Brže pretražujte lekove. Isprobajte Proveru interakcija između lekova.
Brže pretražujte lekove. Isprobajte Proveru interakcija između lekova.

UGOVOR O LICENCI ZA KRAJNJEG KORISNIKA MEDIATELY SOFTVERA („EULA“)

VAŽNO OBAVEŠTENJE
DOBRO DOŠLI U UGOVOR O LICENCI ZA KRAJNJEG KORISNIKA MEDIATELY SOFTVERA. PAŽLJIVO PROČITAJTE USLOVE I ODREDBE OVOG UGOVORA O LICENCI ZA KRAJNJEG KORISNIKA PRE UPOTREBE OVOG SOFTVERSKOG PROIZVODA.

Ugovor o licenci sa krajnjim korisnikom („EULA“) je pravni ugovor između Vas (bilo fizičkog ili pravnog lica) i kompanije Modra Jagoda d.o.o., registrovane u Sloveniji pod matičnim brojem: 6071805000 sa poslovnom adresom Šmartinska cesta 53, 1000 Ljubljana („Davalac licence“, „mi“), za softverski proizvod Davaoca licence Mediately aplikacijski softver („SOFTVERSKI PROIZVOD“). SOFTVERSKI PROIZVOD uključuje sve povezane softverske komponente, medije, štampane materijale i „onlajn“ ili elektronsku dokumentaciju, ako i kada nam je dostupna. Korišćenjem SOFTVERSKOG PROIZVODA, prihvatate da budete obavezani uslovima ovog EULA ugovora. Ako se ne slažete sa uslovima ovog EULA ugovora, nemojte instalirati niti koristiti SOFTVERSKI PROIZVOD.

AKO SE NE SLAŽETE SA USLOVIMA OVOG EULA UGOVORA, MORATE ODMAH PRESTATI DA KORISTITE I DEINSTALIRATI OVAJ SOFTVERSKI PROIZVOD.

1. Dodela licence

1.1 Mi Vam licenciramo korišćenje SOFTVERSKOG PROIZVODA na osnovu ovog EULA ugovora. Mi Vam ne prodajemo SOFTVERSKI PROIZVOD. Mi ostajemo vlasnici SOFTVERSKOG PROIZVODA u svakom trenutku.

1.2 SOFTVERSKI PROIZVOD je licenciran na sledeći način:

(a) Zahtevi za upotrebu: Delovi ovog SOFTVERSKOG PROIZVODA namenjeni su za upotrebu samo od strane medicinskih stručnjaka. Morate biti ovlašćeni da prepisujete lekove na recept kako biste dobili pristup i koristili ove delove SOFTVERSKOG PROIZVODA.
(b) Instalacija i korišćenje: Pod uslovom Vašeg poštovanja ovih Uslova (uključujući sve druge važeće odredbe i uslove), Davalac licence Vam daje licencu za instaliranje i korišćenje kopija SOFTVERSKOG PROIZVODA na Vašem mobilnom uređaju. Ova licenca je neekskluzivna i neprenosiva. Ova licenca ne daje nikakva prava za dobijanje budućih nadogradnji, ažuriranja ili dodataka SOFTVERSKOG PROIZVODA. Međutim, ako se dobiju nadogradnje, ažuriranja ili dopune SOFTVERSKOG PROIZVODA, korišćenje takvih nadogradnji ili ažuriranja regulisano je ovim EULA ugovorom i svim njegovim izmenama i dopunama, osim ako drugi uslovi prate nadogradnje, ažuriranja ili dodatke, u kom slučaju se ti uslovi primenjuju.

2. Članski nalog / lozinka i bezbednost

2.1 Morate da završite naš proces registracije da biste koristili bilo koju verziju našeg SOFTVERSKOG PROIZVODA. Registracija se računa kao obavljena kada nam dostavite aktuelne, potpune i tačne informacije tražene u obrascu za registraciju. Takođe ćete izabrati lozinku i korisničko ime i u potpunosti ste odgovorni za održavanje poverljivosti svoje lozinke i informacija o nalogu. Štaviše, u potpunosti ste odgovorni za sve aktivnosti koje se dešavaju pod Vašim nalogom. Saglasni ste da ćete nas odmah obavestiti u slučaju bilo kakvih neovlašćenih aktivnosti na Vašem nalogu ili u slučaju bilo kakvog narušavanja bezbednosti, u suprotnom biste mogli da budete odgovorni za gubitke koji su nam nastali zbog toga što neko drugi koristi Vaš nalog.

