FENTANYL TTS SANDOZ 25 µg/h PLASTURE TRANSDERMIC

Informații de baza

C1 - C1: Lista medicamentelor cu procent de compensare 100% din prețul de referință.
GX:
G10: Leucemii, limfoame, aplazie medulara, gamapatii monoclonale maligne, mieloproliferari cronice si tumori maligne, sindroame mielodisplazice Tratamentul se iniţiază de către medicul în specialitatea oncologie sau hematologie.
**: Tratamentul cu medicamentele corespunzătoare DCI-urilor notate cu (**) se efectueaza pe baza protocoalelor terapeutice elaborate de comisiile de specialitate ale Ministerului Sănătății;
PS - Medicamente eliberate cu prescriptie medicala speciala (stupefiante si psihotrope)
PLASTURE TRANSDERMIC
SANDOZ S.R.L. ROMANIA - ROMANIA

Ambalare

Cutie cu 5 plicuri din PET/PE/Al/PE x 1 plasture transdermic
C1
58,60 RON
0,00 RON
Lista de compensare
Preț
Co-plata
Cutie cu 1 plic din PET/PE/Al/PE x 1 plasture transdermic
-
-
-
Lista de compensare
Preț
Co-plata
Cutie cu 10 plicuri din PET/PE/Al/PE x 1 plasture transdermic
-
-
-
Lista de compensare
Preț
Co-plata
Cutie cu 14 plicuri din PET/PE/Al/PE x 1 plasture transdermic
-
-
-
Lista de compensare
Preț
Co-plata
Cutie cu 16 plicuri din PET/PE/Al/PE x 1 plasture transdermic
-
-
-
Lista de compensare
Preț
Co-plata
Cutie cu 2 plicuri din PET/PE/Al/PE x 1 plasture transdermic
-
-
-
Lista de compensare
Preț
Co-plata
Cutie cu 20 plicuri din PET/PE/Al/PE x 1 plasture transdermic
-
-
-
Lista de compensare
Preț
Co-plata
Cutie cu 3 plicuri din PET/PE/Al/PE x 1 plasture transdermic
-
-
-
Lista de compensare
Preț
Co-plata
Cutie cu 4 plicuri din PET/PE/Al/PE x 1 plasture transdermic
-
-
-
Lista de compensare
Preț
Co-plata
Cutie cu 5 plicuri din PET/PE/Al/PE x 1 plasture transdermic ( uz spitalicesc)
-
-
-
Lista de compensare
Preț
Co-plata
Cutie cu 7 plicuri din PET/PE/Al/PE x 1 plasture transdermic
-
-
-
Lista de compensare
Preț
Co-plata
Cutie cu 8 plicuri din PET/PE/Al/PE x 1 plasture transdermic
-
-
-
Lista de compensare
Preț
Co-plata

RCP

Puteți avea access gratuit nelimitat prin logare sau înregistrare pentru un cont Mediately Vizionari ramase: 5

Indicații

Adulți:

Fentanyl TTS Sandoz este indicat pentru tratamentul durerii cronice, severe, care necesită administrare continuă, pe termen lung, de opioide.

Copii:

Tratamentul pe termen lung al durerii cronice, severe, la copiii cu vârsta de peste 2 ani care au primit tratament cu opioide.

Dozaj

Doze

Dozele de fentanyl din plasturii transdermici trebuie să fie individualizate pe baza stării pacientului și trebuie evaluate la intervale regulate după aplicare. Trebuie folosită cea mai mică doză eficace. Plasturii sunt concepuți să elibereze aproximativ 25, 50, 75 și 100 mcg/oră fentanil în circulația sistemică, ceea ce reprezintă aproximativ 00,6, 1,2, 1,8 și respectiv 2,4 mg pe zi.

Selecția dozei inițiale

Doza de inițiere adecvată pentru plasturii de fentanil trebuie să se bazeze pe consumul curent de opioide al pacientului. Se recomandă ca plasturii cu fentanil să fie utilizați la pacienții care au dovedit toleranță la opioide. Alți factori care trebuie luați în considerare sunt starea generală curentă și starea medicală a paciențului, înclusiv dimensiunile corpului, vârsta, gradul de debilitare, precum și gradul de toleranță la opioide.

Adulți Pacienți cu toleranță la opioide

Pentru a converti pacienții cu toleranță la opioide de la tratamentul cu opioide administrate pe cale orală sau parenterală la tratamentul Fentanyl TTS Sandoz trebuie avută în vedere conversia potenței echianalgezice prezentată mai jos. Doza poate fi ulterior ajustată în sus sau în jos, dacă este necesar, în trepte de 12,5 sau 25 mcg/oră pentru a atinge cea mai mică doză adecvată a plasturilor cu fentanil în funcție de răspuns și de necesitatea de a administra un analgesic suplimentar.

Pacienți la care nu s-au administrat anterior opioide

În general, calea de administrare transdermică nu este recomandată la pacienții la care nu s-au administrat opioide anterior. Trebuie luate în considerare căi de administrare alternative (orală, parenterală). Pentru a preveni supradozajul se recomandă ca la pacienții la care nu s-au administrat anterior opioide să se administreze doze mici de opioide cu eliberare imediată (de exemplu morfină, hidromorfonă, oxicodonă, tramadol și codeină) care trebuie titrate până când se atinge o doză analgezică echivalentă cu plasturii de fentanil cu o rată de eliberare de 12,5 mcg/oră sau 25 mcg/oră. Pacienții pot fi trecuți apoi pe tratamentul cu Fentanyl TTS Sandoz.

În situația în care începerea tratamentului cu opioide orale nu este considerată a fi posibilă și se consideră că utilizarea plasturilor cu fentanil este singura opțiune adecvată pentru pacienții la care nu s-au administrat anterior opioide, trebuie luată în considerare numai cea mai mică doză de start (de exemplu 12,5 mcg/oră). În astfel de situații, pacientul trebuie monitorizat cu atenție. Chiar dacă la inițierea tratamentului la pacienții care nu au fost tratați anterior cu opioide se utilizează cea mai mică doză de Fentanyl TTS Sandoz, există posibilitatea apariției unei hipoventilații grave sau care poate pune viața în pericol (vezi pct. 4.4 și 4.9).

Coversia potenței echianalgezice

La pacienţii care iau în prezent analgezicele opioide, doza de start de Fentanyl TTS Sandoz trebuie să fie în funcție de doza zilnică anterioară de opioid. Pentru a calcula doza adecvată de start de Fentanyl TTS Sandoz, trebuie urmați pașii de mai jos.

  1. Se calculează doza de opioid corespunzătoare la 24 de ore (mg/zi) care este utilizată în mod curent.

  2. Se convertește această cantitate la doza echianalgezică de morfină administrată oral pentru 24 de ore folosind factorii de multiplicare din Tabelul 1 pentru calea de administrare adecvată.

  3. Pentru a obține doza de Fentanyl TTS Sandoz corespunzătoare la doza echianalgezică de morfină calculată pentru 24 de ore, se folosește Tabelul 2 sau Tabelul 3 pentru conversie, după cum urmează:

    1. Tabelul 2 este pentru pacienții adulți care necesită schimbarea opioidelor sau care sunt mai puțin stabili din punct de vedere clinic (rata de conversie de la doza de morfină administrată oral la doza de fentanil administrat transdermic este de aproximativ 150:1).

    2. Tabelul 3 este pentru pacienții adulți care sunt sub un regim de tratament cu opioide stabil și bine tolerat (rata de conversie de la doza de morfină administrată oral la doza de fentanil administrat transdermic este de aproximativ 100:1).

