FENTANYL LAVIPHARM 50 micrograme/h PLASTURE TRANSDERMIC

Informații de baza

Medicamentul nu este listat.
Fără informații
PS - Medicamente eliberate cu prescriptie medicala speciala (stupefiante si psihotrope)
PLASTURE TRANSDERMIC
LAVIPHARM S.A. - GRECIA

Ambalare

Cutie cu 10 plicuri din folie multilaminata din Al si rezina ionomerica x 1 plasture transdermic
-
-
-
Lista de compensare
Preț
Co-plata
Cutie cu 16 plicuri din folie multilaminata din Al si rezina ionomerica x 1 plasture transdermic
-
-
-
Lista de compensare
Preț
Co-plata
Cutie cu 20 plicuri din folie multilaminata din Al si rezina ionomerica x 1 plasture transdermic
-
-
-
Lista de compensare
Preț
Co-plata
Cutie cu 3 plicuri din folie multilaminata din Al si rezina ionomerica x 1 plasture transdermic
-
-
-
Lista de compensare
Preț
Co-plata
Cutie cu 4 plicuri din folie multilaminata din Al si rezina ionomerica x 1 plasture transdermic
-
-
-
Lista de compensare
Preț
Co-plata
Cutie cu 5 plicuri din folie multilaminata din Al si rezina ionomerica x 1 plasture transdermic
-
-
-
Lista de compensare
Preț
Co-plata
Cutie cu 8 plicuri din folie multilaminata din Al si rezina ionomerica x 1 plasture transdermic
-
-
-
Lista de compensare
Preț
Co-plata
Cutie cu 9 plicuri din folie multilaminata din Al si rezina ionomerica x 1 plasture transdermic
-
-
-
Lista de compensare
Preț
Co-plata
Cutie cu 90 plicuri din folie multilaminata din Al si rezina ionomerica x 1 plasture transdermic
-
-
-
Lista de compensare
Preț
Co-plata

RCP

Puteți avea access gratuit nelimitat prin logare sau înregistrare pentru un cont Mediately Vizionari ramase: 5

Indicații

Adulţi

Fentanyl Lavipharm este indicat în tratamentul durerii cronice severe care necesită tratament continuu pe termen lung cu analgezice opioide..

Copii şi adolescenţi

Tratamentul pe termen lung al durerii cronice severe la copii şi adolescenţi cu vârsta de 2 ani şi peste, cărora li se administrează tratament cu opioide.

Dozaj

Doze

Dozele de Fentanyl Lavipharm trebuie individualizate în funcție de statusul pacientului și trebuie evaluate la intervale regulate de timp după inițiere. Trebuie utilizată doza minimă eficace. Plasturii transdermici sunt creați să elibereze în circulația sistemică aproximativ 12, 25, 50, 75 și 100 mcg/oră fentanil, care reprezintă 0,3, 0,6, 1,2, 1,8, și respectiv 2,4 mg per zi.

Stabilirea dozei iniţiale

Doza iniţială adecvată de Fentanyl Lavipharm trebuie stabilită avându-se în vedere administrarea actuală de opioide la respectivul pacient. Se recomandă ca Fentanyl Lavipharm să fie utilizat la pacienţi care au demostrat că tratamentul cu opioide este bine tolerat. Alți factori care trebuie luați în considerare sunt starea generală curentă de sănătate şi situaţia medicală a pacientului, inclusiv dimensiunile organismului, vârsta și gradul de tarare a organismului precum și gradul de tolerare a opioidelor.

Adulţi La Pacienţii cu tratament bine tolerat cu opioide

Pentru schimbarea tratamentului pacienților cu tratament bine tolerat cu opioide de la opioide administrate oral sau parenteral la Fentanyl Lavipharm se va consulta Conversia potenței echianalgezice de mai jos. Doza poate fi ajustată prin creștere sau scădere, dacă este necesar, în trepte de 12 sau 25 mcg/oră pentru a ajunge la doza adecvată cea mai mică de Fentanyl Lavipharm în funcție de răspunsul terapeutic și necesitățile de analgezice suplimentare.

La Pacienţii cărora nu li s-a administrat anterior opioide

În general, modul de administrare transdermic nu este recomandat la pacienţii la care nu s-au utilizat anterior opioide. Trebuie luate în considerare căi de administrare alternative (oral, parenteral). Pentru a evita supradozarea se recomandă ca la pacineții cărora nu li s-a administrat anterior opioide să se administreze doze mici cu eliberare imediată (de exemplu morfină, hidromorfonă, oxicodonă, tramadol și codeină) pentru a atinge doza echianalgezică cu Fentanyl Lavipharm cu o viteză de eliberare de 12.5 mcg/oră sau 25 mcg/oră. Ulterior, se poate face trecerea la Fentanyl Lavipharm.

În cazul în care începerea unui tratament cu opioide orale nu este considerat posibil și Fentanyl Lavipharm este considerat a fi singura opțiune adecvată de tratament la pacienții cărora nu li s-a administrat anterior opioide, se va lua în considerare ca doză inițială doza minimă eficace (de exemplu, 12 mcg/oră). În aceste circumstanțe, pacientul trebuie să fie monitorizat cu atenție. Potențialul de apariție a hipoventilației grave sau care pune viața în pericol există chiar și dacă pentru inițierea tratamentului la pacienții cărora nu li s-a administrat anterior opioide se folosește cea mai mică doză de Fentanyl Lavipharm (vezi pct. 4.4 și 4.9).

Conversia potenței echianalgezice

În cazul pacienților cărora li se administrează în prezent analgezice opioide, doza de inițiere a tratamentului cu Fentanyl Lavipharm trebuie stabilită pe baza dozei zilnice a opioidului administrat anterior. Pentru calcularea adecvată a dozei de ințiere a tratamentului cu Fentanyl Lavipharm, urmați pașii de mai jos.

  1. Se calculează doza de opioid (mg/zi) utilizată în mod curent în 24 de ore.

  2. Se convertește cantitatea astfel obţinută în doza echianalgezică pentru 24 ore de morfină administrată oral, utilizând factorii de multiplicare pentru calea de administrare adecvată din Tabelul 1.

  3. Pentru a obține doza de Fentanyl Lavipharm corespunzătoare dozei echianalgezică de morfină calculate pentru intervalul de 24 de ore, se vor utiliza Tabelele 2 și 3 de conversie a dozelor după cum urmează: a.Tabelul 2 se utilizează pentru pacienţii adulți care necesită schimbarea opioidelor sau care sunt mai puțin stabil clinic (rata de conversie a dozei de morfină administrată oral în fentanil administrat transdermic este aproximativ egală cu 150:1).

b.Tabelul 3 se utilizează pentru pacienţii adulți care au avut un tratament stabil și bine tolerat cu opioide (rata de conversie a dozei de morfină administrată oral în fentanil administrat transdermic este aproximativ egală cu 100:1).

Tabelul 1: Conversia potenţei echianalgezice - Factori de multiplicare pentru conversia dozei zilnice a opioidului administrat anterior la doza echianalgezică corespunzătoare de morfină pentru 24 de ore administrată oral (mg/zi opioid administrat anterior x Factor = doza echianalgezică corespunzătoare de morfină pentru 24 de ore administrată oral).
Opioid administrat anterior Calea de administrare Factor de multiplicare
Morfină oral 1a
parenteral 3
Buprenorfină sublingual 75
parenteral 100
Codeină oral 0,15
parenteral 0,23b
Diamorfină oral 0,5
parenteral 6b
Fentanil oral -
parenteral 300
Hidromorfonă oral 4
parenteral 20b
Ketobemidonă oral 1
parenteral 3
Levorfanol oral 7,5
parenteral 15b
Metadonă oral 1,5
parenteral 3b
Oxicodonă oral 1,5
parenteral 3
Oximorfonă rectal 3
parenteral 30b
Petidină oral -
parenteral 0,4b
Tapentadol oral 0,4
parenteral -
Tramadol oral 0,25
parenteral 0,3

a

Potența orală/i.m. pentru morfină se bazează pe experiența clinică la pacienții cu durere cronică.

b

Pe baza unor studii cu doză unică, în care o doză i.m. din fiecare substanță activă menționată a fost comparată cu morfina pentru a

stabili potența relativă . Dozele orale sunt cele recomandate la trecerea de la o cale de administrare parenterală la o cale de administrare orală.

