MKB-10

A00-B99

Nekatere infekcijske in parazitarne bolezni

C00-D48

Neoplazme

D50-D89

Bolezni krvi in krvotvornih organov ter nekatere imunsko pogojene bolezni

E00-E89

Endokrine, prehranske (nutricijske) in presnovne (metabolične) bolezni

F00-F99

Duševne in vedenjske motnje

G00-G99

Bolezni živčevja

H00-H59

Bolezni očesa in očesnih adneksov

H60-H95

Bolezni ušesa in mastoida

I00-I99

Bolezni obtočil

J00-J99

Bolezni dihal

K00-K93

Bolezni prebavil

L00-L99

Bolezni kože in podkožja

M00-M99

Bolezni mišično-skeletnega sistema in vezivnega tkiva

N00-N99

Bolezni sečil in spolovil

N00-N08

Bolezni glomerulov

N00

Akutni nefritični sindrom
Syndroma nephritica acuta

N00.0

Akutni nefritični sindrom, minimalna glomerulna nenormalnost
Syndroma nephritica acuta, laesiones glomerulares minores

N00.1

Akutni nefritični sindrom, fokalne in segmentalne glomerulne lezije
Syndroma nephritica acuta, glomerulonephritis focalis et segmentalis

N00.2

Akutni nefritični sindrom, difuzni membranski glomerulonefritis
Syndroma nephritica acuta, glomerulonephritis membranosa diffusa

N00.3

Akutni nefritični sindrom, difuzni mezangijski proliferativni glomerulonefritis
Syndroma nephritica acuta, glomerulonephritis mesangioproliferativa diffusa

N00.4

Akutni nefritični sindrom, difuzni endokapilarni proliferativni glomerulonefritis
Syndroma nephritica acuta, glomerulonephritis endocapillaris proliferativa diffusa

N00.5

Akutni nefritični sindrom, difuzni mezangiokapilarni glomerulonefritis
Syndroma nephritica acuta, glomerulonephritis mesangiocapillaris diffusa

N00.6

Akutni nefritični sindrom, bolezen gostih depozitov
Syndroma nephritica acuta, glomerulonephritis membranoproliferativa typus 2

N00.7

Akutni nefritični sindrom, difuzni glomerulonefritis s polmeseci
Syndroma nephritica acuta, glomerulonephritis extracapillaris

N00.8

Akutni nefritični sindrom, druge vrste
Syndroma nephritica acuta, glomerulonephritis proliferativa

N00.9

Akutni nefritični sindrom, neopredeljen
Syndroma nephritica acuta, glomerulonephritis, non specificata

N01

Naglo napredujoči nefritični sindrom
Syndroma nephriticum progressivum peracutum

N01.0

Naglo napredujoči nefritični sindrom, minimalna glomerulna nenormalnost
Syndroma nephriticum progressivum peracutum, laesiones glomerulares minores

N01.1

Naglo napredujoči nefritični sindrom, fokalne in segmentalne glomerulne lezije
Syndroma nephriticum progressivum peracutum, glomerulonephritis focalis et segmentalis

N01.2

Naglo napredujoči nefritični sindrom, difuzni membranski glomerulonefritis
Syndroma nephriticum progressivum peracutum, glomerulonephritis membranosa diffusa

N01.3

Naglo napredujoči nefritični sindrom, difuzni mezangijski proliferativni glomerulonefritis
Syndroma nephriticum progressivum peracutum, glomerulonephritis mesangioproliferativa diffusa

N01.4

Naglo napredujoči nefritični sindrom, difuzni endokapilarni proliferativni glomerulonefritis
Syndroma nephriticum progressivum peracutum, glomerulonephritis endocapillaris proliferativa diffusa

N01.5

Naglo napredujoči nefritični sindrom, difuzni mezangiokapilarni glomerulonefritis
Syndroma nephriticum progressivum peracutum, glomerulonephritis mesangiocapillaris diffusa

N01.6

Naglo napredujoči nefritični sindrom, bolezen gostih depozitov
Syndroma nephriticum progressivum peracutum, glomerulonephritis membranoproliferativa typus 2

N01.7

Naglo napredujoči nefritični sindrom, difuzni glomerulonefritis s polmeseci
Syndroma nephriticum progressivum peracutum, glomerulonephritis extracapillaris

N01.8

Naglo napredujoči nefritični sindrom, druge vrste
Syndroma nephriticum progressivum peracutum, glomerulonephritis proliferativa

N01.9

Naglo napredujoči nefritični sindrom, neopredeljen
Syndroma nephriticum progressivum peracutum, glomerulonephritis, non specificata

N02

Rekurentna in persistentna hematurija
Haematuria recidiva et persistens

N02.0

Rekurentna in persistentna hematurija, minimalna glomerulna nenormalnost
Haematuria recidiva et persistens, laesiones glomerulares minores