3. Verzije SOFTVERSKOG PROIZVODA

3.1 Nakon što ste uspešno završili registraciju, možete birati između dve verzije SOFTVERSKOG PROIZVODA, i to:

(a) besplatna verzija našeg SOFTVERSKOG PROIZVODA;
(b) plativa verzija našeg SOFTVERSKOG PROIZVODA („Mediately PRO“), koja nudi pristup dodatnim funkcijama SOFTVERSKOG PROIZVODA, koje nisu dostupne u okviru njegove besplatne verzije.

4. Probna pretplata

4.1 Postoji mogućnost besplatnog, sedmodnevnog probnog pristupa Mediately PRO verziji bez naknade i bez obaveza.

4.2 Ako odlučite da koristite sedmodnevni probni pristup opciji Mediately PRO, sve pogodnosti Mediately PRO dostupne su Vam do kraja besplatnog probnog perioda, kada možete, ako tako odlučite, započeti svoju plaćenu pretplatu i nastaviti da koristite sve funkcije Mediately PRO.

4.3 Iako Vam neće biti naplaćena besplatna probna verzija, na kraju ovog probnog perioda plan pretplate će, uz prethodno obaveštenje, biti automatski nadograđen na plativu (mesečnu ili godišnju) Mediately PRO pretplatu, osim ako ne otkažete pretplatu dvadeset četiri (24) sata pre kraja besplatnog probnog perioda. Za pristup probnom pristupu potrebna je važeća kreditna kartica.

5. Način plaćanja

5.1 Mediately PRO možete kupiti u SOFTVERSKOM PROIZVODU kada Vam odgovara. Za plaćanje pretplate potrebna je važeća kreditna kartica. Aktuelne cene i ponude možete pronaći kako u prodavnici aplikacija dobavljača prodavnice aplikacija sa čije platforme ste preuzeli SOFTVERSKI PROIZVOD, tako i u svom SOFTVERSKOM PROIZVODU tako što ćete otvoriti karticu Podešavanja SOFTVERSKOG PROIZVODA i izabrati Pretplati se na Mediately PRO, gde takođe možete birati između mesečnog i godišnjeg plana pretplate.

5.2 Potvrđujete i saglasni ste da svim procesima naplate i transakcijama upravlja dobavljač prodavnice aplikacija sa čije platforme ste preuzeli SOFTVERSKI PROIZVOD i da su regulisani uslovima i odredbama/EULA dobavljača prodavnice aplikacija. Ako imate bilo kakvih problema u vezi sa plaćanjem, morate direktno da se obratite dobavljaču prodavnice aplikacija.

6. Povećanje naknade:

6.1 Zadržavamo pravo da povećamo naknade za bilo koju uslugu, uz prethodno pismeno obaveštenje od najmanje trideset (30) dana unapred, pri čemu će povećanje stupiti na snagu na datum početka Vašeg narednog perioda pretplate.

7. Obnavljanje i otkazivanje

7.1 Vaša pretplata na Mediately PRO će se automatski obnoviti na kraju važećeg (mesečnog ili godišnjeg) perioda pretplate, osim ako ne otkažete svoju plaćenu pretplatu dvadeset četiri (24) sata pre kraja (tada trenutnog) perioda pretplate.

7.2 Svoju plaćenu pretplatu možete otkazati na kartici Podešavanja Vašeg SOFTVERSKOG PROIZVODA ili u prodavnici aplikacija dobavljača prodavnice aplikacija sa čije platforme ste preuzeli SOFTVERSKI PROIZVOD, u zavisnosti od Vašeg operativnog sistema. Za više detalja pratite uputstva o tome kako da otkažete pretplatu za iOS korisnike i za Android korisnike. Otkazivanje će stupiti na snagu dan nakon poslednjeg dana tekućeg perioda pretplate, pri čemu ćete biti vraćeni na besplatnu verziju SOFTVERSKOG PROIZVODA. Povraćaje sredstava i kredite obezbeđuju Apple i Google, u zavisnosti od njihovih uslova korišćenja. Prelazak na besplatnu verziju aplikacije neće uticati na korisničke podatke.

