MKB-10

A00-B99

Nekatere infekcijske in parazitarne bolezni

C00-D48

Neoplazme

D50-D89

Bolezni krvi in krvotvornih organov ter nekatere imunsko pogojene bolezni

E00-E89

Endokrine, prehranske (nutricijske) in presnovne (metabolične) bolezni

F00-F99

Duševne in vedenjske motnje

G00-G99

Bolezni živčevja

H00-H59

Bolezni očesa in očesnih adneksov

H60-H95

Bolezni ušesa in mastoida

I00-I99

Bolezni obtočil

J00-J99

Bolezni dihal

K00-K93

Bolezni prebavil

K00-K14

Bolezni ustne votline, žlez slinavk in čeljusti

K20-K31

Bolezni požiralnika, želodca in dvanajstnika

K20

Ezofagitis
Oesophagitis

K21

Gastroezofagealna refluksna bolezen
Morbus refluxualis gastro-oesophageus

K21.0

Gastroezofagealna refluksna bolezen z ezofagitisom
Morbus refluxualis gastro-oesophageus cum oesophagitide

K21.9

Gastroezofagealna refluksna bolezen brez ezofagitisa
Morbus refluxualis gastro-oesophageus sine oesophagitide

K22

Druge bolezni požiralnika
Morbi oesophagi alii

K22.0

Ahalazija kardije
Achalasia cardialis

K22.1

Ulkus požiralnika
Ulcus oesophagi

K22.2

Ezofagealna obstrukcija
Obstructio oesophagi

K22.3

Perforacija požiralnika
Perforatio oesophagi

K22.4

Diskinezija požiralnika
Dyskinesia oesophagi

K22.5

Divertikel požiralnika, pridobljeni
Diverticulum oesophagi acquisitum

K22.6

Gastroezofagealni laceracijsko-hemoragični sindrom
Syndroma haemorrhagica gastrooesophagica

K22.7

Barrettov požiralnik
Oesophagus Barrett

K22.8

Druge opredeljene bolezni požiralnika
Morbi oesophagi alii, specificati

K22.9

Bolezen požiralnika, neopredeljena
Morbus oesophagi, non specificatus

K23

Motnje požiralnika pri boleznih, uvrščenih drugje
Morbi oesophagi in morbis alibi classificatis

K23.0

Tuberkulozni ezofagitis (A18.8†)
Oesophagis tuberculosa

K23.1

Megapožiralnik pri Chagasovi bolezni (B57.3†)
Megaoesophagus in morbo Chagas

K23.8

Motnje požiralnika pri drugih boleznih, uvrščenih drugje
Morbi oesophagi in morbis aliis, alibi classificati

K25

Želodčni ulkus (ulcus ventriculi)
Ulcus ventriculi

K25.0

Želodčni ulkus, akutni s krvavitvijo
Ulcus ventriculi, acutus cum haemorrhagia

K25.1

Želodčni ulkus, akutni s perforacijo
Ulcus ventriculi, acutus cum perforatione

K25.2

Želodčni ulkus, akutni s krvavitvijo in perforacijo
Ulcus ventriculi, acutus cum haemorrhagia et perforatione

K25.3

Želodčni ulkus, akutni brez krvavitve ali perforacije
Ulcus ventriculi, acutus sine haemorrhagia sive perforatione

K25.4

Želodčni ulkus, kronični ali neopredeljeni s krvavitvijo
Ulcus ventriculi, chronicus sive non specificatus, cum haemorrhagia

K25.5

Želodčni ulkus, kronični ali neopredeljeni s perforacijo
Ulcus ventriculi, chronicus sive non specificatus, cum perforatione

K25.6

Želodčni ulkus, kronični ali neopredeljeni s krvavitvijo in perforacijo
Ulcus ventriculi, chronicus sive non specificatus, cum haemorrhagia et perforatione

K25.7

Želodčni ulkus, kronični brez krvavitve ali perforacije
Ulcus ventriculi, chronicus sine haemorrhagia sive perforatione

K25.9

Želodčni ulkus, neopredeljen kot akutni ali kronični, brez krvavitve ali perforacije
Ulcus ventriculi, non specificatus ut acutus sive chronicus, sine haemorrhagia sive perforatione

K26

Duodenalni ulkus
Ulcus duodeni

K26.0

Duodenalni ulkus, akutni s krvavitvijo
Ulcus duodeni, acutus cum haemorrhagia

K26.1

Duodenalni ulkus, akutni s perforacijo
Ulcus duodeni, acutus cum perforatione

K26.2

Duodenalni ulkus, akutni s krvavitvijo in perforacijo
Ulcus duodeni, acutus cum haemorrhagia et perforatione

K26.3

Duodenalni ulkus, akutni brez krvavitve ali perforacije
Ulcus duodeni, acutus sine haemorrhagia sive perforatione