N02.1

Rekurentna in persistentna hematurija, fokalne in segmentalne glomerulne lezije
Haematuria recidiva et persistens, glomerulonephritis focalis et segmentalis

N02.2

Rekurentna in persistentna hematurija, difuzni membranski glomerulonefritis
Haematuria recidiva et persistens, glomerulonephritis membranosa diffusa

N02.3

Rekurentna in persistentna hematurija, difuzni mezangijski proliferativni glomerulonefritis
Haematuria recidiva et persistens, glomerulonephritis mesangioproliferativa diffusa

N02.4

Rekurentna in persistentna hematurija, difuzni endokapilarni proliferativni glomerulonefritis
Haematuria recidiva et persistens, glomerulonephritis endocapillaris proliferativa diffusa

N02.5

Rekurentna in persistentna hematurija, difuzni mezangiokapilarni glomerulonefritis
Haematuria recidiva et persistens, glomerulonephritis mesangiocapillaris diffusa

N02.6

Rekurentna in persistentna hematurija, bolezen gostih depozitov
Haematuria recidiva et persistens, glomerulonephritis membranoproliferativa typus 2

N02.7

Rekurentna in persistentna hematurija, difuzni glomerulonefritis s polmeseci
Haematuria recidiva et persistens, glomerulonephritis extracapillaris

N02.8

Rekurentna in persistentna hematurija, druge vrste
Haematuria recidiva et persistens, glomerulonephritis proliferativa

N02.9

Rekurentna in persistentna hematurija, neopredeljen
Haematuria recidiva et persistens, glomerulonephritis, non specificata

N03

Kronični nefritični sindrom
Syndroma nephriticum chronicum

N03.0

Kronični nefritični sindrom, minimalna glomerulna nenormalnost
Syndroma nephriticum chronicum, laesiones glomerulares minores

N03.1

Kronični nefritični sindrom, fokalne in segmentalne glomerulne lezije
Syndroma nephriticum chronicum, glomerulonephritis focalis et segmentalis

N03.2

Kronični nefritični sindrom, difuzni membranski glomerulonefritis
Syndroma nephriticum chronicum, glomerulonephritis membranosa diffusa

N03.3

Kronični nefritični sindrom, difuzni mezangijski proliferativni glomerulonefritis
Syndroma nephriticum chronicum, glomerulonephritis mesangioproliferativa diffusa

N03.4

Kronični nefritični sindrom, difuzni endokapilarni proliferativni glomerulonefritis
Syndroma nephriticum chronicum, glomerulonephritis endocapillaris proliferativa diffusa

N03.5

Kronični nefritični sindrom, difuzni mezangiokapilarni glomerulonefritis
Syndroma nephriticum chronicum, glomerulonephritis mesangiocapillaris diffusa

N03.6

Kronični nefritični sindrom, bolezen gostih depozitov
Syndroma nephriticum chronicum, glomerulonephritis membranoproliferativa typus 2

N03.7

Kronični nefritični sindrom, difuzni glomerulonefritis s polmeseci
Syndroma nephriticum chronicum, glomerulonephritis extracapillaris

N03.8

Kronični nefritični sindrom, druge vrste
Syndroma nephriticum chronicum, glomerulonephritis proliferativa

N03.9

Kronični nefritični sindrom, neopredeljen
Syndroma nephriticum chronicum, glomerulonephritis, non specificata

N04

Nefrotični sindrom
Syndroma nephroticum

N04.0

Nefrotični sindrom, minimalna glomerulna nenormalnost
Syndroma nephroticum, laesiones glomerulares minores

N04.1

Nefrotični sindrom, fokalne in segmentalne glomerulne lezije
Syndroma nephroticum, glomerulonephritis focalis et segmentalis

N04.2

Nefrotični sindrom, difuzni membranski glomerulonefritis
Syndroma nephroticum, glomerulonephritis membranosa diffusa

N04.3

Nefrotični sindrom, difuzni mezangijski proliferativni glomerulonefritis
Syndroma nephroticum, glomerulonephritis mesangioproliferativa diffusa

N04.4

Nefrotični sindrom, difuzni endokapilarni proliferativni glomerulonefritis
Syndroma nephroticum, glomerulonephritis endocapillaris proliferativa diffusa

N04.5

Nefrotični sindrom, difuzni mezangiokapilarni glomerulonefritis
Syndroma nephroticum, glomerulonephritis mesangiocapillaris diffusa

N04.6

Nefrotični sindrom, bolezen gostih depozitov
Syndroma nephroticum, glomerulonephritis membranoproliferativa typus 2

N04.7

Nefrotični sindrom, difuzni glomerulonefritis s polmeseci
Syndroma nephroticum, glomerulonephritis extracapillaris