Referință: Adaptat după 1) Foley KM. The treatment of cancer pain. NEJM 1985; 313 (2): 84-95, actualizat. 2) McPherson ML. Introduction to opioid conversion calculations. In: Demystifying Opioid Conversion Calculations: A Guide for Effective Dosing. Bethesda, MD: American Society of Health-System Pharmacists; 2010:1-15.

Tabelul 2: Doza recomandată pentru inițierea tratamentului cu FENTANYL LAVIPHARM, calculată pe baza dozei orale zilnice de morfină (pentru pacienţii care necesită schimbarea opioidelor sau care sunt mai puțin stabili clinic: rata de conversie a dozei de morfină administrată oral în fentanil administrat transdermic este aproximativ egală cu 150:1)1

Doză de morfină administrată oral în 24 ore (mg/zi) Doza de Fentanyl Lavipharm (mcg/oră)
<90 12
90-134 25
135-224 50
225-314 75
315-404 100
405-494 125
495-584 150
585-674 175
675-764 200
765-854 225
855-944 250
945-1034 275
1035-1124 300

1

In studiile clinice, aceste interval ale dozelor zilnice de morfină au fost utilizate ca o bază pentru conversia tratamentului cu Fentanyl plasture transdermic.

Tabelul 3: Doza recomandată pentru inițierea tratamentului cu Fentanyl Lavipharm, calculată pe baza dozei orale zilnice de morfină (pentru pacienţii care au avut un tratament stabil și bine tolerat cu opioide pentru o lungă perioadă de timp: rata de conversie a dozei de morfină administrată oral în fentanil administrat transdermic este aproximativ egală cu 100:1)
Doză de morfină administrată oral în 24 de ore (mg/zi) Doza de Fentanyl Lavipharm (mcg/oră)
<44 12
45-89 25
90-149 50
150-209 75
210-269 100
270-329 125
330-389 150
390-449 175
450-509 200
510-569 225
570-629 250
630-689 275
690-749 300

Evaluarea inițială a efectului analgezic maxim al Fentanyl Lavipharm nu poate fi făcută înainte ca plasturele să fie purtat timp de 24 de ore. Această întârziere se datorează creșterii progresive a concentrației serice de fentanil în cele 24 de ore după aplicarea inițială a plasturelui.

Prin urmare, terapia anterioară cu analgezic ar trebui să fie eliminată treptat după aplicarea dozei inițiale, până când eficacitatea analgezică cu Fentanyl Lavipharm este atinsă.

Stabilirea treptată a dozelor şi tratamentul de întreţinere

Fentanyl Lavipharm plasture transdermic trebuie înlocuit la fiecare 72 ore.

Doza trebuie ajustată treptat pentru fiecare pacient individual în funcție de utilizarea medie zilnică de analgezice suplimentare, până este atins un echilibru între eficacitatea analgezică și tolerabilitate. Ajustarea dozei trebuie realizată în mod normal cu creșteri de 12 mcg/oră sau 25 mcg/oră, deşi ar trebui luate în considerare cerinţele analgezice suplimentare (morfină pe cale orală 45/90 mg/zi ≈ Fentanyl Lavipharm 12/25 mcg/oră) şi severitatea durerii resimţite de pacient. După o creștere a dozei, poate dura până la 6 zile pentru ca pacientul să ajungă la nivelul de echilibru pentru noua doză. Prin urmare, după o creștere a dozei,

pacienții trebuie să poarte plasturele cu doza mărită, două aplicații a câte 72 de ore, înainte de a se face orice altă creștere suplimentară a dozei.

Pentru doze mai mari de 100 mcg/oră se poate utiliza mai mult de un plasture transdermic Fentanyl Lavipharm. Pacienţii pot necesita doze suplimentare periodice dintr-un analgezic cu acţiune rapidă pentru ameliorarea durerii subite. Atunci când doza de Fentanyl Lavipharm depăşeşte 300 mcg/oră, trebuie luate în considerare metode suplimentare sau alternative de analgezie.

Dacă, în timpul primei aplicări, efectul analgezic este insuficient, plasturele transdermic Fentanyl Lavipharm poate fi înlocuit după 48 de ore cu un alt plasture cu aceeași doză sau doza poate fi mărită după 72 de ore.

Dacă plasturele transdermic trebuie înlocuit (de exemplu, plasturele transdermic se desprinde de tegument) înainte de cele 72 de ore, un alt plasture transdermic cu aceeași doză trebuie aplicat pe o nouă zonă a pielii. Acest lucru poate duce la o creștere a concentrației serice (vezi pct. 5.2) și pacientul trebuie monitorizat cu atenție.

Întreruperea tratamentului cu Fentanyl Lavipharm

Dacă este necesară întreruperea tratamentului cu Fentanyl Lavipharm înlocuirea cu orice alt opioid trebuie să se realizeze treptat, pornind cu o doză mică şi crescând lent. Aceasta, deoarece concentraţiile de fentanil scad treptat după îndepărtarea plasturelui transdermic Fentanyl Lavipharm. Poate dura 20 de ore sau mai mult până când concentraţia plasmatică de fentanil se reduce cu 50%. În general, întreruperea administrării analgezicelor opioide trebuie realizată treptat pentru a preveni apariţia simptomelor de întrerupere (vezi pct. 4.8). Simptomele de întrerupere la opioide pot să apară la unii pacienţi după trecerea de la un tratament la altul sau după ajustarea dozei.

Datele cuprinse în Tabelele 1, 2 şi 3 trebuie utilizate pentru conversia de la tratamentul cu alte opioide la Fentanyl Lavipharm și nu pentru trecerea de la Fentanyl Lavipharm la alte terapii pentru a evita supraestimarea dozei noului analgezic utilizat și potențiala producere a supradozajului.

Populații speciale de pacienți Utilizarea la pacienţii vârstnici

Pacienţii vârstnici trebuie monitorizaţi cu atenţie și dozele trebuie individualizate în funcție de starea pacientului (vezi pct. 4.4 și 5.2).

La pacineții vârstnici cărora nu li s-a administrat anterior opioide, tratamentul trebuie luat în considerare doar dacă beneficiile depășesc riscurile. În aceste cazuri, doar doza de 12 mcg/oră de Fentanyl Lavipharm trebuie luată în considerare pentru tratamentul inițial.

Insuficiență renală și hepatică

Pacienţii cu insuficiență renală sau hepatică trebuie monitorizaţi cu atenţie și dozele trebuie individualizate în funcție de starea pacientului (vezi pct. 4.4 și 5.2).

La pacienții cu insuficiență renală sau hepatică cărora nu li s-a administrat anterior opioide, tratamentul trebuie luat în considerare doar dacă beneficiile depășesc riscurile. În aceste cazuri, doar doza de 12 mcg/oră de Fentanyl Lavipharm trebuie luată în considerare pentru tratamentul inițial.

Copii și adolescenți

Adolescenţi cu vârsta de 16 ani şi peste

Se recomandă aceleaşi doze ca la adulţi.

Copii şi adolescenţi cu vârsta cuprinsă între 2 şi 16 ani

Fentanyl Lavipharm trebuie administrat numai la pacienţii copii şi adolescenţi (cu vârsta cuprinsă între 2 şi 16 ani) care tolerează opioide, cărora li se administrează deja doze echivalente cu cel puțin 30 mg morfină pe zi oral. Pentru trecerea pacienţilor copii şi adolescenţi de la opioide cu administrare orală la Fentanyl Lavipharm, a se consulta Conversia potenței echianalgezice (Tabelul 1) și Doza recomandată de Fentanyl Lavipharm, calculată pe baza dozei orale zilnice de morfină (Tabelul 4).

