Abasaglar® 100j./mL rastvor za injekciju u ulošku

Osnovne informacije

A - Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
Р -
1. Samo za pacijente sa nezadovoljavajućom kontrolom dijabetesa na terapiji humanim insulinima u toku poslednjih 6 meseci (glikozilirani hemoglobin veći od 7% tj. HbA1c>7%) u kojih perzistiraju ponavljane hipoglikemije (glikemija manja od 3,5 mmol/l) i pored adekvatne korekcije doziranja insulina i komplijanse pacijenta u navedenom periodu od 6 meseci. Hipoglikemijska epizoda se utvrđuje na jedan od sledećih načina: - podatak o nivou glikemije u toku hipoglikemijske epizode utvrđen aparatom za samokontrolu glikemije (memorija ličnog aparata) i verifikovan nalazom u kartonu pacijenta, odnosno specijalističkim na osnovu koga se lek uvodi u terapiju; - podatak o nivou glikemije u toku hipoglikemij…
Nema podataka.
rastvor za injekciju u ulošku
LILLY FRANCE - FEGERSHEIM
PREDSTAVNIŠTVO ELI LILLY (SUISSE) SA, BEOGRAD (NOVI BEOGRAD)

Pakovanja

rastvor za injekciju u ulošku; 100j./mL; uložak, 5x3mL
A
3.958,17 DIN
50,00 DIN
Lista RFZO
Cena*
Doplata
40 i.j
0041667
DDD
JKL
* Prikazana cena je izračunata tako što je ceni na veliko sa RFZO dodato 12% marže i 10% poreza. Cena je samo procena i može da varira.

SmPC

Paralele