MKB-10

A00-B99

Nekatere infekcijske in parazitarne bolezni

C00-D48

Neoplazme

D50-D89

Bolezni krvi in krvotvornih organov ter nekatere imunsko pogojene bolezni

E00-E89

Endokrine, prehranske (nutricijske) in presnovne (metabolične) bolezni

F00-F99

Duševne in vedenjske motnje

G00-G99

Bolezni živčevja

H00-H59

Bolezni očesa in očesnih adneksov

H60-H95

Bolezni ušesa in mastoida

I00-I99

Bolezni obtočil

J00-J99

Bolezni dihal

K00-K93

Bolezni prebavil

L00-L99

Bolezni kože in podkožja

M00-M99

Bolezni mišično-skeletnega sistema in vezivnega tkiva

N00-N99

Bolezni sečil in spolovil

O00-O99

Nosečnost, porod in poporodno obdobje (puerperij)

P00-P96

Nekatera stanja, ki izvirajo v perinatalnem (obporodnem) obdobju

Q00-Q99

Prirojene malformacije, deformacije in kromosomske nenormalnosti

R00-R99

Simptomi, znaki ter nenormalni klinični in laboratorijski izvidi, neuvrščeni drugje

S00-T98

Poškodbe, zastrupitve in nekatere druge posledice zunanjih vzrokov

U00-U49

Kode za posebne namene

U50-U73

Zunanji vzroki obolevnosti in umrljivosti

U78-U88

Kode za posebne namene

U91-U92

Kode za posebne namene

V00-Y98

Zunanji vzroki obolevnosti in umrljivosti

V00-V09

Pešec, poškodovan v transportni nezgodi

V10-V19

Kolesar, poškodovan v transportni nezgodi

V20-V29

Motorist, poškodovan v transportni nezgodi

V30-V39

Oseba v trokolesnem motornem vozilu, poškodovana v transportni nezgodi

V40-V49

Oseba v avtomobilu, poškodovana v transportni nezgodi

V40

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju s pešcem ali živaljo

V40.0

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju s pešcem ali živaljo, voznik, neprometna nezgoda

V40.00

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju s pešcem ali živaljo, voznik, neprometna nezgoda, limuzina (sedan)

V40.01

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju s pešcem ali živaljo, voznik, neprometna nezgoda, terenski štirikolesnik

V40.02

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju s pešcem ali živaljo, voznik, neprometna nezgoda, štirikolesno motorno vozilo

V40.03

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju s pešcem ali živaljo, voznik, neprometna nezgoda, potniški kombi

V40.08

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju s pešcem ali živaljo, voznik, neprometna nezgoda, drug opredeljen avtomobil

V40.09

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju s pešcem ali živaljo, voznik, neprometna nezgoda, nepredeljen avtomobil

V40.1

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju s pešcem ali živaljo, potnik, neprometna nezgoda

V40.10

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju s pešcem ali živaljo, potnik, neprometna nezgoda, limuzina (sedan)

V40.11

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju s pešcem ali živaljo, potnik, neprometna nezgoda, terenski štirikolesnik

V40.12

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju s pešcem ali živaljo, potnik, neprometna nezgoda, štirikolesno motorno vozilo

V40.13

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju s pešcem ali živaljo, potnik, neprometna nezgoda, potniški kombi

V40.18

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju s pešcem ali živaljo, potnik, neprometna nezgoda, drug opredeljen avtomobil

V40.19

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju s pešcem ali živaljo, potnik, neprometna nezgoda, nepredeljen avtomobil

V40.2

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju s pešcem ali živaljo, oseba na zunanji strani avtomobila, neprometna nezgoda

V40.20

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju s pešcem ali živaljo, oseba na zunanji strani avtomobila, neprometna nezgoda, limuzina (sedan)

V40.21

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju s pešcem ali živaljo, oseba na zunanji strani avtomobila, neprometna nezgoda, terenski štirikolesnik

V40.22

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju s pešcem ali živaljo, oseba na zunanji strani avtomobila, neprometna nezgoda, štirikolesno motorno vozilo

V40.23

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju s pešcem ali živaljo, oseba na zunanji strani avtomobila, neprometna nezgoda, potniški kombi

V40.28

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju s pešcem ali živaljo, oseba na zunanji strani avtomobila, neprometna nezgoda, drug opredeljen avtomobil

V40.29

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju s pešcem ali živaljo, oseba na zunanji strani avtomobila, neprometna nezgoda, nepredeljen avtomobil

V40.3

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju s pešcem ali živaljo, neopredeljena oseba v avtomobilu, neprometna nezgoda

V40.30

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju s pešcem ali živaljo, neopredeljena oseba v avtomobilu, neprometna nezgoda, limuzina (sedan)

V40.31

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju s pešcem ali živaljo, neopredeljena oseba v avtomobilu, neprometna nezgoda, terenski štirikolesnik

V40.32

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju s pešcem ali živaljo, neopredeljena oseba v avtomobilu, neprometna nezgoda, štirikolesno motorno vozilo

V40.33

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju s pešcem ali živaljo, neopredeljena oseba v avtomobilu, neprometna nezgoda, potniški kombi

V40.38

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju s pešcem ali živaljo, neopredeljena oseba v avtomobilu, neprometna nezgoda, drug opredeljen avtomobil

V40.39

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju s pešcem ali živaljo, neopredeljena oseba v avtomobilu, neprometna nezgoda, nepredeljen avtomobil

V40.4

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju s pešcem ali živaljo, med vstopanjem ali izstopanjem

V40.40

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju s pešcem ali živaljo, med vstopanjem ali izstopanjem, limuzina (sedan)

V40.41

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju s pešcem ali živaljo, med vstopanjem ali izstopanjem, terenski štirikolesnik

V40.42

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju s pešcem ali živaljo, med vstopanjem ali izstopanjem, štirikolesno motorno vozilo

V40.43

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju s pešcem ali živaljo, med vstopanjem ali izstopanjem, potniški kombi

V40.48

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju s pešcem ali živaljo, med vstopanjem ali izstopanjem, drug opredeljen avtomobil

V40.49

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju s pešcem ali živaljo, med vstopanjem ali izstopanjem, nepredeljen avtomobil

V40.5

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju s pešcem ali živaljo, voznik, prometna nezgoda

V40.50

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju s pešcem ali živaljo, voznik, prometna nezgoda, limuzina (sedan)

V40.51

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju s pešcem ali živaljo, voznik, prometna nezgoda, terenski štirikolesnik

V40.52

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju s pešcem ali živaljo, voznik, prometna nezgoda, štirikolesno motorno vozilo

V40.53

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju s pešcem ali živaljo, voznik, prometna nezgoda, potniški kombi

V40.58

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju s pešcem ali živaljo, voznik, prometna nezgoda, drug opredeljen avtomobil

V40.59

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju s pešcem ali živaljo, voznik, prometna nezgoda, nepredeljen avtomobil

V40.6

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju s pešcem ali živaljo, potnik, prometna nezgoda

V40.60

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju s pešcem ali živaljo, potnik, prometna nezgoda, limuzina (sedan)

V40.61

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju s pešcem ali živaljo, potnik, prometna nezgoda, terenski štirikolesnik

V40.62

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju s pešcem ali živaljo, potnik, prometna nezgoda, štirikolesno motorno vozilo

V40.63

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju s pešcem ali živaljo, potnik, prometna nezgoda, potniški kombi

V40.68

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju s pešcem ali živaljo, potnik, prometna nezgoda, drug opredeljen avtomobil

V40.69

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju s pešcem ali živaljo, potnik, prometna nezgoda, nepredeljen avtomobil

V40.7

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju s pešcem ali živaljo, oseba na zunanji strani avtomobila, prometna nezgoda

V40.70

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju s pešcem ali živaljo, oseba na zunanji strani avtomobila, prometna nezgoda, limuzina (sedan)

V40.71

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju s pešcem ali živaljo, oseba na zunanji strani avtomobila, prometna nezgoda, terenski štirikolesnik

V40.72

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju s pešcem ali živaljo, oseba na zunanji strani avtomobila, prometna nezgoda, štirikolesno motorno vozilo

V40.73

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju s pešcem ali živaljo, oseba na zunanji strani avtomobila, prometna nezgoda, potniški kombi

V40.78

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju s pešcem ali živaljo, oseba na zunanji strani avtomobila, prometna nezgoda, drug opredeljen avtomobil

V40.79

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju s pešcem ali živaljo, oseba na zunanji strani avtomobila, prometna nezgoda, nepredeljen avtomobil

V40.9

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju s pešcem ali živaljo, neopredeljena oseba v avtomobilu, prometna nezgoda

V40.90

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju s pešcem ali živaljo, neopredeljena oseba v avtomobilu, prometna nezgoda, limuzina (sedan)

V40.91

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju s pešcem ali živaljo, neopredeljena oseba v avtomobilu, prometna nezgoda, terenski štirikolesnik

V40.92

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju s pešcem ali živaljo, neopredeljena oseba v avtomobilu, prometna nezgoda, štirikolesno motorno vozilo

V40.93

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju s pešcem ali živaljo, neopredeljena oseba v avtomobilu, prometna nezgoda, potniški kombi

V40.98

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju s pešcem ali živaljo, neopredeljena oseba v avtomobilu, prometna nezgoda, drug opredeljen avtomobil

V40.99

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju s pešcem ali živaljo, neopredeljena oseba v avtomobilu, prometna nezgoda, nepredeljen avtomobil

V41

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju s kolesom

V41.0

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju s kolesom, voznik, neprometna nezgoda

V41.00

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju s kolesom, voznik, neprometna nezgoda, limuzina (sedan)

V41.01

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju s kolesom, voznik, neprometna nezgoda, terenski štirikolesnik

V41.02

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju s kolesom, voznik, neprometna nezgoda, štirikolesno motorno vozilo

V41.03

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju s kolesom, voznik, neprometna nezgoda, potniški kombi

V41.08

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju s kolesom, voznik, neprometna nezgoda, drug opredeljen avtomobil

V41.09

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju s kolesom, voznik, neprometna nezgoda, nepredeljen avtomobil