Tabelul 4: Doza recomandată de Fentanyl Lavipharm pentru copii și adolescenți1, calculată pe baza dozei orale zilnice de morfină2
Doza orală de morfină în 24 ore (mg/zi) Doza de Fentanyl Lavipharm (mcg/oră)
30-44 12
45-134 25

1

Schimbarea tratamentului la Fentanyl Lavipharm, doze mai mari de 25 mcg/oră este similară atât la adulţi cât şi la copii şi adolescenţi (vezi Tabelul 2).

2

În studii clinice, aceste intervale de doze zilnice de morfină administrată pe cale orală au fost utilizate ca bază pentru schimbarea

tratamentului la Fentanyl plasture transdermic.

În două studii efectuate la copii şi adolescenţi, doza necesară de fentanil sub formă de plasture transdermic a fost calculată în mod conservator: de la 30 mg până la 44 mg pe zi morfină administrată oral sau doza echivalentă de opioid a fost înlocuită cu un plasture transdermic Fentanyl Lavipharm 12 mcg/oră. Trebuie notat faptul că această schemă de conversie pentru copii se aplică numai la schimbarea tratamentului de la morfină administrată oral (sau echivalentul său) la Fentanyl Lavipharm plasture transdermic. Schema de conversie nu poate fi utilizată la schimbarea tratamentului de la Fentanyl Lavipharm la alte opioide, deoarece în acest caz poate apărea supradozajul.

Efectul analgezic al primei doze de Fentanyl Lavipharm plasture transdermic nu va fi optim în primele 24 ore. De aceea în primele 12 ore după schimbarea tratamentului la Fentanyl Lavipharm, pacientului trebuie să i se administreze doze periodice din analgezicele utilizate anterior. În următoarele 12 ore, aceste analgezice trebuie administrate în funcţie de necesitaţile clinice.

Se recomandă monitorizarea pacientului pentru apariția reacțiilor adverse, care pot include hipoventilație, cel puțin 48 de ore după inițierea terapiei cu Fentanyl Lavipharm sau ajustarea dozei (vezi pct. 4.4)..

Fentanyl Lavipharm nu trebuie administrat copiilor cu vârstă sub 2 ani, deoarece siguranța și eficacitatea nu au fost stabilite.

Stabilirea treptată a dozelor şi tratamentul de întreţinere la copii și adolescenți

Plasturele transdermic Fentanyl Lavipharm trebuie înlocuit la fiecare 72 de ore. Doza trebuie ajustată individual până când este obținut un echilibru între eficacitatea analgezică și tolerabilitate. Dozele nu trebuie crescute la intervale mai mici de 72 de ore. Dacă efectul analgezic al Fentanyl Lavipharm este insuficient, trebuie administrat suplimentar morfină sau un alt opioid cu durată scurtă de acţiune. În funcţie de necesităţile analgezice suplimentare şi de severitatea durerii resimţite de copil, se poate decide creşterea dozei. Ajustările dozelor trebuie realizate în trepte de 12 mcg/oră.

Mod de administrare

Fentanyl Lavipharm este pentru utilizare transdermică.

Fentanyl Lavipharm nu trebuie aplicat pe pielea iritată sau iradiată şi trebuie aplicat pe o zonă plană, la nivelul toracelui sau porţiunii superioare a braţului.

La copiii mici, se preferă porţiunea superioară a spatelui pentru aplicarea plasturelui, pentru a reduce la minimum posibilitatea îndepărtării plasturelui de către copil.

Părul de la nivelul locului de aplicare (o zonă fără păr este de preferat) trebuie tuns (nu ras) înainte de aplicare. Dacă este necesară curăţarea locului de aplicare a Fentanyl Lavipharm înainte de aplicare, curăţarea se va face cu apă. Săpunurile, uleiurile, loţiuni sau orice alt produs care ar putea irita tegumentele sau care ar putea afecta integritatea sa funcţională, nu trebuie utilizate. Pielea trebuie să fie complet uscată înaintea aplicării plasturelui. Plasturii trebuie inspectaţi înainte de utilizare. Nu trebuie utilizaţi plasturii care au fost tăiaţi, divizaţi sau care prezintă orice semne de deteriorare.

Plasturele transdermic Fentanyl Lavipharm trebuie aplicat imediat după ce a fost scos din plicul de protecție sigilat. Pentru scoaterea plasturelui transdermic din plicul de protecție, localizați marcajul de pre-tăiere sau marca de tăiere (indicat de vârful săgeţii de pe plic) de-a lungul marginii. Rupeți ușor sau tăiați complet

marginea plicului. Deschideți în continuare plicul de-a lungul ambelor părți, ca pe o carte. Îndepărtați suportul din plastic lucios, care acoperă partea imprimată a patch-uri. Îndepărtați cu grijă pe un colț de patch- uri de pe suport de plastic lucios, care acoperă partea adezivă a plasturelui. Evitați să atingeți partea adezivă a plasturelui transdermic. Aplicați plasturele pe piele prin apăsarea cu fermitate a plasturelui cu podul palmei timp de aproximativ 30 secunde. Asigurați-vă de adeziunea adecvată a marginilor plasturelui la tegument.

Spălați-vă pe mâini cu apă.

Fentanyl Lavipharm poate fi purtat continuu timp de 72 ore. După îndepărtarea plasturelui transdermic anterior, se va aplica un plasture nou la nivelul unei zone cutanate diferite. Trebuie păstrat un interval de câteva zile între aplicarea plasturelui la nivelul aceleiaşi zone cutanate.

Contraindicații

Hipersensibilitate la substanţa activă sau la oricare dintre excipienţii enumerați la pct. 6.1.

În tratamentul durerii acute sau postoperatorii, având în vedere faptul că nu există posibilitatea ajustării treptate a dozei pentru utilizare pe termen scurt și că există posibilitatea hipoventilației severe sau care pune viața în pericol.

Deprimare respiratorie severă.

Atenționări

Pacienții care au manifestat evenimente adverse grave trebuie monitorizați timp de cel puțin 24 ore după îndepărtarea Fentanyl Lavipharm sau mai mult, după cum impun simptomele clinice, deoarece valorile concentrației serice scad treptat și sunt reduse cu aproximativ 50% la 20 până la 27 ore după aceea. .

Pacienții și îngrijitorii acestora trebuie instruiți că Fentanyl Lavipharm conține substanță activă într-o concentrație care poate fi letală, în special pentru copii. De aceea, ei trebuie să nu lase plasturii transdermici la vederea și îndemâna copiilor, înainte și după folosirea acestora.

Pacienți cărora nu li s-au administrat anterior opioide și care nu tolerează opioid

Utilizarea Fentanyl Lavipharm la pacienți cărora nu li s-au administrat anterior opioide puternice a fost asociată în cazuri foarte rare cu deprimare respiratorie semnificativă și/sau deces când a fost utilizat ca tratament inițial cu opioide, în special la pacienții cu durere non-canceroasă. Potențialul apariției hipoventilației severe sau amenințătoare de viață există chiar dacă la inițierea tratamentului pacienților cărora nu li s-au administrat anterior opioide puternice este utilizată cea mai mică doză de Fentanyl Lavipharm, în special dacă aceștia sunt vârstnici sau pacienți cu insuficiență hepatică sau renală. Tendința de dezvoltare a toleranței prezintă variabilitate mare individuală. Este recomandat ca Fentanyl Lavipharm să fie utilizat la pacienți care au demonstrat o tolerabilitate bună la opioide (vezi pct. 4.2).

Deprimarea respiratorie

În timpul tratamentului cu Fentanyl Lavipharm, unii pacienţi pot prezenta deprimare respiratorie semnificativă; pacienţii trebuie monitorizaţi pentru aceste efecte. Deprimarea respiratorie poate persista şi după înlăturarea Fentanyl Lavipharm plasture transdermic. Incidenţa deprimării respiratorii creşte odată cu creşterea dozei de Fentanyl Lavipharm (vezi pct 4.9). Medicamentele cu acţiune asupra sistemului nervos central pot crește posibilitatea de manifestarea a deprimării respiratorii (vezi pct. 4.5).