N04.8

Nefrotični sindrom, druge vrste
Syndroma nephroticum, glomerulonephritis proliferativa

N04.9

Nefrotični sindrom, neopredeljen
Syndroma nephroticum, glomerulonephritis, non specificata

N05

Neopredeljeni nefritični sindrom
Syndroma nephriticum non specificatum

N05.0

Neopredeljeni nefritični sindrom, minimalna glomerulna nenormalnost
Syndroma nephriticum non specificatum, laesiones glomerulares minores

N05.1

Neopredeljeni nefritični sindrom, fokalne in segmentalne glomerulne lezije
Syndroma nephriticum non specificatum, glomerulonephritis focalis et segmentalis

N05.2

Neopredeljeni nefritični sindrom, difuzni membranski glomerulonefritis
Syndroma nephriticum non specificatum, glomerulonephritis membranosa diffusa

N05.3

Neopredeljeni nefritični sindrom, difuzni mezangijski proliferativni glomerulonefritis
Syndroma nephriticum non specificatum, glomerulonephritis mesangioproliferativa diffusa

N05.4

Neopredeljeni nefritični sindrom, difuzni endokapilarni proliferativni glomerulonefritis
Syndroma nephriticum non specificatum, glomerulonephritis endocapillaris proliferativa diffusa

N05.5

Neopredeljeni nefritični sindrom, difuzni mezangiokapilarni glomerulonefritis
Syndroma nephriticum non specificatum, glomerulonephritis mesangiocapillaris diffusa

N05.6

Neopredeljeni nefritični sindrom, bolezen gostih depozitov
Syndroma nephriticum non specificatum, glomerulonephritis membranoproliferativa typus 2

N05.7

Neopredeljeni nefritični sindrom, difuzni glomerulonefritis s polmeseci
Syndroma nephriticum non specificatum, glomerulonephritis extracapillaris

N05.8

Neopredeljeni nefritični sindrom, druge vrste
Syndroma nephriticum non specificatum, glomerulonephritis proliferativa

N05.9

Neopredeljeni nefritični sindrom, neopredeljeno
Syndroma nephriticum non specificatum, glomerulonephritis, non specificata

N06

Izolirana proteinurija z opredeljeno morfološko lezijo
Proteinuria isolata cum laesione morphologica specificata

N06.0

Izolirana proteinurija z minimalno glomerulno nenormalnostjo
Proteinuria isolata cum laesione morphologica specificata, laesiones glomerulares minores

N06.1

Izolirana proteinurija s fokalnimi in segmentalnimi glomerulnimi lezijami
Proteinuria isolata cum laesione morphologica specificata, glomerulonephritis focalis et segmentalis

N06.2

Izolirana proteinurija z difuznim membranskim glomerulonefritisom
Proteinuria isolata cum laesione morphologica specificata, glomerulonephritis membranosa diffusa

N06.3

Izolirana proteinurija z difuznim mezangijskim proliferativnim glomerulonefritisom
Proteinuria isolata cum laesione morphologica specificata, glomerulonephritis mesangioproliferativa diffusa

N06.4

Izolirana proteinurija z difuznim endokapilarnim proliferativnim glomerulonefritisom
Proteinuria isolata cum laesione morphologica specificata, glomerulonephritis endocapillaris proliferativa diffusa

N06.5

Izolirana proteinurija z difuznim mezangiokapilarnim glomerulonefritisom
Proteinuria isolata cum laesione morphologica specificata, glomerulonephritis mesangiocapillaris diffusa

N06.6

Izolirana proteinurija z boleznijo gostih depozitov
Proteinuria isolata cum laesione morphologica specificata, glomerulonephritis membranoproliferativa typus 2

N06.7

Izolirana proteinurija z difuznim glomerulonefritisom s polmeseci
Proteinuria isolata cum laesione morphologica specificata, glomerulonephritis extracapillaris

N06.8

Izolirana proteinurija z opredeljeno morfološko lezijo, druge vrste
Proteinuria isolata cum laesione morphologica specificata, glomerulonephritis proliferativa

N06.9

Izolirana proteinurija z opredeljeno morfološko lezijo, neopredeljena
Proteinuria isolata cum laesione morphologica specificata, glomerulonephritis, non specificata

N07

Hereditarna nefropatija, ki ni uvrščena drugje
Nephropathia hereditaria non alibi classificata

N07.0

Hereditarna nefropatija, ki ni uvrščena drugje, minimalna glomerulna nenormalnost
Nephropathia hereditaria non alibi classificata, laesiones glomerulares minores

N07.1

Hereditarna nefropatija, ki ni uvrščena drugje, fokalne in segmentalne glomerulne lezije
Nephropathia hereditaria non alibi classificata, glomerulonephritis focalis et segmentalis