V41.1

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju s kolesom, potnik, neprometna nezgoda

V41.10

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju s kolesom, potnik, neprometna nezgoda, limuzina (sedan)

V41.11

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju s kolesom, potnik, neprometna nezgoda, terenski štirikolesnik

V41.12

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju s kolesom, potnik, neprometna nezgoda, štirikolesno motorno vozilo

V41.13

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju s kolesom, potnik, neprometna nezgoda, potniški kombi

V41.18

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju s kolesom, potnik, neprometna nezgoda, drug opredeljen avtomobil

V41.19

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju s kolesom, potnik, neprometna nezgoda, nepredeljen avtomobil

V41.2

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju s kolesom, oseba na zunanji strani avtomobila, neprometna nezgoda

V41.20

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju s kolesom, oseba na zunanji strani avtomobila, neprometna nezgoda, limuzina (sedan)

V41.21

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju s kolesom, oseba na zunanji strani avtomobila, neprometna nezgoda, terenski štirikolesnik

V41.22

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju s kolesom, oseba na zunanji strani avtomobila, neprometna nezgoda, štirikolesno motorno vozilo

V41.23

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju s kolesom, oseba na zunanji strani avtomobila, neprometna nezgoda, potniški kombi

V41.28

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju s kolesom, oseba na zunanji strani avtomobila, neprometna nezgoda, drug opredeljen avtomobil

V41.29

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju s kolesom, oseba na zunanji strani avtomobila, neprometna nezgoda, nepredeljen avtomobil

V41.3

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju s kolesom, neopredeljena oseba v avtomobilu, neprometna nezgoda

V41.30

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju s kolesom, neopredeljena oseba v avtomobilu, neprometna nezgoda, limuzina (sedan)

V41.31

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju s kolesom, neopredeljena oseba v avtomobilu, neprometna nezgoda, terenski štirikolesnik

V41.32

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju s kolesom, neopredeljena oseba v avtomobilu, neprometna nezgoda, štirikolesno motorno vozilo

V41.33

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju s kolesom, neopredeljena oseba v avtomobilu, neprometna nezgoda, potniški kombi

V41.38

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju s kolesom, neopredeljena oseba v avtomobilu, neprometna nezgoda, drug opredeljen avtomobil

V41.39

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju s kolesom, neopredeljena oseba v avtomobilu, neprometna nezgoda, nepredeljen avtomobil

V41.4

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju s kolesom, med vstopanjem ali izstopanjem

V41.40

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju s kolesom, med vstopanjem ali izstopanjem, limuzina (sedan)

V41.41

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju s kolesom, med vstopanjem ali izstopanjem, terenski štirikolesnik

V41.42

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju s kolesom, med vstopanjem ali izstopanjem, štirikolesno motorno vozilo

V41.43

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju s kolesom, med vstopanjem ali izstopanjem, potniški kombi

V41.48

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju s kolesom, med vstopanjem ali izstopanjem, drug opredeljen avtomobil

V41.49

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju s kolesom, med vstopanjem ali izstopanjem, nepredeljen avtomobil

V41.5

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju s kolesom, voznik, prometna nezgoda

V41.50

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju s kolesom, voznik, prometna nezgoda, limuzina (sedan)

V41.51

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju s kolesom, voznik, prometna nezgoda, terenski štirikolesnik

V41.52

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju s kolesom, voznik, prometna nezgoda, štirikolesno motorno vozilo

V41.53

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju s kolesom, voznik, prometna nezgoda, potniški kombi

V41.58

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju s kolesom, voznik, prometna nezgoda, drug opredeljen avtomobil

V41.59

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju s kolesom, voznik, prometna nezgoda, nepredeljen avtomobil

V41.6

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju s kolesom, potnik, prometna nezgoda

V41.60

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju s kolesom, potnik, prometna nezgoda, limuzina (sedan)

V41.61

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju s kolesom, potnik, prometna nezgoda, terenski štirikolesnik

V41.62

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju s kolesom, potnik, prometna nezgoda, štirikolesno motorno vozilo

V41.63

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju s kolesom, potnik, prometna nezgoda, potniški kombi

V41.68

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju s kolesom, potnik, prometna nezgoda, drug opredeljen avtomobil

V41.69

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju s kolesom, potnik, prometna nezgoda, nepredeljen avtomobil

V41.7

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju s kolesom, oseba na zunanji strani avtomobila, prometna nezgoda

V41.70

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju s kolesom, oseba na zunanji strani avtomobila, prometna nezgoda, limuzina (sedan)

V41.71

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju s kolesom, oseba na zunanji strani avtomobila, prometna nezgoda, terenski štirikolesnik

V41.72

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju s kolesom, oseba na zunanji strani avtomobila, prometna nezgoda, štirikolesno motorno vozilo

V41.73

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju s kolesom, oseba na zunanji strani avtomobila, prometna nezgoda, potniški kombi

V41.78

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju s kolesom, oseba na zunanji strani avtomobila, prometna nezgoda, drug opredeljen avtomobil

V41.79

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju s kolesom, oseba na zunanji strani avtomobila, prometna nezgoda, nepredeljen avtomobil

V41.9

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju s kolesom, neopredeljena oseba v avtomobilu, prometna nezgoda

V41.90

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju s kolesom, neopredeljena oseba v avtomobilu, prometna nezgoda, limuzina (sedan)

V41.91

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju s kolesom, neopredeljena oseba v avtomobilu, prometna nezgoda, terenski štirikolesnik

V41.92

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju s kolesom, neopredeljena oseba v avtomobilu, prometna nezgoda, štirikolesno motorno vozilo

V41.93

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju s kolesom, neopredeljena oseba v avtomobilu, prometna nezgoda, potniški kombi

V41.98

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju s kolesom, neopredeljena oseba v avtomobilu, prometna nezgoda, drug opredeljen avtomobil

V41.99

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju s kolesom, neopredeljena oseba v avtomobilu, prometna nezgoda, nepredeljen avtomobil

V42

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z dvo- ali trokolesnim motornim vozilom

V42.0

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z dvo- ali trokolesnim motornim vozilom, voznik, neprometna nezgoda

V42.00

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z dvo- ali trokolesnim motornim vozilom, voznik, neprometna nezgoda, limuzina (sedan)

V42.01

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z dvo- ali trokolesnim motornim vozilom, voznik, neprometna nezgoda, terenski štirikolesnik

V42.02

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z dvo- ali trokolesnim motornim vozilom, voznik, neprometna nezgoda, štirikolesno motorno vozilo

V42.03

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z dvo- ali trokolesnim motornim vozilom, voznik, neprometna nezgoda, potniški kombi

V42.08

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z dvo- ali trokolesnim motornim vozilom, voznik, neprometna nezgoda, drug opredeljen avtomobil

V42.09

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z dvo- ali trokolesnim motornim vozilom, voznik, neprometna nezgoda, nepredeljen avtomobil

V42.1

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z dvo- ali trokolesnim motornim vozilom, potnik, neprometna nezgoda

V42.10

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z dvo- ali trokolesnim motornim vozilom, potnik, neprometna nezgoda, limuzina (sedan)

V42.11

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z dvo- ali trokolesnim motornim vozilom, potnik, neprometna nezgoda, terenski štirikolesnik

V42.12

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z dvo- ali trokolesnim motornim vozilom, potnik, neprometna nezgoda, štirikolesno motorno vozilo

V42.13

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z dvo- ali trokolesnim motornim vozilom, potnik, neprometna nezgoda, potniški kombi

V42.18

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z dvo- ali trokolesnim motornim vozilom, potnik, neprometna nezgoda, drug opredeljen avtomobil

V42.19

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z dvo- ali trokolesnim motornim vozilom, potnik, neprometna nezgoda, nepredeljen avtomobil

V42.2

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z dvo- ali trokolesnim motornim vozilom, oseba na zunanji strani avtomobila, neprometna nezgoda

V42.20

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z dvo- ali trokolesnim motornim vozilom, oseba na zunanji strani avtomobila, neprometna nezgoda, limuzina (sedan)

V42.21

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z dvo- ali trokolesnim motornim vozilom, oseba na zunanji strani avtomobila, neprometna nezgoda, terenski štirikolesnik

V42.22

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z dvo- ali trokolesnim motornim vozilom, oseba na zunanji strani avtomobila, neprometna nezgoda, štirikolesno motorno vozilo

V42.23

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z dvo- ali trokolesnim motornim vozilom, oseba na zunanji strani avtomobila, neprometna nezgoda, potniški kombi

V42.28

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z dvo- ali trokolesnim motornim vozilom, oseba na zunanji strani avtomobila, neprometna nezgoda, drug opredeljen avtomobil

V42.29

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z dvo- ali trokolesnim motornim vozilom, oseba na zunanji strani avtomobila, neprometna nezgoda, nepredeljen avtomobil

V42.3

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z dvo- ali trokolesnim motornim vozilom, neopredeljena oseba v avtomobilu, neprometna nezgoda

V42.30

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z dvo- ali trokolesnim motornim vozilom, neopredeljena oseba v avtomobilu, neprometna nezgoda, limuzina (sedan)

V42.31

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z dvo- ali trokolesnim motornim vozilom, neopredeljena oseba v avtomobilu, neprometna nezgoda, terenski štirikolesnik

V42.32

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z dvo- ali trokolesnim motornim vozilom, neopredeljena oseba v avtomobilu, neprometna nezgoda, štirikolesno motorno vozilo

V42.33

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z dvo- ali trokolesnim motornim vozilom, neopredeljena oseba v avtomobilu, neprometna nezgoda, potniški kombi

V42.38

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z dvo- ali trokolesnim motornim vozilom, neopredeljena oseba v avtomobilu, neprometna nezgoda, drug opredeljen avtomobil

V42.39

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z dvo- ali trokolesnim motornim vozilom, neopredeljena oseba v avtomobilu, neprometna nezgoda, nepredeljen avtomobil

V42.4

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z dvo- ali trokolesnim motornim vozilom, med vstopanjem ali izstopanjem

V42.40

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z dvo- ali trokolesnim motornim vozilom, med vstopanjem ali izstopanjem, limuzina (sedan)