Tabelul 1: Tabel de conversie – Factori de multiplicare pentru conversia dozei zilnice anterioare de opioide la doza echianalgezică de morfină administrată oral pentru 24 de ore (mg/zi opioid anterior x Factor = doza echianalgezică de morfină administrată oral pentru 24 de ore)

Opioid anterior Calea de administrare Factor de multiplicare
morfină orală 1a
parenterală 3
buprenorfină sublinguală 75
parenterală 100
codeină orală 0,15
parenterală 0,23b
diamorfină orală 0,5
parenterală 6b
fentanil orală -
parenterală 300
hidromorfonă orală 4
parenterală 20b
ketobemidonă orală 1
parenterală 3
levorfanol orală 7.5
parenterală 15b
metadonă orală 1,5
parenterală 3b
oxicodonă orală 1,5
parenterală 3
oximorfonă rectală 3
parenterală 30b
petidină orală -
parenterală 0,4b
tapentadol orală 0,4
parenterală -
tramadol oralăă 0,25
parenterală 0,3
  1. Potența morfinei administrare oral/IM se bazează pe experiența clinică la pacienții cu durere cronică.

  2. Pe baza studiilor cu doză unică în care o doză IM din fiecare substanță prezentată în tabel a fost comparată cu morfina pentru a determina potența relativă. Dozele orale sunt cele recomandate atunci când se face trecerea de la calea de administrare parenterală la calea de administrare orală.

Referință: Adaptare după 1) Foley KM. The treatment of cancer pain. NEJM 1985; 313 (2): 84-95 and 2) McPherson ML. Introduction to opioid conversion calculations. In: Demystifying Opioid Conversion Calculations: A Guide for Effective Dosing. Bethesda, MD: American Society of Health- System Pharmacists; 2010:1-15.

Tabelul 2: Doza inițială de Fentanyl TTS Sandoz recomandată pe baza dozei zilnice de morfină administrată oral (pentru pacienții care necesită schimbarea opioidelor sau care sunt mai puțin stabili din punct de vedere clinic: rata de conversie de la doza de morfină administrată oral la doza de fentanil administrată transdermic este de aproximativ 150:1)1

Doza zilnică de morfină administrată oral (mg/zi) Doza de Fentanyl TTS Sandoz (mcg/oră)

< 90 12,5

90-134 25

135-224 50

225-314 75

315-404 100

405-494 125

495-584 150

585-674 175

675-764 200

765-854 225

855-944 250

945-1034 275

1035-1124 300

1 În studiile clinice aceste intervale de doze zilnice de morfină administrată oral au fost utilizate ca bază pentru conversia în doze de plasturi transdermici cu fentanil.

Tabelul 3: Doza inițială de Fentanyl TTS Sandoz recomandată pe baza dozei zilnice de morfină administrată oral (pentru pacienții care sunt sub un regim de tratament cu opioide stabil și bine tolerat: rata de conversie de la doza de morfină administrată oral la doza de fentanil administrat transdermic este de aproximativ 100:1)

Doza zilnică de morfină administrată oral (mg/zi) Doza de Fentanyl TTS Sandoz (mcg/oră)

≤ 44 12,5

45-89 25
90-149 50
150-209 75
210-269 100
270-329 125
330-389 150
390-449 175
450-509 200
510-569 225
570-629 250
630-689 275
690-749 300

Evaluarea inițială a efectului analgezic maxim al Fentanyl TTS Sandoz nu poate fi făcută înainte ca plasturele să fie purtat timp de 24 de ore. Această întârziere este datorată creșterii treptate a concentrației serice de fentanil în interval de 24 de ore după aplicarea inițială a plasturelui.

Prin urmare, tratamentul analgezic anterior trebuuie eliminat treptat după aplicarea dozei inițiale, până când este atinsă eficacitatea analgezică cu Fentanyl TTS Sandoz.

Stabilirea dozelor şi tratamentul de întreţinere

Plasturele de Fentanyl TTS Sandoz trebuie înlocuit la fiecare 72 ore.

Doza trebuie stabilită individual pe baza consumului zilnic mediu de analgezice suplimentare, până când se atinge un echilibru între eficacitatea analgezică și tolerabilitate. Ajustarea dozelor trebuie realizată, în mod normal, în trepte de 12,5 mcg/oră sau 25 mcg/oră, cu toate că trebuie luate în considerare necesarul de analgezice suplimentare (morfină administrată pe cale orală 45/90 mg/zi ≈ Fentanyl TTS Sandoz 12,5/25 mcg/oră) și starea de durere a pacientului. După o creștere a dozei, pot fi necesare până la 6 zile pentru ca pacientul să ajungă la echilibru cu noua doză.

Prin urmare, după o creștere a dozei, pacientul trebuie să poarte plasturele cu doza mai mare timp de 2 aplicații a câte 72 de ore înainte de a face orice creștere suplimentară a dozei.

Pentru doze mai mari de 100 mcg/oră poate fi utilizat mai mult de un plasture de Fentanyl TTS Sandoz. Pacienții pot necesita doze suplimentare periodice de analgezic cu acțiune pe termen scurt pentru durerea episodică intensă. Unii pacienți pot necesita metode suplimentare sau alternative de administrare de opioid atunci când doza de fentanil plasturi este mai mare de

300 mcg /oră.

Dacă efectul analgezic este insuficient doar în timpul primei aplicări, plasturele de fentanil poate fi înlocuit după 48 de ore cu un plasture de aceeași doză, sau doza poate fi crescută după 72 de ore.

Dacă plasturele trebuie înlocuit (de exemplu dacă plasturele cade) înainte de 72 de ore, trebuie aplicat un plasture de aceeași doză pe o altă porțiune de piele. Acest lucru poate duce la concentrații serice crescute (vezi pct. 5.2) și pacientul trebuie monitorizat cu atenție.

Întreruperea tratamentului cu plasturi transdermici de fentanil

Dacă este necesară întreruperea tratamentului cu plasturi de fentanil, înlocuirea cu alte opioide trebuie să se facă treptat, pornind de la o doză scăzută şi crescând-o încet. Aceasta se datorează faptului că valorile concentraţiei plasmatice de fentanil scad treptat după îndepărtarea plasturilor. Poate dura 20 de ore sau mai mult până când concentraţia plasmatică de fentanil se reduce cu 50%. În general, întreruperea tratamentului analgezic cu opioide trebuie realizată treptat pentru a preveni simptomele de sevraj (vezi pct. 4.8).

Simptomele de sevraj la opioide sunt posibile la unii pacienți după conversie sau după ajustarea dozei. Tabelele 1, 2 și 3 trebuie utilizate numai pentru conversia de la alte opioide la Fentanyl TTS Sandoz și nu de la Fentanyl TTS Sandoz la alte terapii pentru a evita supraestimarea noii

doze de analgezic și posibila apariție a supradozajului.

Grupe speciale de pacienți Pacienți vârstnici

Pacienții vârstnici trebuie monitorizați cu atenție și doza trebuie stabilită individual pe baza stării pacientului (vezi pct. 4.4 și 5.2).

La pacienții care nu au fost tratați anterior cu opioide, tratamentul trebuie luat în considerare doar dacă beneficiile depășesc riscurile. În aceste cazuri, pentru tratamentul inițial trebuie luați în considerare doar plasturii cu doza de 12,5 mcg/oră.

Insuficiență renală și hepatică

Pacienții cu insuficiență renală sau hepatică trebuie monitorizați cu atenție și doza trebuie stabilită individual pe baza stării pacientului (vezi pct. 4.4 și 5.2).

La pacienții care nu au fost tratați anterior cu opioide, care au insuficiență renală sau hepatică, tratamentul trebuie luat în considerare doar dacă beneficiile depășesc riscurile. În aceste cazuri, pentru tratamentul inițial trebuie luați în considerare doar plasturii cu doza de 12,5 mcg/oră.

Copii și adolescenți

Copii cu vârsta de 16 ani și peste

Urmaţi indicaţiile privind dozele pentru adulţi.

