Poiščite zdravila hitreje. Preizkusite pregledovalnik interakcij.
Poiščite zdravila hitreje. Preizkusite pregledovalnik interakcij.

MKB-10

A00-B99

Nekatere infekcijske in parazitarne bolezni

C00-D48

Neoplazme

D50-D89

Bolezni krvi in krvotvornih organov ter nekatere imunsko pogojene bolezni

E00-E89

Endokrine, prehranske (nutricijske) in presnovne (metabolične) bolezni

F00-F99

Duševne in vedenjske motnje

G00-G99

Bolezni živčevja

H00-H59

Bolezni očesa in očesnih adneksov

H60-H95

Bolezni ušesa in mastoida

I00-I99

Bolezni obtočil

J00-J99

Bolezni dihal

J00-J06

Akutne okužbe zgornjih dihal

J09-J18

Gripa in pljučnica

J20-J22

Druge akutne okužbe spodnjih dihal

J30-J39

Druge bolezni zgornjih dihal

J40-J47

Kronične bolezni spodnjih dihal

J60-J70

Bolezni pljuč zaradi delovanja zunanjih dejavnikov

J60

Pnevmokonioza rudarjev premoga
Pneumoconiosis

J61

Pnevmokonioza zaradi azbesta in drugih mineralnih vlaken
Pneumoconiosis propter asbestum et fibras minerales alias

J62

Pnevmokonioza zaradi izpostavljenosti prahu, ki vsebuje silicij
Pneumoconiosis silicotica

J62.0

Talkoza
Pneumoconiosis pulverogenes

J62.8

Pnevmokonioza zaradi drugega prahu, ki vsebuje silicij
Pneumoconiosis silicotica alia

J63

Pnevmokonioze zaradi drugega neorganskega prahu
Pneumoconiosis propter pulverem inorganicum

J63.0

Aluminoza (pljuč)
Aluminiosis pulmonum

J63.1

Boksitoza (fibroza pljuč zaradi vdihavanja boksita)
Fibrosis pulmonum boxitogenes

J63.2

Berilioza
Berylliosis

J63.3

Fibroza (pljuč) zaradi vdihavanja grafita
Fibrosis pulmonum graphitogenes

J63.4

Sideroza
Siderosis

J63.5

Stanoza
Stannosis

J63.8

Pnevmokonioza zaradi drugih opredeljenih neorganskih prahov
Pneumoconiosis propter pulverem inorganicum alium specificatum

J64

Neopredeljena pnevmokonioza
Pneumoconiosis, non specificata

J65

Pnevmokonioza, povezana s tuberkulozo
Pneumoconiosis cum tuberculosi

J66

Bolezen dihalnih poti zaradi znanega organskega prahu
Morbus tractuum respiratoriorum propter pulverem organicum specificatum

J66.0

Bisinoza
Byssinosis

J66.1

Bolezen predelovalcev lanu
Morbus fabricatoris lini

J66.2

Bolezen predelovalcev konoplje
Cannabinosis

J66.8

Bolezen dihal zaradi vdihavanja drugega, opredeljenega organskega prahu
Morbus tractuum respiratoriorum propter pulverem organicum alium specificatum

J67

Hipersenzitivni pnevmonitis zaradi vdihavanja organskega prahu
Pneumonitis hypersensitiva propter pulvarem organicum

J67.0

Pljuča poljedelcev
Pulmones agricultoris

J67.1

Bagasoza
Bagassosis

J67.2

Pljuča rejcev ptic
Pulmones amatoris avium

J67.3

Suberoza
Suberosis

J67.4

Pljuča (bolezen) predelovalcev slada
Pulmones braseum producentis

J67.5

Bolezen sušilcev gob
Pulmones operarii fungis

J67.6

Bolezen lupilcev javorjevega lubja
Pulmones radentis Cryptostromatis corticalis

J67.7

Bolezen zaradi vlažilcev zraka ali umetnega vzdrževanja vlažnosti in temperature (air-condition)
Alveolitis ventilationalis

J67.8

Hipersenzitivni pnevmonitis zaradi vdihavanja drugih organskih prahov
Pneumonitis hypersensitiva propter pulvares organicos alios

J67.9

Hipersenzitivni pnevmonitis zaradi vdihavanja neopredeljenega organskega prahu
Alveolitis allergica hypersensitiva, non specificata

J68

Okvare dihal zaradi vdihavanja kemikalij, plinov, dima in par
Condiciones respiratoriae propter inhalationem chemicalium, gasorum, fumorum et vaporum

J68.0

Bronhitis in pnevmonitis zaradi vdihavanja kemikalij, plinov, dima in par
Bronchitis et pneumonitis chemicalis, gasogenes, fumogenes et vaporogenes