8. Pravila korišćenja Mediately alatke VI za podršku

8.1 Odricanje od odgovornosti treće strane. Važno je razumeti da se Mediately alatka VI za podršku („Alatka za podršku zasnovana na veštačkoj inteligenciji“) oslanja na naprednu tehnologiju veštačke inteligencije. To znači da alatku VI za podršku nismo razvili mi, niti smo bili uključeni u njen razvoj, stoga i mi i Vi moramo da poštujemo Uslove korišćenja dobavljača tehnologije veštačke inteligencije koje koristimo. Ako želite da saznate kog dobavljača tehnologije VI trenutno koristimo, kontaktirajte nas na support@mediately.com.

8.2 Odricanje od odgovornosti za tehnologiju. Iako nastojimo da obezbedimo tačne i korisne rezultate, korišćenjem alatke VI za podršku prihvatate ograničenja i odgovornosti povezana sa korišćenjem tehnologije veštačke inteligencije. Rezultate koje nudi alatka VI za podršku generišu algoritmi na osnovu veštačke inteligencije i zasniva se na ogromnim skupovima podataka i mašinskom učenju. Rezultat koji dobijate je rezultat  tehnologije veštačke inteligencije, a ne ljudske stručnosti. 

8.3 Nova tehnologija. Tehnologija veštačke inteligencije je nova i neproverena tehnologija koja brzo napreduje, ali još uvek nije u potpunosti precizna, što je čini podložnom greškama u  upotrebi.

8.4 Nestručni savet. Rezultat koji pruža alatka VI za podršku je isključivo u informativne i obrazovne svrhe i ne bi trebalo da se tumačiti kao stručni savet bilo koje vrste. Za Vas je od suštinskog značaja da shvatite da rezultat koji pruža alatka VI za podršku ne predstavlja pružanje medicinskih saveta i nije zamena za konsultacije sa kvalifikovanim stručnjacima u oblasti medicine, kao i da nije zamena za dijagnozu, lečenje ili donošenje odluka u vezi sa medicinom. Rezultat dobijen upotrebom alatke VI za podršku ne bi trebalo da se koristi za dijagnostikovanje ili lečenje bolesti ili zdravstvenih problema.

8.5 Bez potvrde od strane ljudi. Rezultati alatke VI za podršku nisu pojedinačno potvrđeni ili pregledani od strane ljudi, tj. stručnjaka. Iako ulažemo velike napore da obezbedimo dobro obučenu i preciznu alatku VI za podršku, od suštinskog je značaja da razumete da su pruženi rezultati proizvod algoritma i da možda nisu podvrgnuti ljudskom nadzoru ili potvrdi. Stoga ga treba tretirati kao računarski generisan rezultat uz oprezno korišćenje.

8.6 Prikupljanje podataka. Posvećeni smo zaštiti Vaše privatnosti. Iako ne prikupljamo lične podatke, imajte na umu da je interakcije sa alatkom VI za podršku moguće zabeležavati i nadgledati u svrhu kvaliteta i bezbednosti. Za detaljnije informacije o našoj praksi podataka, pogledajte našu Politiku privatnosti.

8.7 Vlasništvo. Dobavljač tehnologije veštačke inteligencije zadržava vlasništvo nad osnovnim modelom VI, pripadajućim pravima i vlasničkom tehnologijom koja se koristi u alatki VI za podršku. Morate da poštujete prava intelektualne svojine dobavljača tehnologije veštačke inteligencije i da se pridržavate Uslova korišćenja dobavljača tehnologije veštačke inteligencije.

8.8 Trenutna osnova. Korišćenje alatke VI za podršku je obezbeđeno na „trenutnoj“ i „trenutno dostupnoj“ osnovi. Ne dajemo nikakve izjave ili garancije, bilo eksplicitne ili podrazumevane, u pogledu tačnosti, pouzdanosti ili prikladnosti rezultata koje generiše alatka VI za podršku.. Morate prepoznati svojstvena ograničenja i nesigurnosti u vezi sa rezultatom generisanim veštačkom inteligencijom.

8.9 Tehnička ograničenja. Performanse i obezbeđeni rezultat alatke VI za podršku određuju se mogućnostima i ograničenjima osnovne tehnologije veštačke inteligencije. Iako je napredna, tehnologija veštačke inteligencije možda neće uvek pružiti kontekstualno odgovarajući ili medicinski precizan rezultat.

