ATC класификация

A

Храносмилателна система и метаболизъм

B

Кръв и кръвотворни органи

C

Сърдечно-съдова система

D

Дерматологични средства

G

Пикочо-полова система и полови хормони

H

Хормонални препарати за системно приложение, с изключение на полови хормони и инсулини

J

Антиинфекциозни средства за системно приложение

L

Антинеопластични и имуномодулиращи средства

M

Мускулно-скелетна система

N

Нервна система

P

Антипаразитни продукти, инсектициди и репеленти

R

Дихателна система

R01

Назални препарати

R02

Препарати за лечение на гърло

R03

Лекарства за лечение на обструктивни заболявания на дихателните пътища

R05

Препарати за лечение на кашлица и простудни заболявания

R06

Антихистамини за системно приложение

R07

Други продукти за лечение на дихателната система

S

Сензорни органи

V

Разни

Лекарства (R)

Няма лекарствени средства с класификация по ATC (анатомо-терапевтично-химичната класификация на СЗО)