V42.41

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z dvo- ali trokolesnim motornim vozilom, med vstopanjem ali izstopanjem, terenski štirikolesnik

V42.42

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z dvo- ali trokolesnim motornim vozilom, med vstopanjem ali izstopanjem, štirikolesno motorno vozilo

V42.43

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z dvo- ali trokolesnim motornim vozilom, med vstopanjem ali izstopanjem, potniški kombi

V42.48

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z dvo- ali trokolesnim motornim vozilom, med vstopanjem ali izstopanjem, drug opredeljen avtomobil

V42.49

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z dvo- ali trokolesnim motornim vozilom, med vstopanjem ali izstopanjem, nepredeljen avtomobil

V42.5

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z dvo- ali trokolesnim motornim vozilom, voznik, prometna nezgoda

V42.50

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z dvo- ali trokolesnim motornim vozilom, voznik, prometna nezgoda, limuzina (sedan)

V42.51

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z dvo- ali trokolesnim motornim vozilom, voznik, prometna nezgoda, terenski štirikolesnik

V42.52

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z dvo- ali trokolesnim motornim vozilom, voznik, prometna nezgoda, štirikolesno motorno vozilo

V42.53

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z dvo- ali trokolesnim motornim vozilom, voznik, prometna nezgoda, potniški kombi

V42.58

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z dvo- ali trokolesnim motornim vozilom, voznik, prometna nezgoda, drug opredeljen avtomobil

V42.59

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z dvo- ali trokolesnim motornim vozilom, voznik, prometna nezgoda, nepredeljen avtomobil

V42.6

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z dvo- ali trokolesnim motornim vozilom, potnik, prometna nezgoda

V42.60

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z dvo- ali trokolesnim motornim vozilom, potnik, prometna nezgoda, limuzina (sedan)

V42.61

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z dvo- ali trokolesnim motornim vozilom, potnik, prometna nezgoda, terenski štirikolesnik

V42.62

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z dvo- ali trokolesnim motornim vozilom, potnik, prometna nezgoda, štirikolesno motorno vozilo

V42.63

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z dvo- ali trokolesnim motornim vozilom, potnik, prometna nezgoda, potniški kombi

V42.68

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z dvo- ali trokolesnim motornim vozilom, potnik, prometna nezgoda, drug opredeljen avtomobil

V42.69

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z dvo- ali trokolesnim motornim vozilom, potnik, prometna nezgoda, nepredeljen avtomobil

V42.7

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z dvo- ali trokolesnim motornim vozilom, oseba na zunanji strani avtomobila, prometna nezgoda

V42.70

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z dvo- ali trokolesnim motornim vozilom, oseba na zunanji strani avtomobila, prometna nezgoda, limuzina (sedan)

V42.71

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z dvo- ali trokolesnim motornim vozilom, oseba na zunanji strani avtomobila, prometna nezgoda, terenski štirikolesnik

V42.72

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z dvo- ali trokolesnim motornim vozilom, oseba na zunanji strani avtomobila, prometna nezgoda, štirikolesno motorno vozilo

V42.73

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z dvo- ali trokolesnim motornim vozilom, oseba na zunanji strani avtomobila, prometna nezgoda, potniški kombi

V42.78

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z dvo- ali trokolesnim motornim vozilom, oseba na zunanji strani avtomobila, prometna nezgoda, drug opredeljen avtomobil

V42.79

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z dvo- ali trokolesnim motornim vozilom, oseba na zunanji strani avtomobila, prometna nezgoda, nepredeljen avtomobil

V42.9

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z dvo- ali trokolesnim motornim vozilom, neopredeljena oseba v avtomobilu, prometna nezgoda

V42.90

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z dvo- ali trokolesnim motornim vozilom, neopredeljena oseba v avtomobilu, prometna nezgoda, limuzina (sedan)

V42.91

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z dvo- ali trokolesnim motornim vozilom, neopredeljena oseba v avtomobilu, prometna nezgoda, terenski štirikolesnik

V42.92

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z dvo- ali trokolesnim motornim vozilom, neopredeljena oseba v avtomobilu, prometna nezgoda, štirikolesno motorno vozilo

V42.93

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z dvo- ali trokolesnim motornim vozilom, neopredeljena oseba v avtomobilu, prometna nezgoda, potniški kombi

V42.98

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z dvo- ali trokolesnim motornim vozilom, neopredeljena oseba v avtomobilu, prometna nezgoda, drug opredeljen avtomobil

V42.99

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z dvo- ali trokolesnim motornim vozilom, neopredeljena oseba v avtomobilu, prometna nezgoda, nepredeljen avtomobil

V43

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z avtomobilom, poltovornjakom ali kombijem

V43.0

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z avtomobilom, poltovornjakom ali kombijem, voznik, neprometna nezgoda

V43.00

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z avtomobilom, poltovornjakom ali kombijem, voznik, neprometna nezgoda, limuzina (sedan)

V43.01

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z avtomobilom, poltovornjakom ali kombijem, voznik, neprometna nezgoda, terenski štirikolesnik

V43.02

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z avtomobilom, poltovornjakom ali kombijem, voznik, neprometna nezgoda, štirikolesno motorno vozilo

V43.03

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z avtomobilom, poltovornjakom ali kombijem, voznik, neprometna nezgoda, potniški kombi

V43.08

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z avtomobilom, poltovornjakom ali kombijem, voznik, neprometna nezgoda, drug opredeljen avtomobil

V43.09

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z avtomobilom, poltovornjakom ali kombijem, voznik, neprometna nezgoda, nepredeljen avtomobil

V43.1

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z avtomobilom, poltovornjakom ali kombijem, potnik, neprometna nezgoda

V43.10

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z avtomobilom, poltovornjakom ali kombijem, potnik, neprometna nezgoda, limuzina (sedan)

V43.11

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z avtomobilom, poltovornjakom ali kombijem, potnik, neprometna nezgoda, terenski štirikolesnik

V43.12

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z avtomobilom, poltovornjakom ali kombijem, potnik, neprometna nezgoda, štirikolesno motorno vozilo

V43.13

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z avtomobilom, poltovornjakom ali kombijem, potnik, neprometna nezgoda, potniški kombi

V43.18

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z avtomobilom, poltovornjakom ali kombijem, potnik, neprometna nezgoda, drug opredeljen avtomobil

V43.19

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z avtomobilom, poltovornjakom ali kombijem, potnik, neprometna nezgoda, nepredeljen avtomobil

V43.2

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z avtomobilom, poltovornjakom ali kombijem, oseba na zunanji strani avtomobila, neprometna nezgoda

V43.20

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z avtomobilom, poltovornjakom ali kombijem, oseba na zunanji strani avtomobila, neprometna nezgoda, limuzina (sedan)

V43.21

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z avtomobilom, poltovornjakom ali kombijem, oseba na zunanji strani avtomobila, neprometna nezgoda, terenski štirikolesnik

V43.22

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z avtomobilom, poltovornjakom ali kombijem, oseba na zunanji strani avtomobila, neprometna nezgoda, štirikolesno motorno vozilo

V43.23

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z avtomobilom, poltovornjakom ali kombijem, oseba na zunanji strani avtomobila, neprometna nezgoda, potniški kombi

V43.28

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z avtomobilom, poltovornjakom ali kombijem, oseba na zunanji strani avtomobila, neprometna nezgoda, drug opredeljen avtomobil

V43.29

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z avtomobilom, poltovornjakom ali kombijem, oseba na zunanji strani avtomobila, neprometna nezgoda, nepredeljen avtomobil

V43.3

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z avtomobilom, poltovornjakom ali kombijem, neopredeljena oseba v avtomobilu, neprometna nezgoda

V43.30

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z avtomobilom, poltovornjakom ali kombijem, neopredeljena oseba v avtomobilu, neprometna nezgoda, limuzina (sedan)

V43.31

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z avtomobilom, poltovornjakom ali kombijem, neopredeljena oseba v avtomobilu, neprometna nezgoda, terenski štirikolesnik

V43.32

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z avtomobilom, poltovornjakom ali kombijem, neopredeljena oseba v avtomobilu, neprometna nezgoda, štirikolesno motorno vozilo

V43.33

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z avtomobilom, poltovornjakom ali kombijem, neopredeljena oseba v avtomobilu, neprometna nezgoda, potniški kombi

V43.38

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z avtomobilom, poltovornjakom ali kombijem, neopredeljena oseba v avtomobilu, neprometna nezgoda, drug opredeljen avtomobil

V43.39

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z avtomobilom, poltovornjakom ali kombijem, neopredeljena oseba v avtomobilu, neprometna nezgoda, nepredeljen avtomobil

V43.4

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z avtomobilom, poltovornjakom ali kombijem, med vstopanjem ali izstopanjem

V43.40

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z avtomobilom, poltovornjakom ali kombijem, med vstopanjem ali izstopanjem, limuzina (sedan)

V43.41

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z avtomobilom, poltovornjakom ali kombijem, med vstopanjem ali izstopanjem, terenski štirikolesnik

V43.42

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z avtomobilom, poltovornjakom ali kombijem, med vstopanjem ali izstopanjem, štirikolesno motorno vozilo

V43.43

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z avtomobilom, poltovornjakom ali kombijem, med vstopanjem ali izstopanjem, potniški kombi

V43.48

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z avtomobilom, poltovornjakom ali kombijem, med vstopanjem ali izstopanjem, drug opredeljen avtomobil

V43.49

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z avtomobilom, poltovornjakom ali kombijem, med vstopanjem ali izstopanjem, nepredeljen avtomobil

V43.5

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z avtomobilom, poltovornjakom ali kombijem, voznik, prometna nezgoda

V43.50

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z avtomobilom, poltovornjakom ali kombijem, voznik, prometna nezgoda, limuzina (sedan)

V43.51

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z avtomobilom, poltovornjakom ali kombijem, voznik, prometna nezgoda, terenski štirikolesnik

V43.52

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z avtomobilom, poltovornjakom ali kombijem, voznik, prometna nezgoda, štirikolesno motorno vozilo

V43.53

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z avtomobilom, poltovornjakom ali kombijem, voznik, prometna nezgoda, potniški kombi