8.10 Ograničenje odgovornosti. U najvećoj meri dozvoljenoj važećim zakonom, ni u kom slučaju mi, naši partneri, ili naši odgovarajući direktori, službenici, zaposleni ili agenti nećemo biti odgovorni za bilo kakvu direktnu, indirektnu, slučajnu, posledičnu, specijalnu ili kaznenu štetu, ili bilo kakav gubitak profita ili prihoda, bilo da su nastali neposredno ili posredno, koji proizilaze iz upotrebe ili nemogućnosti korišćenja alatke VI za podršku, čak i ako smo obavešteni o mogućnosti takve štete. 

8.11 Naknada štete. Korišćenjem alatke VI za podršku saglasni ste da ćete nadoknaditi štetu i zaštititi nas od bilo kakvih potraživanja, gubitaka, obaveza i troškova (uključujući advokatske honorare) koji proističu iz Vaše upotrebe ili zloupotrebe alatke VI  za podršku. 

8.12 Neisključivost. Ovo odricanje od garancija i ograničenje odgovornosti nije isključivo i neće se smatrati da isključuje bilo koje drugo odricanje od odgovornosti ili ograničenja odgovornosti koja se mogu zahtevati po važećem zakonu. 

8.13 Pretpostavka rizika. Korišćenjem alatke VI za podršku potvrđujete da razumete i prihvatate moguće rizike povezane sa oslanjanjem na rezultat koji je generisan pomoću tehnologije veštačke inteligencije. 

8.14 Bez profesionalnog odnosa. Ništa u ovom odeljku ili u ovoj EULA-i ne stvara profesionalni ili fiducijarni odnos između Vas i nas.

9. Prava intelektualne svojine

9.1 Potvrđujete da sva prava intelektualne svojine na SOFTVERSKI PROIZVOD i svi pripadajući dokumenti bilo gde u svetu pripadaju Davaocu licence, da su Vam prava na SOFTVERSKI PROIZVOD licencirana (a ne prodata) i da nemate nikakva prava na SOFTVERSKI PROIZVOD osim prava na njihovo korišćenje u skladu sa uslovima ovog EULA ugovora.

9.2 Potvrđujete da nemate pravo na pristup obrascu izvornog koda softvera.

10. Opis drugih prava i ograničenja

10.1 Osim ako je izričito navedeno u ovom EULA ugovoru ili kako to dozvoljava bilo koji lokalni zakon, obavezujete se:

(a) da ne kopirate SOFTVERSKI PROIZVOD osim kada je takvo kopiranje uzgredno uz uobičajenu upotrebu SOFTVERSKOG PROIZVODA ili kada je neophodno u svrhu rezervne kopije ili operativne bezbednosti;
(b) ne iznajmljujete, dajete u zakup, podlicencirate, pozajmljujete, prevodite, spajate, prilagođavate, menjate ili modifikujete SOFTVERSKI PROIZVOD;
(c) da ne vršite izmene ili modifikacije celog SOFTVERSKOG PROIZVODA ili nekog njegovog dela, niti dozvolite da se SOFTVERSKI PROIZVOD ili bilo koji njegov deo kombinuje sa drugim programima ili da bude ugrađen u bilo koje druge programe;
(d) da ne rastavljate, vršite dekompilaciju, reverzni inženjering ili kreirate izvedene radove zasnovane na celom SOFTVERSKOM PROIZVODU ili nekom njegovom delu, niti pokušavate da uradite bilo šta takvo osim u meri u kojoj se takve radnje ne mogu zabraniti jer su neophodne u svrhu postizanja interoperabilnosti SOFTVERSKOG PROIZVODA sa drugim softverskim programom, te pod uslovom da se informacije koje ste dobili tokom takvih aktivnosti:

(i) koriste samo u svrhu postizanja interoperabilnosti SOFTVERSKOG PROIZVODA sa drugim softverskim programom; i
(ii) nisu nepotrebno obelodanjene ili saopštene bez naše prethodne pismene saglasnosti bilo kojoj trećoj strani; i
(iii) ne koriste se za kreiranje bilo kakvog softvera koji je suštinski sličan našem SOFTVERSKOM PROIZVODU;

(e) da osigurate da SOFTVERSKI PROIZVOD koristite u skladu sa uslovima ovog EULA ugovora;
(f) da uključite naše obaveštenje o autorskim pravima na sve cele i delimične kopije SOFTVERSKOG PROIZVODA koje napravite na bilo kom medijumu;
(g) da ne obezbedite ili na drugi način učinite dostupnim SOFTVERSKI PROIZVOD u celini ili delimično (uključujući, između ostalog, liste programa, liste objekata i izvornih programa, objektni kôd i izvorni kôd), u bilo kom obliku bilo kojoj drugoj osobi osim Vama bez naše prethodne pismene saglasnosti;
(h) da poštujete sve važeće zakone i propise o kontroli tehnologije ili izvozu.

