Brže pretražujte lekove. Isprobajte Proveru interakcija između lekova.
Brže pretražujte lekove. Isprobajte Proveru interakcija između lekova.

MKB-10

A00-B99

Zarazne i parazitarne bolesti

A00-A09

Crevne zarazne bolesti

A15-A19

Tuberkuloza

A15

Tuberkuloza organa za disanje potvrđena bakteriološki i histološki
Tuberculosis organorum respiratoriorum, per bacteriologiam et histologiam confirmata

A15.0

Tuberkuloza pluća, potvrđena mikroskopijom ispljuvka
Tuberculosis pulmonum, per microscopiam sputi confirmata

A15.1

Tuberkuloza pluća, potvrđena samo kulturom
Tuberculosis pulmonum per culturam solum confirmata

A15.2

Tuberkuloza pluća, potvrđena histološki
Tuberculosis pulmonum, per histologiam confirmata

A15.3

Tuberkuloza pluća, potvrđena neoznačenim metodama
Tuberculosis pulmonum, methodis non specificatis confirmata

A15.4

Tuberkuloza limfnih čvorova u grudnom košu, potvrđena bakteriološki i histološki
Tuberculosis lymphonodorum intrathoracalium, per bacteriologiam et histologiam confirmata

A15.5

Tuberkuloza grkljana, dušnika i bronhija, potvrđena bakteriološki i histološki
Tuberculosis laryngis, tracheae et bronchi, per bacteriologiam et histologiam confirmata

A15.6

Tuberkulozno zapaljenje plućne maramice, potvrđeno bakteriološki i histološki.
Pleuritis tuberculosa, per bacteriologiam et histologiam confirmata

A15.7

Primarna tuberkuloza pluća, potvrđena bakteriološki i histološki
Tuberculosis pulmonum primaria, per bacteriologiam et histologiam confirmata

A15.8

Ostale tuberkuloze pluća, potvrđene bakteriološki i histološki
Tuberculoses pulmonum, per bacteriologiam et histologiam confirmatae aliae

A15.9

Tuberkuloza organa za disanje, potvrđena bakteriološki i histološki, neoznačena
Tuberculosis organorum respiratoriorum, per bacteriologiam et histologiam confirmata, non specificata

A16

Tuberkuloza organa za disanje, nepotvrđena bakteriološki i histološki
Tuberculosis organorum respiratoriorum, per bacteriologiam et histologiam non confirmata

A16.0

Tuberkuloza pluća, bakteriološki i histološki negativna
Tuberculosis pulmonum per bacteriologiam et histologiam nonconfirmata

A16.1

Tuberkuloza pluća, bez bakteriološkog i histološkog ispitivanja
Tuberculosis pulmonum, sine exploratione bacteriologica et histologica

A16.2

Tuberkuloza pluća, bez bakteriološke ili histološke potvrde
Tuberculosis pulmonum, sine confirmatione bacteriologica sive histologica

A16.3

Tuberkuloza limfnih čvorova u grudnom košu, bez bakteriološke ili histološke potvrde
Tuberculosis lymphonodorum intrathoracalium, sine confirmatione bacteriologica sive histologica

A16.4

Tuberkuloza grkljana, dušnika i bronhija, bez bakteriološke ili histološke potvrde
Tuberculosis laryngis, tracheae et bronchi, sine confirmatione bacteriologica sive histologica

A16.5

Tuberkulozno zapaljenje plućna, bez bakteriološke ili histološke potvrde
Pleuritis tuberculosa, sine confirmatione bacteriologica sive histologica

A16.7

Primarna tuberkuloza pluća, bez bakteriološke ili histološke potvrde
Tuberculosis pulmonum primaria, sine confirmatione bacteriologica sive histologica

A16.8

Ostale tuberkuloze organa za disanje, bez bakteriološke ili histološke potvrde
Tuberculoses organorum respiratoriorum aliae, sine confirmatione bacteriologica sive histologica

A16.9

Tuberkuloza organa za disanje, bez bakteriološke ili histološke potvrde, neoznačena
Tuberculosis organorum respiratoriorum, sine confirmatione bacteriologica sive histologica, non specificata

A17

Tuberkuloza nervnog sistema
Tuberculosis systematis nervosi

A17.0

Tuberkulozno zapaljenje moždanica
Meningitis tuberculosa

A17.1

Tuberkulozni čvorić moždanica
Tuberculoma meningium

A17.8

Ostale tuberkuloze nervnog sistema
Tuberculoses systematis nervosi aliae

A17.9

Tuberkuloza nervnog sistema, neoznačena
Tuberculosis systematis nervosi, non specificata

A18

Tuberkuloza drugih organa
Tuberculosis organorum aliorum

A18.0

Tuberkuloza kostiju i zglobova
Tuberculosis ossium et articulorum

A18.1

Tuberkuloza polno-mokraćnog sistema
Tuberculosis systematis genitourinarii

A18.2

Tuberkuloza perifernih limfnih čvorova
Tuberculosis lymphoglandularum periphericarum

