Tražite lijekove brže. Isprobajte provjeru interakcija lijekova.
Tražite lijekove brže. Isprobajte provjeru interakcija lijekova.

MKB-10

A00-B99

Određene infekcijske i parazitske bolesti

C00-D48

Neoplazme

D50-D89

Bolesti krvi i krvotvornih organa i određeni poremećaji imunološkog sustava

E00-E90

Endokrine, nutricijske i metaboličke bolesti

F00-F99

Mentalni poremećaji i poremećaji ponašanja

G00-G99

Bolesti živčanog sustava

H00-H59

Bolesti oka i adneksa

H60-H95

Bolesti uha i mastoidnih procesa

I00-I99

Bolesti cirkulacijskog (krvožilnog) sustava

I00-I02

Akutna reumatska groznica

I05-I09

Kronične reumatske bolesti srca

I10-I15

Hipertenzivne bolesti

I20-I25

Ishemične bolesti srca

I26-I28

Plućne bolesti srca i bolesti plućnih krvnih žila

I30-I52

Ostali oblici bolesti srca

I60-I69

Cerebrovaskularne bolesti

I60

Subarahnoidalno krvarenje
Haemorrhagia subarachnoidalis

I60.0

Subaahnoidalno krvarenje iz "sifona" i bifurkacije karotide
Haemorrhagia subarachnoidalis (carotis sipho)

I60.1

Subarahnoidalno krvarenje iz arterije cerebri medije
Haemorrhagia subarachnoidalis (arteria cerebri media)

I60.2

Subarahnoidalno krvarenje iz prednje arterije komunikans
Haemorrhagia subarachnoidalis (arteria communicans anterior)

I60.3

Subarahnoidalno krvarenje iz stražnje arterije komunikans
Haemorrhagia subarachnoidalis (arteria communicans posterior)

I60.4

Subrarahnoidalno krvarenje iz bizilarne arterije
Haemorrhagia subarachnoidalis (arteria basilaris)

I60.5

Subarahnoidalno krvarenje iz vertebralne arterije
Haemorrhagia subarachnoidalis (arteria vertebralis)

I60.6

Subarahnoidalno krvarenje iz ostalih intrakranijalnih arterija
Haemorrhagia subarachnoidalis (arteriae intracraniales aliae)

I60.7

Subarahnidalno krvarenje iz intrakranijalne arterije, nespecificirano
Haemorrhagia subarachnoidalis (arteria intracranialis), non specificata

I60.8

Ostala subarahnoidalna krvarenja
Haemorrhagia subarachnoidalis alia

I60.9

Subrahnoidalno krvarenje, nespecificirano
Haemorrhagia subarachnoidalis, non specificata

I61

Intracerebralno krvarenje
Haemorrhagia intracerebralis

I61.0

Intracerebralno krvarenje u hemisferi, subkortikalno
Haemorrhagia intracerebralis subcorticalis in hemisphaera

I61.1

Intracerebralno krvarenje u hemisferi, kortikalno
Haemorrhagia intracerebralis corticalis in hemispahera

I61.2

Intracerebralno krvarenje u hemisferi, nespecificirano
Haemorrhagia intracerebralis in hemispahera, non specifacata

I61.3

Intracerebralno krvarenje u moždanom deblu
Haemorrhagia intracerebralis in trunco cerebri

I61.4

Intracerebralno krvarenje u malom mozgu
Haemorrhagia intracerebralis in cerebello

I61.5

Intracerebralno krvarenje, intraventrikularno
Haemorrhagia intracerebralis intraventricularis

I61.6

Intracerebralno krvarenje, s više lokalizacija
Haemorrhagia intracerebralis locorum multiplicum

I61.8

Drugo intracerebralno krvarenje
Haemorrhagia intracerebralis alia

I61.9

Intracerebralno krvarenje, nespecificirano
Haemorrhagia intracerebralis, non specificata

I62

Ostala netraumatska intrakranijalna krvarenja
Haemorrhagia intracranialis non traumatica, alia

I62.0

Subduralno krvarenje (akutno) (netraumatsko)
Haemorrhagia subduralis (acuta)(non traumatica)

I62.1

Netraumatsko ekstraduralno krvarenje
Haemorrhagia extraduralis non traumatica

I62.9

Intrakranijalno krvarenje (netraumatsko), nespecificirano
Haemorrhagia intracranialis (non traumatica), non specificata

