Enterofuryl® 200mg/5mL oralna suspenzija

Osnovne informacije

A - Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
Р -
Akutna dijareja (A09) u trajanju terapije do 5 dana.
Samo za decu.
Nema podataka.
oralna suspenzija
BOSNALIJEK D.D.
PREDSTAVNIŠTVO BOSNALIJEK DD, BEOGRAD

Pakovanja

oralna suspenzija; 200mg/5mL; boca staklena, 1x90mL
A
298,39 DIN
50,00 DIN
Lista RFZO
Cena*
Doplata
600 mg
3126303
DDD
JKL
* Prikazana cena je izračunata tako što je ceni na veliko sa RFZO dodato 12% marže i 10% poreza. Cena je samo procena i može da varira.

SmPC

Neograničen dostup možete dobiti prijavom ili besplatnom registracijom za Mediately račun. Ostali pregledi: 5

Terapijske indikacije

Kao dodatak rehidrataciji, simptomatska terapija akutne dijareje, najčešće bakterijskog porekla, bez invazivnih simptoma (pogoršanje opšteg stanja, groznica, znakovi intoksikacije, itd.).

Terapija ne isključuje dijetarni režim i rehidrataciju, ukoliko je neophodno. Rehidratacija (oralna ili intravenska) mora biti prilagođena stanju pacijenta, intenzitetu dijareje, uzrastu, itd.

Doziranje i način primene

Doziranje
Lek se primenjuje kod odraslih i dece starije od 2 godine.

Deca starija od 2 godine:
3 puta na dan po 5 mL.

Odrasli:
4 puta na dan po 5 mL.

Način primene
Lek se primenjuje oralno.
Pre primene, bocu sa oralnom suspenzijom treba dobro promućkati.
Za pravilno doziranje oralne suspenzije, koristi se kašika za doziranje zapremine 5 mL, graduisana na 2,5 mL (nalazi se u kutiji).

Trajanje lečenja je ograničeno na 7 dana.

Kontraindikacije

  • Preosetljivost na aktivnu supstancu, derivate nitrofurana ili na bilo koju od pomoćnih supstanci navedenih u odeljku 6.1.

  • Nedonoščad, novorođenčad (0-1 meseci) i odojčad mlađa od 2 godine

Posebna upozorenja

Posebna upozorenja

Rehidratacija je od esencijalnog značaja u terapiji akutne dijareje kod dece mlađe od 2 godine. Iznad ovog uzrasta, ona se mora sistematski planirati.

Ako nakon 2 dana lečenja, dijareja ne prestane, mora se preispitati pristup doziranju i razmotriti potreba za rehidratacijom pomoću oralnog rastvora za rehidrataciju ili intravenskim putem.

U slučaju teške i produžene dijareje, teškog povraćanja ili odbijanja jela, treba razmotriti rehidrataciju intravenskim putem.

U slučaju infektivne dijareje sa kliničkim manifestacijama koje ukazuju na invazivni fenomen, treba primeniti antibakterijska sredstva sa dobrom sistemskom difuzijom.

Posebna upozorenja o pomoćnim supstancama

Ovaj lek sadrži saharozu. Pacijenti sa retkim naslednim oboljenjem intolerancije na fruktozu, glukozno- galaktoznom-malapsorpcijom ili nedostatkom saharoza-izomaltaze, ne smeju koristiti ovaj lek.

Ovaj lek sadrži metilparahidroksibenzoat (E218) koji može izazvati alergijske reakcije, čak i odložene, a izuzetno i bronhospazam.

Ovaj lek sadrži manje količine etanola (alkohola), manje od 100 mg po dozi.

Ovaj lek sadrži manje od 1 mmol (23 mg) natrijuma po dozi, tj. suštinski je bez natrijuma. Mere opreza

Ako je propisana rehidratacija pomoću rastvora za rehidrataciju, moraju se jasno i precizno objasniti način primene kao i način rastvaranja.

U slučaju da ne postoji potreba za takvom rehidratacijom, ipak treba jasno objasniti potrebu za:

o rehidratacijom velikom količinom slanih ili zašećerenih napitaka kako bi se nadoknadio gubitak tečnosti usled dijareje (prosečni dnevni unos vode je 2 litra)

  • načinom ishrane u toku dijareje, koji podrazumeva:
    • izbegavanje određenih namirnica, a naročito sirovog povrća, voća, zelenog povrća, začinjenih jela, zamrznutih namirnica ili pića.

    • preporučuje se konzumiranje grilovanog mesa i pirinča.

    • izbegavanje mleka i mlečnih proizvoda treba razmotriti zavisno od slučaja do slučaja.

Interakcije

Ne preporučuje se istovremena primena leka sa lekovima koji mogu prouzrokovati disulfiramsku reakciju ili sa depresorima CNS-a.

Trudnoća i dojenje

Trudnoća

U studijama na životinjama nije otkriven teratogeni efekat. U odsustvu takvih efekata kod životinja, ne očekuje se pojava malformacija ni kod ljudi. Supstance odgovorne za malformacije kod ljudi pokazale su se teratogenim i kod životinja, što je utvrđeno u studijama sprovedenim na dve vrste.

U kliničkoj praksi trenutno ne postoje podaci koji bi bili relevantni za procenu eventualnog uticaja na pojavu malformacija ili fetotoksičnog efekta nifuroksazida tokom primene u trudnoći.

Stoga se kao mera ne preporučuje primena nifuroksazida tokom trudnoće.

Dojenje

Dojenje je moguće u slučaju kratkotrajne terapije ovim lekom.

Upravljanje vozilom

Lek ne utiče na psihofizičke sposobnosti prilikom upravljanja vozilom i rukovanja mašinama.

Neželjena dejstva

Poremećaji imunskog sistema: Nepoznata učestalost: anafilaktički šok. Poremećaji kože i potkožnog tkiva:

Nepoznata učestalost: osip, urtikarija, angioedem. Prijavljivanje neželjenih reakcija

Prijavljivanje sumnji na neželjene reakcije posle dobijanja dozvole za lek je važno. Time se omogućava kontinuirano praćenje odnosa koristi i rizika leka. Zdravstveni radnici treba da prijave svaku sumnju na neželjene reakcije na ovaj lek Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):

Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije Nacionalni centar za farmakovigilancu

Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd Republika Srbija

fax: +381 (0)11 39 51 131

website: www.alims.gov.rs

e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs

Predoziranje

Nema podataka o predoziranju ovim lekom.

U slučaju predoziranja nifuroksazidom, potrebno je nadzirati stanje pacijenta i primeniti simptomatsku terapiju.

Farmakodinamika

Farmakoterapijska grupa: Antidijaroici, intestinalni antiinflamatorni/antiinfektivni lekovi; Ostali intestinalni antiinfektivi ATC šifra: A07AX03

Farmakokinetika

Resorpcija je izuzetno niska kada crevna sluznica nije izmenjena.


Paralele