Boală pulmonară cronică

La pacienţii cu boală pulmonară obstructivă cronică sau alte afecţiuni pulmonare, Fentanyl Lavipharm poate produce reacţii adverse severe. La aceşti pacienţi opioidele pot să scadă cursa respiratorie şi să crească rezistenţa la fluxul de aer a căilor respiratorii.

Dependenţa faţă de medicament şi potenţialul de abuz

Toleranţa şi dependenţa fizică și psihică se pot dezvolta după administrarea repetată de opioide.

Fentanil poate fi utilizat abuziv într-o manieră similară altor agonişti opioidici. Abuzul sau utilizarea incorectă intenţionată a Fentanyl Lavipharm poate determina supradozaj şi/sau deces. Pacienţii cu antecedente de dependenţă de medicamente/abuz de alcool etilic anterioare prezintă risc mai mare de dezvoltare a dependenţei şi abuzului la tratamentul cu opioide. Pacienţii cu risc crescut de abuz la opioide

pot fi totuşi trataţi corespunzător cu formulări cu eliberare modificată de opioide; cu toate acestea, aceşti

pacienţi vor necesita monitorizare pentru decelarea semnelor de utilizare incorectă, abuz sau dependenţă. intracraniene ale retenţiei de CO , cum sunt cei cu semne de presiune intracraniană, afectarea stării de

2

conştienţă sau comă. Fentanyl Lavipharm trebuie utilizat cu precauţie la pacienţii cu tumori cerebrale.

Afecţiuni cardiace

Fentanilul poate cauza bradicardie şi, ca urmare, Fentanyl Lavipharm trebuie să fie administrat cu precauţie la pacienţii cu bradiaritmii.

Hipotensiune arterială

Opioidele pot cauza hipotensiune arterială, în special la pacienţii cu hipovolemie acută. Hipotensiunea arterială simptomatică preexistentă sau hipovolemia trebuie corectate înaintea iniţierii tratamentului cu fentanil plasturi transdermici.

Insuficienţă hepatică

Deoarece fentanilul este metabolizat la metaboliţi inactivi la nivel hepatic, afectarea funcției hepatice poate întârzia eliminarea acestuia. Dacă Fentanyl Lavipharm este administrat la pacienţi cu insuficienţă hepatică, aceştia trebuie monitorizaţi cu atenţie pentru decelarea semnelor de toxicitate determinată de fentanil, iar dacă este necesar, doza de Fentanyl Lavipharm trebuie redusă (vezi pct. 5.2).

Insuficienţă renală

Chiar dacă insuficiența renală nu este de așteptat să afecteze în mod relevant clinic eliminarea de fentanil, se recomandă precauție deoarece farmacocinetica fentanil nu a fost studiată la această populație de pacienți (vezi pct. 5.2). Dacă pacienţii cu insuficienţă renală sunt trataţi cu Fentanyl Lavipharm, aceştia trebuie monitorizaţi cu atenţie pentru decelarea semnelor de toxicitate determinată de fentanil, iar dacă este necesar doza de Fentanyl Lavipharm trebuie redusă. Restricționări suplimentare se aplică în cazul pacienților cu insuficiență renală la care nu s-au administrat anterior opioide (vezi pct. 4.2).

Pacienţi cu febră/ căldura aplicată extern

Concentraţia serică de fentanil poate creşte dacă temperatura la nivel cutanat creşte (vezi pct. 5.2).

Ca urmare, pacienţii cu febră trebuie să fie monitorizaţi pentru reacţiile adverse ale opioidelor, iar doza de Fentanyl Lavipharm trebuie ajustată, dacă este necesar. Există riscul de creşteri dependente de temperaturăale fentanilului eliberat din sistemul transdermic, putând determina supradozaj şi deces.

Toţi pacienţii trebuie sfătuiţi să evite expunerea locului de aplicare a Fentanyl Lavipharm la surse externe directe de căldură cum sunt comprese termice, perne electrice, paturi cu apă caldă, lămpi de căldură sau solar, expunerea excesivă la razele soarelui, sticle cu apă caldă, băile prelungite cu apă fierbinte, saunele sau băile de tip spa cu apă caldă.

Sindromul serotoninergic

Se recomandă precauţie atunci când Fentanyl Lavipharm este administrat concomitent cu medicamente care afectează sistemele de neurotransmiţătorilori serotoninergice.

Apariţia unui sindrom serotoninergic care poate pune viaţa în pericol poate avea loc la utilizarea concomitentă de medicamente serotoninergice cum sunt inhibitorii selectivi ai recaptării serotoninei (ISRS) şi inhibitorii recaptării serotoninei şi norepinefrinei (IRNS) şi cu medicamente care împiedică metabolizarea serotoninei (inclusiv inhibitori ai monoaminoxidazei IMAO). Acestea pot apărea chiar și la doza recomandată.

Simptomele sindromului serotoninergic pot include modificări ale stării mentale (de exemplu, agitaţie, halucinaţii, comă), instabilitate vegetativă (de exemplu, tahicardie, variaţii ale tensiunii arteriale, hipertermie), tulburări neuromusculare (de exemplu, hiper-reflexie, lipsă de coordonare, rigiditate) şi/sau simptome gastrointestinale (de exemplu greaţă, vărsături, diaree).

Dacă se suspectează apariția sindromului serotoninergic, trebuie luată în considerare întreruperea rapidă a tratamentului cu Fentanyl Lavipharm.

Interacţiuni cu alte medicamente Inhibitori ai CYP3A4

Utilizarea concomitentă a Fentanyl Lavipharm cu inhibitori ai izoenzimei 3A4 a citocromului P450 (CYP3A4) poate determina o creştere a concentraţiilor plasmatice de fentanil, care pot accentua sau prelungi atât efectele terapeutice cât şi reacţiile adverse şi poate provoca deprimare respiratorie gravă. Ca urmare, nu se recomandă utilizarea concomitentă de Fentanyl Lavipharm și inhibitori ai CYP3A4, decât dacă beneficiile depășesc riscul apariției de reacții adverse. În general, pacienții trebuie să aștepte 2 zile după întreruperea tratamentului cu inhibitori ai CYP3A4 înainte de a aplica primul Fentanyl Lavipharm plasture transdermic. Cu toate acestea, durata inhibării variază și unii inhibitori ai CYP3A4 cu un timp de eliberare prelungită, precum amiodarona sau inhibitori dependenți de timp precum eritromicina, idelalisib, nicardipină și ritonavir, pot necesita perioade mai lungi. Prin urmare, informațiile referitoare la produs ale inhibitorilor CYP3A4 trebuie să fie consultate pentru timpul de înjumătățire plasmatică al substanței active și durata efectului inhibitor înainte de aplicarea primului plasture transdermic Fentanyl Lavipharm. Pacientul în tratament cu Fentanyl Lavipharm trebuie să aștepte cel puțin 1 săptămână după îndepărtarea ultimului plasture transdermic înainte de a iniția tratamentul cu un inhibitor al CYP3A4. Dacă administrarea concomitentă de Fentanyl Lavipharm și inhibitor al CYP3A4 nu poate fi evitată, este necesară monotorizarea atentă pentru semne și simptome ale unui efect terapeutic exacerbat sau prelungit și ale reacțiilor adverse ale fentanilului (în mod particular deprimare respiratorie) și, după cum este necesar, doza de Fentanyl Lavipharm trebuie redusă sau tratamentul întrerupt (vezi pct. 4.5).

Medicamente sedative, cum ar fi benzodiazepinele sau medicamentele asociate

Utilizarea concomitentă a Fentanyl Lavipharm și a medicamentelor sedative, cum ar fi benzodiazepinele sau medicamentele asociate, poate duce la sedare, depresie respiratorie, comă și moarte. Din cauza acestor riscuri, prescrierea concomitentă cu aceste medicamente sedative trebuie rezervată pacienților pentru care nu sunt posibile alte alternative de tratament. Dacă se ia o decizie de prescriere a Fentanyl Lavipharm concomitent cu medicamente sedative, trebuie utilizată cea mai mică doză eficientă iar durata tratamentului trebuie să fie cât mai scurtă posibil.

