MKB-10

A00-B99

Određene infekcijske i parazitske bolesti

C00-D48

Neoplazme

D50-D89

Bolesti krvi i krvotvornih organa i određeni poremećaji imunološkog sustava

E00-E90

Endokrine, nutricijske i metaboličke bolesti

F00-F99

Mentalni poremećaji i poremećaji ponašanja

G00-G99

Bolesti živčanog sustava

H00-H59

Bolesti oka i adneksa

H60-H95

Bolesti uha i mastoidnih procesa

I00-I99

Bolesti cirkulacijskog (krvožilnog) sustava

J00-J99

Bolesti dišnog (respiracijskog) sustava

K00-K93

Bolesti probavnog sustava

L00-L99

Bolesti kože i potkožnog tkiva

M00-M99

Bolesti mišićno-koštanog sustava i vezivnog tkiva

N00-N99

Bolesti genitalno-urinarnog sustava

O00-O99

Trudnoća i porođaj

P00-P96

Određena stanja porođajnog perioda (5 mj. prije i 1 mj. poslije)

Q00-Q99

Prirođene malformacije, deformacije i kromosomske abnormalnosti

Q00-Q07

Živčani sustav

Q10-Q18

Oči, uši, lice i vrat

Q20-Q28

Cirkulacijski sustav

Q20

Prirođene malformacije srčanih komora i srčanih spojeva
Malformationes atrii et ventriculi cordis congenitae

Q20.0

Truncus arteriosus communis
Truncus arteriosus communis

Q20.1

Dvostruki izlaz iz desne komore
Orificium ventriculi dextri duplex

Q20.2

Dvostruki izlaz iz lijeve komore
Orificium ventriculi sinistri duplex

Q20.3

Nesklad ventrikuloarterijalnog spoja
Connexio ventriculoarterialis discordans

Q20.4

Komora s dvostrukim ulazom
Ventriculus cordis communis

Q20.5

Nesklad atrioventrikularnoga spoja
Connexio atrioventricularis discordans

Q20.6

Izomerizam atrijalnih privjesaka
Isomeria appendicum atrialium

Q20.8

Ostale prirođene malformacije srčanih komora i spojeva
Malformationes atrii et ventriculi cordis congenitae aliae

Q20.9

Prirođena malformacija srčanih komora i spojeva, nespecificirana
Malformatio atrii et ventriculi cordis congenita, non specificata

Q21

Prirođene malformacije srčanih septuma
Malformationes septi cordis congenitae

Q21.0

Defekt ventrikularnog septuma
Defectus septi ventriculorum cordis

Q21.1

Defekt atrijalnog septuma
Defectus septi atriorum cordis

Q21.2

Defekt atrioventrikularnog septuma
Defectus septi atrioventriculorum

Q21.3

Fallotova tetralogija
Tetras Fallot

Q21.4

Aortopulmonalni septalni defekt
Defectus aortopulmonalis

Q21.8

Ostale prirođene malformacije srčanog septuma
Malformationes septi cordis congenitae, aliae

Q21.9

Prirođena malformacija srčanog septuma, nespecificirana
Malformatio septi cordis congenita, non specificata

Q22

Prirođene malformacije pulmonalnih i trikuspidalnih valvula
Malformationes valvulae pulmonalis et tricuspidalis congenitae

Q22.0

Atrezija pulmonalne valvule
Atresia valvulae pulmonalis

Q22.1

Prirođena stenoza pulmonalne valvule
Stenosis valvulae pulmonalis congenita

Q22.2

Prirođena insuficijencija pulmonalne valvule
Insufficientia valvulae pulmonalis congenita

Q22.3

Ostale prirođene malformacije pulmonalne valvule
Malformationes valvulae pulmonalis congenitae aliae

Q22.4

Prirođena trikuspidalna stenoza
Stenosis tricuspidalis congenita

Q22.5

Ebsteinova anomalija
Anomalia Ebstein

Q22.6

Sindrom hipoplastičnoga desnog srca
Syndroma hypoplasiae cordis dextri

Q22.8

Ostale prirođene malformacije trikuspidalne valvule
Malformationes valvulae tricuspidalis congenitae aliae

Q22.9

Prirođena malformacija trikuspidalne valvule, nespecificirana
Malformatio valvulae tricuspidalis congenita, non specificata

Q23

Prirođene malformacije aortalnih i mitralnih valvula
Malformationes valvulae aortae et mitralis congenitae

Q23.0

Prirođena stenoza aortalne valvule
Stenosis valvulae aortae congenita

Q23.1

Prirođena insuficijencija aortalne valvule
Insufficientia valvulae aortae congenita

Q23.2

Prirođena mitralna stenoza
Stenosis mitralis congenita

Q23.3

Prirođena mitralna insuficijencija
Insufficientia mitralis congenita

Q23.4

Sindrom hipoplastičnoga lijevog srca
Syndroma hypoplasiae cordis sinistri

Q23.8

Ostale prirođene malformacije aortalnih i mitralnih valvula
Malformationes valvulae aortae et mitralis congenitae aliae

Q23.9

Prirođena malformacija aortalnih i mitralnih valvula, nespecificirana
Malformatio valvulae aortae et mitralis congenita, non specificata

Q24

Ostale prirođene malformacije srca
Malformationes cordis congenitae aliae

Q24.0

Dekstrokardija
Dextrocardia

Q24.1

Laevocardia
Sinistrocardia

Q24.2

Cor triatriatum
Cor triatriale

Q24.3

Infundibularna stenoza pulmonalke
Stenosis infundibuli pulmonalis

Q24.4

Prirođena subaortalna stenoza
Stenosis subaortae congenita

Q24.5

Malformacija koronarnih žila
Malformatio vasorum coronariorum

Q24.6

Prirođeni srčani blok
Block cordis congenitus

Q24.8

Ostale označene prirođene malformacije srca
Malformationes cordis congenitae aliae, specificatae