Copii cu vârsta cuprinsă între 2 și 16 ani

Plasturii transdermici de fentanil trebuie administrați numai la acei pacienți copii și adolescenți (cu vârsta cuprinsă între 2 și 16 ani) cu toleranță la opioide care sunt tratați deja cu echivalentul a cel puțin 30 mg morfină administrată oral. Pentru schimbarea tratamentului la copii și adolescenți de la opioide administrate oral sau parenteral la plasturi cu fentanil, se utilizează Tabelul 1 (Coversia potenței echianalgezice) și Tabelul 4 privind dozele recomandate pentru plasturii de fentanil pe baza dozei zilnice de morfină administrată oral.

Tabelul 4: Dozele recomandate pentru plasturii de fentanil pentru pacienții copii și adolescenți1, pe baza dozei zilnice de morfină administrată oral2

Doza zilnică de morfină administrată oral (mg/zi) Doza de Fentanyl TTS Sandoz (mcg/oră)

30-44 12,5

45-134 25

1 Conversia la plasturi de fentanil cu doze mai mari de 25 mcg/oră la pacienții copii și adolescenți este la fel cu cea de la adulți (vezi Tabelul 2).

2 În studiile clinice aceste intervale pentru dozele de morfină administrată oral au fost utilizate ca bază pentru conversia la doze de plasturi de fentanil.

În două studii efectuate la copii și adolescenți, doza necesară de plasturi transdermici cu fentanil a fost calculată cu prudență:

Dozele de 30 mg până la 44 mg morfină administrată oral pe zi sau doze echivalente de opioide au fost înlocuite de un plasture de fentanyl cu doza de 12,5 mcg/oră. Trebuie menţionat că această schemă de conversie pentru copii se aplică doar în cazul schimbării tratamentului de la morfină administrată pe cale orală (sau echivalenţi ai acesteia) la plasturii de fentanil. Schema de conversie nu trebuie utilizată pentru schimbarea tratamentului de la Fentanyl TTS Sandoz la alte opioide, deoarece poate apărea supradozajul.

Efectul analgezic al primei doze de plasturi de fentanil nu va fi optim în primele 24 de ore. De aceea, în timpul primelor 12 ore după trecerea la tratamentul cu plasturi transdermici de fentanil,

pacientului trebuie să i se administreze analgezicul utilizat anterior în aceeaşi doză. În următoarele 12 ore, acest analgezic va fi administrat conform necesităţilor clinice.

Se recomandă monitorizarea pacientului pentru observarea reacțiilor adverse, care pot include hipoventilație, timp de cel puțin 48 de ore după inițierea tratamentului cu plasturi de fentanil sau după creșterea dozei (vezi pct. 4.4).

Fentanyl TTS Sandoz nu trebuie utilizat la copii cu vârsta mai mică de 2 ani deoarece siguranța și eficacitatea nu au fost stabilite.

Stabilirea dozelor şi tratamentul de întreţinere la copii

Plasturele de Fentanyl TTS Sandoz trebuie înlocuit la fiecare 72 de ore. Doza trebuie stabilită individual până când se atinge un echilibru între eficacitatea analgezică și tolerabilitate. Doza nu trebuie crescută la intervale mai mici de 72 de ore. Dacă efectul analgezic al plasturilor de fentanil este insuficient, trebuie administrat suplimentar morfină sau un alt opioid cu acțiune de scurtă durată. În funcție de necesitățile analgezice suplimentare și de stadiul durerii la copil, se poate decide creșterea dozei. Ajustarea dozelor trebuie să fie făcută în trepte de 12,5 mcg/oră.

Mod de administrare

Fentanyl TTS Sandoz este pentru administrare transdermică.

Plasturii transdermici cu fentanil trebuie aplicați pe pielea neiritată și neiradiată pe o suprafață plană a trunchiului, sau pe partea superioară a brațelor.

La copiii mici, partea superioară a spatelui este locul preferat pentru a minimiza posibilitatea îndepărtării plasturelui de către copii.

Părul de pe locul de aplicare (este de preferat o zonă fără păr) trebuie tuns (nu ras) înainte de aplicarea plasturelui. În cazul în care locul de aplicare a plasturelui de fentanil necesită curățare înainte de aplicarea plasturelui, curățarea trebuie să se facă cu apă curată. Nu trebuie utilizate săpunuri, uleiuri, loțiuni sau orice alți agenți de curățare care ar putea irita pielea sau ar putea afecta caracteristicile acesteia. Pielea trebuie să fie complet uscată îniante de aplicarea plasturelui. Plasturii trebuie inspectaţi înainte de utilizare. Plasturii care sunt tăiaţi, rupţi sau deterioraţi în orice fel nu trebuie utilizaţi.

Fentanyl TTS Sandoz trebuie imediat aplicat după înlăturarea din ambalajul sigilat. Pentru a scoate plasturele din plicul de protecție, localizați crestătura pretăiată pentru rupere. Trageți de capăt până se deschide complet plicul. Apoi deschideți plicul de-a lungul ambelor părți și pliați plicul pentru a se deschide ca o carte.

Folia protectoare a plasturelui are două părți. Îndepărtați primul strat protector trăgând dinspre centrul plasturelui. Evitați să atingeți partea adezivă a plasturelui. Apăsați partea adezivă a plasturelui pe piele. Înlăturați și cealaltă parte a stratului protector și presați pe piele toată suprafața plasturelui cu palma timp de 30 secunde. Asigurați-vă că marginile plasturelui sunt lipite bine. Apoi se spală mâinile cu apă curată.

Fentanyl TTS Sandoz poate fi purtat continuu timp de 72 de ore. Un nou plasture trebuie apoi aplicat pe o zonă diferită de piele după îndepărtarea plasturelui transdermic anterior. Trebuie să treacă câteva zile până când se poate aplica un plasture nou pe aceeași zonă de piele.

Contraindicații

Hipersensibilitate la substanţa activă sau la oricare dintre excipienţii enumerați la punctul 6.1; Dureri acute sau dureri postoperatorii, deoarece stabilirea treptată a dozei nu este posibilă în cazul utilizării de scurtă durată și pentru că există posibilitatea unei hipoventilații severe sau care poate pune viața în pericol.

Depresie respiratorie severă.

Atenționări

Pacienții care au manifestat reacții adverse grave trebuie monitorizați timp de cel puțin 24 de ore sau mai mult după îndepăratarea plasturelui de fentanil, după cum indică simptomele, deoarece concentrațiile plasmatice de fentanil scad treptat și se reduc cu aproximativ 50% după 20 până la 27 ore.

Pacienţii şi persoanele care îi îngrijesc trebuie să fie instruiţi că Fentanyl TTS Sandoz conţine o substanţă activă într-o cantitate care poate fi letală, în special pentru un copil. În consecință, aceștia nu trebuie să lase plasturii la vederea și îndemâna copiilor, atât înainte cât și după utilizare.

Pacienți care nu au fost tratați anterior și care nu tolerează opioide

Utilizarea plasturilor de fentanil la pacienții la care nu au fost utilizate anterior opioide a fost asociată cu cazuri foarte rare de deprimare respiratorie semnificativă și/sau cazuri letale atunci când sunt utilizate ca terapie opioidă inițială, în special la pacienții cu dureri care nu sunt cauzate de cancer. Posibilitatea apariției hipoventilației grave sau care poate pune viața în pericol există chiar dacă este folosită cea mai mică doză de Fentanyl TTS Sandoz la inițierea tratamentului la pacienții care nu au fost tratați anterior cu opioide, în special la vârstnici sau pacienți cu insuficiență hepatică sau renală. Tendința de dezvoltare a toleranței variază în mare măsură de la un individ la altul. Se recomandă ca plasturii cu fentabil să fie utilizați la pacienții care au demonstrat toleranță la opioide (vezi pct. 4.2).