11. Usluge podrške

11.1 Davalac licence Vam može pružiti usluge podrške u vezi sa SOFTVERSKIM PROIZVODOM („Usluge podrške“). Svaki dodatni softverski kôd koji vam je dostavljen kao deo usluga podrške smatraće se delom SOFTVERSKOG PROIZVODA i podleže uslovima i odredbama ovog EULA ugovora.

12. Pravila o privatnosti

12.1 Znamo da su Vam Vaši lični podaci važni, tako da su važni i nama. Korišćenjem našeg SOFTVERSKOG PROIZVODA, takođe se slažete da možemo da obrađujemo Vaše podatke u skladu sa našom Politikom privatnosti, pa Vas molimo da je pročitate ovde.

13. Raskid

13.1 Saglasni ste da možemo, po sopstvenom nahođenju, u bilo kom trenutku iz bilo kog razloga ili bez razloga, da raskinemo ovaj EULA ugovor, uključujući ako smatramo da ste prekršili ili delovali u suprotnosti sa slovom ili duhom ovog EULA ugovora. Po raskidu iz bilo kog razloga:

(a) sva prava koja su Vam data u okviru ovog EULA ugovora će prestati;
(b) morate odmah prekinuti sve aktivnosti odobrene ovim EULA ugovorom; i
(c) morate odmah i trajno da izbrišete ili uklonite SOFTVERSKI PROIZVOD iz svake opreme u Vašem posedu i odmah uništite sve kopije SOFTVERSKOG PROIZVODA koji su tada u Vašem posedu, čuvanju ili kontroli i, u slučaju uništenja, potvrdite nam da ste to uradili.

13.2 Ako ste kupili pretplatu za Mediately PRO i ovaj EULA ugovor je raskinut bez Vaše krivice, mi ćemo Vam, putem metoda koji ste koristili za plaćanje, refundirati proporcionalni iznos naknada.

14. Nismo odgovorni za druge veb lokacije na koje imate linkove

14.1 SOFTVERSKI PROIZVOD može sadržati veze ka drugim nezavisnim veb lokacijama koje mi ne obezbeđujemo. Takve nezavisne lokacije nisu pod našom kontrolom i mi nismo odgovorni i nismo proverili i odobrili njihov sadržaj niti njihovu politiku privatnosti (ako je imaju).

14.2 Moraćete da donesete sopstvenu nezavisnu procenu o tome da li ćete koristiti takve nezavisne lokacije, uključujući i da li ćete kupiti bilo koje proizvode ili usluge koje oni nude.

15. Odricanje od garancija

15.1 Davalac licence se izričito odriče bilo kakve garancije za SOFTVERSKI PROIZVOD. SOFTVERSKI PROIZVOD se pruža „kakav jeste“ bez ikakvih izričitih ili podrazumevanih garancija bilo koje vrste, uključujući, između ostalog, bilo kakve garancije utrživosti, nekršenja ili prikladnosti za određenu svrhu. Davalac licence ne garantuje niti preuzima odgovornost za tačnost ili potpunost bilo koje informacije, teksta, grafike, veze ili drugih stavki sadržanih u okviru SOFTVERSKOG PROIZVODA. Davalac licence ne daje nikakve garancije u pogledu bilo kakve štete koja može biti uzrokovana prenosom kompjuterskog virusa, crva, tempirane bombe, logičke bombe ili drugog sličnog računarskog programa. Davalac licence se dalje izričito odriče svake garancije ili zastupanja Ovlašćenim korisnicima ili bilo kojoj trećoj strani.

16. Ograničenje odgovornosti

16.1 Potvrđujete da SOFTVERSKI PROIZVOD nije razvijen da ispuni Vaše individualne zahteve, uključujući bilo koje posebne zahteve u vezi sa sajber-bezbednošću na koje biste mogli da podležete po zakonu ili na neki drugi način. Stoga je Vaša odgovornost da obezbedite da objekti i funkcije SOFTVERSKOG PROIZVODA ispunjavaju Vaše zahteve.