V43.58

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z avtomobilom, poltovornjakom ali kombijem, voznik, prometna nezgoda, drug opredeljen avtomobil

V43.59

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z avtomobilom, poltovornjakom ali kombijem, voznik, prometna nezgoda, nepredeljen avtomobil

V43.6

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z avtomobilom, poltovornjakom ali kombijem, potnik, prometna nezgoda

V43.60

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z avtomobilom, poltovornjakom ali kombijem, potnik, prometna nezgoda, limuzina (sedan)

V43.61

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z avtomobilom, poltovornjakom ali kombijem, potnik, prometna nezgoda, terenski štirikolesnik

V43.62

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z avtomobilom, poltovornjakom ali kombijem, potnik, prometna nezgoda, štirikolesno motorno vozilo

V43.63

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z avtomobilom, poltovornjakom ali kombijem, potnik, prometna nezgoda, potniški kombi

V43.68

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z avtomobilom, poltovornjakom ali kombijem, potnik, prometna nezgoda, drug opredeljen avtomobil

V43.69

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z avtomobilom, poltovornjakom ali kombijem, potnik, prometna nezgoda, nepredeljen avtomobil

V43.7

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z avtomobilom, poltovornjakom ali kombijem, oseba na zunanji strani avtomobila, prometna nezgoda

V43.70

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z avtomobilom, poltovornjakom ali kombijem, oseba na zunanji strani avtomobila, prometna nezgoda, limuzina (sedan)

V43.71

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z avtomobilom, poltovornjakom ali kombijem, oseba na zunanji strani avtomobila, prometna nezgoda, terenski štirikolesnik

V43.72

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z avtomobilom, poltovornjakom ali kombijem, oseba na zunanji strani avtomobila, prometna nezgoda, štirikolesno motorno vozilo

V43.73

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z avtomobilom, poltovornjakom ali kombijem, oseba na zunanji strani avtomobila, prometna nezgoda, potniški kombi

V43.78

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z avtomobilom, poltovornjakom ali kombijem, oseba na zunanji strani avtomobila, prometna nezgoda, drug opredeljen avtomobil

V43.79

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z avtomobilom, poltovornjakom ali kombijem, oseba na zunanji strani avtomobila, prometna nezgoda, nepredeljen avtomobil

V43.9

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z avtomobilom, poltovornjakom ali kombijem, neopredeljena oseba v avtomobilu, prometna nezgoda

V43.90

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z avtomobilom, poltovornjakom ali kombijem, neopredeljena oseba v avtomobilu, prometna nezgoda, limuzina (sedan)

V43.91

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z avtomobilom, poltovornjakom ali kombijem, neopredeljena oseba v avtomobilu, prometna nezgoda, terenski štirikolesnik

V43.92

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z avtomobilom, poltovornjakom ali kombijem, neopredeljena oseba v avtomobilu, prometna nezgoda, štirikolesno motorno vozilo

V43.93

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z avtomobilom, poltovornjakom ali kombijem, neopredeljena oseba v avtomobilu, prometna nezgoda, potniški kombi

V43.98

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z avtomobilom, poltovornjakom ali kombijem, neopredeljena oseba v avtomobilu, prometna nezgoda, drug opredeljen avtomobil

V43.99

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z avtomobilom, poltovornjakom ali kombijem, neopredeljena oseba v avtomobilu, prometna nezgoda, nepredeljen avtomobil

V44

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju s težkim transportnim vozilom ali avtobusom

V44.0

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju s težkim transportnim vozilom ali avtobusom, voznik, neprometna nezgoda

V44.00

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju s težkim transportnim vozilom ali avtobusom, voznik, neprometna nezgoda, limuzina (sedan)

V44.01

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju s težkim transportnim vozilom ali avtobusom, voznik, neprometna nezgoda, terenski štirikolesnik

V44.02

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju s težkim transportnim vozilom ali avtobusom, voznik, neprometna nezgoda, štirikolesno motorno vozilo

V44.03

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju s težkim transportnim vozilom ali avtobusom, voznik, neprometna nezgoda, potniški kombi

V44.08

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju s težkim transportnim vozilom ali avtobusom, voznik, neprometna nezgoda, drug opredeljen avtomobil

V44.09

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju s težkim transportnim vozilom ali avtobusom, voznik, neprometna nezgoda, nepredeljen avtomobil

V44.1

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju s težkim transportnim vozilom ali avtobusom, potnik, neprometna nezgoda

V44.10

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju s težkim transportnim vozilom ali avtobusom, potnik, neprometna nezgoda, limuzina (sedan)

V44.11

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju s težkim transportnim vozilom ali avtobusom, potnik, neprometna nezgoda, terenski štirikolesnik

V44.12

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju s težkim transportnim vozilom ali avtobusom, potnik, neprometna nezgoda, štirikolesno motorno vozilo

V44.13

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju s težkim transportnim vozilom ali avtobusom, potnik, neprometna nezgoda, potniški kombi

V44.18

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju s težkim transportnim vozilom ali avtobusom, potnik, neprometna nezgoda, drug opredeljen avtomobil

V44.19

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju s težkim transportnim vozilom ali avtobusom, potnik, neprometna nezgoda, nepredeljen avtomobil

V44.2

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju s težkim transportnim vozilom ali avtobusom, oseba na zunanji strani avtomobila, neprometna nezgoda

V44.20

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju s težkim transportnim vozilom ali avtobusom, oseba na zunanji strani avtomobila, neprometna nezgoda, limuzina (sedan)

V44.21

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju s težkim transportnim vozilom ali avtobusom, oseba na zunanji strani avtomobila, neprometna nezgoda, terenski štirikolesnik

V44.22

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju s težkim transportnim vozilom ali avtobusom, oseba na zunanji strani avtomobila, neprometna nezgoda, štirikolesno motorno vozilo

V44.23

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju s težkim transportnim vozilom ali avtobusom, oseba na zunanji strani avtomobila, neprometna nezgoda, potniški kombi

V44.28

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju s težkim transportnim vozilom ali avtobusom, oseba na zunanji strani avtomobila, neprometna nezgoda, drug opredeljen avtomobil

V44.29

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju s težkim transportnim vozilom ali avtobusom, oseba na zunanji strani avtomobila, neprometna nezgoda, nepredeljen avtomobil

V44.3

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju s težkim transportnim vozilom ali avtobusom, neopredeljena oseba v avtomobilu, neprometna nezgoda

V44.30

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju s težkim transportnim vozilom ali avtobusom, neopredeljena oseba v avtomobilu, neprometna nezgoda, limuzina (sedan)

V44.31

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju s težkim transportnim vozilom ali avtobusom, neopredeljena oseba v avtomobilu, neprometna nezgoda, terenski štirikolesnik

V44.32

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju s težkim transportnim vozilom ali avtobusom, neopredeljena oseba v avtomobilu, neprometna nezgoda, štirikolesno motorno vozilo

V44.33

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju s težkim transportnim vozilom ali avtobusom, neopredeljena oseba v avtomobilu, neprometna nezgoda, potniški kombi

V44.38

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju s težkim transportnim vozilom ali avtobusom, neopredeljena oseba v avtomobilu, neprometna nezgoda, drug opredeljen avtomobil

V44.39

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju s težkim transportnim vozilom ali avtobusom, neopredeljena oseba v avtomobilu, neprometna nezgoda, nepredeljen avtomobil

V44.4

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju s težkim transportnim vozilom ali avtobusom, med vstopanjem ali izstopanjem

V44.40

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju s težkim transportnim vozilom ali avtobusom, med vstopanjem ali izstopanjem, limuzina (sedan)

V44.41

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju s težkim transportnim vozilom ali avtobusom, med vstopanjem ali izstopanjem, terenski štirikolesnik

V44.42

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju s težkim transportnim vozilom ali avtobusom, med vstopanjem ali izstopanjem, štirikolesno motorno vozilo

V44.43

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju s težkim transportnim vozilom ali avtobusom, med vstopanjem ali izstopanjem, potniški kombi

V44.48

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju s težkim transportnim vozilom ali avtobusom, med vstopanjem ali izstopanjem, drug opredeljen avtomobil

V44.49

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju s težkim transportnim vozilom ali avtobusom, med vstopanjem ali izstopanjem, nepredeljen avtomobil

V44.5

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju s težkim transportnim vozilom ali avtobusom, voznik, prometna nezgoda

V44.50

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju s težkim transportnim vozilom ali avtobusom, voznik, prometna nezgoda, limuzina (sedan)

V44.51

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju s težkim transportnim vozilom ali avtobusom, voznik, prometna nezgoda, terenski štirikolesnik

V44.52

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju s težkim transportnim vozilom ali avtobusom, voznik, prometna nezgoda, štirikolesno motorno vozilo

V44.53

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju s težkim transportnim vozilom ali avtobusom, voznik, prometna nezgoda, potniški kombi

V44.58

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju s težkim transportnim vozilom ali avtobusom, voznik, prometna nezgoda, drug opredeljen avtomobil

V44.59

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju s težkim transportnim vozilom ali avtobusom, voznik, prometna nezgoda, nepredeljen avtomobil

V44.6

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju s težkim transportnim vozilom ali avtobusom, potnik, prometna nezgoda

V44.60

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju s težkim transportnim vozilom ali avtobusom, potnik, prometna nezgoda, limuzina (sedan)

V44.61

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju s težkim transportnim vozilom ali avtobusom, potnik, prometna nezgoda, terenski štirikolesnik

V44.62

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju s težkim transportnim vozilom ali avtobusom, potnik, prometna nezgoda, štirikolesno motorno vozilo

V44.63

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju s težkim transportnim vozilom ali avtobusom, potnik, prometna nezgoda, potniški kombi

V44.68

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju s težkim transportnim vozilom ali avtobusom, potnik, prometna nezgoda, drug opredeljen avtomobil

V44.69

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju s težkim transportnim vozilom ali avtobusom, potnik, prometna nezgoda, nepredeljen avtomobil

V44.7

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju s težkim transportnim vozilom ali avtobusom, oseba na zunanji strani avtomobila, prometna nezgoda