Deprimare respiratorie

Unii pacienți pot manifesta deprimare respiratorie semnificativă la administrarea plasturilor de fentanil; pacienții trebuie monitorizați pentru depistarea acestor efecte. Deprimarea respiratorie poate persista și după înlăturarea plasturilor de fentanil. Incidența apariției deprimării respiratorii crește pe măsură ce este crescută doza plasturilor de fentanil (vezi pct. 4.9). Deprimantele sistemului nervos central pot crește deprimarea respiratorie (vezi pct. 4.5).

Boală pulmonară cronică

Plasturii de fentanil pot determina mai multe reacții adverse la pacienții cu boală cronică obstructivă sau alte boli pulmonare. La astfel de pacienți, opioidele pot diminua stimularea centrilor respiratori și pot crește rezistența căilor aeriene.

Dependența și abuzul de medicamente

În urma administrării repetate de opioide poate apărea toleranța, dependența fizică și dependența psihică.

Se poate face abuz de fentanil într-o manieră similară cu alți agoniști opioizi. Abuzul sau utilizarea necorespunzătoare intenționată de Fentanyl TTS Sandoz poate duce la supradozaj și/sau deces.

Pacienții cu antecedente de abuz de droguri sau dependență de alcool sunt mult mai expuși riscului de a dezvolta dependență și abuz în timpul tratamentului cu opioide. Pacienții care prezintă un risc crescut de abuz de opioide pot fi în continuare tratați în mod corespunzător cu formulări de opioide cu eliberare modificată; totuși, acești pacienți vor necesita monitorizare pentru depistarea semnelor de utilizare necorespunzătoare, abuz sau dependență.

Afecțiuni ale sistemului nervos central inclusiv creșterea presiunii intracraniene

Plasturii de fentanil trebuie utilizați cu precauție la pacienții care pot fi în mod special sensibili la efectele intracraniene ale retenției de CO2, cum sunt cei cu semne de presiune intracraniană crescută, afectarea stării de conştienţă sau comă. Plasturii de fentanil trebuie utilizați cu prudență la pacienții cu tumori cerebrale.

Afecţiuni cardiace

Fentanilul poate determina bradicardie şi, în consecinţă, trebuie administrat cu prudență la pacienţii cu bradiaritmie.

Hipotensiune arterială

Opioidele pot determina hipotensiune arterială, în special la pacienții cu hipovolemie acută. Hipotensiunea arterială simptomatică și/sau hipolemia existentă trebuie corectate înaintea începerii tratementului cu plasturii de fentanil.

Insuficienţă hepatică

Deoarece fentanil este metabolizat la metaboliții inactivi la nivelul ficatului, insuficiența hepatică poate întârzia eliminarea fentanilului. Dacă pacienţilor cu insuficienţă hepatică li se administrează plasturi cu fentanil, aceştia trebuie monitorizaţi cu atenţie pentru semne de toxicitate a fentanilului şi, dacă este necesar, dozele de fentanil trebuie reduse (vezi pct. 5.2).

Insuficienţă renală

Chiar dacă nu este de așteptat ca insuficiența funcției renale să afecteze eliminarea fentanil într-o măsură relevantă din punct de vedere clinic, se recomandă precauție, deoarece farmacocinetica fentanilului nu a fost evaluată la această populație de pacienți (vezi pct. 5.2). Dacă la pacienții cu insuficiență renală se administrează plasturi cu fentanil, aceștia trebuie monitorizați cu atenție pentru a detecta semne ale toxicității fentanilului şi, dacă este necesar, dozele trebuie reduse. La pacienții cu insuficiență renală netratați anterior cu opioide sunt necesare restricții suplimentare (vezi pct. 4.2).

Febră/aplicarea de căldură externă

Concentrațiile de fentanil pot crește dacă temperatura pielii crește (vezi pct. 5.2).

Prin urmare, pacienții cu febră trebuie monitorizați pentru a observa reacțiile adverse la opioide și dacă este necesar, doza de plasturi de fentanil trebuie ajustată. Există un potenţial de creştere a eliberării fentanilului dependent de temperatură, care poate duce la supradozaj și deces.

Toți pacienții trebuie sfătuiți să evite expunerea locului unde sunt aplicați plasturii de fentanil la surse de căldură externă directă ca de exemplu perne încălzitoare, pături electrice, paturi încălzite cu apă, lămpi pentru încălzire sau pentru bronzat, expunere la soare, sticle cu apă caldă, băi fierbinți prelungite, saună și băile în căzi de hidromasaj cu apă fierbinte.

Sindrom serotoninergic

Se recomandă prudență atunci când plasturii transdermici de fentanil sunt administrați concomitent cu medicamente care afectează sistemele serotonergice neurotransmițătoare.

Interacțiuni cu alte medicamente

În timpul utilizării concomitente a substanțelor active cu efect serotoninergic ca de exemplu inhibitori selectivi ai recaptării serotoninei (ISRS) și inhibitori selectivi ai recaptării serotoninei și norepinefrinei (IRSN) și a substanțelor active care afectează metabolismul serotoninei (inclusiv inhibitori ai monoaminoxidazei (IMAO) poate apărea un sindrom serotoninergic care poate pune viața în pericol. Acest lucru poate să se întâmple în intervalul de doze recomandate.

Sindromul serotoninergic poate include modificări ale stării mentale (de exemplu agitație, halucinații, comă), instabilitate vegetativă (de exemplu tahicardie, tensiune arterială fluctuantă, hipertermie), anomalii neuromusculare (de exemplu hiperreflexie, tulburări de coordonare, rigiditate) și/sau simptome gastrointestinale (de exemplu greață, vărsături, diaree).

Dacă se suspectează sindromul serotoninergic, tratamentul cu Fentanyl Sandoz TTS trebuie întrerupt.

Inhibitori ai CYP3A4

Utilizarea concomitentă a plasturilor cu fentanil cu inhibitori ai citocromului P450 3A4 (CYP3A4) poate duce la o creștere a concentrațiilor plasmatice de fentanil, ceea ce poate accentua sau prelungi atât efectele terapeutice cât şi reacţiile adverse şi poate cauza deprimare respiratorie gravă.

Prin urmare, utilizarea concomitentă de Fentanil TTS Sandoz şi inhibitori ai CYP3A4 nu este recomandată decât dacă beneficiile depășesc riscul crescut de apariție a reacțiilor adverse. În general, un pacient trebuie să aștepte 2 zile după întreruperea tratamentului cu un inhibitor al CYP3A4 înainte de a aplica primul plasture de Fentanyl TTS Sandoz. Cu toate acestea, durata de inhibare variază și pentru unii inhibitori ai CYP3A4 cu o perioadă lungă de înjumătățire prin eliminare, ca de exemplu amiodarona, sau pentru inhibitorii dependenți de timp, ca de exemplu eritromicina, idelalisib, nicardipina și ritonavir, această perioadă trebuie să fie mai lungă. În consecință trebuie consultate informațiile privind produsul pentru inhibitori ai CYP3A4 pentru a afla timpul de înjumătățire al substanței active și durata efectului inhibitor, înainte de a aplica pentru prima dată plasturele de Fentanyl TTS Sandoz. Un pacient care este tratat cu plasturi de fentanil trebuie să aștepte cel puțin o săptămână după îndepărtarea ultimului plasture înainte de începerea tratamentului cu un inhibitor al CYP3A4. Dacă nu poate fi evitată utilizarea concomitentă a plasturilor de fentanil împreună cu un inhibitor al CYP3A4, este necesară monitorizarea atentă pentru semne și simptome alte efectelor terapeutice crescute sau prelungite și pentru reacții adverse ale fentanil (în special deprimare respiratorie), iar doza plasturilor de fentanil trebuie redusă sau tratamentul trebuie întrerupt, după cum se consideră necesar (vezi pct. 4.5).

Utilizare concomitentă a combinaţiilor de agonişti/antagonişti

Nu se recomandă utilizarea concomitentă cu buprenorfină, nalbufină sau pentazocină (vezi, de asemnea, pct. 4.5).

