Lijekovi

Minirin Melt 120 mikrograma oralni liofilizat

Informacije o propisivanju
O - Osnovna
Rp - na recept, u ljekarni
Nema podataka.
ponovljivi recept
Nema indikacije.
1. U slučajevima kongestije nosne sluznice, ozljede ili anomalija nosa, nakon operativnog zahvata tumora hipotalamo-hipofizne regije ili epistakse, 2. Za liječenje primarnog noćnog mokrenja. Po preporuci specijalista internista endokrinologa ili pedijatra.
Ostale informacije
Minirin Melt 120 mikrograma oralni liofilizat
jedna jedinica sadrži 120 μg dezmopresina, u obliku dezmopresinacetata
oralni liofilizat
Ferring GmbH, Wittland 11, Kiel, Njemačka
SmPC
cta-icon
Neograničen dostup možete dobiti prijavom ili besplatnom registracijom za Mediately račun.
Ostali pregledi: 5
Registracija
Terapijske indikacije

Minirin Melt je indiciran za liječenje centralnog dijabetes inipidusa.

Minirin Melt je indiciran za liječenje primarne noćne enureze u bolesnika (starijih od 5 godina) s normalnom sposobnošću koncentriranja mokraće.

Minirin Melt je indiciran za simptomatsko liječenje odraslih osoba s nikturijom povezanom s noćnom poliurijom, tj. stvaranjem mokraće tijekom noći u količini koja nadmašuje kapacitet mokraćnog mjehura.

Doziranje i način primjene
Općenito

Način primjene: Sublingvalna primjena

Minirin Melt stavlja se pod jezik gdje se otapa bez potrebe za vodom.

Utjecaj hrane: Uzimanje hrane može smanjiti jačinu i trajanje antidiuretskog učinka kad se dezmopresin primjenjuje u malim dozama (vidjeti dio 4.5).

U slučaju znakova i simptoma zadržavanja vode i/ili hiponatrijemije (glavobolja, mučnina/povraćanje, povećanje tjelesne težine i, u teškim slučajevima, konvulzije), liječenje se mora obustaviti sve dok se bolesnik potpuno ne oporavi. Kod ponovnog početka liječenja potrebno je strogo ograničiti unos tekućine (vidjeti dio 4.4).

Ako se u roku od 4 tjedna nakon titracije odgovarajuće doze ne postigne odgovarajući klinički učinak, primjenu lijeka valja obustaviti.

U pojedinim indikacijama

Centralni dijabetes insipidus

Veličina doze određuje se u svakog bolesnika s dijabetes insipidusom posebno, premda se ukupna dnevna doza obično kreće u rasponu od 120 μg do 720 μg. Prikladna početna doza u odraslih bolesnika i djece iznosi 60 μg tri puta dnevno, primijenjena sublingvalno. Ovaj se raspored doziranja potom prilagođuje prema odgovoru bolesnika. Za većinu bolesnika doza održavanja iznosi između 60 μg i 120 μg tri puta dnevno.

Primarna noćna enureza

Preporučena početna doza je 120 μg prije odlaska na spavanje, primijenjena sublingvalno. Ako se ta doza ne pokaže dovoljno učinkovitom, može se povećati na 240 μg sublingvalno. Potrebno je ograničiti unos tekućine. Liječenje Minirin Meltom traje do 3 mjeseca. Potreba za daljnjim liječenjem mora se utvrditi tako da se primjena Minirin Melta obustavi na najmanje tjedan dana.

Nikturija

Kako bi se u bolesnika s nikturijom postavila dijagnoza noćne poliurije, 2 dana prije početka liječenja mora se grafički prikazati odnos učestalosti mokrenja i volumena urina. Količina urina proizvedenog tijekom noći koja prelazi funkcionalni kapacitet mokraćnog mjehura ili iznosi više od 1/3 mokraće proizvedene u razdoblju od 24 sata smatra se noćnom poliurijom.

Preporučena početna doza je 60 μg prije odlaska na spavanje, primijenjena sublingvalno.

Ako se djelovanje ove doze ne pokaže zadovoljavajućim nakon tjedan dana, doza se može povećati na najviše 120 μg, a potom na 240 μg sublingvalno, uz povećanje doze svakih tjedan dana. Potrebno je ograničiti unos tekućine.

