Tražite lijekove brže. Isprobajte provjeru interakcija lijekova.
Tražite lijekove brže. Isprobajte provjeru interakcija lijekova.

MKB-10

A00-B99

Određene infekcijske i parazitske bolesti

C00-D48

Neoplazme

D50-D89

Bolesti krvi i krvotvornih organa i određeni poremećaji imunološkog sustava

E00-E90

Endokrine, nutricijske i metaboličke bolesti

F00-F99

Mentalni poremećaji i poremećaji ponašanja

G00-G99

Bolesti živčanog sustava

H00-H59

Bolesti oka i adneksa

H60-H95

Bolesti uha i mastoidnih procesa

I00-I99

Bolesti cirkulacijskog (krvožilnog) sustava

J00-J99

Bolesti dišnog (respiracijskog) sustava

K00-K93

Bolesti probavnog sustava

L00-L99

Bolesti kože i potkožnog tkiva

M00-M99

Bolesti mišićno-koštanog sustava i vezivnog tkiva

N00-N99

Bolesti genitalno-urinarnog sustava

O00-O99

Trudnoća i porođaj

P00-P96

Određena stanja porođajnog perioda (5 mj. prije i 1 mj. poslije)

Q00-Q99

Prirođene malformacije, deformacije i kromosomske abnormalnosti

R00-R99

Simptomi, znakovi i abnormalni klinički i laboratorijski nalazi, neklasificirani drugdje

S00-T98

Ozljede, trovanja i određene druge posljedice s vanjskim uzrokom

U00-U99

Kodovi za posebne svrhe

V01-Y98

Vanjski uzroci pobola i smrtnosti

Z00-Z99

Čimbenici s utjecajem na zdravstveni status i kontakt sa zdravstvenim ustanovama

Z00-Z13

Osobe na pregledu, pretragama i promatranju

Z20-Z29

Osobe izložene ili u kontaktu s prenosivim bolestima

Z30-Z39

Osobe u tretmanu radi reproduktivnih

Z40-Z54

Osobe u tretmanu zbog posebnih problema i skrbi

Z55-Z65

Osobe ugrožene zbog socioekonomskih i psihosocijalnih okolnosti

Z55

Problemi zbog obrazovanja i pismenosti

Z55.0

Nepismenost ili pismenost niskog stupnja

Z55.1

Školovanje nedostupno i nedostižno

Z55.2

Učestalo padanje na ispitima

Z55.3

Nedovoljan, polovičan uspjeh u školi

Z55.4

Neprilagođenost školskom sustavu i neslaganje s nastavnicima i kolegama

Z55.8

Drugi problemi zbog pismenosti i obrazovanja

Z55.9

Problemi zbog pismenosti i izobrazbe, nespecificirani

Z56

Problemi vezani uz zaposlenost i nezaposlenost

Z56.0

Nezaposlenost, nespecificirana

Z56.1

Promjena posla (radnog mjesta)

Z56.2

Ugroženost od gubitka namještenja

Z56.3

Stres zbog preopterećenosti poslom

Z56.4

Neslaganje s poslodavcem i kolegama

Z56.5

Neodgovarajući posao

Z56.6

Drugo tjelesno i psihičko naprezanje vezano uz rad

Z56.7

Ostali i nespecificirani problemi u vezi sa zapošljavanjem

Z57

Izloženost rizičnim čimbenicima na radnome mjestu (profesionalna)