Expunerea accidentală prin transferul plasturelui

Transferul accidental al unui plasture de fentanil pe pielea unei persoane care nu poartă plasture (în special un copil), în cazul folosirii în comun a patului sau în timpul unui contact fizic cu un purtător al plasturelui, poate duce la un supradozaj cu opioide pentru persoana care nu poartă plasture.

Pacienții trebuie sfătuiți ca în cazul în care are loc un transfer accidental, plasturele transferat trebuie îndepărtat imediat de pe pielea persoanei care nu poartă plasturele (vezi pct. 4.9).

Utilizarea la pacienții vârstnici

Datele obținute din studiile cu fentanil administrat intravenos sugerează că pacienții vârstnici pot avea un clearance redus, un timp de înjumătăţire plasmatică prelungit şi pot fi mai sensibili la substanţa activă decât pacienţii mai tineri. În cazul în care pacienții vârstnici primesc plasturi cu fentanil, aceștia trebuie supravegheați cu atenție pentru semne de toxicitate la fentanil și, dacă este necesar, trebuie redusă doza (vezi pct. 5.2).

Tract gastrointestinal

Opioidele cresc tonusul și scad contracțiile propulsive ale musculaturii netede a tractului gastro- intestinal. Prelungirea rezultată a timpului de tranzit gastrointestinal, poate fi responsabilă pentru efectul constipant al fentanilului. Pacienții trebuie informați cu privire la măsurile care trebuie luate pentru a preveni constipația și utilizarea profilactică a laxativelor. Trebuie luate precauții suplimentare la pacienții cu constipație cronică. Dacă este prezent sau suspectat ileus paralitic, tratamentul cu Fentanyl TTS Sandoz trebuie întrerupt.

Pacienți cu miastenia gravis

Pot să apară reacții (mio)clonice non-epileptice. Trebuie luate măsuri de precauție atunci când sunt tratați pacienți cu miastenia gravis.

Utilizarea la copii și adolescenți

Fentanyl TTS Sandoz nu trebuie administrat la pacienții copii și adolescenți care nu au fost tratați anterior cu opioide (vezi pct. 4.2). Există posibilitatea hipoventilației grave sau care poate pune viața în pericol indiferent de doza sistemică de fentanil administrat transdermic.

Plasturii transdermici de fentanil nu au fost studiați la copii cu vârsta sub 2 ani. Fentanyl TTS Sandoz trebuie administrat numai la copiii cu vârsta de 2 ani sau peste care tolerează opioide (vezi pct. 4.2).

Pentru a preveni ingestia accidentală de către copii, se cere precauţie la alegerea locului de aplicare al plasturilor de fentanil (vezi pct. 4.2 și 6.6) şi monitorizarea atentă a adeziunii plasturelui.

Interacțiuni

Interacțiuni farmacodinamice Medicamente care deprimă sistemul nervos central și alcool Administrarea concomitentă de medicamente care deprimă sistemul nervos central (inclusiv opioide, sedative, hipnotice, anestezice generale, fenotiazine, tranchilizante, antihistaminice cu acțiune sedativă și băuturi alcoolice) și relaxante ale sistemului musculo-scheletic, poate produce efecte deprimante suplimentare; hipoventilație, hipotensiune arterială, sedare profundă, comă deces. Prin urmare, utilizarea oricărui medicament din cele menționate mai sus împreună cu Fentanyl TTS Sandoz necesită îngrijirea și observarea atentă a pacientului. Inhibitori de monoaminooxidază (IMAO)

Plasturii transdermici de fentanil nu sunt recomandați pentru utilizare la pacienții care necesită administrarea concomitentă a unui IMAO. Au fost raportate interacţiuni severe şi neprevăzute cu IMAO, implicând potenţarea efectelor opioidelor sau potenţarea efectelor serotoninergice. Prin urmare, Fentanyl TTS Sandoz nu trebuie utilizat timp de 14 zile după întreruperea tratamentului cu IMAO.

Medicamente serotoninergice

Administrarea concomitentă a medicamentelor serotoninergice ca de exemplu un inhibitor selectiv al recaptării serotoninei (ISRS) sau un inhibitor selectiv al recaptării serotoninei și norepinefrinei (IRSN) sau a un inhibitor a monoaminoxidazei (IMAO), poate crește riscul de sindrom serotoninergic, care este o afecțiune care poate pune viața în pericol (vezi, de asemena, pct. 4.4).

Utilizarea concomitentă de agonişti/antagonişti de opioide micşti

Nu este recomandată utilizarea concomitentă cu bufenorfină, nalbufină sau pentazocină. Acestea au o mare afinitate pentru receptorii opidelor cu activitate intrinsecă relativ scăzută şi prin urmare antagonizează parţial efectul analgezic al fentanilului şi poate induce simptome de întrerupere la pacienţii dependenţi (vezi de asemenea pct. 4.4).

Interacțiuni farmacocinetice Inhibitori ai CYP3A4

Fentanil, o substanţă activă cu clearance ridicat, este metabolizat rapid şi extensiv, în principal de către CYP3A4.

Utilizarea concomitentă a plasturilor de fentanil cu inhibitori ai P450 3A4 (CYP3A4) poate avea ca rezultat o creștere a concentrațiilor plasmatice de fentanil, care pot crește sau prelungi atât efectul terapeutic cât și reacțiile adverse și poate provoca deprimare respiratorie. Gradul de interacțiune cu inhibitori puternici ai CYP3A4 este de așteptat să fie mai mare decât cu inhibitori slabi sau moderați ai CYP3A4.

După administrarea concomitentă de inhibitori ai CYP3A4 cu plasturi transdermici de fentanil, au fost raportate cazuri de deprimare respiratorie gravă, inclusiv un caz letal după administrarea concomitentă cu un inhibitor moderat al CYP3A4. Utilizarea concomitentă de inhibitori ai CYP3A4 și plasturi de fentanil nu este recomandată, cu excepția cazului în care pacientul este atent monitorizat (vezi pct. 4.4). Exemple de substanțe active care pot crește concentrațiile plasmatice de fentanil includ: amiodaronă, cimetidină, claritromicină, diltiazem, eritromicină, fluconazol, itraconazol, ketoconazol, nefazodonă, ritonavir, verapamil și voriconazol (această listă nu este exhaustivă). După administrarea concomitentă de inhibitori slabi, moderați sau puternici ai CYP3A4 cu administrarea intravenoasă pe termen scurt de fentanil, scăderea clearance-ului

fentanilului a fost, în general ≤ 25%, totuși, cu ritonavir (un inhibitor puternic al CYP3A4), clearance-ul fentanilului a scăzut cu o medie de 67%. Gradul de interacțiune al inhibitorilor CYP3A4 cu adminitrarea transdermică de fentanil nu este cunoscut, dar poate fi mai mare decât în cazul administrării intravenoase pe termen scurt (vezi, de asemenea, pct. 4.4).

Inductori ai CYP3A4

Utilizarea concomitentă de fentanil administrat transdemic cu inductori ai CYP3A4 poate duce la scăderea concentrațiilor plasmatice de fentanil și scăderea efectului terapeutic. Se recomandă precauție la utilizarea concomitentă de inductori ai CYP3A4 și Fentanyl TTS Sandoz. Poate fi necesară creșterea dozei de Fentanyl TTS Sandoz sau trecerea la o altă substanță activă analgezică. O scădere a dozei de fentanil și o monitorizare atentă este necesară în anticiparea întreruperii tratamentului cu un inductor al CYP3A4. Efectele inductorului scad gradat și pot duce la creșterea concentrațiilor plasmatice de fentanil, care pot crește sau prelungi atât efectele terapeutice cât și reacțiile adverse și pot cauza deprimare respiratorie gravă. Monitorizarea atentă trebuie continuată până când se ating efecte stabile ale medicamentului. Exemple de substanțe active pot scădea concentrațiile plasmatice de fentanil includ: carbamazepină, fenobarbital, fenitoină și rifampicină (această listă nu este exhaustivă).