Dodatni podaci o posebnim populacijama

Stariji bolesnici

Ne preporučuje se započeti liječenje u bolesnika u dobi iznad 65 godina. U slučaju da liječnici odluče započeti liječenje desmopresinom u ovih bolesnika, potrebno je izmjeriti serumski natrij prije početka liječenja i 3 dana nakon početka liječenja ili nakon povećanja doze te po potrebi tijekom liječenja, ovisno o procjeni liječnika.

Oštećenje funkcije bubrega: vidjeti dio 4.3.

Oštećenje funkcije jetra: vidjeti dio 4.5.

Pedijatrijska populacija

Minirin Melt indiciran je za liječenje centralnog dijabetes insipidusa i primarne noćne enureze (vidjeti dio 5.1 i informacije za svaku pojedinu indikaciju u dijelu 4.2 gore). Preporuke za

doziranjem iste su kao i za odrasle bolesnike.

Kontraindikacije

Minirin Melt kontraindiciran je u sljedećim slučajevima:

  • preosjetljivost na djelatnu tvar ili neku od pomoćnih tvari navedenih u dijelu 6.1.

  • habitualna ili psihogena polidipsija (kod koje se proizvodi mokraća u količini višoj od 40 ml/kg/24 h),

  • anamneza dokazanog ili suspektnog zatajivanja srca i druga stanja kod kojih je potrebno liječenje diureticima,

  • umjereno i teško zatajivanje bubrega (klirens kreatinina manji od 50 ml/min),

  • dokazana hiponatrijemija,

  • sindrom neodgovarajućeg izlučivanja ADH (SIADH).

Posebna upozorenja

Posebna upozorenja

Kad se koristi za liječenje primarne noćne enureze i nikturije, unos tekućine mora se ograničiti na najmanju moguću mjeru od 1 sat prije uzimanja doze do 8 sati nakon uzimanja doze. Liječenje bez istodobnog ograničenja unosa tekućine može dovesti do zadržavanja vode i/ili hiponatrijemije, sa ili bez popratnih upozoravajućih znakova i simptoma (glavobolja, mučnina/povraćanje, povećanje tjelesne težine i, u teškim slučajevima, konvulzije).

Sve bolesnike i, kad je to primjenjivo, njihove skrbnike, valja jasno upozoriti na važnost pridržavanja ograničenog unosa tekućine.

Mjere opreza

Prije početka liječenja potrebno je isključiti prisutnost teškog poremećaja funkcije mokraćnog mjehura i opstrukcije mokraćne cijevi.

Stariji bolesnici i bolesnici s razinom serumskog natrija u nižem rasponu normalnih vrijednosti mogu imati povećan rizik od hiponatrijemije. Liječenje dezmopresinom mora se prekinuti ako tijekom liječenja nastupi akutna bolest koju prate neravnoteža tekućine i/ili elektrolita (kao što su sistemske infekcije, vrućica ili gastroenteritis).

U bolesnika s rizikom od povišenog intrakranijalnog tlaka potrebne su mjere opreza. Dezmopresin se mora koristiti s oprezom u bolesnika s poremećajima koji izazivaju neravnotežu tekućine i/ili elektrolita.

U slučaju istodobnog liječenja lijekovima za koje se zna da izazivaju SIADH, kao što su npr. triciklički antidepresivi, selektivni inhibitori ponovne pohrane serotonina, klorpromazin i karbamazepin, te u slučaju istodobnog liječenja nesteroidnim protuupalnim lijekovima, moraju se primjenjivati mjere opreza za izbjegavanje hiponatrijemije, uključujući pažljivi nadzor ograničenja unosa tekućine i učestalije praćenje serumskog natrija,

Interakcije

Tvari za koje se zna da izazivaju SIADH, npr., triciklički antidepresivi, selektivni inhibitori ponovne pohrane serotonina, klorpromazin i karbamazepin, kao i neki antidijabetici iz skupine sulfonilureje, osobito klorpropamid, mogu imati aditivni antidiuretski učinak, koji dovodi do povećanog rizika od zadržavanja vode/hiponatrijemije (vidjeti dio 4.4).

Nesteroidni protuupalni lijekovi mogu izazvati zadržavanje vode/hiponatrijemiju (vidjeti dio 4.4). Istodobno liječenje loperamidom može dovesti do trostrukog povećanja koncentracije

dezmopresina u plazmi, što pak može povećati rizik od zadržavanja vode/hiponatrijemije. Premda se to nije ispitivalo, drugi lijekovi koji usporavaju peristaltiku mogu imati isti učinak.