K26.4

Duodenalni ulkus, kronični ali neopredeljeni s krvavitvijo
Ulcus duodeni, chronicus sive non specificatus, cum haemorrhagia

K26.5

Duodenalni ulkus, kronični ali neopredeljeni s perforacijo
Ulcus duodeni, chronicus sive non specificatus, cum perforatione

K26.6

Duodenalni ulkus, kronični ali neopredeljeni s krvavitvijo in perforacijo
Ulcus duodeni, chronicus sive non specificatus, cum haemorrhagia et perforatione

K26.7

Duodenalni ulkus, kronični brez krvavitve ali perforacije
Ulcus duodeni, chronicus sine haemorrhagia sive perforatione

K26.9

Duodenalni ulkus, neopredeljen kot akutni ali kronični, brez krvavitve ali perforacije
Ulcus duodeni, non specificatus ut acutus sive chronicus, sine haemorrhagia sive perforatione

K27

Peptični ulkus, neopredeljeno mesto
Ulcus pepticum, loci non specificati

K27.0

Peptični ulkus, akutni s krvavitvijo
Ulcus pepticum, acutus cum haemorrhagia

K27.1

Peptični ulkus, akutni s perforacijo
Ulcus pepticum, acutus cum perforatione

K27.2

Peptični ulkus, akutni s krvavitvijo in perforacijo
Ulcus pepticum, acutus cum haemorrhagia et perforatione

K27.3

Peptični ulkus, akutni brez krvavitve ali perforacije
Ulcus pepticum, acutus sine haemorrhagia sive perforatione

K27.4

Peptični ulkus, kronični ali neopredeljeni s krvavitvijo
Ulcus pepticum, chronicus sive non specificatus, cum haemorrhagia

K27.5

Peptični ulkus, kronični ali neopredeljeni s perforacijo
Ulcus pepticum, chronicus sive non specificatus, cum perforatione

K27.6

Peptični ulkus, kronični ali neopredeljeni s krvavitvijo in perforacijo
Ulcus pepticum, chronicus sive non specificatus, cum haemorrhagia et perforatione

K27.7

Peptični ulkus, kronični brez krvavitve ali perforacije
Ulcus pepticum, chronicus sine haemorrhagia sive perforatione

K27.9

Peptični ulkus, neopredeljen kot akutni ali kronični, brez krvavitve ali perforacije
Ulcus pepticum, non specificatus ut acutus sive chronicus, sine haemorrhagia sive perforatione

K28

Gastrojejunalni ulkus
Ulcus gastrojejunale

K28.0

Gastrojejunalni ulkus, akutni s krvavitvijo
Ulcus gastrojejunale, acutus cum haemorrhagia

K28.1

Gastrojejunalni ulkus, akutni s perforacijo
Ulcus gastrojejunale, acutus cum perforatione

K28.2

Gastrojejunalni ulkus, akutni s krvavitvijo in perforacijo
Ulcus gastrojejunale, acutus cum haemorrhagia et perforatione

K28.3

Gastrojejunalni ulkus, akutni brez krvavitve ali perforacije
Ulcus gastrojejunale, acutus sine haemorrhagia sive perforatione

K28.4

Gastrojejunalni ulkus, kronični ali neopredeljeni s krvavitvijo
Ulcus gastrojejunale, chronicus sive non specificatus, cum haemorrhagia

K28.5

Gastrojejunalni ulkus, kronični ali neopredeljeni s perforacijo
Ulcus gastrojejunale, chronicus sive non specificatus, cum perforatione

K28.6

Gastrojejunalni ulkus, kronični ali neopredeljeni s krvavitvijo in perforacijo
Ulcus gastrojejunale, chronicus sive non specificatus, cum haemorrhagia et perforatione

K28.7

Gastrojejunalni ulkus, kronični brez krvavitve ali perforacije
Ulcus gastrojejunale, chronicus sine haemorrhagia sive perforatione

K28.9

Gastrojejunalni ulkus, neopredeljen kot akutni ali kronični, brez krvavitve ali perforacije
Ulcus gastrojejunale, non specificatus ut acutus sive chronicus, sine haemorrhagia sive perforatione