Copii și adolescenți

Studiile de interacțiune au fost efectuate numai la adulți.

Sarcina

Sarcina

Nu există date adecvate cu privire la utilizarea plasturelui transdermic cu fentanil la femeile gravide. Studiile efectuate la animale au evidenţiat toxicitate asupra funcţiei de reproducere (vezi pct. 5.3). Riscul potenţial la om nu este cunoscut, cu toate că s-a demonstrat că fentanil, ca anestezic administrat i.v., traversează placenta la femeile gravide. A fost raportat sindromul de întrerupere neonatal la nou-născuți ca urmare a utilizării cronice a plasturilor transdermici cu fentanil în timpul sarcinii. Fentanyl TTS Sandoz nu trebuie utilizat în timpul sarcinii, decât dacă este absolut necesar.

Nu se recomandă utilizarea Fentanyl TTS Sandoz în timpul naşterii deoarece fentanilul nu trebuie utilizat în tratamentul durerii acute sau postoperatorii (vezi pct. 4.3). Mai mult, deoarece fentanilul traversează placenta, utilizarea de Fentanyl TTS Sandoz în timpul nașterii poate determina deprimare respiratorie la nou-născut.

Alăptarea

Fentanilul se excretă în laptele matern şi poate determina sedare/deprimare respiratorie la sugarul alăptat la sân. În consecinţă, alăptarea trebuie întreruptă în timpul tratamentului cu Fentanyl TTS Sandoz şi pentru cel puţin 72 ore după îndepărtarea plasturelui.

Fertilitatea

Nu sunt disponibile date clinice cu privire la efectele fentanil asupra fertilității. Unele studii la şobolani au arătat fertilitate redusă şi mortalitate embrionară crescută la dozele toxice maternale (vezi pct. 5.3).

Condus auto

Plasturii transdermici de fentanil pot afecta capacitatea mentală și/sau fizică necesare pentru îndeplinirea sarcinilor potenţial periculoase, cum ar fi conducerea vehiculelor sau folosirea utilajelor.

Reacții adverse

Siguranța plasturilor transdermici de fentanil a fost evaluată la 1565 subiecți adulți și 289 subiecți copii și adolescenți care au participat la 11 studii clinice (1 studiu dublu-orb, placebo-controlat; 7 studii în regim deschis, controlate cu substanță activă; 3 studii în regim deschis, necontrolate) utilizate pentru tratamentul durerii cronice maligne sau non-maligne. Acești subiecți au primit cel puțin o doză de plasturi de fentanil și au furnizat date privind siguranța. Pe baza datelor privind siguranța cumulate din aceste studii clinice, reacțiile adverse cel mai frecvent raportate (adică incidență ≥10%) au fost: greață (35,7%), vărsături (23,2%), constipație (23,1%), somnolență (15,0%), amețeli (13,1%) și cefalee (11,8%).

Reacțiile adverse raportate la utilizarea plasturilor de fentanil în aceste studii, inclusiv reacțiile adverse menționate mai sus și reacțiile adverse din experiența de după punerea pe piață sunt prezentate mai jos în Tabelul 5.

Categoriile de frecvență prezentate folosesc următoarea convenție: foarte frecvente (≥ 1/10); frecvente (≥ 1/100 și < 1/10); mai puțin frecvente (≥ 1/1000 și < 1/100); rare (≥ 1/10000 și

< 1/1000); foarte rare (< 1/10000); cu frecvență necunoscută (care nu poate fi estimată din datele disponibile din studiile clinice). Reacțiile adverse sunt prezentate în funcție de clasificarea pe aparate, sisteme și organe în ordinea descrescătoare a gravității în cadrul fiecărei categorii de frecvență.

Tabelul 5: Reacții adverse la adulți, copii și adolescenți
Aparate, sisteme și organe Categoria de frecvență
Foarte frecvente Fecvente Mai puțin frecvente Rare Cu frecvență necunoscută
Afecțiuni ale sistemului imunitar Hipersensibilitate Șoc anafilactic, Reacție anafilactică, Reacție anafilactoidă
Tulburări metabolice şi de nutriţie Anorexie
Tulburări psihice Insomnie, Depresie, Anxietate, Stare de confuzie, Halucinații Agitație, Dezorientare, Stare euforică
Tulburări ale sistemului nervos Somnolență, Amețeli, Cefalee Tremor, Parestezie Hipoestezie, Convulsii (inclusiv convulsii clonice și convulsii de tip grand mal), Amnezie, Reducerea nivelului de conştienţă, Pierderea conștienței
Tulburări oculare Vedere încețoșată Mioză
Tabelul 5: Reacții adverse la adulți, copii și adolescenți
Aparate, sisteme și organe Categoria de frecvență
Foarte frecvente Fecvente Mai puțin frecvente Rare Cu frecvență necunoscută
Tulburări acustice şi vestibulare Vertij
Tulburări cardiace Palpitațiii, Tahicardie Bradicardie, Cianoză
Tulburări vasculare Hipertensiune arterială Hipotensiune arterială
Tulburări respiratorii, toracice şi mediastinale Dispnee Deprimare respiratorie, Insuficiență respiratorie Apnee, Hipoventi lație Bradipnee
Tulburări gastro- intestinale Greață, Vărsături, Constipație Diaree, Xerostomie, Dureri abdominale Dureri la nivelul abdomenului superior, Dispepsie Ileus Subileus
Afecţiuni cutanate şi ale ţesutului subcutanat Hiperhidroză, Prurit, Erupţii cutanate tranzitorii, Eritem Eczeme, Dermatită alergică, Afecțiuni cutanate, Dermatită, Dermatită de contact
Tulburări musculo- scheletice şi ale ţesutului conjunctiv Spasme musculare Convulsii musculare
Tulburări renale şi ale căilor urinare Retenție urinară
Tulburări ale aparatului genital şi sânului Disfuncție erectilă, Disfuncție sexuală
Tulburări generale şi la nivelul locului de administrare Oboseală, Edem periferic, Astenie, Stare generală de rău, Senzație de frig Reacţii la nivelul locului de aplicare, Simptome asemănătoare gripei, Senzație de schimbare a temperaturii corpului, Hipersensibilitate la nivelul locului de aplicare, Sindrom de întrerupere a tratamentului, Pirexie* Dermatită la nivelul locului de aplicare, Eczemă la nivelul locului de aplicare

* frecvența atribuită (mai puțin frecvent) se bazează pe analizele de incidență incluzând numai subiecții adulți, copii și adolescenți cu dureri care nu sunt cauzate de cancer din studiile clinice.

Copii și adolescenți

Siguranța plasturilor transdermici de fentanil a fost evaluată la 289 subiecți copii și adolescenți (cu vârsta < 18 ani) care au participat la 3 studii clinice privind controlul durerii cronice sau continue determinate sau nu de cancer. Acestor subiecţi li s-a administrat cel puţin o doză de plasturi transdermici conţinând fentanil şi au oferit date privind siguranţa (vezi pct. 5.1).

Profilul de siguranță la copiii și adolescenții tratați cu plasturi de fentanil a fost similar cu cel observat la adulți. La copii și adolescenți nu au fost identificate riscuri în afara celor care sunt așteptate la utilizarea de opioide pentru ameliorarea durerii asociate cu boli grave și nu pare a fi niciun risc specific pentru copii și adolescenți asociat plasturilor de fentanil utilizați la copii cu vârsta peste 2 ani, atunci când sunt utilizați conform indicațiilor.