16.2 Mi isporučujemo samo SOFTVERSKI PROIZVOD i za Vašu internu upotrebu, a vi se slažete da nećete koristiti Softver ili Dokumente u bilo kakve svrhe preprodaje.

15.3 Nećemo Vam biti odgovorni za bilo kakav gubitak ili štetu, bilo da je u pitanju kršenje zakonskih obaveza iz ugovora, ili na neki drugi način, čak i ako je to predvidljivo, ako proizilazi iz ili u vezi sa korišćenjem ili nemogućnošću korišćenja SOFTVERSKOG PROIZVODA. Konkretno nećemo biti odgovorni za:

(a) gubitak profita, prometa, poslovanja ili prihoda;
(b) prekid poslovanja;
(c) gubitak predviđene uštede;
(d) gubitak poslovne prilike, dobre volje ili reputacije; ili
(e) svaki indirektan ili posledičan gubitak ili štetu.

15.4 Ne isključujemo niti na bilo koji način ograničavamo našu odgovornost prema Vama tamo gde bi to bilo nezakonito. Ovo uključuje odgovornost za smrt ili ličnu povredu uzrokovanu našim nemarom ili nemarom naših zaposlenih, zastupnika ili podizvođača, kao i za prevaru ili lažno lažno predstavljanje.

17. Potrošačka klauzula

17.1 Ako ste potrošač, odnosno fizičko lice, koje stiče i/ili koristi naše usluge u svrhe van Vaše profesionalne ili privredne delatnosti, na Vas se ne primenjuju klauzule 15 i 16, već se primenjuju odredbe ovog člana 17.

17.2 Imajte na umu da je naš SOFTVERSKI PROIZVOD namenjen za ličnu upotrebu u domaćinstvu. Saglasni ste da nećete koristiti SOFTVERSKI PROIZVOD u komercijalne ili poslovne svrhe i da nemamo nikakvu odgovornost prema Vama u slučaju gubitka profita, poslovanja, obustave poslovnih aktivnosti ili gubitka poslovnih prilika.

17.3 Ako ste potrošač, imate pravo da u roku od 14 dana odustanete od ugovora. U ovom slučaju niste u obavezi da navedete razloge za svoju odluku. Period povlačenja počinje danom kupovine Vaše pretplate na Mediately Pro. Da biste zatražili povraćaj novca, posetite veb stranicu platforme na kojoj ste obavili kupovinu. Ako ste kupili na iOS uređaju, posetite veb stranicu Apple ovde. Ako ste kupili na Android uređaju, posetite veb stranicu Google ovde.

17.4 U skladu sa odredbama važećeg zakonodavstva o zaštiti potrošača, dajemo Vam garanciju usaglašenosti našeg SOFTVERSKOG PROIZVODA i njegovih ažuriranja subjektivnih i objektivnih zahteva za usklađenost.

17.5 U slučaju bilo kakvih neusaglašenosti našeg SOFTVERSKOG PROIZVODA, možete podneti žalbu putem e-pošte na adresu support@mediately.com. Žalbeni postupak je poverljiv. Nakon podnošenja, poslaćemo Vam potvrdu o prijemu u roku od 10 radnih dana i obavestiti Vas o predviđenom trajanju žalbenog postupka. Obaveštavaćemo Vas o procesu.

17.6 Utvrdićemo da li postoje neusaglašenosti za koje se tvrdi da postoje i da li su ispunjeni zahtevi, a zatim ćemo Vam ponuditi pravne lekove za nedostatak usaglašenosti. Ako su ovi uslovi ispunjeni, možete prvenstveno zahtevati da besplatno obnovimo SOFTVERSKI PROIZVOD u razumnom roku od prijema Vašeg obaveštenja. Ako obnova SOFTVERSKOG PROIZVODA nije izvodljiva opcija, u skladu sa važećim zakonskim propisima o zaštiti potrošača imate pravo da zahtevate delimičan ili potpun povraćaj novca i možete zahtevati nadoknadu štete koja je nastala.

17.7 Obaveštavamo Vas da ne priznajemo nijednog pružaoca vansudskog rešavanja potrošačkih sporova. Kao dobavljač onlajn kupovine na teritoriji Republike Slovenije, objavljujemo elektronsku vezu ka platformi za onlajn rešavanje potrošačkih sporova („SPRS platforma“), dostupnu na sledećoj vezi http://ec.europa. eu/odr.