I63

Cerebralni infarkt
Infarctus cerebri

I63.0

Cerebralni infarkt zbog tromboze ekstracerebralnih arterija
Infarctus cerebri propter thrombosim arteriae praecerebralis

I63.1

Cerebralni infarkt zbog embolije ekstracerebralnih arterija
Infarctus cerebri propter emboliam arteriae praecerebralis

I63.2

Cerebralni infarkt zbog nespecificirane okluzije ili stenoze ekstracerebralnih arterija
Infarctus cerebri propter occlusionem sive stenosim arteriae praecerebralis, non specificatus

I63.3

Cerebralni infarkt zbog tromboze cerebralnih arterija
Infarctus cerebri propter trombosim arteriae cerebri

I63.4

Cerebralni infarkt zbog embolije cerebralnih arterija
Infarctus cerebri propter emboliam arteriae cerebri

I63.5

Cerebralni infarkt zbog nespecificirane okluzije ili stenoze cerebralnih arterija
Infarctus cerebri propter occlusionem sive stenosim arteriae cerebri non specificatam

I63.6

Cerebralni infarkt zbog cerebralne venske tromboze, aseptični
Infarctus cerebri propter thrombosim venae cerebri non pyogenem

I63.8

Drugi cerebralni infarkt
Infarctus cerebri alius

I63.9

Cerebralni infarkt, nespecificiran
Infarctus cerebri, non specificatus

I64

Inzult, nespecificiran kao krvarenje ili infarkt
Apoplexia cerebri ut haemorrhagia sive infarctus, non specificata

I64.0

Inzult, nespecificiran kao krvarenje ili infarkt

I65

Okluzija i stenoza ekstracerebralnih arterija koje nisu uzrokovale cerebralni infarkt
Occlusio arteriae praecerebralis et stenosis arteriae praecerebralis sine infarctu cerebri

I65.0

Okluzija i stenoza vertebralne arterije
Occlusio arteriae vertebralis et stenosis arteriae vertebralis

I65.1

Okluzija i stenoza bazilarne arterije
Occlusio arteriae basalis et stenosis arteriae basalis

I65.2

Okluzija i stenoza karotidne arterije
Occlusio arteriae carotidis et stenosis arteriae carotidis

I65.3

Okluzija i stenoza više ekstracerebralnih, kao i bilateralnih ekstracerebralnih arterija
Occlusio arteriae praecerebralis et stenosis arteriae praecerebralis bilateralis (multiplex)

I65.8

Okluzija i stenoza druge ekstracerebralne arterije
Occlusio arteriae praecerebralis et stenosis arteriae praecerebralis alia

I65.9

Okluzija i stenoza nespecificirane ekstracerebralne arterije
Occlusio arteriae praecerebralis et stenosis arteriae praecerebralis, non specificata

I66

Okluzija i stenoza cerebralnih arterija koje nisu uzrokovale cerebralni infarkt
Occlusio arteriae cerebri et stenosis arteriae cerebri sine infarctu

I66.0

Okluzija i stenoza srednje cerebralne arterije
Occlusio arteriae cerebri mediae et stenosis arteriae cerebri mediae

I66.1

Okluzija i stenoza prednje cerebralne arterije
Occlusio arteriae cerebri anterioris et stenosis arteriae cerebri anterioris

I66.2

Okluzija i stenoza stražnje cerebralne arterije
Occlusio arteriae cerebri posterioris et stenosis arteriae cerebri posterioris

I66.3

Okluzija i stenoza cerebelarnih arterija
Occlusio arteriae cerebelli et stenosis arteriae cerebelli

I66.4

Okluzija i stenoza više cerebralnih, kao i bilateralnih cerebralnih arterija
Occlusio arteriae cerebri bilateralis et stenosis arteriae cerebri bilateralis (multiplex)

I66.8

Okluzija i stenoza druge cerebralne arterije
Occlusio arteriae cerebri et stenosis arteriae cerebri alia

I66.9

Okluzija i stenoza nespecificirane cerebralne arterije
Occlusio arteriae cerebri et stenosis arteriae cerebri, non specificata

I67

Ostale cerebrovaskularne bolesti
Morbi cerebrovasculares alli

I67.0

Disekcija cerebralnih arterija, nerupturirana
Dissectio arteriarum cerebralium sine ruptura