Pe baza datelor privind siguranța cumulate din aceste 3 sudii clinice la subiecții copii și adolescenți, majoritatea reacțiilor cel mai frecvent raportate (adică cu incidență ≥10%) au fost: vărsături (33,9%), greață (23,5%), cefalee (16,3%), constipație (13,5%), diaree (12,8%) și prurit (12,8%).

La utilizarea repetată de plasturi de fentanil se pot dezvolta toleranță, dependență fizică și dependență psihică (vezi pct. 4.4).

Simptome ale sindromului de întrerupere a opioidelor (cum sunt greață, vărsături, diaree, anxietate și tremurături) sunt posibile la unii pacienți după conversia de la tratamentul cu opioidul analgezic anterior la tratamentul cu plasturi de fentanil sau dacă tratamentul este oprit brusc (vezi pct. 4.2).

Au fost raportate cazuri foarte rare de copii nou-născuți care se confruntă cu sindrom de întrerupere neonatal atunci când mamele au utilizat cronic plasturi de fentanil în timpul sarcinii (vezi pct. 4.6).

Au fost raportate cazuri de sindrom serotoninergic atunci când fentanil este administrat concomitent cu medicamente cu puternic efect serotoninergic (vezi pct. 4.4. și 4.5).

Raportarea reacţiilor adverse suspectate

Raportarea reacţiilor adverse suspectate după autorizarea medicamentului este importantă. Acest lucru permite monitorizarea continuă a raportului beneficiu/risc al medicamentului. Profesioniştii din domeniul sănătăţii sunt rugaţi să raporteze orice reacţie adversă suspectată prin intermediul sistemului naţional de raportare, ale cărui detalii sunt publicate pe web-site-ul Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale http://www.anm.ro.

Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale Str. Aviator Sănătescu nr. 48, sector 1

București 011478- RO

Tel: + 4 0757 117 259

Fax: +4 0213 163 497

e-mail: adr@anm.ro.

Supradozaj

Simptome și semne

Manifestările supradozajului cu fentanil sunt o extensie a acţiunilor sale farmacologice, cel mai grav efect fiind deprimarea respiratorie.

Tratament

Pentru tratamentul deprimării respiratorii, trebuie luate imediat măsuri de contracarare, incluzând îndepărtarea plasturelui transdermic de fentanil şi stimularea fizică şi verbală a pacientului. Aceste acţiuni pot fi urmate de administrarea unui antagonist opioid specific, cum este naloxona.

Deprimarea respiratorie secundară unui supradozaj poate dura mai mult decât durata de acţiune a antagonistului opioid. Intervalul dintre dozele de antagonist i.v. trebuie ales cu atenţie, din cauza posibilităţii de re-narcotizare după îndepărtarea plasturelui; poate fi necesară administrarea de doze repetate sau o perfuzie continuă cu naloxonă. Anularea efectului narcotic poate determina apariţia bruscă a durerii şi eliberarea de catecolamine.

În cazul în care starea clinică impune acest lucru, trebuie asigurată şi menţinută permeabilitatea căilor respiratorii, posibil printr-o cale orofaringeală sau prin utilizarea unei sonde endotraheale şi în funcţie de necesităţi, trebuie administrat oxigen şi respiraţia trebuie asistată sau controlată.

Trebuie asigurate o temperatură corporală şi un consum de lichide adecvate.

Dacă apare hipotensiune arterială severă sau persistentă, trebuie să se ia în considerare existenţa hipovolemiei, care trebuie tratată prin administrare parenterală, adecvată, de lichide.

Proprietăți farmacodinamice

Grupa farmacoterapeutică: analgezice, opioide; derivaţi de fenilpiperidină, codul ATC: N02AB03 Mecanism de acțiune

Fentanil este un analgezic opioid care interacționează în principal cu receptorii opioidici µ. Principalele sale efecte terapeutice sunt analgezia și sedarea.

Copii și adolescenți

Siguranța plasturilor de fentanil a fost evaluată în 3 studii clinice desfășurate în regim deschis la 289 subiecți copii și adolescenți cu durere cronică, cu vârsta cuprinsă între 2 și 17 ani inclusiv. 80 de copii au avut vârsta cuprinsă între 2 și 6 ani inclusiv. Dintre cei 289 subiecți înscriși în aceste

3 studii, la 110 a fost inițiat tratamentul cu plasturi de fentanil cu doza de 12,5 mcg/oră. Din acești 110 subiecți, 23 (20,9%) au primit anterior < 30 mg echivalenți de morfină administrată oral pe zi, 66 (60,0%) au primit între 30 și 44 mg echivalenți de morfină administrată oral pe zi, și 12 (10,9%) au primit cel puțin 45 mg echivalenți de morfină administrată oral pe zi (pentru 9 subiecți [8,2%] nu sunt date disponibile). Pentru restul de 179 de subiecți au fost folosite doze de 25 mcg/oră și mai mari, dintre care, 174 (97,2%) au fost tratați cu doze de opioid de cel puțin 45 mg echivalenți de morfină administrată oral pe zi. Dintre cei 5 subiecți care au rămas tratați cu o doză de start de cel puțin 25 mcg/oră și care au fost tratați anterior cu doze de opioid < 45 mg echivalenți de morfină administrată oral pe zi, 1 (0,6%) a primit anterior < 30 mg echivalenți de morfină administrată oral pe zi și 4 (2,2%) au primit între 30 și 44 mg echivalenți de morfină administrată oral pe zi (vezi pct. 4.8).

Proprietăți farmacocinetice

Absorbție

Fentanyl TTS Sandoz asigură o eliberare sistemică continuă de fentanil în timpul perioadei de aplicare de 72 ore. După aplicarea plasturelui transdermic de fentanil, pielea de sub plasture absoarbe fentanil, iar în straturile superioare ale pielii se concentrează un depozit de fentanil. Fentanil devine astfel disponibil pentru circulația sistemică. Matricea polimerică și difuzarea fentanil prin straturile pielii asigură o rată de eliberare relativ constantă. Gradientul de concentrație existent între sistemul plasturelui și concentrația mai mică din piele favorizează eliberarea substanței active. Biodisponibilitatea medie a fentanilului după aplicarea unui plasture transdermic este de 92%.

După prima aplicare de Fentanyl TTS Sandoz, concentrațiile plasmatice de fentanil cresc treptat, în general echilibrându-se după 12 - 24 de ore şi se menţin relativ constante până la sfârşitul perioadei de aplicare de 72 de ore. Până la finalul celei de a doua perioade de aplicare de 72 de ore, se atinge o stare de echilibru și se menține pe parcursul aplicărilor ulterioare ale plasturilor de aceeași mărime.

Datorită acumulării, valorile ASC și Cmax pe un interval de dozare la starea de echilibru sunt cu aproximativ 40% mai mari decât după o singură aplicare. Pacienții ating și mențin o concentrație plasmatică la starea de echilibru care depinde de variabilitatea individuală a permeabilității pielii și a clearance-ului de fentanil la nivelul corpului. A fost observată o variabilitate interindividuală mare a concentrațiilor plasmatice.

Un model farmacocinetic a sugerat că concentrațiile plasmatice de fentanil pot crește cu 14% (interval de 0-26%), dacă un nou plasture este aplicat după 24 de ore, decât dacă este aplicat după 72 ore, așa cum este recomandat.

Creșterea temperaturii pielii poate crește absorbția de fentanil aplicat transdermic (vezi pct. 4.4). O creștere a temperaturii pielii prin aplicarea unei perne electrice încălzită la minim pe un plasture de fentanil în timpul primelor 10 ore ale unei prime aplicări a crescut valoarea medie a ASC a fentanil de 2,2 ori și a concentrației medii la sfârșitul perioadei de încălzire cu 61%.

Distribuție

Fentanil este distribuit rapid în țesuturi și organe, așa cum indică volumul mare de distribuție (3 până la 10 L/kg după administrarea pe cale intravenoasă la pacienți). Fentanil se acumulează în mușchii scheletici și în grăsime și este eliberat încet în sânge.

