MKB-10

A00-B99

Zarazne i parazitarne bolesti

A00-A09

Crevne zarazne bolesti

A15-A19

Tuberkuloza

A20-A28

Zoonoze uzrokovane bakterijama

A30-A49

Druge bolesti uzrokovane bakterijama

A50-A64

Bolesti pretežno prenete polnim odnosom

A65-A69

Druge bolesti uzrokovane spirohetama

A70-A74

Druge bolesti uzrokovane hlamidijama

A75-A79

Rikecioze - Bolesti prenete artropodama (člankonošcima)

A80-A89

Infekcije centralnog nervnog sistema uzrokovane virusima

A90-A99

Groznice i hemoragijske groznice uzrokovane virusima koje prenose člankonošci

B00-B09

Infekcije sa oštećenjima kože i sluznice uzrokovane virusima

B15-B19

Zapaljenja jetre uzrokovana virusima

B20-B24

Sida – Bolest stečenog nedostatka imuniteta uzrokovana virusom humanog nedostatka imuniteta [Morbus HIV]

B20

Sida - Bolest stečenog nedostatka imuniteta sa zaraznim i parazitarnim bolestima
Morbus HIV - morbus immunodeficientiae acquisitae cum morbis infectivis et parasitariis

B20.0

Sida sa infekcijom uzrokovanom mikobakterijama
Morbus HIV cum infectione mycobacteriali

B20.1

Sida sa drugim infekcijama uzrokovanim bakterijama
Morbus HIV cum infectionibus bacterialibus aliis

B20.2

Sida sa citomegalovirusnom bolešću
Morbus HIV cum morbo cytomegalovirali

B20.3

Sida sa drugim infekcijama uzrokovanim virusima
Morbus HIV cum infectionibus viralibus aliis

B20.4

Sida sa kandidijazom
Morbus HIV cum candidiase

B20.5

Sida sa drugim mikozama
Morbus HIV cum mycosibus aliis

B20.6

Sida sa zapaljenjem pluća (Pneumocystis carinii)
Morbus HIV cum pneumonia (Pneumocystis jirovecii)

B20.7

Sida sa drugim mnogobrojnim infekcijama
Morbus HIV cum infectionibus multiplicibus aliis

B20.8

Sida sa drugim zaraznim i parazitarnim bolestima
Morbus HIV cum morbis infectivis et parasitariis aliis

B20.9

Sida sa neoznačenom zaraznom bolešću ili parazitarnom bolešću
Morbus HIV cum morbo infectivo sive parasitario non specificato

B21

Sida sa zloćudnim tumorima
Morbus HIV cum neoplasmatis malignis

B21.0

Sida sa Kaposijevim sarkomom
Morbus HIV cum sarcomate Kaposi

B21.1

Sida sa Burkittovim tumorom limfne žlezde
Morbus HIV cum lymphomate Burkitt

B21.2

Sida sa drugim tipovima ne-Hodgkinovih tumora limfnih žlezda
Morbus HIV cum typis lymphomatis non Hodkin aliis

B21.3

Sida sa drugim zloćudnim tumorima limfnog, hematopoeznog i srodnog tkiva
Morbus HIV cum neoplasmatis malignis textus lymphatici, haematopoietici et textus affinis aliis

B21.7

Sida sa mnogobrojnim zloćudnim tumorima
Morbus HIV cum neoplasmatis malignis multiplicibus

B21.8

Sida sa drugim zloćudnim tumorima
Morbus HIV cum neoplasmatis malignis aliis

B21.9

Sida sa neoznačenim zloćudnim tumorom
Morbus HIV cum neoplasmate maligno, non specificato

B22

Sida sa drugim označenim bolestima
Morbus HIV cum morbis aliis specificatis

B22.0

Sida sa oboljenjem mozga
Morbus HIV cum encephalopathia

B22.1

Sida sa intersticijalnim limfoidnim zapaljenjem pluća
Morbus HIV cum pneumonia interstitiali lymphoidi adjuncta

B22.2

Sida sa "sindromom pustoši"
Morbus HIV cum "Wasting"syndromate

B22.7

Sida sa mnogim bolestima, klasifikovanim na drugom mestu
Morbus HIV cum morbis multiplicibus, alibi classificatis

B23

Sida sa drugim stanjima
Morbus HIV cum statibus adjunctis aliis

B23.0

Akutni sindrom side
Syndroma HIV infectionis acutum

B23.1

Sida sa opštim oboljenjem limfnih žlezda
Morbus HIV cum lymphadenopathia (persastenti) generali

B23.2

Sida sa hematološkim i imunološkim poremećajima, neklasifikovanim na drugom mestu
Morbus HIV cum immunohaemopathiis non alibi classificatis

B23.8

Sida sa drugim označenim stanjima
Morbus HIV cum statibus aliis specificatis

B24

Sida, neoznačena
Morbus HIV, non specificatus

B25-B34

Druge bolesti uzrokovane virusima

B35-B49

Mikoze – Gljivična oboljenja

B50-B64

Bolesti uzrokovane protozoama

B65-B83

Bolesti uzrokovane parazitnim crvima

B85-B89

Pedikuloza, akarijaza i druge infestacije

B90-B94

Posledice zaraznih i parazitarnih bolesti

B95-B98

Bakterijski, virusni i drugi zarazni uzročnici bolesti

B99-B99

Druge zarazne bolesti

C00-D48

Tumori

D50-D89

Bolesti krvi i bolesti krvotvornih organa i poremećaji imuniteta

E00-E90

Bolesti žlezda sa unutrašnjim lučenjem, ishrane i metabolizma

F00-F99

Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja

G00-G99

Bolesti nervnog sistema

H00-H59

Bolesti oka i pripojaka oka

H60-H95

Bolesti uva i mastoidnog nastavka

I00-I99

Bolesti sistema krvotoka

J00-J99

Bolesti sistema za disanje

K00-K93

Bolesti sistema za varenje

L00-L99

Bolesti kože i bolesti potkožnog tkiva

M00-M99

Bolesti mišićno-koštanog sistema i vezivnog tkiva

N00-N99

Bolesti mokraćno-polnog sistema

O00-O99

Trudnoća, rađanje i babinje

P00-P96

Određena stanja nastala u perinatalnom periodu

Q00-Q99

Urođene malformacije, deformacije i hromozomske nenormalnosti

R00-R99

Simptomi, znaci i patološki klinički i laboratorijski nalazi, neklasifikovani na drugom mestu

S00-T98

Povrede, trovanja i ostale posledice spoljašnjih uzroka

U00-U89

Šifre za posebne namene

V01-Y98

Spoljašnji uzroci obolevanja i umiranja

Z00-Z99

Faktori koji utiču na zdravstveno stanje i kontakt sa zdravstvenom službom

NOVO: Provera interakcija između lekova

Preuzmite aplikaciju Mediately, pogledajte ozbiljnost interakcija i dobijte preporuke kako da ih rešite.

Koristimo kolačiće Kolačići nam pomažu da pružimo najbolje iskustvo na našoj veb stranici. Korišćenjem naše veb stranice saglasni ste sa upotrebom kolačića. Više o tome kako koristimo kolačiće saznajte u našoj Politici kolačića.