V44.70

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju s težkim transportnim vozilom ali avtobusom, oseba na zunanji strani avtomobila, prometna nezgoda, limuzina (sedan)

V44.71

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju s težkim transportnim vozilom ali avtobusom, oseba na zunanji strani avtomobila, prometna nezgoda, terenski štirikolesnik

V44.72

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju s težkim transportnim vozilom ali avtobusom, oseba na zunanji strani avtomobila, prometna nezgoda, štirikolesno motorno vozilo

V44.73

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju s težkim transportnim vozilom ali avtobusom, oseba na zunanji strani avtomobila, prometna nezgoda, potniški kombi

V44.78

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju s težkim transportnim vozilom ali avtobusom, oseba na zunanji strani avtomobila, prometna nezgoda, drug opredeljen avtomobil

V44.79

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju s težkim transportnim vozilom ali avtobusom, oseba na zunanji strani avtomobila, prometna nezgoda, nepredeljen avtomobil

V44.9

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju s težkim transportnim vozilom ali avtobusom, neopredeljena oseba v avtomobilu, prometna nezgoda

V44.90

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju s težkim transportnim vozilom ali avtobusom, neopredeljena oseba v avtomobilu, prometna nezgoda, limuzina (sedan)

V44.91

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju s težkim transportnim vozilom ali avtobusom, neopredeljena oseba v avtomobilu, prometna nezgoda, terenski štirikolesnik

V44.92

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju s težkim transportnim vozilom ali avtobusom, neopredeljena oseba v avtomobilu, prometna nezgoda, štirikolesno motorno vozilo

V44.93

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju s težkim transportnim vozilom ali avtobusom, neopredeljena oseba v avtomobilu, prometna nezgoda, potniški kombi

V44.98

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju s težkim transportnim vozilom ali avtobusom, neopredeljena oseba v avtomobilu, prometna nezgoda, drug opredeljen avtomobil

V44.99

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju s težkim transportnim vozilom ali avtobusom, neopredeljena oseba v avtomobilu, prometna nezgoda, nepredeljen avtomobil

V45

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z vlakom ali vozilom na tirih

V45.0

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z vlakom ali vozilom na tirih, voznik, neprometna nezgoda

V45.00

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z vlakom ali vozilom na tirih, voznik, neprometna nezgoda, limuzina (sedan)

V45.01

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z vlakom ali vozilom na tirih, voznik, neprometna nezgoda, terenski štirikolesnik

V45.02

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z vlakom ali vozilom na tirih, voznik, neprometna nezgoda, štirikolesno motorno vozilo

V45.03

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z vlakom ali vozilom na tirih, voznik, neprometna nezgoda, potniški kombi

V45.08

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z vlakom ali vozilom na tirih, voznik, neprometna nezgoda, drug opredeljen avtomobil

V45.09

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z vlakom ali vozilom na tirih, voznik, neprometna nezgoda, nepredeljen avtomobil

V45.1

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z vlakom ali vozilom na tirih, potnik, neprometna nezgoda

V45.10

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z vlakom ali vozilom na tirih, potnik, neprometna nezgoda, limuzina (sedan)

V45.11

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z vlakom ali vozilom na tirih, potnik, neprometna nezgoda, terenski štirikolesnik

V45.12

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z vlakom ali vozilom na tirih, potnik, neprometna nezgoda, štirikolesno motorno vozilo

V45.13

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z vlakom ali vozilom na tirih, potnik, neprometna nezgoda, potniški kombi

V45.18

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z vlakom ali vozilom na tirih, potnik, neprometna nezgoda, drug opredeljen avtomobil

V45.19

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z vlakom ali vozilom na tirih, potnik, neprometna nezgoda, nepredeljen avtomobil

V45.2

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z vlakom ali vozilom na tirih, oseba na zunanji strani avtomobila, neprometna nezgoda

V45.20

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z vlakom ali vozilom na tirih, oseba na zunanji strani avtomobila, neprometna nezgoda, limuzina (sedan)

V45.21

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z vlakom ali vozilom na tirih, oseba na zunanji strani avtomobila, neprometna nezgoda, terenski štirikolesnik

V45.22

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z vlakom ali vozilom na tirih, oseba na zunanji strani avtomobila, neprometna nezgoda, štirikolesno motorno vozilo

V45.23

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z vlakom ali vozilom na tirih, oseba na zunanji strani avtomobila, neprometna nezgoda, potniški kombi

V45.28

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z vlakom ali vozilom na tirih, oseba na zunanji strani avtomobila, neprometna nezgoda, drug opredeljen avtomobil

V45.29

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z vlakom ali vozilom na tirih, oseba na zunanji strani avtomobila, neprometna nezgoda, nepredeljen avtomobil

V45.3

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z vlakom ali vozilom na tirih, neopredeljena oseba v avtomobilu, neprometna nezgoda

V45.30

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z vlakom ali vozilom na tirih, neopredeljena oseba v avtomobilu, neprometna nezgoda, limuzina (sedan)

V45.31

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z vlakom ali vozilom na tirih, neopredeljena oseba v avtomobilu, neprometna nezgoda, terenski štirikolesnik

V45.32

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z vlakom ali vozilom na tirih, neopredeljena oseba v avtomobilu, neprometna nezgoda, štirikolesno motorno vozilo

V45.33

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z vlakom ali vozilom na tirih, neopredeljena oseba v avtomobilu, neprometna nezgoda, potniški kombi

V45.38

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z vlakom ali vozilom na tirih, neopredeljena oseba v avtomobilu, neprometna nezgoda, drug opredeljen avtomobil

V45.39

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z vlakom ali vozilom na tirih, neopredeljena oseba v avtomobilu, neprometna nezgoda, nepredeljen avtomobil

V45.4

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z vlakom ali vozilom na tirih, med vstopanjem ali izstopanjem

V45.40

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z vlakom ali vozilom na tirih, med vstopanjem ali izstopanjem, limuzina (sedan)

V45.41

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z vlakom ali vozilom na tirih, med vstopanjem ali izstopanjem, terenski štirikolesnik

V45.42

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z vlakom ali vozilom na tirih, med vstopanjem ali izstopanjem, štirikolesno motorno vozilo

V45.43

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z vlakom ali vozilom na tirih, med vstopanjem ali izstopanjem, potniški kombi

V45.48

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z vlakom ali vozilom na tirih, med vstopanjem ali izstopanjem, drug opredeljen avtomobil

V45.49

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z vlakom ali vozilom na tirih, med vstopanjem ali izstopanjem, nepredeljen avtomobil

V45.5

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z vlakom ali vozilom na tirih, voznik, prometna nezgoda

V45.50

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z vlakom ali vozilom na tirih, voznik, prometna nezgoda, limuzina (sedan)

V45.51

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z vlakom ali vozilom na tirih, voznik, prometna nezgoda, terenski štirikolesnik

V45.52

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z vlakom ali vozilom na tirih, voznik, prometna nezgoda, štirikolesno motorno vozilo

V45.53

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z vlakom ali vozilom na tirih, voznik, prometna nezgoda, potniški kombi

V45.58

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z vlakom ali vozilom na tirih, voznik, prometna nezgoda, drug opredeljen avtomobil

V45.59

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z vlakom ali vozilom na tirih, voznik, prometna nezgoda, nepredeljen avtomobil

V45.6

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z vlakom ali vozilom na tirih, potnik, prometna nezgoda

V45.60

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z vlakom ali vozilom na tirih, potnik, prometna nezgoda, limuzina (sedan)

V45.61

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z vlakom ali vozilom na tirih, potnik, prometna nezgoda, terenski štirikolesnik

V45.62

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z vlakom ali vozilom na tirih, potnik, prometna nezgoda, štirikolesno motorno vozilo

V45.63

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z vlakom ali vozilom na tirih, potnik, prometna nezgoda, potniški kombi

V45.68

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z vlakom ali vozilom na tirih, potnik, prometna nezgoda, drug opredeljen avtomobil

V45.69

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z vlakom ali vozilom na tirih, potnik, prometna nezgoda, nepredeljen avtomobil

V45.7

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z vlakom ali vozilom na tirih, oseba na zunanji strani avtomobila, prometna nezgoda

V45.70

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z vlakom ali vozilom na tirih, oseba na zunanji strani avtomobila, prometna nezgoda, limuzina (sedan)

V45.71

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z vlakom ali vozilom na tirih, oseba na zunanji strani avtomobila, prometna nezgoda, terenski štirikolesnik

V45.72

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z vlakom ali vozilom na tirih, oseba na zunanji strani avtomobila, prometna nezgoda, štirikolesno motorno vozilo

V45.73

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z vlakom ali vozilom na tirih, oseba na zunanji strani avtomobila, prometna nezgoda, potniški kombi

V45.78

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z vlakom ali vozilom na tirih, oseba na zunanji strani avtomobila, prometna nezgoda, drug opredeljen avtomobil

V45.79

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z vlakom ali vozilom na tirih, oseba na zunanji strani avtomobila, prometna nezgoda, nepredeljen avtomobil

V45.9

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z vlakom ali vozilom na tirih, neopredeljena oseba v avtomobilu, prometna nezgoda

V45.90

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z vlakom ali vozilom na tirih, neopredeljena oseba v avtomobilu, prometna nezgoda, limuzina (sedan)

V45.91

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z vlakom ali vozilom na tirih, neopredeljena oseba v avtomobilu, prometna nezgoda, terenski štirikolesnik

V45.92

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z vlakom ali vozilom na tirih, neopredeljena oseba v avtomobilu, prometna nezgoda, štirikolesno motorno vozilo

V45.93

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z vlakom ali vozilom na tirih, neopredeljena oseba v avtomobilu, prometna nezgoda, potniški kombi

V45.98

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z vlakom ali vozilom na tirih, neopredeljena oseba v avtomobilu, prometna nezgoda, drug opredeljen avtomobil

V45.99

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z vlakom ali vozilom na tirih, neopredeljena oseba v avtomobilu, prometna nezgoda, nepredeljen avtomobil

V46

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z druge vrste nemotornim vozilom

V46.0

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z druge vrste nemotornim vozilom, voznik, neprometna nezgoda

V46.00

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z druge vrste nemotornim vozilom, voznik, neprometna nezgoda, limuzina (sedan)

