MKB-10

A00-B99

Zarazne i parazitarne bolesti

A00-A09

Crevne zarazne bolesti

A15-A19

Tuberkuloza

A20-A28

Zoonoze uzrokovane bakterijama

A30-A49

Druge bolesti uzrokovane bakterijama

A50-A64

Bolesti pretežno prenete polnim odnosom

A65-A69

Druge bolesti uzrokovane spirohetama

A70-A74

Druge bolesti uzrokovane hlamidijama

A75-A79

Rikecioze - Bolesti prenete artropodama (člankonošcima)

A80-A89

Infekcije centralnog nervnog sistema uzrokovane virusima

A90-A99

Groznice i hemoragijske groznice uzrokovane virusima koje prenose člankonošci

B00-B09

Infekcije sa oštećenjima kože i sluznice uzrokovane virusima

B15-B19

Zapaljenja jetre uzrokovana virusima

B20-B24

Sida – Bolest stečenog nedostatka imuniteta uzrokovana virusom humanog nedostatka imuniteta [Morbus HIV]

B25-B34

Druge bolesti uzrokovane virusima

B35-B49

Mikoze – Gljivična oboljenja

B50-B64

Bolesti uzrokovane protozoama

B65-B83

Bolesti uzrokovane parazitnim crvima

B85-B89

Pedikuloza, akarijaza i druge infestacije

B90-B94

Posledice zaraznih i parazitarnih bolesti

B95-B98

Bakterijski, virusni i drugi zarazni uzročnici bolesti

B95

Streptokok i stafilokok kao uzročnici bolesti klasifikovanih u drugim grupama
Streptococcus et staphylococcus ut causae morborum

B95.0

Streptokok A kao uzročnik bolesti klasifikovanih u drugim grupama
Streptococcus A ut causa morborum

B95.1

Streptokok B kao uzročnik bolesti klasifikovanih u drugim grupama
Streptococcus B ut causa morborum

B95.2

Streptokok D kao uzročnik bolesti klasifikovanih u drugim grupama
Streptococcus D ut causa morborum

B95.3

Pneumonijski streptokok kao uzročnik bolesti klasifikovanih u drugim grupama
Streptococcus pneumoniae ut causa morborum

B95.4

Ostali streptokoki kao uzročnici bolesti klasifikovanih u drugim grupama
Streptococci alii ut causa morborum

B95.5

Neoznačeni streptokoki kao uzročnici bolesti klasifikovanih u drugim grupama
Streptococci non specificati ut causa morborum

B95.6

Staphylococcus aureus kao uzročnik bolesti klasifikovanih u drugim grupama
Staphylococcus aureus ut causa morborum

B95.7

Ostali stafilokoki kao uzročnici bolesti klasifikovanih u drugim grupama
Staphylococci alii ut causa morborum

B95.8

Neoznačeni stafilokoki kao uzročnici bolesti klasifikovanih u drugim grupama
Staphylococci non specificati ut causa morborum

B96

Drugi označeni bakterijski agensi kao uzročnici bolesti klasifikovanih u drugim grupama
Agentes bacteriales specificati alii ut causa morborum

B96.0

Mycoplasma pneumoniae kao uzročnik bolesti klasifikovanih u drugim grupama
Mycoplasma pneumoniae ut causa morborum

B96.1

Klebsiella pneumoniae kao uzročnik bolesti klasifikovanih u drugim grupama
Klebsiella pneumoniae ut causa morborum

B96.2

Escherichia coli kao uzročnik bolesti klasifikovanih u drugim grupama
Escherichia coli ut causa morborum

B96.3

Haemophilus influenzae kao uzročnik bolesti klasifikovanih u drugim grupama
Haemophilus influenzae ut causa morborum

B96.4

Proteus (mirabilis)(morgani) kao uzročnik bolesti klasifikovanih u drugim grupama
Proteus (mirabilis)(morgani) ut causa morborum

B96.5

Pseudomonas (aeruginosa) kao uzročnik bolesti klasifikovanih u drugim grupama
Pseudomonas (aeruginosa) ut causa morborum