Z57.0

Izloženost buci na radnome mjestu

Z57.1

Izloženost zračenju na radnome mjestu

Z57.2

Izloženost prašini na radnome mjestu

Z57.3

Izloženost drugim onečišćenjima na radnome mjestu

Z57.4

Izloženost otrovnim agensima na radnome mjestu u poljoprivredi

Z57.5

Izloženost otrovnim agensima na radnome mjestu u drugim industrijama

Z57.6

Izloženost nepovoljnoj temperaturi na radnome mjestu

Z57.7

Izloženost vibracijama na radnome mjestu

Z57.8

Izloženost drugim rizičnim čimbenicima na radnome mjestu

Z57.9

Nespecificirana izloženost rizičnim čimbenicima na radnome mjestu

Z58

Problemi uzrokovani fizikalnim čimbenicima okoliša

Z58.0

Izloženost buci

Z58.1

Izloženost onečišćenju zraka

Z58.2

Izloženost onečišćenju vode

Z58.3

Izloženost onečišćenju tla

Z58.4

Izloženost zračenju

Z58.5

Izloženost drugim onečišćenjima

Z58.6

Opskrba neodgovarajućom pitkom vodom

Z58.8

Drugi problemi izloženosti fizikalnim čimbenicima okoliša

Z58.9

Nespecificirani problemi izloženosti fizikalnim čimbenicima okoliša

Z59

Problemi stanovanja i imovinskoga stanja

Z59.0

Beskućništvo

Z59.1

Neodgovarajući stambeni smještaj

Z59.2

Nesloga sa susjedima, stanarima i kućevlasnikom

Z59.3

Problemi vezani uz život u ustanovama za smještaj

Z59.4

Manjak prikladnih namirnica

Z59.5

Krajnje siromaštvo

Z59.6

Niska primanja

Z59.7

Nedostatno socijalno osiguranje i socijalna pomoć

Z59.8

Drugi problemi stanovanja i imovinskog stanja

Z59.9

Nespecificirani problemi stanovanja i imovinskoga stanja

Z60

Problemi u vezi s društvenom okolinom

Z60.0

Problemi prilagodbe u prijelaznim životnim razdobljima

Z60.1

Netipične roditeljske situacije

Z60.2

Samački život

Z60.3

Teško uklapanje u lokalnu kulturu

Z60.4

Isključenost i neprihvaćenost od društva

Z60.5

Diskriminirana ili progonjena osoba

Z60.8

Drugi problemi u vezi s društvenom sredinom

Z60.9

Nespecificirani problem u vezi s društvenom sredinom

Z61

Teškoće vezane uz negativne događaje u djetinjstvu

Z61.0

Gubitak ljubavi u djetinjstvu

Z61.1

Udaljavanje od kuće u djetinjstvu

Z61.2

Promjena strukture odnosa u obitelji za vrijeme djetinjstva

Z61.3

Događaji koji su uvjetovali gubitak samopoštovanja u djetinjstvu

Z61.4

Problemi u vezi s navodnim seksualnim zlostavljanjem djeteta od osobe iz skupine glavnih skrbnika

Z61.5

Problemi u vezi s navodnim seksualnim zlostavljanjem od osobe koja ne pripada skupini glavnih skrbnika

Z61.6

Problemi u vezi s navodnim fizičkim zlostavljanjem djeteta

Z61.7

Zastrašujući događaji u djetinjstvu

Z61.8

Ostali negativni događaji u djetinjstvu

Z61.9

Nespecificirani negativni događaj u djetinjstvu

Z62

Drugi problemi u vezi s odgojem djeteta

Z62.0

Nedovoljni roditeljski nadzor i kontrola

Z62.1

Pretjerano roditeljsko štićenje djeteta

Z62.2

Institucijski odgoj

Z62.3

Neprijateljstvo prema djetetu i postupanje prema djetetu kao prema žrtvenom jarcu

Z62.4

Emocionalno zanemarivanje djeteta

Z62.5

Drugi problemi u vezi s nemarnim odgojem

Z62.6

Neprikladan pritisak roditelja i druge abnormalnosti u odgoju

Z62.8

Ostali specificirani odgojni problemi

Z62.9

Nespecificirani odgojni problem

Z63

Drugi problemi u vezi s osnovnom skupinom skrbnika, uključujući i okolnosti u obitelji

Z63.0

Problemi u bračnim odnosima

Z63.1

Problemi u odnosima prema roditeljima i osobama koje su postale rodbinom sklapanjem braka

Z63.2

Nedovoljna potpora obitelji

Z63.3

Odsutnost člana obitelji

Z63.4

Nestanak i smrt člana obitelji

Z63.5

Raspad obitelji zbog odvojena života i razvoda braka

Z63.6

Potreba uzdržavanog člana obitelji za kućnom njegom

Z63.7

Ostali životno važni stresni događaji koji pogađaju obitelj i kućanstvo

Z63.8

Ostali specificirani problemi u vezi s osnovnom skupinom skrbnika

Z63.9

Nespecificirani problem u vezi s osnovnom skupinom skrbnika

Z64

Problemi u vezi s određenim psihosocijalnim okolnostima

Z64.0

Problemi u vezi s neželjenom trudnoćom

Z64.1

Problemi u vezi s rađanjem više djece

Z64.2

Traženje i prihvaćanje poznato opasnih i štetnih fizičkih, prehrambenih i kemijskih postupaka

Z64.3

Traženje i prihvaćanje poznato opasnih i štetnih psiholoških postupaka i postupaka s promjenom ponašanja

Z64.4

Neslaganje sa savjetnicima

Z65

Problemi zbog drugih psihosocijalnih razloga

Z65.0

Osuda u građanskim i krivičnim postupcima bez zatvaranja

Z65.1

Zatvaranje i ostali oblici lišavanja slobode

Z65.2

Problemi u vezi s oslobađanjem iz zatvora

Z65.3

Problemi u vezi s ostalim pravnim postupcima

Z65.4

Žrtve kriminala ili terorizma

Z65.5

Izloženost nesreći, ratu i ostalim oblicima neprijateljstva

Z65.8

Drugi specificirani problemi u vezi sa psihosocijalnim okolnostima

Z65.9

Ostali problemi u vezi s nespecificiranim psihosocijalnim okolnostima

Z70-Z76

Osobe koje primaju medicinske usluge zbog drugih okolnosti

Z80-Z99

Osobe zdravstveno ugrožene zbog obiteljske i osobne povijesti, te uvjeta koji utječu na zdravstveno stanje
Drugs app phone

Koristite Mediately aplikaciju

Dobijte informacije o lijekovima brže.

Skenirajte kamerom na telefonu.
4.9

Više od 36k ocjene

Koristite Mediately aplikaciju

Dobijte informacije o lijekovima brže.

4.9

Više od 36k ocjene

Koristimo kolačiće Kolačići nam omogućuju pružanje najboljeg iskustva na našoj web stranici. Korištenjem naše web stranice, slažete se s upotrebom kolačića. Saznajte više o tome kako koristimo kolačiće na stranici Pravila o kolačićima.