V46.01

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z druge vrste nemotornim vozilom, voznik, neprometna nezgoda, terenski štirikolesnik

V46.02

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z druge vrste nemotornim vozilom, voznik, neprometna nezgoda, štirikolesno motorno vozilo

V46.03

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z druge vrste nemotornim vozilom, voznik, neprometna nezgoda, potniški kombi

V46.08

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z druge vrste nemotornim vozilom, voznik, neprometna nezgoda, drug opredeljen avtomobil

V46.09

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z druge vrste nemotornim vozilom, voznik, neprometna nezgoda, nepredeljen avtomobil

V46.1

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z druge vrste nemotornim vozilom, potnik, neprometna nezgoda

V46.10

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z druge vrste nemotornim vozilom, potnik, neprometna nezgoda, limuzina (sedan)

V46.11

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z druge vrste nemotornim vozilom, potnik, neprometna nezgoda, terenski štirikolesnik

V46.12

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z druge vrste nemotornim vozilom, potnik, neprometna nezgoda, štirikolesno motorno vozilo

V46.13

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z druge vrste nemotornim vozilom, potnik, neprometna nezgoda, potniški kombi

V46.18

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z druge vrste nemotornim vozilom, potnik, neprometna nezgoda, drug opredeljen avtomobil

V46.19

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z druge vrste nemotornim vozilom, potnik, neprometna nezgoda, nepredeljen avtomobil

V46.2

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z druge vrste nemotornim vozilom, oseba na zunanji strani avtomobila, neprometna nezgoda

V46.20

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z druge vrste nemotornim vozilom, oseba na zunanji strani avtomobila, neprometna nezgoda, limuzina (sedan)

V46.21

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z druge vrste nemotornim vozilom, oseba na zunanji strani avtomobila, neprometna nezgoda, terenski štirikolesnik

V46.22

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z druge vrste nemotornim vozilom, oseba na zunanji strani avtomobila, neprometna nezgoda, štirikolesno motorno vozilo

V46.23

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z druge vrste nemotornim vozilom, oseba na zunanji strani avtomobila, neprometna nezgoda, potniški kombi

V46.28

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z druge vrste nemotornim vozilom, oseba na zunanji strani avtomobila, neprometna nezgoda, drug opredeljen avtomobil

V46.29

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z druge vrste nemotornim vozilom, oseba na zunanji strani avtomobila, neprometna nezgoda, nepredeljen avtomobil

V46.3

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z druge vrste nemotornim vozilom, neopredeljena oseba v avtomobilu, neprometna nezgoda

V46.30

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z druge vrste nemotornim vozilom, neopredeljena oseba v avtomobilu, neprometna nezgoda, limuzina (sedan)

V46.31

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z druge vrste nemotornim vozilom, neopredeljena oseba v avtomobilu, neprometna nezgoda, terenski štirikolesnik

V46.32

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z druge vrste nemotornim vozilom, neopredeljena oseba v avtomobilu, neprometna nezgoda, štirikolesno motorno vozilo

V46.33

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z druge vrste nemotornim vozilom, neopredeljena oseba v avtomobilu, neprometna nezgoda, potniški kombi

V46.38

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z druge vrste nemotornim vozilom, neopredeljena oseba v avtomobilu, neprometna nezgoda, drug opredeljen avtomobil

V46.39

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z druge vrste nemotornim vozilom, neopredeljena oseba v avtomobilu, neprometna nezgoda, nepredeljen avtomobil

V46.4

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z druge vrste nemotornim vozilom, med vstopanjem ali izstopanjem

V46.40

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z druge vrste nemotornim vozilom, med vstopanjem ali izstopanjem, limuzina (sedan)

V46.41

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z druge vrste nemotornim vozilom, med vstopanjem ali izstopanjem, terenski štirikolesnik

V46.42

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z druge vrste nemotornim vozilom, med vstopanjem ali izstopanjem, štirikolesno motorno vozilo

V46.43

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z druge vrste nemotornim vozilom, med vstopanjem ali izstopanjem, potniški kombi

V46.48

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z druge vrste nemotornim vozilom, med vstopanjem ali izstopanjem, drug opredeljen avtomobil

V46.49

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z druge vrste nemotornim vozilom, med vstopanjem ali izstopanjem, nepredeljen avtomobil

V46.5

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z druge vrste nemotornim vozilom, voznik, prometna nezgoda

V46.50

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z druge vrste nemotornim vozilom, voznik, prometna nezgoda, limuzina (sedan)

V46.51

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z druge vrste nemotornim vozilom, voznik, prometna nezgoda, terenski štirikolesnik

V46.52

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z druge vrste nemotornim vozilom, voznik, prometna nezgoda, štirikolesno motorno vozilo

V46.53

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z druge vrste nemotornim vozilom, voznik, prometna nezgoda, potniški kombi

V46.58

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z druge vrste nemotornim vozilom, voznik, prometna nezgoda, drug opredeljen avtomobil

V46.59

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z druge vrste nemotornim vozilom, voznik, prometna nezgoda, nepredeljen avtomobil

V46.6

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z druge vrste nemotornim vozilom, potnik, prometna nezgoda

V46.60

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z druge vrste nemotornim vozilom, potnik, prometna nezgoda, limuzina (sedan)

V46.61

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z druge vrste nemotornim vozilom, potnik, prometna nezgoda, terenski štirikolesnik

V46.62

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z druge vrste nemotornim vozilom, potnik, prometna nezgoda, štirikolesno motorno vozilo

V46.63

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z druge vrste nemotornim vozilom, potnik, prometna nezgoda, potniški kombi

V46.68

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z druge vrste nemotornim vozilom, potnik, prometna nezgoda, drug opredeljen avtomobil

V46.69

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z druge vrste nemotornim vozilom, potnik, prometna nezgoda, nepredeljen avtomobil

V46.7

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z druge vrste nemotornim vozilom, oseba na zunanji strani avtomobila, prometna nezgoda

V46.70

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z druge vrste nemotornim vozilom, oseba na zunanji strani avtomobila, prometna nezgoda, limuzina (sedan)

V46.71

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z druge vrste nemotornim vozilom, oseba na zunanji strani avtomobila, prometna nezgoda, terenski štirikolesnik

V46.72

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z druge vrste nemotornim vozilom, oseba na zunanji strani avtomobila, prometna nezgoda, štirikolesno motorno vozilo

V46.73

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z druge vrste nemotornim vozilom, oseba na zunanji strani avtomobila, prometna nezgoda, potniški kombi

V46.78

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z druge vrste nemotornim vozilom, oseba na zunanji strani avtomobila, prometna nezgoda, drug opredeljen avtomobil

V46.79

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z druge vrste nemotornim vozilom, oseba na zunanji strani avtomobila, prometna nezgoda, nepredeljen avtomobil

V46.9

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z druge vrste nemotornim vozilom, neopredeljena oseba v avtomobilu, prometna nezgoda

V46.90

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z druge vrste nemotornim vozilom, neopredeljena oseba v avtomobilu, prometna nezgoda, limuzina (sedan)

V46.91

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z druge vrste nemotornim vozilom, neopredeljena oseba v avtomobilu, prometna nezgoda, terenski štirikolesnik

V46.92

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z druge vrste nemotornim vozilom, neopredeljena oseba v avtomobilu, prometna nezgoda, štirikolesno motorno vozilo

V46.93

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z druge vrste nemotornim vozilom, neopredeljena oseba v avtomobilu, prometna nezgoda, potniški kombi

V46.98

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z druge vrste nemotornim vozilom, neopredeljena oseba v avtomobilu, prometna nezgoda, drug opredeljen avtomobil

V46.99

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z druge vrste nemotornim vozilom, neopredeljena oseba v avtomobilu, prometna nezgoda, nepredeljen avtomobil

V47

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z nepremičnim ali mirujočim predmetom

V47.0

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z nepremičnim ali mirujočim predmetom, voznik, neprometna nezgoda

V47.00

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z nepremičnim ali mirujočim predmetom, voznik, neprometna nezgoda, limuzina (sedan)

V47.01

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z nepremičnim ali mirujočim predmetom, voznik, neprometna nezgoda, terenski štirikolesnik

V47.02

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z nepremičnim ali mirujočim predmetom, voznik, neprometna nezgoda, štirikolesno motorno vozilo

V47.03

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z nepremičnim ali mirujočim predmetom, voznik, neprometna nezgoda, potniški kombi

V47.08

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z nepremičnim ali mirujočim predmetom, voznik, neprometna nezgoda, drug opredeljen avtomobil

V47.09

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z nepremičnim ali mirujočim predmetom, voznik, neprometna nezgoda, nepredeljen avtomobil

V47.1

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z nepremičnim ali mirujočim predmetom, potnik, neprometna nezgoda

V47.10

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z nepremičnim ali mirujočim predmetom, potnik, neprometna nezgoda, limuzina (sedan)

V47.11

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z nepremičnim ali mirujočim predmetom, potnik, neprometna nezgoda, terenski štirikolesnik

V47.12

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z nepremičnim ali mirujočim predmetom, potnik, neprometna nezgoda, štirikolesno motorno vozilo

V47.13

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z nepremičnim ali mirujočim predmetom, potnik, neprometna nezgoda, potniški kombi

V47.18

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z nepremičnim ali mirujočim predmetom, potnik, neprometna nezgoda, drug opredeljen avtomobil

V47.19

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z nepremičnim ali mirujočim predmetom, potnik, neprometna nezgoda, nepredeljen avtomobil

V47.2

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z nepremičnim ali mirujočim predmetom, oseba na zunanji strani avtomobila, neprometna nezgoda

V47.20

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z nepremičnim ali mirujočim predmetom, oseba na zunanji strani avtomobila, neprometna nezgoda, limuzina (sedan)

V47.21

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z nepremičnim ali mirujočim predmetom, oseba na zunanji strani avtomobila, neprometna nezgoda, terenski štirikolesnik

V47.22

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z nepremičnim ali mirujočim predmetom, oseba na zunanji strani avtomobila, neprometna nezgoda, štirikolesno motorno vozilo

V47.23

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z nepremičnim ali mirujočim predmetom, oseba na zunanji strani avtomobila, neprometna nezgoda, potniški kombi

