MKB-10

A00-B99

Nekatere infekcijske in parazitarne bolezni

C00-D48

Neoplazme

D50-D89

Bolezni krvi in krvotvornih organov ter nekatere imunsko pogojene bolezni

D50-D53

Prehranske (nutricijske) anemije

D55-D59

Hemolitične anemije

D60-D64

Aplastična in druge anemije

D65-D69

Motnje strjevanja krvi, purpura in druge krvavitve

D70-D77

Druge bolezni krvi in krvotvornih organov

D80-D89

Nekatere imunsko pogojene bolezni

D80

Pomanjkljivi imunski odziv v glavnem zaradi pomanjkljive tvorbe protiteles
Immunodeficientia cum defectibus anticorporum praedominantibus

D80.0

Dedna hipogamaglobulinemija
Hypogammaglobulinaemia hereditaria

D80.1

Pridobljena hipogamaglobulinemija
Hypogammaglobulinaemia non familiaris

D80.2

Pomanjkanje imunoglobulinov A [IgA]
Deficientia immunoglobulini A selectiva [IgA]

D80.3

Pomanjkanje podvrst imunoglobulinov G [IgG]
Deficientia immunoglobulini G [IgG](subclassis) selectiva

D80.4

Pomanjkanje imunoglobulinov M [IgM]
Deficientia immunoglobulini M selectiva [IgM]

D80.5

Pomanjkljivi imunski odziv s povečano koncentracijo imunoglobulinov M [IgM]
Immunodeficientia hyper-immunoglobulinica M [IgM]

D80.6

Pomanjkanje protiteles s skoraj normalno ali povečano koncentracijo imunoglobulinov
Deficientia anticorporum cum immunoglobulinis fere normalibus sive cum hyperimmunoglobulinaemia

D80.7

Prehodna hipogamaglobulinemija v otroštvu
Hypogammaglobulinaemia puerilis transitiva

D80.8

Druga stanja pomanjkljivega imunskega odziva s pretežno pomanjkljivo proizvodnjo protiteles
Immunodeficientiae cum defectibus anticorporum praedominantibus, aliae

D80.9

Stanja pomanjkljivega imunskega odziva s pretežno pomanjkljivo proizvodnjo protiteles, neopred.
Immunodeficientia cum defectibus anticorporum preadominantibus, non specificata

D81

Pomanjkljivi imunski odziv zaradi več vzrokov
Immunodeficientiae combinatae

D81.0

Hudo pomanjkljiv imunski odziv zaradi več vzrokov s pomanjkljivim nastankom retikularnega tkiva
Immunodeficientia gravis combinata, cum dysgenesi reticulari

D81.1

Hudo pomanjkljiv imunski odziv zaradi več vzrokov z zmanjšanim številom limfocitov T in limfocitov B
Immunodeficientia gravis combinata, cum numero T-et B-cellularum parvo

D81.2

Hudo pomanjkljiv imunski odziv zaradi več vzrokov z zmanjšanim ali normalnim številom limfocitov B
Immunodeficientia gravis combinata, cum numero B-cellularum parvo sive normali

D81.3

Pomanjkanje deaminaze adenozina
Deficientia adenosinum-deaminasis [ADA]

D81.4

Nezelofov sindrom
Syndroma Nezelof

D81.5

Pomanjkanje nukleozid fosforilaze purina
Deficientia purinum-nucleosidum-phosphorilasis [PNP]

D81.6

Pomanjkljivost, povezana z okvaro histokompatibilnega kompleksa razreda I
Deficientia complexus histocompatibilitatis majoris classis I

D81.7

Pomanjkljivost, povezana z okvaro histokompatibilnega kompleksa razreda II
Deficientia complexus histocompatibilitatis majoris classis II

D81.8

Drugi kombinirani pomanjkljivi imunski odzivi zaradi več vzrokov
Immunodeficientiae combinata aliae

D81.9

Pomanjkljivi imunski odziv zaradi več vzrokov, neopredeljen
Immunodeficientia combinata, non specificata

D82

Povezava pomanjkljivega imunskega odziva z drugimi pomembnimi nepravilnostmi
Immunodeficientia cum defectibus majoribus aliis

D82.0

Wiskott-Aldrichov sindrom
Syndroma Wiskott-Aldrich

D82.1

Di Georgejev sindrom
Syndroma Di George

D82.2

Pomanjkljivi imunski odziv in pritlikavost
Immunodeficientia cum extremitatibus brevibus

D82.3

Pomanjkljivi imunski odziv po dednem pomanjkljivem odzivu na virus Epstein-Barr
Immunodeficientia ut con sequela responsi hereditarii defectivi ad infectionem „Epstein-Barr” viro

D82.4

Sindrom povečane koncentracije imunoglobulinov E [IgE]
Syndroma hyperimmunoglobulinaemia E [IgE]

D82.8

Pomanjkljivi imunski odziv, povezan z drugimi opredeljenimi velikimi pomanjkljivostmi
Immunodeficientia cum defectibus majorubus aliis specificatis