J68.1

Akutni pljučni edem zaradi vdihavanja kemikalij, plinov, dima in par
Oedema pulmonis chemicale, gasogenes, fumogenes et vaporogenes

J68.2

Vnetje zgornjih dihal zaradi vdihavanja kemikalij, plinov, dima in par, ki ni uvrščeno drugje
Inflammatio tractus respiratorii superioris chemicalis, gasogenes, fumogenes et vaporogenes non alibi classificatus

J68.3

Druga akutna in subakutna stanja dihal zaradi vdihavanja kemikalij, plinov, dima in par
Condiciones respiratoriae chemicales, gasogenes, fumogenes et vaporogenes acuti et subacuti aliae

J68.4

Kronična stanja dihal zaradi vdihavanja kemikalij, plinov, dima in par
Condiciones respiratoriae chemicales, gasogenes, fumogenes et vaporogenes chronicae

J68.8

Druga stanja dihal zaradi vdihavanja kemikalij, plinov, dima in par
Condiciones respiratoriae chemicales, gasogenes, fumogenes et vaporogenes, aliae

J68.9

Neopredeljena stanja dihal zaradi vdihavanja kemikalij, plinov, dima in par
Condiciones respiratoriae chemicales, gasogenes, fumogenes et vaporogenes, non specificatae

J69

Pnevmonitis zaradi aspiracije trdnih snovi in tekočin
Pneumonia propter corpora dura et liquores

J69.0

Pnevmonitis zaradi vdihnjenja hrane ali izbljuvkov
Pneumonia alimentaria et vomitegenes

J69.1

Pnevmonitis zaradi vdihnjenja (aspiracije) olj in esenc
Pneumonia oleogenes et essentiogenes

J69.8

Pnevmonitis zaradi vdihnjenja (aspiracije) drugih trdnih snovi in tekočin
Pneumonia propter materias solidas et liquores alios

J70

Stanja dihal zaradi delovanja drugih zunanjih dejavnikov
Condiciones respiratoriae per agentes externos alios

J70.0

Akutne manifestacije na dihalih zaradi sevanja
Manifestationes pulmonales radiationales acutae

J70.1

Kronične in ostale manifestacije zaradi sevanja
Manifestationes pulmonales radiationales chronicae et aliae

J70.2

Akutne spremembe intersticija, povzročene z zdravili
Disordines intersticialis pneumonis medicamentosae acuti

J70.3

Kronične spremembe intersticija, povzročene z zdravili
Disordines intersticialis pneumonis medicamentosae chronici

J70.4

Spremembe v intersticiju zaradi zdravil, neopredeljene
Disordines intersticialis pneumonis medicamentosi, non specificati

J70.8

Stanja dihal zaradi drugih zunanjih dejavnikov
Condiciones pulmonum per alios agentes externos specificatis

J70.9

Stanja dihal zaradi neopredeljenih zunanjih dejavnikov
Condiciones pulmonum per agentes externos non specificates

J80-J84

Druge bolezni dihal, ki prizadenejo predvsem intersticij

J85-J86

Bolezni spodnjih dihal z gnojenjem in nekrozo

J90-J94

Druge bolezni plevre

J95-J99

Druge bolezni dihal

K00-K93

Bolezni prebavil

L00-L99

Bolezni kože in podkožja

M00-M99

Bolezni mišično-skeletnega sistema in vezivnega tkiva

N00-N99

Bolezni sečil in spolovil

O00-O99

Nosečnost, porod in poporodno obdobje (puerperij)

P00-P96

Nekatera stanja, ki izvirajo v perinatalnem (obporodnem) obdobju

Q00-Q99

Prirojene malformacije, deformacije in kromosomske nenormalnosti

R00-R99

Simptomi, znaki ter nenormalni klinični in laboratorijski izvidi, neuvrščeni drugje

S00-T98

Poškodbe, zastrupitve in nekatere druge posledice zunanjih vzrokov

U00-U49

Kode za posebne namene

U50-U73

Zunanji vzroki obolevnosti in umrljivosti

U78-U88

Kode za posebne namene

U91-U92

Kode za posebne namene

V00-Y98

Zunanji vzroki obolevnosti in umrljivosti

Z00-Z99

Dejavniki, ki vplivajo na zdravstveno stanje in na stik z zdravstveno službo
Drugs app phone

Uporabite Mediately aplikacijo

Pridobite informacije o zdravilih hitreje.

Skenirajte s kamero telefona.
4.9

Več kot 36k ocen

Uporabite Mediately aplikacijo

Pridobite informacije o zdravilih hitreje.

4.9

Več kot 36k ocen

Uporabljamo piškotke Piškotki nam pomagajo, da vam lahko zagotovimo najboljšo možno izkušnjo naše spletne strani. Z uporabo spletne strani se strinjate z rabo piškotkov. Več o tem, kako jih uporabljamo, si preberite v naši politiki piškotkov.