V47.28

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z nepremičnim ali mirujočim predmetom, oseba na zunanji strani avtomobila, neprometna nezgoda, drug opredeljen avtomobil

V47.29

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z nepremičnim ali mirujočim predmetom, oseba na zunanji strani avtomobila, neprometna nezgoda, nepredeljen avtomobil

V47.3

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z nepremičnim ali mirujočim predmetom, neopredeljena oseba v avtomobilu, neprometna nezgoda

V47.30

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z nepremičnim ali mirujočim predmetom, neopredeljena oseba v avtomobilu, neprometna nezgoda, limuzina (sedan)

V47.31

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z nepremičnim ali mirujočim predmetom, neopredeljena oseba v avtomobilu, neprometna nezgoda, terenski štirikolesnik

V47.32

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z nepremičnim ali mirujočim predmetom, neopredeljena oseba v avtomobilu, neprometna nezgoda, štirikolesno motorno vozilo

V47.33

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z nepremičnim ali mirujočim predmetom, neopredeljena oseba v avtomobilu, neprometna nezgoda, potniški kombi

V47.38

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z nepremičnim ali mirujočim predmetom, neopredeljena oseba v avtomobilu, neprometna nezgoda, drug opredeljen avtomobil

V47.39

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z nepremičnim ali mirujočim predmetom, neopredeljena oseba v avtomobilu, neprometna nezgoda, nepredeljen avtomobil

V47.4

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z nepremičnim ali mirujočim predmetom, med vstopanjem ali izstopanjem

V47.40

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z nepremičnim ali mirujočim predmetom, med vstopanjem ali izstopanjem, limuzina (sedan)

V47.41

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z nepremičnim ali mirujočim predmetom, med vstopanjem ali izstopanjem, terenski štirikolesnik

V47.42

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z nepremičnim ali mirujočim predmetom, med vstopanjem ali izstopanjem, štirikolesno motorno vozilo

V47.43

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z nepremičnim ali mirujočim predmetom, med vstopanjem ali izstopanjem, potniški kombi

V47.48

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z nepremičnim ali mirujočim predmetom, med vstopanjem ali izstopanjem, drug opredeljen avtomobil

V47.49

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z nepremičnim ali mirujočim predmetom, med vstopanjem ali izstopanjem, nepredeljen avtomobil

V47.5

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z nepremičnim ali mirujočim predmetom, voznik, prometna nezgoda

V47.50

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z nepremičnim ali mirujočim predmetom, voznik, prometna nezgoda, limuzina (sedan)

V47.51

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z nepremičnim ali mirujočim predmetom, voznik, prometna nezgoda, terenski štirikolesnik

V47.52

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z nepremičnim ali mirujočim predmetom, voznik, prometna nezgoda, štirikolesno motorno vozilo

V47.53

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z nepremičnim ali mirujočim predmetom, voznik, prometna nezgoda, potniški kombi

V47.58

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z nepremičnim ali mirujočim predmetom, voznik, prometna nezgoda, drug opredeljen avtomobil

V47.59

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z nepremičnim ali mirujočim predmetom, voznik, prometna nezgoda, nepredeljen avtomobil

V47.6

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z nepremičnim ali mirujočim predmetom, potnik, prometna nezgoda

V47.60

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z nepremičnim ali mirujočim predmetom, potnik, prometna nezgoda, limuzina (sedan)

V47.61

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z nepremičnim ali mirujočim predmetom, potnik, prometna nezgoda, terenski štirikolesnik

V47.62

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z nepremičnim ali mirujočim predmetom, potnik, prometna nezgoda, štirikolesno motorno vozilo

V47.63

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z nepremičnim ali mirujočim predmetom, potnik, prometna nezgoda, potniški kombi

V47.68

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z nepremičnim ali mirujočim predmetom, potnik, prometna nezgoda, drug opredeljen avtomobil

V47.69

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z nepremičnim ali mirujočim predmetom, potnik, prometna nezgoda, nepredeljen avtomobil

V47.7

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z nepremičnim ali mirujočim predmetom, oseba na zunanji strani avtomobila, prometna nezgoda

V47.70

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z nepremičnim ali mirujočim predmetom, oseba na zunanji strani avtomobila, prometna nezgoda, limuzina (sedan)

V47.71

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z nepremičnim ali mirujočim predmetom, oseba na zunanji strani avtomobila, prometna nezgoda, terenski štirikolesnik

V47.72

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z nepremičnim ali mirujočim predmetom, oseba na zunanji strani avtomobila, prometna nezgoda, štirikolesno motorno vozilo

V47.73

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z nepremičnim ali mirujočim predmetom, oseba na zunanji strani avtomobila, prometna nezgoda, potniški kombi

V47.78

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z nepremičnim ali mirujočim predmetom, oseba na zunanji strani avtomobila, prometna nezgoda, drug opredeljen avtomobil

V47.79

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z nepremičnim ali mirujočim predmetom, oseba na zunanji strani avtomobila, prometna nezgoda, nepredeljen avtomobil

V47.9

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z nepremičnim ali mirujočim predmetom, neopredeljena oseba v avtomobilu, prometna nezgoda

V47.90

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z nepremičnim ali mirujočim predmetom, neopredeljena oseba v avtomobilu, prometna nezgoda, limuzina (sedan)

V47.91

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z nepremičnim ali mirujočim predmetom, neopredeljena oseba v avtomobilu, prometna nezgoda, terenski štirikolesnik

V47.92

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z nepremičnim ali mirujočim predmetom, neopredeljena oseba v avtomobilu, prometna nezgoda, štirikolesno motorno vozilo

V47.93

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z nepremičnim ali mirujočim predmetom, neopredeljena oseba v avtomobilu, prometna nezgoda, potniški kombi

V47.98

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z nepremičnim ali mirujočim predmetom, neopredeljena oseba v avtomobilu, prometna nezgoda, drug opredeljen avtomobil

V47.99

Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z nepremičnim ali mirujočim predmetom, neopredeljena oseba v avtomobilu, prometna nezgoda, nepredeljen avtomobil

V48

Oseba v avtomobilu, poškodovana v prometni nezgodi brez trčenja

V48.0

Oseba v avtomobilu, poškodovana v prometni nezgodi brez trčenja, voznik, neprometna nezgoda

V48.00

Oseba v avtomobilu, poškodovana v prometni nezgodi brez trčenja, voznik, neprometna nezgoda, limuzina (sedan)

V48.01

Oseba v avtomobilu, poškodovana v prometni nezgodi brez trčenja, voznik, neprometna nezgoda, terenski štirikolesnik

V48.02

Oseba v avtomobilu, poškodovana v prometni nezgodi brez trčenja, voznik, neprometna nezgoda, štirikolesno motorno vozilo

V48.03

Oseba v avtomobilu, poškodovana v prometni nezgodi brez trčenja, voznik, neprometna nezgoda, potniški kombi

V48.08

Oseba v avtomobilu, poškodovana v prometni nezgodi brez trčenja, voznik, neprometna nezgoda, drug opredeljen avtomobil

V48.09

Oseba v avtomobilu, poškodovana v prometni nezgodi brez trčenja, voznik, neprometna nezgoda, nepredeljen avtomobil

V48.1

Oseba v avtomobilu, poškodovana v prometni nezgodi brez trčenja, potnik, neprometna nezgoda

V48.10

Oseba v avtomobilu, poškodovana v prometni nezgodi brez trčenja, potnik, neprometna nezgoda, limuzina (sedan)

V48.11

Oseba v avtomobilu, poškodovana v prometni nezgodi brez trčenja, potnik, neprometna nezgoda, terenski štirikolesnik

V48.12

Oseba v avtomobilu, poškodovana v prometni nezgodi brez trčenja, potnik, neprometna nezgoda, štirikolesno motorno vozilo

V48.13

Oseba v avtomobilu, poškodovana v prometni nezgodi brez trčenja, potnik, neprometna nezgoda, potniški kombi

V48.18

Oseba v avtomobilu, poškodovana v prometni nezgodi brez trčenja, potnik, neprometna nezgoda, drug opredeljen avtomobil

V48.19

Oseba v avtomobilu, poškodovana v prometni nezgodi brez trčenja, potnik, neprometna nezgoda, nepredeljen avtomobil

V48.2

Oseba v avtomobilu, poškodovana v prometni nezgodi brez trčenja, oseba na zunanji strani vozila, neprometna nezgoda

V48.20

Oseba v avtomobilu, poškodovana v prometni nezgodi brez trčenja, oseba na zunanji strani vozila, neprometna nezgoda, limuzina (sedan)

V48.21

Oseba v avtomobilu, poškodovana v prometni nezgodi brez trčenja, oseba na zunanji strani vozila, neprometna nezgoda, terenski štirikolesnik

V48.22

Oseba v avtomobilu, poškodovana v prometni nezgodi brez trčenja, oseba na zunanji strani vozila, neprometna nezgoda, štirikolesno motorno vozilo

V48.23

Oseba v avtomobilu, poškodovana v prometni nezgodi brez trčenja, oseba na zunanji strani vozila, neprometna nezgoda, potniški kombi

V48.28

Oseba v avtomobilu, poškodovana v prometni nezgodi brez trčenja, oseba na zunanji strani vozila, neprometna nezgoda, drug opredeljen avtomobil

V48.29

Oseba v avtomobilu, poškodovana v prometni nezgodi brez trčenja, oseba na zunanji strani vozila, neprometna nezgoda, nepredeljen avtomobil

V48.3

Oseba v avtomobilu, poškodovana v prometni nezgodi brez trčenja, neopredeljena oseba v avtomobilu, neprometna nezgoda

V48.30

Oseba v avtomobilu, poškodovana v prometni nezgodi brez trčenja, neopredeljena oseba v avtomobilu, neprometna nezgoda, limuzina (sedan)

V48.31

Oseba v avtomobilu, poškodovana v prometni nezgodi brez trčenja, neopredeljena oseba v avtomobilu, neprometna nezgoda, terenski štirikolesnik

V48.32

Oseba v avtomobilu, poškodovana v prometni nezgodi brez trčenja, neopredeljena oseba v avtomobilu, neprometna nezgoda, štirikolesno motorno vozilo

V48.33

Oseba v avtomobilu, poškodovana v prometni nezgodi brez trčenja, neopredeljena oseba v avtomobilu, neprometna nezgoda, potniški kombi

