MKB-10

A00-B99

Nekatere infekcijske in parazitarne bolezni

C00-D48

Neoplazme

D50-D89

Bolezni krvi in krvotvornih organov ter nekatere imunsko pogojene bolezni

E00-E89

Endokrine, prehranske (nutricijske) in presnovne (metabolične) bolezni

F00-F99

Duševne in vedenjske motnje

G00-G99

Bolezni živčevja

H00-H59

Bolezni očesa in očesnih adneksov

H60-H95

Bolezni ušesa in mastoida

I00-I99

Bolezni obtočil

J00-J99

Bolezni dihal

K00-K93

Bolezni prebavil

L00-L99

Bolezni kože in podkožja

M00-M99

Bolezni mišično-skeletnega sistema in vezivnega tkiva

N00-N99

Bolezni sečil in spolovil

O00-O99

Nosečnost, porod in poporodno obdobje (puerperij)

P00-P96

Nekatera stanja, ki izvirajo v perinatalnem (obporodnem) obdobju

Q00-Q99

Prirojene malformacije, deformacije in kromosomske nenormalnosti

R00-R99

Simptomi, znaki ter nenormalni klinični in laboratorijski izvidi, neuvrščeni drugje

R00-R09

Simptomi in znaki, ki zajemajo obtočila in dihala

R10-R19

Simptomi in znaki, ki zajemajo prebavila in trebuh

R20-R23

Simptomi in znaki, ki zajemajo kožo in podkožje

R25-R29

Simptomi in znaki, ki zajemajo živčevje in mišično-skeletni sistem

R30-R39

Simptomi in znaki, ki zajemajo sečila

R40-R46

Simptomi in znaki, ki zajemajo mišljenje, zaznavanje, čustvovanje in vedenje

R47-R49

Simptomi in znaki, ki zajemajo govor in glas

R50-R69

Splošni simptomi in znaki

R50

Vročina drugega in nejasnega izvora
Febris causae ignotae aliae

R50.2

Z zdravili povzročena vročina
Febris propter medicamentum

R50.8

Druge specifične vročine
Febris specificata alia

R50.9

Vročina, neopredeljena
Febris, non specificata

R51

Glavobol
Cephalalgia

R52

Bolečina, ki ni uvrščena drugje
Dolor, non alibi classificatus

R52.0

Akutna bolečina, ki ni uvrščena drugje
Dolor acutus

R52.2

Kronična bolečina
Dolor chronicus alius

R52.9

Bolečina, neopredeljena
Dolor, non specificatus

R53

Slabo počutje in utrujenost
Languor et lassitudo

R54

Senilnost
Senilitas

R55

Sinkopa in kolaps
Syncopa et collapsus

R56

Konvulzije, ki niso uvrščene drugje
Convulsiones, non alibi classificatae

R56.0

Febrilne konvulzije
Convulsiones febriles

R56.8

Druge in neopredeljene konvulzije
Convulsiones aliae et non specificatae

R57

Šok, ki ni uvrščen drugje
Afflictus (shock), non alibi classificatus

R57.0

Kardiogeni šok
Afflictus (shock) cardiacus

R57.1

Hipovolemični šok
Afflictus (shock) hypovolaemicus

R57.2

Septični šok
Afflictus (shock) septicus

R57.8

Druge vrste šok
Afflictus (shock) alius

R57.9

Šok, neopredeljen
Afflictus (shock), non specificatus

R58

Krvavitev, ki ni uvrščena drugje
Haemorrhagia, non alibi classificata

R59

Povečane bezgavke
Hypertrophia lymphonodorum

R59.0

Lokalizirano povečane bezgavke
Hypertrophia lymphonodorum localisata

R59.1

Generalizirano povečane bezgavke
Hypertrophia lymphonodorum generalisata

R59.9

Povečane bezgavke, neopredeljene
Hypertrophia lymphonodorum, non specificata

R60

Edem, ki ni uvrščen drugje
Oedema, non alibi classificatum

R60.0

Lokalizirani edem
Oedema localisatum

R60.1

Generalizirani edem
Oedema generalisatum

R60.9

Edem, neopredeljen
Oedema, non specificatum

R61

Hiperhidroza
Hyperhydrosis

R61.0

Lokalizirana hiperhidroza
Hyperhydrosis localisata

R61.1

Generalizirana hiperhidroza
Hyperhydrosis generalisata

R61.9

Hiperhidroza, neopredeljena
Hyperhydrosis, non specificata

R62

Pomanjkljiv pričakovani normalni fiziološki razvoj
Insufficientia evolutonis physiologicae