Nije vjerojatno da će dezmopresin ulaziti u interakcije s drugim lijekovima koji utječu na jetreni metabolizam, budući da su in vitro ispitivanja na ljudskim mikrosomima pokazala da se desmopresin ne metabolizira u jetri u značajnoj mjeri. Međutim, službena in vivo ispitivanja nisu provedena.

Standardizirani obrok koji sadrži 27% masti značajno je smanjio apsorpciju (brzinu i opseg) Minirin tableta. Nije bio primijećen značajniji učinak na farmakodinamiku (proizvodnju ili osmolalnost mokraće).

Uzimanje hrane može smanjiti jačinu i trajanje antidiuretskog učinka kod uzimanja Minirin tableta u malim oralnim dozama.

Trudnoća i dojenje

Trudnoća

Podaci prikupljeni na temelju ograničenog broja (n=53) trudnica s dijabetes insipidusom izloženih Minirinu, kao i podaci prikupljeni na temelju ograničenog broja (n=54) trudnica s von Willebrandovom bolešću izloženih Minirinu, nisu pokazali da dezmopresin ima štetne učinke na trudnoću ili zdravlje fetusa/novorođenčeta. Za sada nema drugih relevantnih epidemioloških podataka. Ispitivanja u životinja ne pokazuju da postoje izravni ili neizravni štetni učinci na trudnoću, razvoj embrija/fetusa, parturiciju ili postnatalni razvoj.

Potreban je oprez kad se lijek propisuje trudnicama.

Nisu se provela ispitivanja utjecaja na plodnost. In vitro analiza na modelu ljudskih kotiledona pokazala je da ne postoji transplacentalni prijenos dezmopresina kod terapijskih koncentracija koje odgovaraju preporučenoj dozi.

Dojenje

Rezultati analiza mlijeka dojilja koje su primale visoke doze dezmopresina (300 μg intranazalno) pokazuju da su količine dezmopresina koje se mogu prenijeti djetetu znatno manje od količina potrebnih da bi utjecale na diurezu.

Upravljanje vozila

Minirin Melt ne utječe ili zanemarivo utječe na sposobnost upravljanja vozilima i rada na strojevima.

Nuspojave

Sažetak sigurnosnog profila

Najozbiljnija nuspojava dezmopresina je hiponatrijemija, koja može prouzročiti glavobolju, bolove u trbuhu, mučninu, povraćanje, povećanje tjelesne težine, omaglicu, smetenost, malaksalost, oštećenje pamćenja, vrtoglavicu, padove te u teškim slučajevima konvulzije i komu. U većine odraslih bolesnika liječenih zbog nikturije koji su razvili hiponatrijemiju niska razina natrija u serumu nastupila je nakon tri dana liječenja. U odraslih se rizik od hiponatrijemije povećava s povećanjem doze dezmopresina i taj se rizik pokazao izrazitijim u žena.

Odrasli

U odraslih je bolesnika najčešće prijavljena nuspojava tijekom liječenja bila glavobolja (12%). Druge česte nuspojave bile su hiponatrijemija (6%), omaglica (3%), hipertenzija (2%) i probavni poremećaji (mučnina [4%], povraćanje [1%], bolovi u trbuhu [3%], proljev [2%] i zatvor [1%]). Manje je često bio zabilježen utjecaj na obrazac spavanja / razinu svijesti, što se manifestiralo npr. nesanicom (0,96%), pospanošću (0,4%) ili astenijom (0,06%). Anafilaktičke reakcije nisu primijećene tijekom kliničkih ispitivanja, ali zaprimljene su spontane prijave.

Pedijatrijska populacija

U djece je najčešće zabilježena nuspojava tijekom liječenja bila glavobolja (1%), a manje često psihijatrijski poremećaji (afektivna nestabilnost [0,1%], agresivnost [0,1%], tjeskoba [0,05%]), promjene raspoloženja [0,05%], noćne more [0,05%]), koji su se općenito povukli nakon prekida liječenja, te probavni poremećaji (bolovi u trbuhu [0,65%], mučnina [0,35%], povraćanje [0,2%] i proljev [0,15%]). Anafilaktičke reakcije nisu primijećene tijekom kliničkih ispitivanja, ali zaprimljene su spontane prijave.

