Brže pretražujte lekove. Isprobajte Proveru interakcija između lekova.
Brže pretražujte lekove. Isprobajte Proveru interakcija između lekova.
Svi alati
Creatinine Clearance

Creatinine Clearance

Answer all questions to see the result

Dodatne informacije

Odštampajte ili sačuvajte kao PDF
Uputstva i reference

Upozorenje

Ova alatka služi isključivo u obrazovne svrhe i ne predstavlja profesionalni savet niti zamenu za profesionalni savet. Alatku ne treba koristiti za postavljanje medicinske dijagnoze i/ili pružanje medicinske terapije.
Opšti opis
Kokroft-Goltova (Cockroft-Gault) jednačina za izračunavanje klirensa kreatinina (C-G ClCr) je dobro utvrđen metod za predviđanje bubrežne funkcije; njegovo dugotrajno prisustvo u kliničkoj praksi učvrstilo je njegovu upotrebu u farmakokinetičkim istraživanjima i u smernicama za doziranje lekova. Ova jednačina je potvrđena u mnogim kliničkim istraživanjima od njenog nastanka 1976. godine. C-G jednačina je primarni metod za predviđanje bubrežne funkcije koji se koristi u farmaceutskoj industriji za određivanje prilagođavanja bubrežne doze. Kombinacijom njegove prepoznate valjanosti i njegove uloge u doziranju bubrežnih lekova utvrđena je korisnost upotrebe C-G ClCr jednačine u kliničkoj praksi.

Formula

CrCl = ((140 – age) × weight × (1 if male and 0,85 for female))/(72 × creatinine [mg/dL])

References

Cockcroft DW, Gault MH. Prediction of creatinine clearance from serum creatinine. Nephron. 1976;16(1):31-41.

Verzija

5 (7.9.3)

Više o ovoj alatki

Analizom klirensa kreatinina proverava se funkcija bubrega ispitivanjem količine kreatinina u urinu i krvi. Kreatinin je otpadni produkt koji se obično filtrira iz krvi putem bubrega. Abnormalni nivoi kreatinina mogu da budu znak bubrežne insuficijencije. Pokazalo se da je najpreciznija metoda za određivanje klirensa kreatinina Kokroft-Goltova (Cockroft-Gault) jednačina, koja uz prilagođavanje od 40% dosledno pruža najtačniju procenu klirensa kreatinina (često unutar dozvoljenog odstupanja od oko 5 mL/min). Kokroft-Goltova jednačina za izračunavanje klirensa kreatinina (C-G ClCr) je dobro utvrđena metoda sa dugogodišnjim prisustvom u kliničkoj praksi. Ona se takođe ustalila u farmakokinetičkim studijama i smernicama za doziranje lekova. Bolest bubrega je često tiha i mnogi nemaju nikakve simptome u ranim fazama. Svako može da bude izložen riziku od bolesti bubrega u nekom trenutku svog života. Međutim, neki ljudi imaju veći rizik od drugih. To, između ostalog, mogu da budu osobe sa dijabetesom, hipertenzijom ili porodičnom istorijom bubrežnih bolesti. Sa druge strane, simptomi povezani sa visokim nivoom kreatinina mogu da obuhvate oticanje, mučninu, umor, promene u učestalosti mokrenja i izgledu urina itd.
Drugs app phone

Koristite aplikaciju Mediately

Dobijte informacije o lekovima brže.

Skenirajte kamerom telefona.
4.9

Više 36k ocene

Koristite aplikaciju Mediately

Dobijte informacije o lekovima brže.

4.9

Više 36k ocene

Koristimo kolačiće Kolačići nam pomažu da pružimo najbolje iskustvo na našoj veb stranici. Korišćenjem naše veb stranice saglasni ste sa upotrebom kolačića. Više o tome kako koristimo kolačiće saznajte u našoj Politici kolačića.