MKB-10

A00-B99

Zarazne i parazitarne bolesti

C00-D48

Tumori

D50-D89

Bolesti krvi i bolesti krvotvornih organa i poremećaji imuniteta

E00-E90

Bolesti žlezda sa unutrašnjim lučenjem, ishrane i metabolizma

E00-E07

Bolesti štitaste žlezde

E10-E14

Šećerna bolest

E15-E16

Drugi poremećaji šećera u krvi i poremećaji unutrašnjeg lučenja pankreasa

E20-E35

Oboljenja drugih žlezda sa unutrašnjim lučenjem

E40-E46

Pothranjenost

E50-E64

Drugi oblici nedovoljne ishrane

E65-E68

Gojaznost i bolesti prekomerne ishrane

E65

Lokalizovana gojaznost
Adipositas localisata

E66

Opšta gojaznost
Obesitas

E66.0

Gojaznost uzrokovana viškom kalorija
Obesitas propter calorias enormes

E66.1

Gojaznost uzrokovana lekovima
Obesitas medicamentosa

E66.2

Preterana gojaznost sa smanjenom ventilacijom plućnih mehurića
Obesitas extrema cum hypoventilatione alveolari

E66.8

Druga gojaznost
Obesitas alia

E66.9

Gojaznost, neoznačena
Obesitas, non specificata

E67

Drugo prekomerno hranjenje
Hyperalimentatio alia

E67.0

Povećan unos vitamina A
Hypervitaminosis A

E67.1

Povećani unos karotina
Hypercarotinaemia

E67.2

Povećan unos vitamina B6
Hypervitaminosis pyridoxini

E67.3

Povećan unos vitamina D
Hypervitaminosis D

E67.8

Drugo označeno prekomerno unošenje hrane
Hyperalimentatio specificata, alia

E68

Posledice prekomernog hranjenja
Sequelae hyperalimentationis

E70-E90

Poremećaji metabolizma

F00-F99

Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja

G00-G99

Bolesti nervnog sistema

H00-H59

Bolesti oka i pripojaka oka

H60-H95

Bolesti uva i mastoidnog nastavka

I00-I99

Bolesti sistema krvotoka

J00-J99

Bolesti sistema za disanje

K00-K93

Bolesti sistema za varenje

L00-L99

Bolesti kože i bolesti potkožnog tkiva

M00-M99

Bolesti mišićno-koštanog sistema i vezivnog tkiva

N00-N99

Bolesti mokraćno-polnog sistema

O00-O99

Trudnoća, rađanje i babinje

P00-P96

Određena stanja nastala u perinatalnom periodu

Q00-Q99

Urođene malformacije, deformacije i hromozomske nenormalnosti

R00-R99

Simptomi, znaci i patološki klinički i laboratorijski nalazi, neklasifikovani na drugom mestu

S00-T98

Povrede, trovanja i ostale posledice spoljašnjih uzroka

U00-U89

Šifre za posebne namene

V01-Y98

Spoljašnji uzroci obolevanja i umiranja

Z00-Z99

Faktori koji utiču na zdravstveno stanje i kontakt sa zdravstvenom službom

NOVO: Provera interakcija između lekova

Preuzmite aplikaciju Mediately, pogledajte ozbiljnost interakcija i dobijte preporuke kako da ih rešite.

Koristimo kolačiće Kolačići nam pomažu da pružimo najbolje iskustvo na našoj veb stranici. Korišćenjem naše veb stranice saglasni ste sa upotrebom kolačića. Više o tome kako koristimo kolačiće saznajte u našoj Politici kolačića.