Q24.9

Prirođena malformacija srca, nespecificirana
Malformatio cordis congenita, non specificata
256
Prirođene malformacije cirkulacijskog sustava
Age
Bez starosnih ograničenja
Sex
Bez rodovnih ograničenja

Q25

Prirođene malformacije velikih arterija
Malformationes arteriarum magnarum congenitae

Q25.0

Otvoren ductus arteriosus
Ductus arteriosus patens

Q25.1

Koarktacija aorte
Coarctatio aortae

Q25.2

Atrezija aorte
Atresia aortae

Q25.3

Stenoza aorte
Stenosis aortae

Q25.4

Ostale prirođene malformacije aorte
Malformationes aortae congenitae aliae

Q25.5

Atrezija pulmonalne arterije
Atresia arteriae pulmonalis

Q25.6

Stenoza pulmonalne arterije
Stenosis arteriae pulmonalis

Q25.7

Ostale prirođene malformacije pulmonalne arterije
Malformationes arteriae pulmonalis congenitae aliae

Q25.8

Ostale prirođene malformacije velikih arterija
Malformationes arteriarum magnarum congenitae, aliae

Q25.9

Prirođena malformacija velikih arterija, nespecificirana
Malformatio arteriarum magnarum congenita, non specificata

Q26

Prirođene malformacije velikih vena
Malformationes venarum magnarum congenitae

Q26.0

Prirođena stenoza šuplje vene
Stenosis venae cavae congenita

Q26.1

Postojeća lijeva gornja šuplja vena
Vena cava superior sinistra persistens

Q26.2

Potpuna anomalija povezivanja plućnih vena
Anomalia totalis connexus venarum pulmonalium

Q26.3

Djelomična anomalija povezivanja plućnih vena
Anomalia partialis connexus venarum pulmonalium

Q26.4

Anomalija povezivanja plućnih vena, neoznačena
Anomalia connexus venarum pulmonalium, non specificata

Q26.5

Anomalija povezivanja portalne vene
Anomalia venae portae

Q26.6

Fistula portalne vene - hepatične arterije
Fistula venae portae-arteriae hepaticae

Q26.8

Ostale prirođene malformacija velikih vena
Malformationes venarum magnarum congenitae aliae

Q26.9

Prirođena malformacija velike vene, nespecificirana
Malformatio venarum magnarum congenita, non specificata

Q27

Ostale prirođene malformacije perifernoga krvnožilnog sustava
Malformationes systematis vascularis peripherici congenitae aliae

Q27.0

Prirođeno nepostojanje ili hipoplazija umibilikalne arterije
Absentia et hypoplasia arteriae umbilicalis congenita

Q27.1

Prirođena stenoza bubrežne arterije
Stenosis arteriae renalis congenita

Q27.2

Ostale prirođene malformacije bubrežne arterije
Malformationes arteriae renalis congenitae, aliae

Q27.3

Periferna arterio-venska malformacija
Malformatio arteriovenosa peripherica

Q27.4

Prirođena flebektazija
Phlebectasia congenita

Q27.8

Ostale označene kongenitalne malformacije perifernoga krvnožilnog sustava
Malformationes systematis vascularis peripherici congenitae specificatae, aliae

Q27.9

Prirođena malformacija perifernoga krvnožilnog sustava, nespecificirana
Malformatio systematis vascularis peripherici congenita, non specificata

Q28

Ostale prirođene malformacije cirkulacijskog sustava
Malformationes systematis circulatorii congenitae aliae

Q28.0

Arterio-venska malformacija precerebralnih žila
Malformatio vasorum arteriovenosorum praecerebralium

Q28.1

Ostale malformacije precerebralnih žila
Malformationes vasorum praecerebralium aliae

Q28.2

Arterio-venska malformacija cerebralnih žila
Malformatio vasorum arteriovenosorum cerebralium

Q28.3

Ostale malformacije cerebralnih žila
Malformationes vasorum arteriovenosorum cerebralium aliae

Q28.8

Ostale označene prirođene malformacije cirkulacijskog sustava
Malformationes systematis circulatorii congenitae, specificatae

Q28.9

Prirođena malformacija cirkulacijskog sustava, nespecificirana
Malformatio systematis circulatorii congenita, non specificata

Q30-Q34

Dišni sustav

Q35-Q45

Probavni sustav

Q50-Q56

Spolni organi

Q60-Q64

Urinarni sustav

Q65-Q79

Mišićno-koštani sustav

Q80-Q89

Drugo

Q90-Q99

Kromosomske abnormalnosti, nesvrstane drugdje

R00-R99

Simptomi, znakovi i abnormalni klinički i laboratorijski nalazi, neklasificirani drugdje

S00-T98

Ozljede, trovanja i određene druge posljedice s vanjskim uzrokom

U00-U99

Kodovi za posebne svrhe

V01-Y98

Vanjski uzroci pobola i smrtnosti

Z00-Z99

Čimbenici s utjecajem na zdravstveni status i kontakt sa zdravstvenim ustanovama

NOVO: Provjera interakcija lijekova

Preuzmite aplikaciju Mediately, pogledajte ozbiljnost interakcija i dobijte preporuke kako ih riješiti.

Koristimo kolačiće Kolačići nam omogućuju pružanje najboljeg iskustva na našoj web stranici. Korištenjem naše web stranice, slažete se s upotrebom kolačića. Saznajte više o tome kako koristimo kolačiće na stranici Pravila o kolačićima.