Pacienții trebuie urmăriți îndeaproape pentru semne și simptome de depresie respiratorie și sedare. În acest sens, se recomandă cu insistență informarea pacienților și a îngrijitorilor acestora cu privire la aceste simptome (vezi pct. 4.5).

Expunerea accidentală prin transfer al plasturelui transdermic

Atașarea accidentală a unui plasture cu fentanil de tegumentul unei persoane care nu utilizează plasturii (în special de tegumentul unui copil), atunci când sunt în același pat sau au un contact fizic cu o persoană care utilizează plasturii, poate duce la supradozaj cu opioide la persoana care nu utilizează plasturii. Pacienții trebuie sfătuiți, că dacă are loc atașarea accidentală a unui plasture de tegumentul altei persoane, trebuie să îndepărteze imediat plasturele respectiv de pe pielea persoanei care nu utilizează plasturii (vezi pct. 4.9).

Utilizarea la pacienţi vârstnici

Date provenind din studii în care fentanil s-a administrat intravenos sugerează că pacienţii vârstnicii pot avea un clearance redus, un timp de înjumătăţire plasmatică mai lung şi pot fi mai sensibili la medicament decât pacienţii mai tineri. Dacă pacienţilor vârstnici li se administrează Fentanyl Lavipharm, aceștia trebuie monitorizaţi cu atenţie pentru apariția semnelor de toxicitate determinată de fentanil și pentru reducerea dozei, dacă este necesar (vezi pct. 5.2).

Tractul gastro-intestinal

Opioidele cresc tonusul și scad contracțiile propulsive ale musculaturii netede a tractului gastro-intestinal. Prelungirea timpul de tranzit gastro-intestinal poate fi responsabilă pentru efectul constipant al fentanilului. Pacienții trebuie informați cu privire la măsurile care ar trebui să fie luate în considerare pentru prevenirea constipației și utilizarea profilactică a laxativelor. Ar trebui să fie luate precauții suplimentare la pacienții cu constipație cronică. Dacă este prezent sau suspectat ileusul paralitic, tratamentul cu Fentanyl Lavipharm trebuie întrerupt.

Pacienţi cu miastenia gravis

Pot să apară reacţii (mio)clonice non-epileptice. Tratamentul pacienţilor cu miastenia gravis trebuie efectuat cu precauţie.

Utilizarea concomitentă cu agonişti/antagonişti micşti

Nu se recomandă utilizarea concomitentă cu buprenorfină, nalbufină sau pentazocină (vezi și pct. 4.5).

Copii şi adolescenţi

Fentanyl Lavipharm nu trebuie administrat la copii şi adolescenţi netrataţi anterior cu opioide (vezi pct. 4.2.). Potenţialul de hipoventilaţie gravă sau care pune viaţa în pericol există fără legătură cu doza de Fentanyl Lavipharm administrat transdermic.

Fentanyl Lavipharm nu a fost studiat la copii cu vârsta sub 2 ani. Fentanyl Lavipharm trebuie administrat numai la copiii cu vârsta de 2 ani sau peste, care tolerează opioide (vezi pct. 4.2.).

Pentru a evita ingerarea accidentală de către copii este necesară prudenţă atunci când se alege locul de aplicare al plasturelui transdermic Fentanyl Lavipharm (vezi pct. 4.2 și 6.6) și se monitorizează aplicarea plasturelui cu atenţie.

Interacțiuni

Interacțiuni farmacodinamice Medicamente care acționează asupra sistemului central și alcoolul etilic

Utilizarea concomitentă de deprimante ale sistemului nervos central (incluzând opioide, sedative, anxiolitice, hipnotice, anestezice generale, fenotiazine, tranchilizante, antihistaminice cu efect sedativ şi băuturi alcoolice) și relaxante musculo-scheletice, pot produce efecte deprimante aditive; poate să apară hipoventilaţie, hipotensiune arterială, sedare profundă, comă sau deces. Ca urmare, utilizarea concomitentă a oricăruia dintre medicamentele menționate mai sus cu Fentanyl Lavipharm impune monitorizarea şi observarea atentă a pacientului.

Inhibitori ai monoaminoxidazei (IMAO)

Nu se recomandă utilizarea Fentanyl Lavipharm la pacienţii care este necesară administrarea concomitentă a unui IMAO. Au fost raportate interacţiuni severe şi imprevizibile cu IMAO, constând în potenţarea efectelor opioide sau potenţarea efectelor serotoninergice. Ca urmare, Fentanyl Lavipharm nu trebuie utilizat timp de 14 zile după întreruperea tratamentului cu IMAO.

Medicamente serotoninergiceUtilizarea concomitentă a fentanilului cu este un inhibitor selectiv al recaptării serotoninei (ISRS) sau un inhibitor al recaptării serotoninei şi norepinefrinei (INRS) și cu un inhibitor al monoaminoxidazei (IMAO), poate crește riscul de sindrom serotoninergic, o afecțiune care poate pune viaţa în pericol. Utilizarea concomitentă a agoniştilor/antagoniştilor micşti

Nu se recomandă utilizarea concomitentă cu buprenorfin ă, nalbufin ă sau pentazocin ă. Acestea au o afinitate mare pentru receptorii opioidici cu activitate intrinsecă relativ redusă şi, prin urmare, antagonizează parţial efectul analgezic al fentanil şi pot induce simptome de întrerupere la pacienţii dependenţi de opioide e (vezi, de asemena, pct. 4.4.).

Medicamente sedative, cum ar fi benzodiazepinele sau medicamentele asociate

Utilizarea concomitentă a opioidelor cu medicamente sedative, cum ar fi benzodiazepinele sau medicamentele asociate, crește riscul de sedare, de deprimare respiratorie, de comă și de deces datorită efectului deprimant adițional al SNC. Doza și durata administrării concomitente ar trebui să fie limitate (vezi pct. 4.4).

Interacțiuni farmacocinetice Inhibitori ai CYP3A4

Fentanilul, o substanță activă cu clearance crescut, este metabolizat rapid şi în proporţie mare, în principal de izoenzima CYP3A4.

Utilizarea concomitentă de Fentanyl Lavipharm şi inhibitori ai citocromului P540 3A4 (CYP3A4) poate determina o creştere a concentraţiilor plasmatice de fentanil, care pot accentua sau prelungi atât efectele

terapeutice cât şi reacţiile adverse, şi poate provoca deprimare respiratorie gravă. Gradul de interacțiune cu inhibitorii puternici ai CYP3A4 este așteptat să fie mai mare decât cu inhibitorii slabi sau moderați ai CYP3A4. Au fost raportate cazuri de depresie respiratorie gravă după administrarea concomitentă de inhibitori ai CYP3A4 și fentanil administrat sub formă de plasture transdermic, inclusiv un caz letal după administrarea concomitentă cu inhibitor moderat al CYP3A4. Administrarea concomitentă de inhibitori ai CYP3A4 și Fentanyl Lavipharm nu este recomandată, decât dacă pacientul este monitorizat îndeaproape (vezi pct 4.4). Exemple de substanțe active care pot crește concentrația de fentanil: amiodaronă, cimetidină, claritromicină, diltiazem, eritromicină, fluconazol, itraconazol, ketoconazol, nefazodonă, ritonavir, verapamil și voriconazol (această listă nu este exhaustivă). După administrarea concomitentă de inhibitori ai CYP3A4 slabi, moderați sau puternici cu fentanil intravenous cu administrare pe termen scurt, scăderea clearance-ului fentanil a fost în general ≤25%, totuși cu ritonavir (un inhibitor puternic al CYP3A4), clearence-ul fentanil a scăzut în medie 67%. Amploarea interacțiunilor administrării concomitente a inhibitorilor CYP3A4 cu fentanil cu administrare transdermică pe termen lung nu este cunoscută, dar poate fi mai mare decât în cazul administrării intravenoase pe termen scurt.