V48.38

Oseba v avtomobilu, poškodovana v prometni nezgodi brez trčenja, neopredeljena oseba v avtomobilu, neprometna nezgoda, drug opredeljen avtomobil

V48.39

Oseba v avtomobilu, poškodovana v prometni nezgodi brez trčenja, neopredeljena oseba v avtomobilu, neprometna nezgoda, nepredeljen avtomobil

V48.4

Oseba v avtomobilu, poškodovana v prometni nezgodi brez trčenja, med vstopanjem ali izstopanjem

V48.40

Oseba v avtomobilu, poškodovana v prometni nezgodi brez trčenja, med vstopanjem ali izstopanjem, limuzina (sedan)

V48.41

Oseba v avtomobilu, poškodovana v prometni nezgodi brez trčenja, med vstopanjem ali izstopanjem, terenski štirikolesnik

V48.42

Oseba v avtomobilu, poškodovana v prometni nezgodi brez trčenja, med vstopanjem ali izstopanjem, štirikolesno motorno vozilo

V48.43

Oseba v avtomobilu, poškodovana v prometni nezgodi brez trčenja, med vstopanjem ali izstopanjem, potniški kombi

V48.48

Oseba v avtomobilu, poškodovana v prometni nezgodi brez trčenja, med vstopanjem ali izstopanjem, drug opredeljen avtomobil

V48.49

Oseba v avtomobilu, poškodovana v prometni nezgodi brez trčenja, med vstopanjem ali izstopanjem, nepredeljen avtomobil

V48.5

Oseba v avtomobilu, poškodovana v prometni nezgodi brez trčenja, voznik, prometna nezgoda

V48.50

Oseba v avtomobilu, poškodovana v prometni nezgodi brez trčenja, voznik, prometna nezgoda, limuzina (sedan)

V48.51

Oseba v avtomobilu, poškodovana v prometni nezgodi brez trčenja, voznik, prometna nezgoda, terenski štirikolesnik

V48.52

Oseba v avtomobilu, poškodovana v prometni nezgodi brez trčenja, voznik, prometna nezgoda, štirikolesno motorno vozilo

V48.53

Oseba v avtomobilu, poškodovana v prometni nezgodi brez trčenja, voznik, prometna nezgoda, potniški kombi

V48.58

Oseba v avtomobilu, poškodovana v prometni nezgodi brez trčenja, voznik, prometna nezgoda, drug opredeljen avtomobil

V48.59

Oseba v avtomobilu, poškodovana v prometni nezgodi brez trčenja, voznik, prometna nezgoda, nepredeljen avtomobil

V48.6

Oseba v avtomobilu, poškodovana v prometni nezgodi brez trčenja, potnik, prometna nezgoda

V48.60

Oseba v avtomobilu, poškodovana v prometni nezgodi brez trčenja, potnik, prometna nezgoda, limuzina (sedan)

V48.61

Oseba v avtomobilu, poškodovana v prometni nezgodi brez trčenja, potnik, prometna nezgoda, terenski štirikolesnik

V48.62

Oseba v avtomobilu, poškodovana v prometni nezgodi brez trčenja, potnik, prometna nezgoda, štirikolesno motorno vozilo

V48.63

Oseba v avtomobilu, poškodovana v prometni nezgodi brez trčenja, potnik, prometna nezgoda, potniški kombi

V48.68

Oseba v avtomobilu, poškodovana v prometni nezgodi brez trčenja, potnik, prometna nezgoda, drug opredeljen avtomobil

V48.69

Oseba v avtomobilu, poškodovana v prometni nezgodi brez trčenja, potnik, prometna nezgoda, nepredeljen avtomobil

V48.7

Oseba v avtomobilu, poškodovana v prometni nezgodi brez trčenja, oseba na zunanji strani avtomobila, prometna nezgoda

V48.70

Oseba v avtomobilu, poškodovana v prometni nezgodi brez trčenja, oseba na zunanji strani avtomobila, prometna nezgoda, limuzina (sedan)

V48.71

Oseba v avtomobilu, poškodovana v prometni nezgodi brez trčenja, oseba na zunanji strani avtomobila, prometna nezgoda, terenski štirikolesnik

V48.72

Oseba v avtomobilu, poškodovana v prometni nezgodi brez trčenja, oseba na zunanji strani avtomobila, prometna nezgoda, štirikolesno motorno vozilo

V48.73

Oseba v avtomobilu, poškodovana v prometni nezgodi brez trčenja, oseba na zunanji strani avtomobila, prometna nezgoda, potniški kombi

V48.78

Oseba v avtomobilu, poškodovana v prometni nezgodi brez trčenja, oseba na zunanji strani avtomobila, prometna nezgoda, drug opredeljen avtomobil

V48.79

Oseba v avtomobilu, poškodovana v prometni nezgodi brez trčenja, oseba na zunanji strani avtomobila, prometna nezgoda, nepredeljen avtomobil

V48.9

Oseba v avtomobilu, poškodovana v prometni nezgodi brez trčenja, neopredeljena oseba v avtomobilu, prometna nezgoda

V48.90

Oseba v avtomobilu, poškodovana v prometni nezgodi brez trčenja, neopredeljena oseba v avtomobilu, prometna nezgoda, limuzina (sedan)

V48.91

Oseba v avtomobilu, poškodovana v prometni nezgodi brez trčenja, neopredeljena oseba v avtomobilu, prometna nezgoda, terenski štirikolesnik

V48.92

Oseba v avtomobilu, poškodovana v prometni nezgodi brez trčenja, neopredeljena oseba v avtomobilu, prometna nezgoda, štirikolesno motorno vozilo

V48.93

Oseba v avtomobilu, poškodovana v prometni nezgodi brez trčenja, neopredeljena oseba v avtomobilu, prometna nezgoda, potniški kombi

V48.98

Oseba v avtomobilu, poškodovana v prometni nezgodi brez trčenja, neopredeljena oseba v avtomobilu, prometna nezgoda, drug opredeljen avtomobil

V48.99

Oseba v avtomobilu, poškodovana v prometni nezgodi brez trčenja, neopredeljena oseba v avtomobilu, prometna nezgoda, nepredeljen avtomobil

V49

Oseba v avtomobilu, poškodovana v drugih in neopredeljenih transportnih nezgodah

V49.0

Voznik, poškodovan pri trčenju z drugimi in neopredeljenimi motornimi vozili v neprometni nezgodi

V49.1

Potnik, poškodovan pri trčenju z drugimi in neopredeljenimi motornimi vozili v neprometni nezgodi

V49.2

Neopredeljena oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z drugimi in neopredeljenimi motornimi vozili v neprometni nezgodi

V49.3

Oseba v avtomobilu [katera koli], poškodovana v neopredeljeni neprometni nezgodi

V49.4

Voznik, poškodovan pri trčenju z drugimi in neopredeljenim motornimi vozili v prometni nezgodi

V49.5

Potnik, poškodovan pri trčenju z drugimi in neopredeljenimi motornimi vozili v prometni nezgodi

V49.6

Neopredeljena oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z drugimi in neopredeljenimi motornimi vozili v prometni nezgodi

V49.8

Oseba v avtomobilu [katera koli], poškodovana v drugih neopredeljenih transportnih nezgodah

V49.9

Oseba v avtomobilu [katera koli], poškodovana v neopredeljeni prometni nezgodi

V50-V59

Oseba v poltovornjaku ali kombiju, poškodovana v transportni nezgodi

V60-V69

Oseba v težkem transportnem vozilu, poškodovana v transportni nezgodi

V70-V79

Oseba v avtobusu, poškodovana v transportni nezgodi

V80-V89

Druge nezgode med transportom po kopnem

V90-V94

Nezgode med transportom po vodi

V95-V97

Nezgode med transportom po zraku in v vesolju

V98-V99

Druge in neopredeljene transportne nezgode

W00-W19

Padci

W20-W49

Izpostavljenost neživim mehaničnim silam

W50-W64

Izpostavljenost živim mehaničnim silam

W65-W74

Naključna utopitev in potopitev

W75-W84

Druga naključna ogrožanja dihanja

W85-W99

Izpostavljenost električnemu toku, sevanju in skrajni temperaturi in tlaku v okolju

X00-X09

Izpostavljenost dimu, ognju in plamenom

X10-X19

Stik z vročino in vročimi snovmi

X20-X29

Stik s strupenimi živalmi in rastlinami

X30-X39

Izpostavljenost naravnim silam

X40-X49

Naključna izpostavljenost škodljivim snovem in zastrupitev z njimi

X50-X57

Čezmerni napor, potovanje in pomanjkanje

X58-X59

Naključna izpostavljenost drugim in neopredeljenim dejavnikom

X60-X84

Namerna samopoškodba

X85-Y09

Napad

Y10-Y34

Dogodek nedoločenega namena

Y35-Y36

Zakonito posredovanje in vojne operacije

Y37

Alergeni

Y40-Y59

Droge, zdravila in biološke snovi, uporabljene pri zdravljenju, ki povzročajo škodljive učinke

Y60-Y69

Nenamerni dogodki med kirurško in zdravniško oskrbo

Y70-Y82

Medicinski pripomočki, povezani z nenamerni dogodki med diagnosticiranjem in zdravljenjem

Y83-Y84

Kirurški in drugi medicinski postopki kot vzrok za nenormalno reakcijo ali kasnejši zaplet, brez omembe nenamernih dogodkov med postopkom

Y85-Y89

Kasne posledice (sekvele) zunanjih vzrokov obolevnosti in umrljivosti

Y90-Y98

Dodatni dejavniki, povezani z vzroki obolevnosti in umrljivosti, uvrščeni drugje

Z00-Z99

Dejavniki, ki vplivajo na zdravstveno stanje in na stik z zdravstveno službo

NOVO: Pregledovalnik interakcij zdravil

Prenesite aplikacijo Mediately. Preverite resnost interakcij in pridobite priporočila, kako jih razrešiti.

Uporabljamo piškotke Piškotki nam pomagajo, da vam lahko zagotovimo najboljšo možno izkušnjo naše spletne strani. Z uporabo spletne strani se strinjate z rabo piškotkov. Več o tem, kako jih uporabljamo, si preberite v naši politiki piškotkov.