Tablični popis nuspojava

Odrasli

Tablica se temelji na učestalosti nuspojava zabilježenih u kliničkim ispitivanjima oralno primijenjenog dezmopresina u odraslih bolesnika liječenih zbog nikturije (N=1557) i nuspojava zabilježenih u razdoblju praćenja lijeka nakon stavljanja u promet kod primjene za sve indikacije (uključujući centralni dijabetes insipidus). Nuspojave primijećene samo u razdoblju praćenja lijeka nakon stavljanja u promet navedene su u stupcu s nepoznatom učestalošću („Nepoznato“).

MedDRA Vrlo često Često (1-10%) Manje često Rijetko Nepoznato
klasifikacija (>10%) (0,1-1%) (0,1-
organskih 0,01%)
sustava
Poremećaji Anafilaktičke
imunološkog reakcije
sustava
Poremećaji Hiponatrijemija Dehidracija*,
metabolizma * Hipernatrijemija*
i prehrane *
Psihijatrijski Nesanica Stanje
poremećaji smetenosti
*
Poremećaji Glavobolja* Omaglica* Pospanost, Konvulzije*,
živčanog parestezije Astenija**,
sustava Koma*
Poremećaji Oštećenje
oka vida
Poremećaji Vrtoglavica*
uha i
labirinta
Srčani Palpitacije
poremećaji
Krvožilni Hipertenzija Ortostatska
poremećaji hipotenzija
Poremećaji Dispneja
5 H A L M E D05 - 12 - 2017O D O B R E N O
dišnog sustava,prsišta i sredoprsja
Poremećaji probavnog sustava Mučnina* bolovi u trbuhu*, proljev, zatvor,povraćanje* Dispepsija, vjetrovi, nadutost i distenzija
Poremećaji kože i potkožnogtkiva Znojenje, svrbež, osip, urtikarija Alergijski dermatitis
Poremećaji mišićno- koštanog sustava i vezivnogtkiva Grčevi u mišićima, mialgija
Poremećaji bubrega i mokraćnihputova simptomi mokraćnog mjehura i uretre
Opći poremećaji i reakcije na mjestuprimjene edem, umor Malaksalost*, bol u prsištu, bolest slična gripi
Pretrage Povećanje tjelesne težine*, povišeni jetreni enzimi, hipokalijemija

*Hiponatrijemija može prouzročiti glavobolju, bolove u trbuhu, mučninu, povraćanje, povećanje tjelesne težine, omaglicu, smetenost, malaksalost, oštećenje pamćenja, vrtoglavicu, padove, te u teškim slučajevima konvulzije i komu.

**Primijećeno samo uz indikaciju centralni dijabetes insipidus.

Pedijatrijska populacija

Tablica se temelji na učestalosti nuspojava zabilježenih u kliničkim ispitivanjima oralno primijenjenog dezmopresina u djece i adolescenata liječenih zbog primarne noćne enureze (N=1923). Nuspojave primijećene samo u razdoblju praćenja lijeka nakon stavljanja u promet dodane su stupac s nepoznatom učestalošću („Nepoznato“).

MedDRAklasifikacija organskih Vrločesto (>10%) Često (1-10%) Manje često (0,1-1%) Rijetko (0,1-0,01%) Nepoznato
6 H A L M E D05 - 12 - 2017O D O B R E N O
sustava
Poremećajiimunološkog sustava Anafilaktičke reakcije
Poremećaji metabolizmai prehrane Hiponatrijemija*
Psihijatrijski poremećaji Afektivna nestabilnost**, agresivnost*** simptomi tjeskobe, noćne more*, promjene raspoloženja**** Poremećeno ponašanje, emocionalni poremećaj, depresija, halucinacije,nesanica
Poremećaji živčanog sustava Glavobolja* Pospanost Poremećaj pozornosti, psihomotoričkahiperaktivnost, konvulzije*
Krvožilniporemećaji Hipertenzija
Poremećaji dišnog sustava, prsišta isredoprsja Epistaksa
Poremećaji probavnog sustava Bolovi u trbuhu*, mučnina,povraćanje, proljev
Poremećaji kože i potkožnogtkiva Osip, alergijski dermatitis, znojenje,urtikarija
Poremećaji bubrega i mokraćnihputeva simptomi mokraćnog mjehura iuretre
Opći poremećaji i reakcije namjestu primjene periferni edemi, umor Razdražljivost

*Hiponatrijemija može prouzročiti glavobolju, bolove u trbuhu, mučninu, povraćanje, povećanje tjelesne težine, omaglicu, smetenost, malaksalost, narušenost pamćenja, vrtoglavicu, padove, i u teškim slučajevima konvulzije i komu

**Prijavljene jednakom učestalošću u djece i adolescenata (u dobi od <18 godina) u razdoblju nakon stavljanja lijeka u promet.