Inductori ai CYP3A4

Utilizarea concomitentă a fentanilului cu administrare transdermică cu inductori ai izoenzimei CYP3A4 poate duce la o scădere a concentrațiilor plasmatice de fentanil și un efect terapeutic scăzut. În cazul administrării concomitente de inductori ai CYP3A4 și Fentanyl Lavipharm, se recomandă precauție. Acest lucru poate necesita o ajustare a dozei de Fentanyl Lavipharm sau trecerea la o altă substanță activă analgezică. O scădere a dozei de fentanil și o monitorizare atentă se impune în anticiparea întreruperii tratamentului concomitent cu inductor al CYP3A4. Efectele inductorului enzimatic scad treptat și pot duce la o creștere a concentrației plasmatice de fentanil, care ar putea crește sau prelungi atât efectele terapeutice cât și reacțiile adverse, și se poate produce deprimare respiratorie gravă. În această situație, trebuie făcută o monitorizare atentă până la stabilizarea efectelor medicamentului. Exemple ale substanțelor care pot scădea concentrația plasmatică de fentanil: carbamazepină, fenobarbital, fenitoină și rifampicină (această listă nu este exhaustivă).

Copii și adolescenți

Studiile de interacțiune au fost desfășurate doar la adulți.

Sarcina

Sarcina

Nu sunt disponibile date adecvate referitoare la utilizarea Fentanyl Lavipharm la gravide. Studiile la animale au evidenţiat o oarecare toxicitate asupra funcţiei de reproducere (vezi pct. 5.3). Riscul potenţial la om este necunoscut, deşi s-a observat că fentanilul ca anestezic administrat i.v. traversează placenta în stadiile iniţiale ale sarcinii la om. A fost raportat sindrom de întrerupere la nou-născuții ai căror mame au utilizat cronic pe durata sarcinii Fentanyl Lavipharm. Fentanyl Lavipharm nu se administrează în timpul sarcinii decât dacă este absolut necesar.

Nu se recomandă utilizarea Fentanyl Lavipharm în timpul naşterii deoarece nu trebuie utilizat în tratamentul durerii acute sau postoperatorii (vezi pct. 4.3). Mai mult, deoarece fentanilul traversează placenta, utilizarea Fentanyl Lavipharm în timpul nașterii ar putea determina deprimare respiratorie la nou-născut.

Alăptarea

Fentanil trece în laptele uman şi poate determina sedare/deprimare respiratorie la sugar. Ca urmare, alăptarea trebuie întreruptă în timpul tratamentului cu Fentanyl Lavipharm şi timp de cel puţin 72 ore după îndepărtarea plasturelui.

Fertilitatea

Nu există date clinice privind efectele fentanilului asupra fertilității. Unele studii efectuate la șobolani au evidențiat fertilitate redusă și mortalitate sporită a embrionilor la doze toxice materne (vezi pct. 5.3).

Condus auto

Fentanyl Lavipharm poate afecta abilitatea psihică şi/sau mentală necesară pentru a îndeplini sarcini potenţial periculoase cum sunt conducerea vehiculelor şi folosirea utilajelor.

Reacții adverse

Siguranţa Fentanyl Lavipharm a fost evaluată la 1565 subiecţi adulți și 289 copii și adolescenți, incluşi în 11 studii clinice (1 studiu clinic dublu-orb, controlat placebo; 7 studii clinice deschise cu control activ; 3 studii clinice deschise, fără control) utilizat pentru managementul durerii cronice de etiologie malignă sau non- malignă. Aceşti pacienţi au fost trataţi cu cel puţin o doză de Fentanyl Lavipharm și datele privind siguranţa au fost colectate. Pe baza datelor coroborate privind siguranţa provenite din aceste studii clinice, cele mai frecvente (de exemplu, incidență ≥ 10%) reacţii adverse raportate au fost: greaţă (35,7%), vărsături (23,2%), constipaţie (23,1%), somnolenţă (15,0%), ameţeală (13,1%) și cefalee (11,8%).

Reacțiile adverse raportate la utilizarea Fentanyl Lavipharm în aceste studii clinice, incluzând reacțiile adverse menţionate mai sus şi cele raportate după punerea pe piaţă, sunt enumerate mai jos în Tabelul 5.

Grupele de frecvenţă prezentate utilizează următoarea convenție: foarte frecvente (≥ 1/10); frecvente (≥ 1/100 şi < 1/10); mai puţin frecvente (≥ 1/1000 şi < 1/100); rare (≥ 1/10000 şi < 1/1000); foarte rare (< 1/10000); cu frecvenţă necunoscută (care nu poate fi estimată din datele disponibile din studiile clinice). Reacțiile adverse sunt prezentate după Clasificarea pe aparate, sisteme şi organe, în ordinea descreșterii seriozității în cadrul categoriei de frecvență.

Tabelul 5: Reacții adverse la medicament la pacienți adulți, copii și adolescenți
Clasificarea pe aparate, sisteme şi organe Grupa de frecvenţă
Foarte frecvente Frecvente Mai puţin frecvente Rare Cu frecvenţă necunoscută
Tulburări ale sistemului imunitar Hipersensibilitate Şoc anafilactic, reacţie anafilactică, reacţie anafilactoidă
Tulburări endocrine Deficit androgenic
Tulburări metabolice şi de nutriţie Anorexie
Tulburări psihice insomnie, Depresie, Anxietate, Stare de confuzie, Halucinaţii Agitaţie, Dezorientare, Stare euforică Delir
Tulburări ale sistemului nervos Somnolenţă, Amețeală, Cefalee Tremor, Paraestezii Hipoestezii, convulsii (incluzând convulsii clonice şi convulsii de tip grand mal), Amnezie, Nivel de conștiență scăzut, Pierderea conștienței
Tulburări oculare Vedere încețoșată Mioză
Tulburări acustice şi vestibulare Vertij
Tabelul 5: Reacții adverse la medicament la pacienți adulți, copii și adolescenți
Clasificarea pe aparate, sisteme şi organe Grupa de frecvenţă
Foarte frecvente Frecvente Mai puţin frecvente Rare Cu frecvenţă necunoscută
Tulburări cardiace Palpitaţii, Tahicardie Bradicardie, Cianoză
Tulburări vasculare Hipertensiune arterială Hipotensiune arterială
Tulburări respiratorii, toracice şi mediastinale Dispnee Deprimare respiratorie, detresă respiratorie Apnee, Hipoventilație Bradipnee
Tulburări gastro-intestinale Greaţă, vărsături, constipaţie Diaree, Xerostomie, Durere abdominală, Durere abdominală superioară, Dispepsie Ileus Subileus
Afecţiuni cutanate şi ale ţesutului subcutanat Hiperhidroză, prurit, erupţie cutanată tranzitorie, eritem Eczemă, dermatită alergică, afecţiune cutanată, dermatită, dermatită de contact
Tulburări musculo- scheletice şi ale ţesutului conjunctiv Spasme musculare Spasme (zvâcniri) musculare
Tulburări renale şi ale căilor urinare Retenţie urinară
Tulburări ale aparatului genital şi sânului Disfuncţie erectilă, disfuncţie sexuală
Tulburări generale şi la nivelul locului de administrare Fatigabilitate, edem periferic, astenie, stare generală de rău, senzaţie de frig Reacţie la locul de aplicare, Afecţiune pseudogripală, Senzaţie de modificare a temperaturii corporale, Hipersensibilitate la nivelul locului de aplicare, Sindrom de întrerupere la medicament, Febră* Dermatită la locul de aplicare, Eczemă la locul de aplicare

* frecvența atribuită (mai puțin frecvente), se bazează pe analize de incidență, inclusiv din studiile clinice efectuate numai la subiecții adulți și copii și adolescenți cu durere non-canceroasă.

Copii şi adolescenţi

Siguranța Fentanyl Lavipharm a fost evaluată la 289 pacienți copii și adolescenți (<18 ani), care au participat la 3 studii clinice pentru gestionarea durerii cronice sau continue de origine malignă sau non-malignă.

Acestor persoane li s-a administrat cel puțin o doza de Fentanyl Lavipharm și au furnizat date de siguranță (vezi pct. 5.1).