I67.1

Cerebralna aneurizma, nerupturirana
Aneurysma cerebri, non ruptum

I67.2

Cerebralna ateroskleroza
Atherosclerosis cerebri

I67.3

Progresivna vaskularna leukoencefalopatija
Leucoencephalopathia vascularis progressiva

I67.4

Hipertenzivna encefalopatija
Encephalopathia hypertensiva

I67.5

Moyamoya bolest
Morbus Moyamoya

I67.6

Aseptična tromboza intrakranijalnoga venskog sustava
Thrombosis venarum intracranialium non pyogenes

I67.7

Cerebralni arteritis, nesvrstan drugamo
Arteritis cerebri non alibi classificata

I67.8

Ostale specificirane cerebrovaskularne bolesti
Morbi cerebrovasculares specificati, alii

I67.9

Cerebrovaskularna bolest, nespecificirana
Morbus cerebrovascularis, non specificatus

I68

Cerebrovasklarni poremećaji u bolestima svrstanim drugamo
Morbi cerebrovasculares in morbis alibi classificatis

I68.0

Cerebralna amiloidna angiopatija (E85.-)
Angiopathia cerebri amyloides

I68.1

Cerebralni arteritis kod zaraznih i parazitarnih bolesti svrstanih drugamo
Arteritis cerebri in morbis infectivis et parasitariis alibi classificatis

I68.2

Cerebralni arteritis kod ostalih bolesti svrstanih drugamo
Arteritis cerebri in morbis aliis alibi classificatis

I68.8

Ostali cerebrovaskularni poremećaji u bolestima svrstanim drugamo
Morbi cerebrovasculares alii in morbis alibi classificatis
156
Druge cerebrovaskularne bolesti
Age
Bez starosnih ograničenja
Sex
Bez rodovnih ograničenja

I69

Posljedice cerebrovaskularnih bolesti
Sequelae morbi cerebrovascularis

I69.0

Posljedice subarahnoidalnoga krvarenja
Sequelae haemorrhagiae subarachnoidalis

I69.1

Posljedice intracerebralnoga krvarenja
Sequelae haemorrhagiae cerebri

I69.2

Posljedice ostalih netraumatskih intrakranijalnih krvarenja
Sequelae haemorrhagiae intracranialis alterius non traumaticae

I69.3

Posljedice cerebralnog infarkta
Sequelae infarctus cerebri

I69.4

Posljedice inzulta, nespecificiranog kao krvarenje ili infarkt
Sequelae apoplexiae cerebri ut sine haemorrhagia sive infarctu specificatae

I69.8

Posljedice ostalih i nespecificiranih cerebrovaskularnih bolesti
Sequelae morbi cerebrovascularis alterius non specificati

I70-I79

Bolesti arterija, arteriola i kapilara

I80-I89

Bolesti vena, limfnih žila i limfnih čvorova, neklasificirane drugdje

I95-I99

Ostale i nespecificirane bolesti cirkulacijskog sustava

J00-J99

Bolesti dišnog (respiracijskog) sustava

K00-K93

Bolesti probavnog sustava

L00-L99

Bolesti kože i potkožnog tkiva

M00-M99

Bolesti mišićno-koštanog sustava i vezivnog tkiva

N00-N99

Bolesti genitalno-urinarnog sustava

O00-O99

Trudnoća i porođaj

P00-P96

Određena stanja porođajnog perioda (5 mj. prije i 1 mj. poslije)

Q00-Q99

Prirođene malformacije, deformacije i kromosomske abnormalnosti

R00-R99

Simptomi, znakovi i abnormalni klinički i laboratorijski nalazi, neklasificirani drugdje

S00-T98

Ozljede, trovanja i određene druge posljedice s vanjskim uzrokom

U00-U99

Kodovi za posebne svrhe

V01-Y98

Vanjski uzroci pobola i smrtnosti

Z00-Z99

Čimbenici s utjecajem na zdravstveni status i kontakt sa zdravstvenim ustanovama
Drugs app phone

Koristite Mediately aplikaciju

Dobijte informacije o lijekovima brže.

Skenirajte kamerom na telefonu.
4.9

Više od 36k ocjene

Koristite Mediately aplikaciju

Dobijte informacije o lijekovima brže.

4.9

Više od 36k ocjene

Koristimo kolačiće Kolačići nam omogućuju pružanje najboljeg iskustva na našoj web stranici. Korištenjem naše web stranice, slažete se s upotrebom kolačića. Saznajte više o tome kako koristimo kolačiće na stranici Pravila o kolačićima.