***Prijavljene gotovo isključivo u djece i adolescenata (u dobi od <18 godina) u razdoblju nakon stavljanja lijeka u promet.

****Prijavljene prvenstveno u djece (<12 godina) u razdoblju nakon stavljanja lijeka u promet.

Opis izabranih nuspojava

Najozbiljnija nuspojava dezmopresina je hiponatrijemija, koja može prouzročiti glavobolju, bolove u trbuhu, mučninu, povraćanje, povećanje tjelesne težine, omaglicu, smetenost, malaksalost, oštećenje pamćenja, vrtoglavicu, padove te, u teškim slučajevima, konvulzije i komu. Uzrok potencijalne hiponatrijemije je očekivani antidiuretski učinak. Hiponatrijemija je reverzibilna i njezin je nastanak u djece često povezan s promjenama u dnevnoj rutini koje utječu na unos tekućine i/ili znojenje. U većine odraslih ispitanika liječenih zbog nikturije koji su imali sniženu razinu natrija u serumu, to je sniženje nastupilo tijekom prvih nekoliko dana liječenja ili nakon povećanja doze.

U djece, kao i u odraslih, posebna se pozornost mora posvetiti mjerama opreza navedenima u dijelu 4.4.

Druge posebne populacije

Stariji bolesnici i bolesnici s razinom serumskog natrija u nižem rasponu normalnih vrijednosti mogu imati povećan rizik od razvoja hiponatrijemije (vidjeti dio 4.4).

Prijavljivanje sumnji na nuspojavu

Nakon dobivanja odobrenja lijeka, važno je prijavljivanje sumnji na njegove nuspojave. Time se omogućuje kontinuirano praćenje omjera koristi i rizika lijeka. Od zdravstvenih radnika traži se da prijave svaku sumnju na nuspojavu lijeka putem nacionalnog sustava prijave nuspojava: navedenog u Dodatku V.

Predoziranje

Predoziranje Minirin Meltom dovodi do produljenog trajanja djelovanja uz povećan rizik od zadržavanja vode i hiponatrijemije.

Liječenje

Premda liječenje hiponatrijemije mora biti prilagođeno pojedinom bolesniku, mogu se dati sljedeće opće preporuke: obustaviti liječenje desmopresinom i uvesti mjere ograničenog unosa tekućine te po potrebi primijeniti simptomatske mjere liječenja.

Farmakološka svojstva
Farmakodinamika

Farmakoterapijska skupina: vazopresin i analozi. ATK oznaka: H01B A02.

Minirin Melt sadrži dezmopresin, strukturni analog prirodnog pituitarnog hormona arginin vazopresina. Razlika je u deaminaciji cisteina i zamjeni L-arginina D-argininom, zbog čega je trajanje djelovanja znatno dulje i potpuno izostaje presorni učinak kad se primjenjuju kliničke doze.

Klinička ispitivanja Minirin tableta u liječenju nikturije pokazala su sljedeće:

  • Smanjenje prosječnog broja noćnih mokrenja za najmanje 50% u 39% bolesnika koji su primali dezmopresin u usporedbi s 5% bolesnika koji su primali placebo (p<0,0001).

  • Prosječni broj mokrenja po noći smanjio se za 44% uz dezmopresin nasuprot 15% uz placebo (p<0,0001).

  • Srednje trajanje prvog neprekinutog sna povećalo se za 64% uz dezmopresin u odnosu na 20%uz placebo (p<0,0001).

  • Prosječno trajanje prvog neprekinutog sna povećalo se za 2 sata uz dezmopresin u odnosu na 31 minutu uz placebo (p<0,0001).

Učinak liječenja individualno određenom oralnom dozom dezmopresina između 0,1 mg i 0,4 mg tijekom 3 tjedna u usporedbi s placebom (sažeti podaci).

