosis capillitii neonati traumatica, per partum

P12.4

Ozljede oglavka zbog praćenja novorođenčetova stanja
Laesio traumatica capillitii neonati „monitoring-systemate“

P12.8

Druge porođajne ozljede oglavka
Laesiones traumaticae capillitii neonati aliae, per partum

P12.9

Porođajna ozljeda oglavka, nespecificirana
Laesio traumatica capillitii neonati non specificata, per partum

P13

Porođajna ozljeda koštanog sustava
Laesiones traumaticae sceletales neonati, per partum

P13.0

Fraktura lubanje zbog porođajne ozljede
Fractura cranii neonati, per partum

P13.1

Druge porođajne ozljede lubanje
Laesiones traumaticae cranii neonati aliae, per partum

P13.2

Porođajna ozljeda bedrene kosti (femura)
Laesio traumatica femoris neonati, per partum

P13.3

Porođajna ozljeda ostalih dugačkih kostiju
Laesio traumatica ossium longorum alliorum neonati, per partum

P13.4

Fraktura ključne kosti (klavikule) zbog porođajne ozljede
Fractura claviculae neonati, per partum

P13.8

Porođajne ozljede drugih dijelova kostura
Laesiones traumaticae sceletales neonati aliae, per partum

P13.9

Porođajna ozljeda kostura, nespecificirana
Laesio traumatica sceleti neonati non specificata, per partum

P14

Porođajna ozljeda perifernoga živčanog sustava
Laesiones traumaticae systematis nervosi peripherici neonati, per partum

P14.0

Erbova paraliza zbog porođajne ozljede
Paralysis Erb neonati, per partum

P14.1

Klumpkeova paraliza zbog porođajne ozljede
Paralysis Klumpke neonati, per partum

P14.2

Paraliza dijafragmalnog živca (nervus phrenicus) zbog porođajne ozljede
Paralysis nervi phrenici neonati, per partum

P14.3

Druge porođajne ozljede brahijalnog pleksusa
Laesiones traumaticae plexus brachialis neonati aliae, per partum

P14.8

Porođajne ozljede drugih dijelova perifernoga živčanog sustava
Laesiones traumaticae partium systematis nervosi peripherici neonati aliarum, per partum

P14.9

Porođajna ozljeda perifernoga živčanog sustava, nespecificirana
Laesio traumatica systematis nervosi peripherici neonati, per partum, non specificata

P15

Druge porođajne ozljede
Laesiones traumaticae neonati aliae, per partum

P15.0

Porođajna ozljeda jetre
Laesio traumatica hepatis neonati, per partum

P15.1

Porođajna ozljeda slezene
Laesio traumatica lienis neonati, per partum

P15.2

Ozljeda sternomastoida zbog porođajne ozljede
Laesio traumatica musculi sternocleidomastoidei neonati, per partum

P15.3

Porođajna ozljeda oka
Laesio traumatica oculi neonati, per partum

P15.4

Porođajna ozljeda lica
Laesio traumatica faciei neonati, per partum

P15.5

Porođajna ozljeda vanjskog spolovila
Laesio traumatica genitaliorum externorum neonati, per partum

P15.6

Supkutana masna nekroza zbog porođajne ozljede
Necrosis adiposa subcutanea neonati, per partum

P15.8

Druge specificirane porođajne ozljede
Laesiones traumaticae neonati, specificatae aliae, per partum

P15.9

Porođajna ozljeda, nespecificirana
Laesio traumatica neonati, non specificata, per partum

P20-P29

Respiratorni i kardiovaskularni poremećaji specifični za perinatalno razdoblje

P35-P39

Infekcije specifične za perinatalnom razdoblju

P50-P61

Hemoragijski i hematološki poremećaji fetusa i novorođenčeta

P70-P74

Prolazni endokrini i metabolički poremećaji specifični za fetus i novorođenče

P75-P78

Poremećaji probavnog sustava fetusa i novorođenčeta

P80-P83

Stanja kože i regulacije temperature fetusa i novorođenčeta

P90-P96

Drugi poremećaji nastali u perinatalnom razdoblju

Q00-Q99

Prirođene malformacije, deformacije i kromosomske abnormalnosti

R00-R99

Simptomi, znakovi i abnormalni klinički i laboratorijski nalazi, neklasificirani drugdje

S00-T98

Ozljede, trovanja i određene druge posljedice s vanjskim uzrokom

U00-U99

Kodovi za posebne svrhe

V01-Y98

Vanjski uzroci pobola i smrtnosti

Z00-Z99

Čimbenici s utjecajem na zdravstveni status i kontakt sa zdravstvenim ustanovama

NOVO: Provjera interakcija lijekova

Preuzmite aplikaciju Mediately, pogledajte ozbiljnost interakcija i dobijte preporuke kako ih riješiti.

Koristimo kolačiće Kolačići nam omogućuju pružanje najboljeg iskustva na našoj web stranici. Korištenjem naše web stranice, slažete se s upotrebom kolačića. Saznajte više o tome kako koristimo kolačiće na stranici Pravila o kolačićima.