MKB-10

A00-B99

Zarazne i parazitarne bolesti

C00-D48

Tumori

D50-D89

Bolesti krvi i bolesti krvotvornih organa i poremećaji imuniteta

E00-E90

Bolesti žlezda sa unutrašnjim lučenjem, ishrane i metabolizma

F00-F99

Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja

G00-G99

Bolesti nervnog sistema

H00-H59

Bolesti oka i pripojaka oka

H60-H95

Bolesti uva i mastoidnog nastavka

I00-I99

Bolesti sistema krvotoka

J00-J99

Bolesti sistema za disanje

K00-K93

Bolesti sistema za varenje

L00-L99

Bolesti kože i bolesti potkožnog tkiva

M00-M99

Bolesti mišićno-koštanog sistema i vezivnog tkiva

N00-N99

Bolesti mokraćno-polnog sistema

O00-O99

Trudnoća, rađanje i babinje

O00-O08

Trudnoća završena pobačajem

O10-O16

Edemi, belančevine u mokraći i poremećaji krvnog pritiska u trudnoći, porođaju i babinjama

O10

Ranije postojeći povišen krvni pritisak komplikovan u toku trudnoće, porođaja i babinja
Hypertensio arterialis praeexistens per graviditatem, partum et puerperium complicata

O10.0

Ranije postojeći primarni povišen krvni pritisak komplikovan u toku trudnoće, porođaja i babinja
Hypertensio arterialis essentialis praeexistens, per graviditatem, partum et puerperium complicata

O10.1

Ranije postojeća bolest srca komplikovana u toku trudnoće, porođaja i babinja
Morbus cardiacus hypertensivus praeexistens, per graviditatem, partum et puerperium complicatus

O10.2

Ranije postojeća bolest bubrega komplikovana u toku trudnoće, porođaja i babinja
Morbus renalis hypertensivus praeexistens, per graviditatem, partum et puerperium complicatus

O10.3

Ranije postojeća bolest srca i bubrega komplikovana u toku trudnoće, porođaja i babinja
Morbus cardiacus et renalis hypertensivus praeexistens, per graviditatem, partum et puerperium complicatus

O10.4

Ranije postojeći sekundarni povišeni krvni pritisak, komplikovan u toku trudnoće, porođaja i babinja
Hypertensio arterialis secundaria praeexistens, per graviditatem, partum et puerperium complicatus

O10.9

Neoznačen ranije postojeći povišen krvni pritisak komplikovan u toku trudnoće, porođaja i babinja
Hypertensio arterialis praeexistens, per graviditatem, partum et puerperium complicata, non specificata

O11

Povišen krvni pritisak pre trudnoće sa pojavom belančevina u mokraći
Hypertensio arterialis ante graviditatem cum proteinuria

O12

Edem i belančevine u mokraći u toku trudnoće bez povišenog krvnog pritiska
Oedema et proteinuria in graviditate sine hypertensione arteriali

O12.0

Edem u trudnoći
Oedema in graviditate

O12.1

Belančevine u mokraći tokom trudnoće
Proteinuria per graviditatem

O12.2

Edem i belančevine u mokraći tokom trudnoće
Oedema et proteinuria per graviditatem

O13

Povišen krvni pritisak u toku trudnoće bez belančevina u mokraći
Hypertensio arterialis in graviditate sine proteinuria

O14

Preeklampsija – Povišen krvni pritisak u toku trudnoće sa belančevinama u mokraći
Praeeclampsia – Hypertensio arterialis in graviditate cum proteinuria

O14.0

Umerena preeklampsija
Praeeclampsia moderata

O14.1

Teška preeklampsija
Praeeclampsia severa

O14.2

„HELLP“ sindrom
Syndroma „HELLP“

O14.9

Preeklampsija, neoznačena
Praeeclampsia non specificata

O15

Eklampsija – povišen krvni pritisak, grčevi i belančevine u mokraći u trudnoći
Eclampsia

O15.0

Eklampsija u trudnoći
Eclampsia in graviditate

O15.1

Eklampsija u toku porođaja
Eclampsia partualis

O15.2

Eklampsija u babinjama
Eclampsia in puerperio

O15.9

Eklampsija, neoznačena
Eclampsia, non specificata

O16

Povišen krvni pritisak majke, neoznačen
Hypertensio arterialis matris, non specificata

O20-O29

Bolesti majke pretežno vezane za trudnoću

O30-O48

Zbrinjavanje majke vezano za plod, amnionsku šupljinu i moguće porođajne probleme

O60-O75

Komplikacije porođaja i rađanja

O80-O84

Porođaj

O85-O92

Komplikacije u babinjama

O94-O99

Druga akušerska stanja, neklasifikovana na drugom mestu

P00-P96

Određena stanja nastala u perinatalnom periodu

Q00-Q99

Urođene malformacije, deformacije i hromozomske nenormalnosti

R00-R99

Simptomi, znaci i patološki klinički i laboratorijski nalazi, neklasifikovani na drugom mestu

S00-T98

Povrede, trovanja i ostale posledice spoljašnjih uzroka

U00-U89

Šifre za posebne namene

V01-Y98

Spoljašnji uzroci obolevanja i umiranja

Z00-Z99

Faktori koji utiču na zdravstveno stanje i kontakt sa zdravstvenom službom

NOVO: Provera interakcija između lekova

Preuzmite aplikaciju Mediately, pogledajte ozbiljnost interakcija i dobijte preporuke kako da ih rešite.

Koristimo kolačiće Kolačići nam pomažu da pružimo najbolje iskustvo na našoj veb stranici. Korišćenjem naše veb stranice saglasni ste sa upotrebom kolačića. Više o tome kako koristimo kolačiće saznajte u našoj Politici kolačića.