MKB-10

A00-B99

Zarazne i parazitarne bolesti

C00-D48

Tumori

D50-D89

Bolesti krvi i bolesti krvotvornih organa i poremećaji imuniteta

E00-E90

Bolesti žlezda sa unutrašnjim lučenjem, ishrane i metabolizma

F00-F99

Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja

G00-G99

Bolesti nervnog sistema

G00-G09

Zapaljenske bolesti centralnog nervnog sistema

G10-G14

Sistemske atrofije koje primarno pogađaju CNS

G10

Huntingtonova bolest
Morbus Huntington

G11

Ataksija – nasledni poremećaj koordinacije pokreta
Ataxia hereditaria

G11.0

Urođena neprogresivna ataksija
Ataxia non progressiva congenita

G11.1

Cerebralna ataksija sa ranim početkom
Ataxia cerebellaris initio praecoccae

G11.2

Cerebralna ataksija sa kasnim početkom
Ataxia cerebellaris tardiva

G11.3

Malomoždana ataksija sa defektom DNK
Ataxia cerebellaris cum defectu DNA

G11.4

Nasledna spastička oduzetost obe noge
Paraplegia spastica hereditaria

G11.8

Druge nasledne ataksije
Ataxiae hereditariae aliae

G11.9

Nasledna ataksija, neoznačena
Ataxia hereditaria, non specificata

G12

Spinalna mišićina atrofija i srodni sindromi
Atrophia musculorum spinalis et syndromata affinia

G12.0

Werding-Hofmanova spinalna mišićina atrofija, tip 1
Atrophia musculorum spinalis infantilis, typus I (Werdnig-Hoffman]

G12.1

Druga nasledna spinalna mišićina atrofija
Atrophia musculorum spinalis hereditaria alia

G12.2

Bolest motornog neurona
Morbus neuroni motorii

G12.8

Druge spinalne mišićine atrofije i srodni sindromi
Atrophiae musculorum spinales aliae et syndromata affinia spinalia alia

G12.9

Spinalna mišićina atrofija, neoznačena
Atrophia musculorum spinalis, non specificata

G13

Sistemske atrofije koje pre svega zahvataju centralni nervni sistem u bolestima klasifikovanim na drugom mestu
Atrophiae systemicae praecipue systema nervosum centrale afficientes in morbis alibi classificatis

G13.0

Oboljenja živca i živca sa mišićima kod zloćudnih tumora
Neuropathia et neuromyopathia paraneoplastica

G13.1

Druge sistemske atrofije koje pre svega zahvataju centralni nervni sistem u neoplastičnim bolestima
Atrophiae systemicae praecipue systema nervosum centrale afficientes in morbis neoplastici aliae

G13.2

Sistemska atrofija koja pre svega zahvata centralni nervni sistem kod miksedema
Atrophia systemica praecipue systema nervosum centrale afficientes in myxoedema

G13.8

Sistemska atrofija koja pre svega zahvata centralni nervni sistem u drugim bolestima koje su klasifikovane na drugom mestu
Atrophia systemica praecipue systema nervosum centrale afficientes in morbis aliis alibi classificatis

G14

Sindrom posle infekcije polio virusom
Postpolio syndroma

G20-G26

V anpiramidna oboljenja i poremećaji kretanja

G30-G32

Druge degenarativne bolesti nervnog sistema

G35-G37

Demijelinizujuće bolesti CNS-a

G40-G47

Povremeni i paroksizmalni poremećaji

G50-G59

Poremećaji živaca, korenova živaca i snopova živaca

G60-G64

Oboljenje više živaca i drugi poremećaji perifernog nervnog sistema

G70-G73

Bolesti mišićno-živčane spojnice i bolesti mišića

G80-G83

Moždana paraliza i drugi sindromi paralize

G90-G99

Drugi poremećaji nervnog sistema

H00-H59

Bolesti oka i pripojaka oka

H60-H95

Bolesti uva i mastoidnog nastavka

I00-I99

Bolesti sistema krvotoka

J00-J99

Bolesti sistema za disanje

K00-K93

Bolesti sistema za varenje

L00-L99

Bolesti kože i bolesti potkožnog tkiva

M00-M99

Bolesti mišićno-koštanog sistema i vezivnog tkiva

N00-N99

Bolesti mokraćno-polnog sistema

O00-O99

Trudnoća, rađanje i babinje

P00-P96

Određena stanja nastala u perinatalnom periodu

Q00-Q99

Urođene malformacije, deformacije i hromozomske nenormalnosti

R00-R99

Simptomi, znaci i patološki klinički i laboratorijski nalazi, neklasifikovani na drugom mestu

S00-T98

Povrede, trovanja i ostale posledice spoljašnjih uzroka

U00-U89

Šifre za posebne namene

V01-Y98

Spoljašnji uzroci obolevanja i umiranja

Z00-Z99

Faktori koji utiču na zdravstveno stanje i kontakt sa zdravstvenom službom

NOVO: Provera interakcija između lekova

Preuzmite aplikaciju Mediately, pogledajte ozbiljnost interakcija i dobijte preporuke kako da ih rešite.

Koristimo kolačiće Kolačići nam pomažu da pružimo najbolje iskustvo na našoj veb stranici. Korišćenjem naše veb stranice saglasni ste sa upotrebom kolačića. Više o tome kako koristimo kolačiće saznajte u našoj Politici kolačića.