Profilul de siguranță la copiii şi adolescenţii trataţi cu Fentanyl Lavipharm a fost similar cu cel observat la adulţi. La copii şi adolescenţii nu a fost identificat niciun risc în afara celui anticipat la utilizarea opioizilor pentru ameliorarea durerii asociate cu afecţiuni grave şi nu pare a exista niciun risc specific copiilor și adolescenților asociat cu administrarea Fentanyl Lavipharm la copii mici cu vârsta de 2 ani, atunci când este utilizat conform recomandărilor.

Pe baza datelor de siguranță extrapolate din aceste 3 studii clinice la copii și adolescenți, cele mai frecvent raportate (de exemplu, incidența ≥ 10%) reacții adverse au fost vărsături (33,9%), greață (23,5%), cefalee (16,3%), constipație (13,5%), diaree (12,8%) și prurit (12,8%).

În cazul utilizării repetate a Fentanyl Lavipharm pot apărea toleranţă, dependenţă psihică şi fizică (vezi pct. 4.4).

La anumiţi pacienţi, după conversia tratamentului de la analgezicele opioide utilizate anterior la Fentanyl Lavipharm sau la întreruperea bruscă a tratamentului, pot apărea simptome ale sindromului de întrerupere (cum sunt greaţă, vărsături, diaree, anxietate şi frisoane) (vezi pct. 4.2).

Au fost raportate cazuri rare de sindrom de întrerupere la nou-născuţii cu mame care au utilizat cronic Fentanyl Lavipharm în timpul sarcinii (vezi pct. 4.6).

Cazuri de sindrom serotoninergic au fost raportate atunci când fentanil a fost administrat concomitent cu un medicament puternic serotoninergic (vezi pct. 4.4 și 4.5).

Raportarea reacţiilor adverse suspectate

Raportarea reacţiilor adverse suspectate după autorizarea medicamentului este importantă. Acest lucru permite monitorizarea continuă a raportului beneficiu/risc al medicamentului. Profesioniştii din domeniul sănătăţii sunt rugaţi să raporteze orice reacţie adversă suspectată prin intermediul sistemului naţional de raportare, ale cărui detalii sunt publicate pe web-site-ul Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale din România http://www.anm.ro.

Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale din România Str. Aviator Sănătescu nr. 48, sector 1

București 011478- RO

Tel: + 4 0757 117 259

Fax: +4 0213 163 497

e-mail: adr@anm.ro.

Supradozaj

Simptome

Manifestările supradozajului cu fentanil sunt o extensie a acţiunilor sale farmacologice, cel mai grav efect fiind deprimarea respiratorie.

Tratament

Pentru gestionarea deprimării respiratorii măsuri imediate includ îndepărtarea plasturelui transdermic Fentanyl Lavipharm şi stimularea fizică şi verbală a pacientului. Aceste acţiuni pot fi urmate de administrarea unui antagonist opioidic specific, de exemplu naloxona. Deprimarea respiratorie apărută în urma unui supradozaj poate dura mai mult decât durata de acţiune a antagonistului opioid. Intervalul dintre dozele de antagonist i.v. trebuie ales cu atenţie, din cauza posibilităţii de re-narcotizare după îndepărtarea plasturelui; poate fi necesară administrarea de doze repetate sau o perfuzie continuă cu naloxonă.

În cazul în care starea clinică se agravează, trebuie asigurată şi menţinută permeabilitatea căilor respiratori, posibil printr-un abord orofaringian sau prin utilizarea unei sonde endotraheale şi în funcţie de necesităţi, trebuie administrat oxigen şi respiraţia trebuie asistată sau controlată. Trebuie asigurate o temperatură corporală şi un consum de lichide adecvate.

Dacă apare hipotensiune arterială severă sau persistentă, trebuie luată în consideraţie hipovolemia și aceasta trebuie tratată prin administrarea parenterală corespunzătoare de lichide.

Proprietăți farmacodinamice

Grupa farmacoterapeutică: Analgezice, Opioide, derivaţi de fenilpiperidină Codul ATC: N02AB03

Mecanism de acțiune

Fentanilul este un analgezic opioid, cu afinitate mare pentru receptorii opioizi de tip μ. cțiunile sale terapeutice principale sunt analgezia şi sedarea.

Copii și adolescenți

Siguranţa Fentanyl Lavipharm a fost evaluată în 3 studii deschise care au inclus 289 pacienţi copii și adolescenți cu durere cronică, cu vârsta cuprinsă între 2 şi 16 ani, inclusiv. Optzeci dintre copii aveau vârsta cuprinsă între 2 şi 6 ani, inclusiv. Dintre cei 289 de subiecți implicați în aceste 3 studii, 110 au fost inițiați cu tratament Fentanyl Lavipharm cu doza de 12 mcg/oră. Dintre acești 110 subiecți, 23 (20,9%) au primit anterior echivalentul a <30 mg morfină administrată oral pe zi, 66 (60%) au primit echivalentul a 30 până la 44 mg morfină orală doză pe zi și 12 (10,0%) au primit echivalentul a cel puțin 45 mg morfină orală doză pe zi (date indisponibile pentu 9 [8,2%] dintre subiecți). Doze iniţiale de 25 micrograme/oră şi mai mari au fost utilizate la 179 subiecți rămași, 174 (97,2%) trataţi anterior cu doze zilnice echivalente a cel puţin 45 mg morfină administrate oral pe zi. Printre cei 5 subiecți cu doză de inițiere de cel puțin 25 mcg/oră, tratați anterior cu doze echivalente de opioid <45 mg morfină pe doză administrată oral pe zi, 1 (0,6%) a primit anterior echivalentul a <30 mg morfină administrată oral pe zi și 4 (2,2%) au primit echivalentul a 30 până la 44 mg morfină administrată oral pe zi (vezi pct. 4.8).

Proprietăți farmacocinetice

Absorbţie

Fentanyl Lavipharm asigură eliberarea sistemică continuă de fentanil pe o perioadă de administrare de 72 de ore. După aplicarea Fentanyl Lavipharm pielea de sub sistem absoarbe fentanil și un depozit de fentanil se concentrează în stratul superior al pielii. Apoi fentanil devine disponibil pentru circulația sistemică. Matricea polimerică și difuzarea fentanilului în straturile de piele asigură o rată relativ constantă de eliberare.

Diferenţele de concentraţie dintre matrice şi concentraţiile mai reduse din piele duc la eliberarea medicamentului. Biodisponibilitatea medie a fentanilului după aplicarea plasturelui transdermic este de 92%. După prima aplicare a Fentanyl Lavipharm, concentraţiile serice de fentanil cresc progresiv stabilizându-se în general după 12 până la 24 ore şi rămân relativ constante pentru restul perioadei de 72 ore. După cea de-a doua aplicare cu durata de 72 ore, este atinsă concentraţia serică la starea de echilibru şi menţinută pe durata aplicaţiilor ulterioare ale unui plasture cu aceleaşi dimensiuni. Din cauza acumulării, valorile ASC și Cmax într-un interval de dozare la starea de echilibru sunt cu aproximativ 40% mai mari comparativcu o singură aplicare. Pacienții ating și mențin o concentrație plasmatică la starea de echilibru,determinată prin variația individuală a permeabilității pielii și clearance-ul fentanilului în corp.A fost observată o variabilitatea mare interindividuală a concentrațiilor plasmatice.

Un model farmacocinetic a sugerat că, dacă este aplicat un plasture nou după 24 de ore în loc de intervalulrecomandat de 72 de ore, concentraţiile plasmatice de fentanil pot creşte cu 14% (interval 0- 26%). Creșterea temperaturii pielii poate crește absorbția fentanil aplicat transdermal (vezi pct. 4.4). O creștere a temperaturii pielii prin aplicarea unei comprese termice asupra sistemului Fentanyl Lavipharm în primele 10 ore a unei singure aplicări, a crescut valoarea ASC a fentanil de 2,2 ori și concentrația medie la finalul aplicării de căldură cu 61%.

Distribuţie

Fentanil este rapid distribuit în diferite țesuturi și organe, după cum este indicat de volumul larg de distribuție (3 până la 10 l/kg după dozarea intravenoasă la pacienți). Fentanil se acumulează în mușchii scheletici și în depozitele de grăsime și se eliberează încet în sânge.