R62.0

Zapozneli razvoj
Retardatio

R62.8

Druge vrste pomanjkljiv pričakovani normalni fiziološki razvoj
Insufficientia evolutionis physiologicae alia

R62.9

Pomanjkljiv pričakovani normalni fiziološki razvoj, neopredeljen
Insufficientia evolutionis physiologicae, non specificata

R63

Simptomi in znaki, ki se nanašajo na prehranjevanje in pitje
Symptomata et signa ad receptionem alimenti et liquoris

R63.0

Anoreksija
Anorexia

R63.1

Polidipsija
Polydipsia

R63.2

Polifagija
Polyphagia

R63.3

Težave pri hranjenju in neurejena prehrana
Difficultates ad receptionem alimenti et regulatio mala

R63.4

Nenormalna izguba telesne teže (hujšanje)
Amissio ponderis abnormalis

R63.5

Nenormalno povečanje telesne teže
Saginatus abnormalis

R63.6

Nezadostno uživanje hrane in vode
Insuficientia receptionis alimenti et aquae propter neglecti am sui

R63.8

Drugi simptomi in znaki, ki se nanašajo na hranjenje in pitje
Symptomata et signa ad receptionem alimenti et liquoris alia

R64

Kaheksija (shiranost)
Cachexia

R65

Sindrom sistemskega vnetnega odziva [SIRS]
Syndroma responsi inflammatorii systemici [SIRS]

R65.0

Sindrom sistemskega vnetnega odziva [SIRS] infekcijskega izvora brez akutne organske odpovedi
Syndroma responsi inflammatorii systemici infectivi sine defectu organorum

R65.1

Huda sepsa
Syndroma responsi inflammatorii systemici infectivi cum defectu organorum

R65.2

Sindrom sistemskega vnetnega odziva [SIRS] neinfekcijskega izvora brez akutne organske odpovedi
Syndroma responsi inflammatorii systemici non infectivi sine defectu organorum

R65.3

Sindrom sistemskega vnetnega odziva [SIRS] neinfekcijskega izvora z akutno organsko odpovedjo
Syndroma responsi inflammatorii systemici non infectivi cum defectu organorum

R68

Drugi splošni simptomi in znaki
Symptomata et signa generalia alia

R68.0

Podhladitev, ki ni povezana z nizko temperaturo okolja
Hypothermia cum temperatura humili externa non coniuncta

R68.1

Nespecifični simptomi, značilni za otroško obdobje
Symptomata infantium, non specificata

R68.2

Suha usta, neopredeljena
Siccitas oris, non specificata

R68.3

Betičasti prsti
Digiti nodulosi

R68.8

Drugi opredeljeni splošni simptomi in znaki
Symptomata et signa generalia alia, specificata

R69

Neznani in neopredeljeni vzroki bolezni
Causae morbiditatis incognitae et non specificatae

R70-R79

Nenormalni izvidi pri preiskavi krvi, brez diagnoze

R80-R82

Nenormalni izvidi pri preiskavi urina, brez diagnoze

R83-R89

Nenormalni izvidi pri preiskavi drugih telesnih tekočin, izločkov in tkiv, brez diagnoze

R90-R94

Nenormalni izvidi diagnostičnih slikovnih prikazov in funkcijskih preiskav, brez diagnoze

R95-R99

Slabo opredeljeni in neznani vzroki smrti

S00-T98

Poškodbe, zastrupitve in nekatere druge posledice zunanjih vzrokov

U00-U49

Kode za posebne namene

U50-U73

Zunanji vzroki obolevnosti in umrljivosti

U78-U88

Kode za posebne namene

U91-U92

Kode za posebne namene

V00-Y98

Zunanji vzroki obolevnosti in umrljivosti

Z00-Z99

Dejavniki, ki vplivajo na zdravstveno stanje in na stik z zdravstveno službo

NOVO: Pregledovalnik interakcij zdravil

Prenesite aplikacijo Mediately. Preverite resnost interakcij in pridobite priporočila, kako jih razrešiti.

Uporabljamo piškotke Piškotki nam pomagajo, da vam lahko zagotovimo najboljšo možno izkušnjo naše spletne strani. Z uporabo spletne strani se strinjate z rabo piškotkov. Več o tem, kako jih uporabljamo, si preberite v naši politiki piškotkov.