D82.9

Pomanjkljivi imunski odziv, povezan z drugo veliko pomanjkljivostjo, neopredeljen
Immunodeficientia cum defectibus majoribus, non specificata

D83

Enostavni občasni pomanjkljivi imunski odziv
Immunodeficientia variabilis communis

D83.0

Enostavni občasni pomanjkljivi imunski odziv s pretežno zmanjšanim številom in okrnjeno funkcijo limfocitov B
Immunodeficientia variabilis communis cum abnormitatibus numeri et functionis B-cellularum praedominantibus

D83.1

Enostavni občasni pomanjkljivi imunski odziv s pretežno prizadetostjo limfocitov T
Immunodeficientia variabilis communis cum disordinibus immunoregulationis T-cellularum praedominantibus

D83.2

Enostavni občasni pomanjkljivi imunski odziv s protitelesi proti limfocitom B ali limfocitom T
Immunodeficientia variabilis communis cum autoanticorporibus in B- et T-cellulas

D83.8

Drugi enostavni občasni pomanjkljivi imunski odzivi
Immunodeficientiae variabiles communes aliae

D83.9

Enostavni občasni pomanjkljivi imunski odziv, neopredeljen
Immunodeficientia variabilis communis, non specificata

D84

Drugi pomanjkljivi imunski odzivi
Immunodeficientiae aliae

D84.0

Motnja v limfocitnem funkcijskem antigenu-1 [LFA-1]
Defectus functionis antigeni-1 lymphocytici

D84.1

Pomanjkljivosti v komplementnem sistemu
Defectus systematis complementi

D84.8

Drugi opredeljeni pomanjkljivi imunski odzivi
Immunodeficientiae aliae, specificatae

D84.9

Pomanjkljivi imunski odziv, neopredeljen
Immunodeficientia, non specificata

D86

Sarkoidoza
Sarcoidosis

D86.0

Sarkoidoza pljuč
Sarcoidosis pulmonum

D86.1

Sarkoidoza bezgavk
Sarcoidosis nodulorum lymphaticorum

D86.2

Sarkoidoza pljuč in bezgavk
Sarcoidosis pulmonum cum sarcoidosi nodulorum lymphaticorum

D86.3

Sarkoidoza kože
Sarcoidosis cutis

D86.8

Sarkoidoza drugih organov
Sarcoidosis locorum aliorum et locorum combinatorum

D86.9

Sarkoidoza, neopredeljena
Sarcoidosis, non specificata

D89

Druge imunsko pogojene bolezni, ki niso uvrščene drugje
Disordines immunitatis alii, non alibi classificatis

D89.0

Poliklonska hipergamaglobulinemija
Hypergammaglobulinaemia polyclonalis

D89.1

Krioglobulinemija
Cryoglobulinaemia

D89.2

Hipergamaglobulinemija, neopredeljena
Hypergammaglobulinaemia, non specificata

D89.3

Sindrom imunske rekonstitucije
Syndroma immunoreconstitutionis

D89.8

Druge opredeljene imunsko pogojene bolezni, ki niso uvrščene drugje
Disordines immunitatis specificati, alii, non alibi classificatis

D89.9

Motnja, ki prizadene imunski odziv, neopredeljena
Disordo immunitatis, non specificatus

E00-E89

Endokrine, prehranske (nutricijske) in presnovne (metabolične) bolezni

F00-F99

Duševne in vedenjske motnje

G00-G99

Bolezni živčevja

H00-H59

Bolezni očesa in očesnih adneksov

H60-H95

Bolezni ušesa in mastoida

I00-I99

Bolezni obtočil

J00-J99

Bolezni dihal

K00-K93

Bolezni prebavil

L00-L99

Bolezni kože in podkožja

M00-M99

Bolezni mišično-skeletnega sistema in vezivnega tkiva

N00-N99

Bolezni sečil in spolovil

O00-O99

Nosečnost, porod in poporodno obdobje (puerperij)

P00-P96

Nekatera stanja, ki izvirajo v perinatalnem (obporodnem) obdobju

Q00-Q99

Prirojene malformacije, deformacije in kromosomske nenormalnosti

R00-R99

Simptomi, znaki ter nenormalni klinični in laboratorijski izvidi, neuvrščeni drugje

S00-T98

Poškodbe, zastrupitve in nekatere druge posledice zunanjih vzrokov

U00-U49

Kode za posebne namene

U50-U73

Zunanji vzroki obolevnosti in umrljivosti

U78-U88

Kode za posebne namene

U91-U92

Kode za posebne namene

V00-Y98

Zunanji vzroki obolevnosti in umrljivosti

Z00-Z99

Dejavniki, ki vplivajo na zdravstveno stanje in na stik z zdravstveno službo
© Mediately v.9.3.0
MEDIATELY
OglaševanjeZaposlitev
© Mediately v.9.3.0
PRENESITE APLIKACIJO