ICD-10

A00-B99

Rozdział I - Wybrane choroby zakaźne i pasożytnicze

C00-D48

Rozdział II - Nowotwory

D50-D89

Rozdział III - Choroby krwi i narządów krwiotwórczych oraz wybrane choroby przebiegające z udziałem mechanizmów immunologicznych

E00-E90

Rozdział IV - Zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemian metabolicznych

E00-E07

Choroby tarczycy

E00

Wrodzony zespół niedoboru jodu
Cretenismus endemicus congenitus

E00.0

Wrodzony zespół niedoboru jodu, typ neurologiczny
Syndroma deficientiae iodi congenitae, typus neurologicus

E00.1

Wrodzony zespół niedoboru jodu, typ obrzęku śluzowatego
Syndroma deficientiae iodi congenitae, typus mixoedematosus

E00.2

Wrodzony zespół niedoboru jodu, typ mieszany
Syndroma deficientiae iodi congenitae, typus mixtus

E00.9

Wrodzony zespół niedoboru jodu, nieokreślony
Sindroma deficientiae iodi congenitae, non specificatum

E01

Patologie tarczycy związane z niedoborem jodu i innymi chorobami
Struma non toxica endemica et status alii

E01.0

Rozlane (endemiczne) wole z powodu niedoboru jodu
Struma diffusa endemica propter deficientiam iodi

E01.1

Wieloguzkowe (endemiczne) wole z powodu niedoboru jodu
Struma nodosa endemica propter deficientiam iodi

E01.2

Wole z powodu niedoboru jodu (endemiczne), nieokreślone
Struma endemica non specificata propter deficientiam iodi

E01.8

Inne choroby tarczycy z powodu niedoboru jodu i pokrewnych przyczyn
Dysfunctiones thyreoideae aliae et status alii propter deficientiam iodi

E02

Subkliniczna postać niedoczynności tarczycy z powodu niedoboru jodu
Hypothyreosis subclinica (status latens) propter deficientiam iodi

E03

Niedoczynność tarczycy o innej etiologii
Hypothyreoidismus alius

E03.0

Wrodzona niedoczynność tarczycy z wolem rozlanym
Hypothyreoidismus cum struma diffusa congenita

E03.1

Wrodzona niedoczynność tarczycy bez wola
Hypothyreoidismus congenitus

E03.2

Niedoczynność tarczycy wywołana leczeniem lub innymi egzogennymi substancjami
Hypothyreoidismus medicamentosus et hypothyreoidismus propter usum substantiarum exogenium aliarum

E03.3

Niedoczynność tarczycy po przebytej infekcji
Hypothyreoidismus post infectionem

E03.4

Zanik tarczycy (nabyty)
Atrophia thyreoideae (acquisita)

E03.5

Śpiączka w przebiegu obrzęku śluzowatego
Coma myxoedematosum

E03.8

Inne określone postacie niedoczynności tarczycy
Hypothyreoidismus specificatus, alius

E03.9

Niedoczynność tarczycy, nieokreślona
Hypothyreoidismus, non specificatus

E04

Inne wole nietoksyczne
Struma atoxica alia

E04.0

Wole nietoksyczne rozlane
Struma diffusa atoxica

E04.1

Guzek tarczycy pojedynczy, nietoksyczny
Nodus thyreoideae autonomus atoxicus

E04.2

Wole wieloguzkowe, nietoksyczne
Struma multinodosa atoxica

E04.8

Wole nietoksyczne, inne określone
Struma atoxica alia, specificata

E04.9

Wole nietoksyczne, nieokreślone
Struma atoxica, non specificata

E05

Nadczynność tarczycy [tyreotoksykoza]
Thyreotoxicosis

E05.0

Tyreotoksykoza z wolem rozlanym
Thyreotoxicosis cum struma diffusa

E05.1

Tyreotoksykoza z pojedynczym toksycznym guzkiem
Thyreotoxicosis nodosa singularis