B96.6

Bacillus fragilis kao uzročnik bolesti klasifikovanih u drugim grupama
Bacillus fragilis ut causa morborum

B96.7

Clostridium perfringens kao uzročnik bolesti klasifikovanih u drugim grupama
Clostridium perfringens ut causa morborum

B96.8

Ostali označeni bakterijski agensi kao uzročnik bolesti klasifikovanih u drugim grupama
Agentes bacteriales alii specificati ut causa morborum

B97

Virusi kao uzročnici bolesti klasifikovanih u drugim poglavljima
Agentes virales ut causa morborum

B97.0

Adenovirus kao uzročnik bolesti klasifikovanih u drugim grupama
Adenovirus ut causa morborum

B97.1

Enterovirus kao uzročnik bolesti klasifikovanih u drugim grupama
Enterovirus ut causa morborum

B97.2

Coronavirus kao uzročnik bolesti klasifikovanih u drugim grupama
Coronavirus ut causa morborum

B97.3

Retrovirus kao uzročnik bolesti klasifikovanih u drugim grupama
Retrovirus ut causa morborum

B97.4

Respiratorni sincicijalni virus kao uzročnik bolesti klasifikovanih u drugim grupama
Virus respiratorium syncytiale ut causa morborum

B97.5

Reovirus kao uzročnik bolesti klasifikovanih u drugim grupama
Reovirus ut causa morborum

B97.6

Parvovirus kao uzročnik bolesti klasifikovanih u drugim grupama
Parvovirus ut causa morborum

B97.7

Papilloma virus kao uzročnik bolesti klasifikovanih u drugim grupama
Papillomavirus ut causa morborum

B97.8

Ostali virusi kao uzročnici bolesti klasifikovanih u drugim grupama
Agentes virales alii ut causa morborum

B98

Ostali označeni infektivni agensi kao uzročnici bolesti klasifikovanih u drugim grupama
Agenti infectivi specificati alii ut causa morborum

B98.0

Helicobacter pylori kao uzročnik bolesti klasifikovanih u drugim grupama
Helicobacter pylori ut causa morborum

B98.1

Vibrio vulnificus kao uzročnik bolesti klasifikovanih u drugim grupama
Vibrio vulnificus ut causa morborum

B99-B99

Druge zarazne bolesti

C00-D48

Tumori

D50-D89

Bolesti krvi i bolesti krvotvornih organa i poremećaji imuniteta

E00-E90

Bolesti žlezda sa unutrašnjim lučenjem, ishrane i metabolizma

F00-F99

Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja

G00-G99

Bolesti nervnog sistema

H00-H59

Bolesti oka i pripojaka oka

H60-H95

Bolesti uva i mastoidnog nastavka

I00-I99

Bolesti sistema krvotoka

J00-J99

Bolesti sistema za disanje

K00-K93

Bolesti sistema za varenje

L00-L99

Bolesti kože i bolesti potkožnog tkiva

M00-M99

Bolesti mišićno-koštanog sistema i vezivnog tkiva

N00-N99

Bolesti mokraćno-polnog sistema

O00-O99

Trudnoća, rađanje i babinje

P00-P96

Određena stanja nastala u perinatalnom periodu

Q00-Q99

Urođene malformacije, deformacije i hromozomske nenormalnosti

R00-R99

Simptomi, znaci i patološki klinički i laboratorijski nalazi, neklasifikovani na drugom mestu

S00-T98

Povrede, trovanja i ostale posledice spoljašnjih uzroka

U00-U89

Šifre za posebne namene

V01-Y98

Spoljašnji uzroci obolevanja i umiranja

Z00-Z99

Faktori koji utiču na zdravstveno stanje i kontakt sa zdravstvenom službom

NOVO: Provera interakcija između lekova

Preuzmite aplikaciju Mediately, pogledajte ozbiljnost interakcija i dobijte preporuke kako da ih rešite.

Koristimo kolačiće Kolačići nam pomažu da pružimo najbolje iskustvo na našoj veb stranici. Korišćenjem naše veb stranice saglasni ste sa upotrebom kolačića. Više o tome kako koristimo kolačiće saznajte u našoj Politici kolačića.