Într-un studiu efectuat la pacienții cu cancer tratați cu fentanil transdermic, legarea de proteinele plasmatice a fost în medie de 95% (interval 77-100%). Fentanil traversează ușor bariera hemato- encefalică. De asemenea, traversează placenta și se excretă în laptele matern.

Metabolizare

Fentanil este o substanță activă cu un clearance ridicat și este intens metabolizat, în principal de către CYP3A4 la nivelul ficatului. Metabolitul principal, norfentanil, și alți metaboliți sunt inactivi. Pielea nu pare să metabolizeze fentanilul eliberat transdermic. Acest lucru a fost determinat într-un test efectuat pe celule keratinocite și în studiile clinice în care 92% din doza eliberată din sistem a fost regăsită ca fentanil sub formă nemodificată, care a apărut în circulația sistemică.

Eliminare

După o aplicare a plasturelui pe o perioadă de 72 de ore, timpul mediu de înjumătățire plasmatică este cuprins între 20 și 27 de ore. Ca rezultat al absorbției continue de fentanil din depozitele din piele, după îndepărtarea plasturelui timpul de înjumătățire plasmatică a fentanilului după administrarea transdermică este de aproximativ 2 până la 3 ori mai lung decât cel corespunzător administrării intravenoase.

După administrarea intravenoasă, valorile clearance-ului total mediu al fentanil din cadrul studiilor se încadrează în general între 34 și 66 L/h.

În interval de 72 de ore de la administrarea IV a fentanil, aproximativ 75% din doză este excretată prin urină și aproximativ 9% din doză se excretă prin fecale. Excreția are loc în principal, sub formă de metaboliți, cu mai puțin de 10% din doza excretată ca substanță activă nemodificată.

Linearitate/non-linearitate

Concentrațiile plasmatice de fentanil atinse sunt proporționale cu mărimea plasturilor de Fentanyl TTS Sandoz. Farmacocinetica fentanilului administrat transdermic nu se modifică după administrarea repetată.

Relația farmacocinetică/farmacodinamie

Există o variabilitate inter-individuală mare a farmacocineticii fentanil, în relațiile dintre concentrațiile de fentanil, efectele terapeutice și reacțiile adverse și toleranța la opioide. Concentrația minimă eficace de fentanil depinde de intensitatea durerii și de utilizarea anterioară a terapiei cu opioide. Atât concentrația minimă eficace cât și concentrația toxică cresc odată cu toleranța. Prin urmare, nu poate fi stabilit un interval optim de concentrație terapeutică de fentanil. Ajustarea dozei individuale de fentanil trebuie să se bazeze pe răspunsul pacientului și pe nivelul de toleranță. Trebuie luat în considerare un interval de timp de 12 până la 24 de ore după aplicarea primului plasture și după o creștere a dozei.

Grupe speciale de pacienți

Vârstnici

Datele din studiile cu fentanil administrat intravenos sugerează că pacienții vârstnici pot avea un clearance redus, un timp de înjumătățire plasmatică prelungit, și pot fi mai sensibili la substanța activă decât pacienții tineri. Într-un studiu realizat cu plasturi de fentanil, subiecții vârstnici sănătoși au avut o farmacocinetică a fentanilului care nu a fost diferită semnificativ de cea a subiecților tineri, cu toate că concentrațiile plasmatice maxime tind să fie mai mici și valorile medii ale timpului de înjumătățire plasmatică au fost prelungite la aproximativ 34 de ore. Pacienții vârstnici trebuie monitorizați cu atenție pentru semne ale toxicității fentanilului și, dacă este necesar, pentru reducerea dozei (vezi pct. 4.4).

Insuficiență renală

Influența insuficienței renale asupra farmacocineticii fentanilului este de așteptat să fie limitată, deoarece excreția urinară de fentanil nemodificat este mai mică de 10% și nu există metaboliți activi cunoscuți eliminați la nivelul rinichilor. Cu toate acestea, se recomandă precauție, deoarece influența insuficienței renale asupra farmacocineticii fentanilului nu a fost evaluată (vezi pct. 4.2 și 4.4).

Insuficiență hepatică

Pacienții cu insuficiență hepatică trebuie monitorizați cu atenție pentru semne de toxicitate ale fentanilului, iar dacă este necesar trebuie redusă doza de Fentanyl TTS Sandoz (vezi pct. 4.4). Datele de la subiecții cu ciroză și datele simulate la subiecții cu diferite grade de afectare a funcției hepatice tratați cu plasturi transdermici de fentanil sugerează faptul că concentrațiile de fentanil pot fi crescute și clearance-ul fentanilului poate fi redus comparativ cu subiecții cu funcție hepatică normală. Simulările sugerează că ASC la starea de echilibru la pacienții cu boală hepatică cu grad B în clasificarea Child-Pugh (scor Child-Pugh = 8) ar fi de aproximativ 1,36 ori mai mare comparativ cu pacienții cu funcție hepatică normală (grad A; scor Child-Pugh = 5,5).

În ceea ce privește pacienții cu boală hepatică de grad C (scor Child-Pugh = 12,5), rezultatele indică faptul că concentrația de fentanil se acumulează cu fiecare administrare, ceea ce face ca acești pacienți să aibă ASC la starea de echilibru de 3,72 ori mai mare.

Copii și adolescenți

Concentrațiile de fentanil au fost măsurate la mai mult de 250 copii cu vârsta cuprinsă între 2 și 17 ani la care s-au aplicat plasturi de fentanil cu doze cuprinse în intervalul de la 12,5 la 300 mcg/oră. Ajustând în funcție de greutatea corporală, clearance-ul (L/h/kg) pare să fie cu

aproximativ 80% mai mare la copiii cu vârsta cuprinsă între 2 și 5 ani și cu 25% mai mare la copiii cu vârsta cuprinsă între 6 și 10 ani, în comparație cu copiii cu vârsta cuprinsă între 11 și 16 ani, care sunt de așteptat să aibă un clearance similar cu cel al adulților. Aceste observații au fost luate în considereare la determinarea dozelor recomandate pentru pacienții copii și adolescenți (vezi pct. 4.2 și 4.4).

Date preclinice de siguranţă

Datele non-clinice nu au evidenţiat niciun risc special pentru om pe baza studiilor convenţionale privind toxicitatea după doze repetate.

Studiile standard privind toxicitatea asupra funcției de reproducere și asupra dezvoltării au fost efectuate folosind fentanil administrat pe cale parenterală. Într-un studiu efectuat la șobolani, fentanil nu a influențat fertilitatea masculină. Unele studii efectuate la femele de șobolan au evidențiat reducerea fertilității și creșterea mortalității embrionare.

Efectele asupra embrionului au fost datorate toxicității maternale și nu s-au datorat efectelor directe ale substanței asupra dezvoltării embrionare. În studiile efectuate la două specii (șobolani și iepuri) nu există indicații referitoare la efectele teratogene. Într-un studiu referitor la dezvoltarea pre- și post-natală, rata de supraviețuire a descendenților a fost seminificativ mai redusă la doze care au redus ușor greutatea maternă. Acest efect s-ar putea datora fie reducerii îngrijirii materne, fie unui efect direct al fentanilului asupra puilor. Nu au fost observate efecte asupra dezvoltării somatice și a comportamentului puilor.

Testarea mutagenității la bacterii și la rozătoare a dus la rezultate negative. Fentanil a indus efecte mutagene la celulele de mamifere in vitro, comparabile cu late analgezice opioide. Un risc mutagen la utilizarea dozelor terapeutice pare improbabil deoarece efectele au apărut numai la concentrații mari.

Un studiu privind carcinogenitatea (injecții cutanate zilnice cu clorhidrat de fentanil timp de doi ani la șobolani Sprague Dawley) nu au indus nicio constatare care să indice un potențial oncogen.


Similare