N07.2

Hereditarna nefropatija, ki ni uvrščena drugje, difuzni membranski glomerulonefritis
Nephropathia hereditaria non alibi classificata, glomerulonephritis membranosa diffusa

N07.3

Hereditarna nefropatija, ki ni uvrščena drugje, difuzni mezangijski proliferativni glomerulonefritis
Nephropathia hereditaria non alibi classificata, glomerulonephritis mesangioproliferativa diffusa

N07.4

Hereditarna nefropatija, ki ni uvrščena drugje, difuzni endokapilarni proliferativni glomerulonefritis
Nephropathia hereditaria non alibi classificata, glomerulonephritis endocapillaris proliferativa diffusa

N07.5

Hereditarna nefropatija, ki ni uvrščena drugje, difuzni mezangiokapilarni glomerulonefritis
Nephropathia hereditaria non alibi classificata, glomerulonephritis mesangiocapillaris diffusa

N07.6

Hereditarna nefropatija, ki ni uvrščena drugje, bolezen gostih depozitov
Nephropathia hereditaria non alibi classificata, glomerulonephritis membranoproliferativa typus 2

N07.7

Hereditarna nefropatija, ki ni uvrščena drugje, difuzni glomerulonefritis s polmeseci
Nephropathia hereditaria non alibi classificata, glomerulonephritis extracapillaris

N07.8

Hereditarna nefropatija, ki ni uvrščena drugje, druge vrste
Nephropathia hereditaria non alibi classificata, glomerulonephritis proliferativa

N07.9

Hereditarna nefropatija, ki ni uvrščena drugje, neopredeljena
Nephropathia hereditaria non alibi classificata, glomerulonephritis, non specificata

N08

Glomerulne motnje pri boleznih, uvrščenih drugje
Glomerulonephropathia in morbis alibi classificatis

N08.0

Glomerulne motnje pri infekcijskih in parazitarnih boleznih, uvrščenih drugje
Glomerulonephropathia in morbis infectivis et parasitariis alibi classificatis

N08.1

Glomerulne motnje pri neoplastičnih boleznih
Glomerulonephropathia neoplastica

N08.2

Glomerulne motnje pri krvnih boleznih in imunsko pogojenih boleznih
Glomerulonephropathia in morbis sanguinis et disordinibus systematis imunologicis

N08.4

Glomerulne motnje pri drugih endokrinih, prehranskih in presnovnih boleznih
Glomerulonephropathia in morbis glandularum endocrinarum nutritionis et metabolismi

N08.5

Glomerulopatije pri vezivnotkivnih sistemskih boleznih
Glomerulonephropathia in morbis textus connexivi systemicis

N08.8

Glomerulne spremembe pri drugih boleznih, uvrščenih drugje
Glomerulonephropathia in morbis aliis alibi classificatis

N10-N16

Ledvične tubulointersticijske bolezni

N17-N19

Ledvična odpoved

N20-N23

Urolitiaza (kamni v sečilih)

N25-N29

Druge motnje ledvic in sečevodov

N30-N39

Druge bolezni sečil

N40-N51

Bolezni moških spolnih organov

N60-N64

Motnje dojke

N70-N77

Vnetne bolezni ženskih medeničnih (pelvičnih) organov

N80-N98

Nevnetne motnje ženskega spolnega (genitalnega) trakta

N99-N99

Druge motnje sečil in spolovil

O00-O99

Nosečnost, porod in poporodno obdobje (puerperij)

P00-P96

Nekatera stanja, ki izvirajo v perinatalnem (obporodnem) obdobju

Q00-Q99

Prirojene malformacije, deformacije in kromosomske nenormalnosti

R00-R99

Simptomi, znaki ter nenormalni klinični in laboratorijski izvidi, neuvrščeni drugje

S00-T98

Poškodbe, zastrupitve in nekatere druge posledice zunanjih vzrokov

U00-U49

Kode za posebne namene

U50-U73

Zunanji vzroki obolevnosti in umrljivosti

U78-U88

Kode za posebne namene

U91-U92

Kode za posebne namene

V00-Y98

Zunanji vzroki obolevnosti in umrljivosti

Z00-Z99

Dejavniki, ki vplivajo na zdravstveno stanje in na stik z zdravstveno službo

NOVO: Pregledovalnik interakcij zdravil

Prenesite aplikacijo Mediately. Preverite resnost interakcij in pridobite priporočila, kako jih razrešiti.

Uporabljamo piškotke Piškotki nam pomagajo, da vam lahko zagotovimo najboljšo možno izkušnjo naše spletne strani. Z uporabo spletne strani se strinjate z rabo piškotkov. Več o tem, kako jih uporabljamo, si preberite v naši politiki piškotkov.