A18.3

Tuberkuloza žlezda creva, trbušne maramice i mezenterijuma
Tuberculosis glandularum intestinalium, peritonaealium et mesentericarum

A18.4

Tuberkuloza kože i potkožnog tkiva
Tuberculosis cutis et subcutis

A18.5

Tuberkuloza oka
Tuberculosis oculi

A18.6

Tuberkuloza uva
Tuberculosis auris

A18.7

Tuberkuloza nadbubrežnih žlezda
Tubercuiosis glandularum suprarenalium

A18.8

Tuberkuloza drugih označenih organa
Tuberculosis organorum aliorum, specificatorum

A19

Rasejana tuberkuloza
Tuberculosis miliaris

A19.0

Akutna rasejana tuberkuloza, označene lokalizacije
Tuberculosis miliaris acuta, loci specificati

A19.1

Akutna rasejana tuberkuloza, višestrukih lokalizacija
Tuberculosis miliaris acuta, locorum multiplicium

A19.2

Akutna rasejana tuberkuloza, neoznačena
Tuberculosis miliaris acuta, non specificata

A19.8

Ostale rasejane tuberkuloze
Tuberculoses miliares aliae

A19.9

Rasejana tuberkuloza, neoznačena
Tuberculosis miliaris, non specificata

A20-A28

Zoonoze uzrokovane bakterijama

A30-A49

Druge bolesti uzrokovane bakterijama

A50-A64

Bolesti pretežno prenete polnim odnosom

A65-A69

Druge bolesti uzrokovane spirohetama

A70-A74

Druge bolesti uzrokovane hlamidijama

A75-A79

Rikecioze - Bolesti prenete artropodama (člankonošcima)

A80-A89

Infekcije centralnog nervnog sistema uzrokovane virusima

A90-A99

Groznice i hemoragijske groznice uzrokovane virusima koje prenose člankonošci

B00-B09

Infekcije sa oštećenjima kože i sluznice uzrokovane virusima

B15-B19

Zapaljenja jetre uzrokovana virusima

B20-B24

Sida – Bolest stečenog nedostatka imuniteta uzrokovana virusom humanog nedostatka imuniteta [Morbus HIV]

B25-B34

Druge bolesti uzrokovane virusima

B35-B49

Mikoze – Gljivična oboljenja

B50-B64

Bolesti uzrokovane protozoama

B65-B83

Bolesti uzrokovane parazitnim crvima

B85-B89

Pedikuloza, akarijaza i druge infestacije

B90-B94

Posledice zaraznih i parazitarnih bolesti

B95-B98

Bakterijski, virusni i drugi zarazni uzročnici bolesti

B99-B99

Druge zarazne bolesti

C00-D48

Tumori

D50-D89

Bolesti krvi i bolesti krvotvornih organa i poremećaji imuniteta

E00-E90

Bolesti žlezda sa unutrašnjim lučenjem, ishrane i metabolizma

F00-F99

Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja

G00-G99

Bolesti nervnog sistema

H00-H59

Bolesti oka i pripojaka oka

H60-H95

Bolesti uva i mastoidnog nastavka

I00-I99

Bolesti sistema krvotoka

J00-J99

Bolesti sistema za disanje

K00-K93

Bolesti sistema za varenje

L00-L99

Bolesti kože i bolesti potkožnog tkiva

M00-M99

Bolesti mišićno-koštanog sistema i vezivnog tkiva

N00-N99

Bolesti mokraćno-polnog sistema

O00-O99

Trudnoća, rađanje i babinje

P00-P96

Određena stanja nastala u perinatalnom periodu

Q00-Q99

Urođene malformacije, deformacije i hromozomske nenormalnosti

R00-R99

Simptomi, znaci i patološki klinički i laboratorijski nalazi, neklasifikovani na drugom mestu

S00-T98

Povrede, trovanja i ostale posledice spoljašnjih uzroka

U00-U89

Šifre za posebne namene

V01-Y98

Spoljašnji uzroci obolevanja i umiranja

Z00-Z99

Faktori koji utiču na zdravstveno stanje i kontakt sa zdravstvenom službom
Drugs app phone

Koristite aplikaciju Mediately

Dobijte informacije o lekovima brže.

Skenirajte kamerom telefona.
4.9

Više 36k ocene

Koristite aplikaciju Mediately

Dobijte informacije o lekovima brže.

4.9

Više 36k ocene

Koristimo kolačiće Kolačići nam pomažu da pružimo najbolje iskustvo na našoj veb stranici. Korišćenjem naše veb stranice saglasni ste sa upotrebom kolačića. Više o tome kako koristimo kolačiće saznajte u našoj Politici kolačića.