Intr-un studiu ce a cuprins pacienți cu cancer, tratați cu fentanil transdermic, legarea de proteinele plasmatice a fost de 95% (interval 77-100%). Fentanil trece bariera hemato-encefalică ușor. De asemenea trece prin placentă și se excretă în lapte.

Metabolizare

Fentanil este un medicament cu clearance ridicat şi este metabolizat la nivel hepatic rapid şi extensiv prin intermediul CYP3A4. Metabolitul său principal, norfentanil, este inactiv. Țesutul cutanat nu pare să metabolizeze fentanilul administrat transdermic. Acest fapt a fost determinat în cadrul unui test cu keratinocite umane şi în studii clinice în care 92% din doza eliberată de plasture a fost recuperată sub formă de fentanil nemodificat care a apărut în circulaţia sistemică.

Eliminare

După o aplicare a plasturelui transdermic pe durata a 72 de ore, timpul mediu de înjumătăţire a concentraţiei plasmatice este cuprins între 20 şi 27 de ore. Ca rezultat al absorbţiei continue de fentanil din depozitul format în piele după îndepărtarea plasturelui, timpul de înjumătăţire plasmatică aparent după administrarea transdermică este de aproximativ 2-3 ori mai lung comparativ cu administrarea intravenoasă.

După administrare intravenoasă, valoarea clearence-ului mediu total al fentanil în cadrul studiilor clinice a variat în general între 34 și 66 l/oră.

În 72 de ore de la administrarea intravenoasă, aproximativ 75% din doza de fentanil este eliminată prin urină, în principal sub formă de metaboliţi și aproximativ 9% din doză se elimină în materiile fecale. Eliminarea se realizată în principal sub formă de metaboliți, cu mai puțin de 10% din doză eliminate sub formă de substanță activă nemodificată.

Liniaritate/Non-liniaritate

Concentrația serică de fentanil obținută este proporțională cu mărimea plasturelui transdermic Fentanyl Lavipharm. Farmacocinetica fentanilului aplicat transdermic nu se modifică după administrări repetate.

Relație farmacocinetică/farmacodinamică

Există o variabilitate mare inter-individuală a farmacocineticii fentanilului, în relația dintre concentrația de fentanil, efectele terapeutice și reacțiile adverse, și toleranța la opioide. Concentrația minimă eficace de fentanil depinde de intensitatea durerii și de utilizarea anterioară a terapiei cu opioide. Atât concentrația minimă eficace, cât și concentrația toxică cresc cu toleranța. Nu a putut fi stabilit un interval optim al concentrației terapeutice pentru fentanil. Ajustarea individuală a dozei de fentanil trebuie realizată pe baza răspunsului pacientului și a nivelului de toleranță. Un timp de așteptare de 12 până la 24 de ore trebuie luat în considerare după prima aplicare a plasturelui și creșterea dozei.

Grupe speciale de pacienţi

Vârstnici

Datele din studiile clinice cu fentanil administrat pe cale intravenoasă sugerează că pacienţii vârstnici pot prezenta clearance mai redus, timp de înjumătăţire a concentraţiilor plasmatice prelungit şi pot fi mai sensibili la medicament decât pacienţii mai tineri. În cadrul unui studiu clinic cu Fentanyl Lavipharm, farmacocinetica fentanilului la pacienţii vârstnici sănătoşi nu a fost diferită semnificativ de cea de la pacienţii sănătoşi tineri, deşi concentraţiile plasmatice maxime au tins să fie mai reduse, iar timpul mediu de înjumătăţire plasmatică prin eliminare a fost prelungit la aproximativ 34 de ore. Pacienţii vârstnici trebuie supravegheaţi cu atenţie pentru observarea semnelor toxicităţii la fentanil şi pentru a li se reduce dozele, dacă este necesar (vezi pct. 4.4).

Insuficiență renală

Influența insuficienței renale asupra farmacocineticii fentanilului este limitată deoarece eliminarea renală a fentanilului sub formă nemetabolizată este mai putin de 10% și nu sunt cunoscuți metaboliți activi care să se elimine la nivelul rinichilor. Cu toate acestea, pentru că influența insuficienței renale asupra farmacocineticii fentanilului nu a fost evaluată, se recomandă precauție (vezi pct. 4.2 și 4.4).

Insuficiență hepatică

Pacienții cu insuficiență hepatică trebuie atent monitorizați pentru semne de toxicitate la fentanil și dacă este necesar doza de Fentanyl Lavipharm trebuie ajustată (vezi pct. 4.4). Datele clinice la pacienţi cu ciroză

hepatică și datele simulate la pacienții cu diferite grade de insuficiență hepatică tratați cu fentanil transdermic au sugerat că concentrația de fentanil poate fi crescută și clearance-ul fentanil poate fi scăzut în comparație cu pacienții sănătoși. Simularea sugerează ca ASC la starea de echilibru la pacienții cu afecțiune hepatică Clasa B Child-Pugh (Scor Child-Pugh = 8) este cu aproximativ 1,36 ori mai mare comparativ cu subiecții cu funcție hepatică normală (Clasa A; Scor Child-Pugh = 5,5). Pentru pacienți cu insuficiență hepatică Clasă C (Scor Child-Pugh = 12,5), rezultatele indică acumularea concentrației de fentanil cu fiecare administrare, ducând la ASC la starea de echilibru de aproximativ 3,72 ori mai mare la acești pacienți.

Copii și adolescenți

Concentrația de fentanil a fost măsurată la mai mult de 250 de copii și adolescenți cu vârsta între 2 și 17 ani, cărora li s-a administrat plasture transdermic cu fentanil în doze cuprinse între 12,5 până la 300 mcg/oră.

Ajustând doza în funcţie de greutatea corporală, clearance-ul (l/oră şi kg) la copii şi adolescenţi, pare a fi cu 82% mai mare la copiii cu vârsta cuprinsă între 2 şi 5 ani şi cu 25% mai mare la copiii cu vârsta cuprinsă între 6 şi 10 ani, în comparaţie cu cel observat la copii şi adolescenţi cu vârsta cuprinsă între 11 şi 16 ani, care au probabil un clearance similar cu al adulţilor. Aceste rezultate au fost luate în considerare la determinarea dozelor recomandate pentru copii şi adolescenţi (vezi pct. 4.2 și 4.4).

Date preclinice de siguranţă

Datele non-clinice nu au evidenţiat niciun risc special pentru om pe baza studiilor convenţionale privind evaluarea toxicitatea după doze repetate.

Studii clinice standard de toxicitate și dezvoltare asupra funcției de reproducere au fost desfășurate utilizând fentanil cu administrare parenterală. Într-un studiu la șobolani, fentanil nu a influențat fertilitatea la masculi. Câteva studii la șobolani femele au evidențiat fertilitate scăzută și mortalitate embrionară crescută.

Efecte asupra embrionului s-au datorat toxicității materne și nu efectelelor directe ale substanței asupra embrionului în curs de dezvoltare. Nu a existat nici un indiciu de efecte teratogene în studiile la două specii (șobolani și iepuri). Într-un studiu privind dezvoltarea pre- și postnatală, rata de supraviețuire a puilor a fost semnificativ redusă la doze care au redus ușor greutatea mamei. Acest efect s-ar putea datora fie îngrijirii materne reduse, fie unui efect direct al fentanilului asupra puilor. Efecte asupra dezvoltării și comportamentului somatic al descendenților nu au fost observate.

Testarea mutagenității în bacterii și la rozătoare a dat rezultate negative. Fentanil a indus efecte mutagene în celulele de mamifere in vitro, comparabile cu alte analgezice opioide. Un risc mutagen la utilizarea dozelor terapeutice pare improbabil deoarece efectele au apărut numai la concentrații ridicate.

Un studiu de carcinogenitate (injecții subcutanate zilnice de clorhidrat de fentanil timp de doi ani de la șobolani Sprague Dawley) nu au indus nicio constatare care să indice un potențial oncogen.


Similare