Dezmopresin Placebo Statistička značajnost vs.placebo
Varijabla Prosječna početna vrijednost Prosječna vrijednost tijekom 3 tjednaliječenja Prosječna početna vrijednost Prosječna vrijednost tijekom 3 tjednaliječenja
Broj noćnihmokrenja 2,97 (0,84) 1,68 (0,86) 3,03 (1,10) 2,54 (1,05) p<0,0001
Brzina noćne diureze(ml/min) 1,51 (0,55) 0,87 (0,34) 1,55 (0,57) 1,44 (0,57) p<0,0001
Trajanje prvog neprekinutogsna (minute) 152 (51) 270 (95) 147 (54) 178 (70) p<0,0001

Osam posto bolesnika prekinulo je liječenje u fazi titracije doze dezmopresina zbog nuspojava, a 2% u daljnjoj dvostruko slijepoj fazi (0,63% onih koji su primali dezmopresin nasuprot 1,45% onih koji su primali placebo).

Farmakokinetika

Apsorpcija

Ukupna prosječna apsolutna bioraspoloživost sublingvalno primijenjenog dezmopresina u obliku Minirin Melta u dozama od 200, 400 i 800 μg iznosi 0,25% uz 95% interval pouzdanosti od 0,21- 0,31%. Vršna koncentracija (Cmax) nakon primjene doze od 200 μg iznosila je 14 pg/ml, nakon primjene 400μg iznosila je 30 pg/ml, a nakon primjene 800 μg bila je 65 pg/ml. Tmax je primijećen 0,5-2 sata nakon primjene doze.

Korelacijska tablica između Minirin tableta i Minirin Melta:

Minirin tableta Minirin tableta Minirin Melt Minirin Melt
Desmopresin acetat Slobodna bazadezmopresina Slobodna bazadezmopresina Dezmopresin acetat
0,1 mg 89 μg 60 μg Približno 67 μg*
0,2 mg 178 μg 120 μg Približno 135 μg*
0,4 mg 356 μg 240 μg Približno 270 μg*

*Izračunato u svrhu usporedbe.

Distribucija

Raspodjelu dezmopresina najbolje opisuje model raspodjele u dva odjeljka, uz volumen raspodjele tijekom faze eliminacije od 0,3-0,5 l/kg.

Biotransformacija

Metabolizam dezmopresina in vivo nije se ispitivao. In vitro ispitivanja metabolizma dezmopresina na mikrosomima ljudske jetre pokazala su da citokrom P450 u jetri ne metabolizira značajne količine dezmopresina. Stoga vjerojatno neće doći do metabolizma dezmopresina in vivo putem citokroma P450 u ljudskoj jetri. Učinak dezmopresina na farmakokinetiku drugih lijekova vjerojatno će biti minimalan, zbog toga što ne postoji inhibicija sustava citokroma P450 koji metabolizira lijekove.

Eliminacija

Izračunalo se da je ukupni klirens dezmopresina 7,6 l/hr. Procijenilo se da je terminalni poluživot desmopresina 2,8 sati. U zdravih ispitanika frakcija koja se izlučuje u neizmijenjenom obliku iznosila je 52% (44%-60%).

Linearnost/nelinearnost

Niti jedan farmakokinetički parametar dezmopresina ne pokazuje znakove nelinearnosti.

Značajke u posebnim skupinama bolesnika

Oštećenje funkcije bubrega

Ovisno o stupnju oštećenja funkcije bubrega, AUC i poluživot povećavali su se s težinom oštećenja funkcije bubrega. Dezmopresin je kontraindiciran u bolesnika s umjerenim i teškim oštećenjem funkcije bubrega (klirens kreatinina manji od 50 ml/min).

Oštećenje funkcije jetra

Nisu provedena ispitivanja.

Pedijatrijska populacija

Populacijska farmakokinetika Minirin tableta ispitivala se u djece s primarnom noćnom enurezom i nije pokazala da postoji značajna razlika u odnosu na odrasle.

Pakiranja
liofilizat oral. 30x120 mcg
Cijena
36,80 EUR
Doplata
0,00 EUR
O - Osnovna
Paralele
© Mediately v.7.18.5
MEDIATELY
BusinessCareers
© Mediately v.7.18.5
DOWNLOAD THE APP