18. Odricanje odgovornosti za zdravstvenu zaštitu

18.1 SOFTVERSKI PROIZVOD je namenjen isključivo za edukativne i informativne svrhe i ne obuhvata davanje medicinskih saveta niti profesionalne usluge. Informacije koje se dobijaju korišćenjem SOFTVERSKOG PROIZVODA ne predstavljaju zamenu ni za kakve profesionalne savete. Informacije koje se dobijaju korišćenjem SOFTVERSKOG PROIZVODA ne treba koristiti za dijagnostikovanje ili lečenje zdravstvenog problema ili bolesti.

19. Komunikacija između nas

19.1 U bilo kom trenutku možemo da ažuriramo uslove ovog EULA ugovora uz obaveštenje Vama u skladu sa ovom Odredbom 19. Vaše dalje korišćenje SOFTVERSKOG PROIZVODA nakon što ste dobili prijem i uručenje obaveštenja u skladu sa Odredbom 19.2 predstavljaće Vaše prihvatanje uslova ovog EULA ugovora sa njegovim izmenama i dopunama. Ako ne želite da prihvatite uslove EULA ugovora (sa izmenama i dopunama), morate odmah prestati da koristite i pristupate Softveru i Dokumentu nakon prijema i uručenja obaveštenja.

19.2 Ako budemo morali da kontaktiramo s Vama, to ćemo učiniti putem e-adrese koju ste naveli u skladu sa vašom porudžbinom ili registracijom SOFTVERSKOG PROIZVODA

20. Ostalo

20.1 Možemo preneti svoja prava i obaveze iz ovog EULA ugovora na drugo lice, ali to neće uticati na Vaša prava ili naše obaveze prema ovom EULA ugovoru.

20.2 Svoja prava ili obaveze prema ovom EULA ugovoru možete preneti na drugo lice samo ako se mi pismeno saglasimo s tim.

20.3 Ovaj EULA ugovor i bilo koji dokument na koji se izričito poziva u njemu čine celovit ugovor između nas i zamenjuju i poništavaju sve prethodne sporazume, obećanja, uveravanja, garancije, izjave i sporazume između nas, bilo pisane ili usmene, u vezi sa njegovim predmetom. Saglasni ste da nećete imati nikakve pravne lekove u vezi sa bilo kojom tvrdnjom, izjavom, uveravanjem ili garancijom (bilo da su date bez loše namere ili iz nemara) koja nije navedena u ovom EULA ugovoru ili bilo kom dokumentu na koji se u njemu izričito poziva. Saglasni ste da nećete podnositi odštetne zahteve za iznošenje pogrešnih informacija bez loše namere ili iz nemara, kao ni za nemarno davanje izjava na osnovu bilo koje izjave u ovoj Licenci ili bilo kom dokumentu na koji se u njoj izričito poziva.

20.4 Ako ne da insistiramo da izvršite bilo koju od svojih obaveza prema ovom EULA ugovoru ili ako ne sprovedemo svoja prava protiv Vas ili ako odložimo da to učinimo, to neće značiti da smo se odrekli naših prava prema Vama i neće značiti da ne morate da poštujete te obaveze. Ako odustanemo od naših prava u vezi Vašeg neizvršenja obaveza, uradićemo to isključivo u pisanoj formi, a to neće značiti da ćemo se automatski odreći bilo kojeg prava u slučaju Vašeg kasnijeg neizvršenja obaveza.

20.5 Svaki od uslova ovog EULA ugovora deluje zasebno. Ako bilo koji sud ili nadležni organ odluči da je bilo koji od njih nezakonit ili nesprovodljiv, preostali uslovi će ostati pravosnažni i važeći.

20.6 Ovaj EULA ugovor i svi sporovi ili zahtevi koji proizilaze iz njega su regulisani slovenačkim zakonom. Obe strane se neopozivo slažu sa isključivom nadležnošću sudova Slovenije.

Poslednji put ažurirano 10.02.2024.

Drugs app phone

Koristite aplikaciju Mediately

Dobijte informacije o lekovima brže.

Skenirajte kamerom telefona.
4.9

Više 36k ocene

Koristite aplikaciju Mediately

Dobijte informacije o lekovima brže.

4.9

Više 36k ocene

Koristimo kolačiće Kolačići nam pomažu da pružimo najbolje iskustvo na našoj veb stranici. Korišćenjem naše veb stranice saglasni ste sa upotrebom kolačića. Više o tome kako koristimo kolačiće saznajte u našoj Politici kolačića.