E05.2

Tyreotoksykoza z wolem toksycznym wieloguzkowym
Thyreotoxicosis cum struma toxica multinodulari

E05.3

Tyreotoksykoza spowodowana przez ektopowe guzki tkanki tarczycy
Thyreotoxicosis thyreoideae extopicae

E05.4

Tyreotoksykoza wywołana sztucznie
Thyreotoxicosis factitia

E05.5

Przełom tarczycowy
Crisis thyreotoxica

E05.8

Inne tyreotoksykozy
Thyreotoxicosis alia

E05.9

Tyreotoksykoza, nieokreślona
Thyreotoxicosis, non specificata

E06

Zapalenie tarczycy
Thyreoiditis

E06.0

Zapalenie tarczycy ostre
Thyreoiditis acuta

E06.1

Zapalenie tarczycy podostre
Thyreoiditis subacuta

E06.2

Zapalenie tarczycy przewlekłe z przemijającą tyreotoksykozą
Thyreoiditis chronica cum thyreotoxicosi transitiva

E06.3

Zapalenie tarczycy autoimmunologiczne
Thyreoiditis autoimmunis

E06.4

Zapalenie tarczycy polekowe
Thyreoiditis medicamentosa

E06.5

Zapalenie tarczycy przewlekłe, inne
Thyreoiditis chronica alia

E06.9

Zapalenie tarczycy, nieokreślone
Thyreoiditis, non specificata

E07

Inne choroby tarczycy
Morbi thyreoideae alii

E07.0

Nadmierne wydzielanie kalcytoniny
Hypersecretio calcitonini

E07.1

Wole związane z dyshormonozą
Struma dyshormogenes

E07.8

Inne określone choroby tarczycy
Morbi thyreoideae specificati, alii

E07.9

Choroby tarczycy, nieokreślone
Morbus thyreoideae, non specificatus

E10-E14

Cukrzyca

E15-E16

Inne zaburzenia regulacji poziomu glukozy oraz zaburzenia wydzielania wewnętrznego trzustki

E20-E35

Zaburzenia innych gruczołów wydzielania wewnętrznego

E40-E46

Niedożywienie

E50-E64

Inne niedobory pokarmowe

E65-E68

Otyłość i inne zespoły z hiperalimentacji

E70-E90

Choroby metaboliczne

F00-F99

Rozdział V - Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania

G00-G99

Rozdział VI - Choroby układu nerwowego

H00-H59

Rozdział VII - Choroby oka i przydatków oka

H60-H95

Rozdział VIII - Choroby ucha i wyrostka sutkowatego

I00-I99

Rozdział IX - Choroby układu krążenia

J00-J99

Rozdział X - Choroby układu oddechowego

K00-K93

Rozdział XI - Choroby układu pokarmowego

L00-L99

Rozdział XII - Choroby skóry i tkanki podskórnej

M00-M99

Rozdział XIII - Choroby układu mięśniowo-szkieletowego i tkanki łącznej

N00-N99

Rozdział XIV - Choroby układu moczowo-płciowego

O00-O99

Rozdział XV - Ciąża, poród i okres połogu

P00-P96

Rozdział XVI - Wybrane stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym

Q00-Q99

Rozdział XVII - Wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe

R00-R99

Rozdział XVIII - Objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych niesklasyfikowane gdzie indziej

S00-T98

Rozdział XIX - Urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych

U00-U89

Rozdział XXII - Kody do celów specjalnych

V01-Y98

Rozdział XX - Zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu

Z00-Z99

Rozdział XXI - Czynniki wpływające na stan zdrowia i kontakt ze służbą zdrowia

Odkryj aplikację mobilną Mediately

Otrzymuj spersonalizowane treści, korzystaj z nich offline i ciesz się z lepszej obsługi.

Używamy plików cookie do personalizowania treści, reklam i analizowania ruchu na stronie. Przeczytaj naszą Politykę prywatności, aby dowiedzieć się więcej.