K29

Gastritis in duodenitis
Gastritis et duedenitis

K29.0

Akutni hemoragični gastritis
Gastritis haemorrhagica acuta

K29.1

Druge vrste akutni gastritis
Gastritis acuta alia

K29.2

Alkoholni gastritis
Gastritis alcoholica

K29.20

Alkoholni gastritis, brez omembe krvavitve

K29.21

Alkoholni gastritis, s krvavitvijo

K29.3

Kronični površinski gastritis
Gastritis superficialis chronica

K29.30

Kronični površinski gastritis, brez omembe krvavitve

K29.31

Kronični površinski gastritis, s krvavitvijo

K29.4

Kronični atrofični gastritis
Gastritis atrophica chronica

K29.40

Kronični atrofični gastritis, brez omembe krvavitve

K29.41

Kronični atrofični gastritis, s krvavitvijo

K29.5

Kronični gastritis, neopredeljen
Gastritis chronica, non specificata

K29.50

Kronični gastritis, neopredeljen, brez omembe krvavitve

K29.51

Kronični gastritis, neopredeljen, s krvavitvijo

K29.6

Druge vrste gastritis
Gastritis alia

K29.60

Druge vrste gastritis, brez omembe krvavitve

K29.61

Druge vrste gastritis, s krvavitvijo

K29.7

Gastritis, neopredeljen
Gastritis, non specificata

K29.70

Gastritis, neopredeljen, brez omembe krvavitve

K29.71

Gastritis, neopredeljen, s krvavitvijo

K29.8

Duodenitis
Duodenitis

K29.80

Duodenitis, brez omembe krvavitve

K29.81

Duodenitis, s krvavitvijo

K29.9

Gastroduodenitis, neopredeljen
Gastroduodenitis, non specificata

K29.90

Gastroduodenitis, neopredeljen, brez omembe krvavitve

K29.91

Gastroduodenitis, neopredeljen, s krvavitvijo

K30

Funkcionalna dispepsija
Dyspepsia

K31

Druge bolezni želodca in dvanajstnika
Morbi ventriculi et morbi duodeni alii

K31.0

Akutna dilatacija želodca
Dilatatio ventriculi acuta

K31.1

Hipertrofična pilorična stenoza pri odraslih
Stenosis pylori hypertrophica adultorum

K31.2

Striktura v obliki peščene ure in stenoza želodca
Strictura et stenosis ventriculi formae horologii arenarii

K31.3

Pilorospazem, ki ni uvrščen drugje
Pylorospasmus, non alibi classificatus

K31.4

Divertikel želodca
Diverticulum ventriculi

K31.5

Obstrukcija dvanajstnika
Obstructio duodeni

K31.6

Fistula želodca in dvanajstnika
Fistula ventriculi et fistula duodeni

K31.7

Polip želodca in duodenuma
Polypus ventriculi et duodeni

K31.8

Druge opredeljene bolezni želodca in dvanajstnika
Morbi ventriculi et morbi duodeni alii, specificati

K31.81

Angiodisplazija želodca, brez krvavitve

K31.82

Angiodisplazija želodca s krvavitvijo

K31.88

Druge opredeljene bolezni želodca in dvanajstnika

K31.9

Bolezen želodca in dvanajstnika, neopredeljena
Morbus ventriculi et morbus duodeni, non specificatus

K35-K38

Bolezni slepiča (apendiksa)

K40-K46

Hernija (kila)

K50-K52

Neinfekcijski enteritis in kolitis

K55-K64

Druge bolezni črevesja

K65-K67

Bolezni peritoneja

K70-K77

Bolezni jeter

K80-K87

Okvare žolčnika, biliarnega trakta in trebušne slinavke

K90-K93

Druge bolezni prebavil

L00-L99

Bolezni kože in podkožja

M00-M99

Bolezni mišično-skeletnega sistema in vezivnega tkiva

N00-N99

Bolezni sečil in spolovil

O00-O99

Nosečnost, porod in poporodno obdobje (puerperij)

P00-P96

Nekatera stanja, ki izvirajo v perinatalnem (obporodnem) obdobju

Q00-Q99

Prirojene malformacije, deformacije in kromosomske nenormalnosti

R00-R99

Simptomi, znaki ter nenormalni klinični in laboratorijski izvidi, neuvrščeni drugje

S00-T98

Poškodbe, zastrupitve in nekatere druge posledice zunanjih vzrokov

U00-U49

Kode za posebne namene

U50-U73

Zunanji vzroki obolevnosti in umrljivosti

U78-U88

Kode za posebne namene

U91-U92

Kode za posebne namene

V00-Y98

Zunanji vzroki obolevnosti in umrljivosti

Z00-Z99

Dejavniki, ki vplivajo na zdravstveno stanje in na stik z zdravstveno službo
Drugs app phone

Uporabite Mediately aplikacijo

Pridobite informacije o zdravilih hitreje.

Skenirajte s kamero telefona.
4,9

Več kot 20k ocen

Uporabite Mediately aplikacijo

Pridobite informacije o zdravilih hitreje.

4,9

Več kot 20k ocen

Uporabljamo piškotke Piškotki nam pomagajo, da vam lahko zagotovimo najboljšo možno izkušnjo naše spletne strani. Z uporabo spletne strani se strinjate z rabo piškotkov. Več o tem, kako jih uporabljamo, si preberite v naši politiki piškotkov.