MKB-10

A00-B99

Nekatere infekcijske in parazitarne bolezni

C00-D48

Neoplazme

D50-D89

Bolezni krvi in krvotvornih organov ter nekatere imunsko pogojene bolezni

E00-E89

Endokrine, prehranske (nutricijske) in presnovne (metabolične) bolezni

F00-F99

Duševne in vedenjske motnje

G00-G99

Bolezni živčevja

H00-H59

Bolezni očesa in očesnih adneksov

H60-H95

Bolezni ušesa in mastoida

I00-I99

Bolezni obtočil

J00-J99

Bolezni dihal

K00-K93

Bolezni prebavil

L00-L99

Bolezni kože in podkožja

M00-M99

Bolezni mišično-skeletnega sistema in vezivnega tkiva

N00-N99

Bolezni sečil in spolovil

O00-O99

Nosečnost, porod in poporodno obdobje (puerperij)

P00-P96

Nekatera stanja, ki izvirajo v perinatalnem (obporodnem) obdobju

Q00-Q99

Prirojene malformacije, deformacije in kromosomske nenormalnosti

R00-R99

Simptomi, znaki ter nenormalni klinični in laboratorijski izvidi, neuvrščeni drugje

S00-T98

Poškodbe, zastrupitve in nekatere druge posledice zunanjih vzrokov

U00-U49

Kode za posebne namene

U50-U73

Zunanji vzroki obolevnosti in umrljivosti

U78-U88

Kode za posebne namene

U91-U92

Kode za posebne namene

V00-Y98

Zunanji vzroki obolevnosti in umrljivosti

V00-V09

Pešec, poškodovan v transportni nezgodi

V10-V19

Kolesar, poškodovan v transportni nezgodi

V20-V29

Motorist, poškodovan v transportni nezgodi

V30-V39

Oseba v trokolesnem motornem vozilu, poškodovana v transportni nezgodi

V40-V49

Oseba v avtomobilu, poškodovana v transportni nezgodi

V50-V59

Oseba v poltovornjaku ali kombiju, poškodovana v transportni nezgodi

V60-V69

Oseba v težkem transportnem vozilu, poškodovana v transportni nezgodi

V70-V79

Oseba v avtobusu, poškodovana v transportni nezgodi

V80-V89

Druge nezgode med transportom po kopnem

V90-V94

Nezgode med transportom po vodi

V95-V97

Nezgode med transportom po zraku in v vesolju

V98-V99

Druge in neopredeljene transportne nezgode

W00-W19

Padci

W20-W49

Izpostavljenost neživim mehaničnim silam

W50-W64

Izpostavljenost živim mehaničnim silam

W65-W74

Naključna utopitev in potopitev

W75-W84

Druga naključna ogrožanja dihanja

W85-W99

Izpostavljenost električnemu toku, sevanju in skrajni temperaturi in tlaku v okolju

X00-X09

Izpostavljenost dimu, ognju in plamenom

X10-X19

Stik z vročino in vročimi snovmi

X20-X29

Stik s strupenimi živalmi in rastlinami

X30-X39

Izpostavljenost naravnim silam

X40-X49

Naključna izpostavljenost škodljivim snovem in zastrupitev z njimi

X50-X57

Čezmerni napor, potovanje in pomanjkanje

X58-X59

Naključna izpostavljenost drugim in neopredeljenim dejavnikom

X60-X84

Namerna samopoškodba

X85-Y09

Napad

Y10-Y34

Dogodek nedoločenega namena

Y35-Y36

Zakonito posredovanje in vojne operacije

Y37

Alergeni

Y40-Y59

Droge, zdravila in biološke snovi, uporabljene pri zdravljenju, ki povzročajo škodljive učinke

Y40

Sistemski antibiotiki

Y40.0

Penicilini

Y40.1

Cefalosporini in drugi beta laktamski antibiotiki

Y40.2

Kloramfenikolna skupina

Y40.3

Makrolidi

Y40.4

Tetraciklini

Y40.5

Aminoglikozidi

Y40.6

Rifamicini

Y40.7

Sistemski antibiotiki proti glivičnim boleznim

Y40.8

Drugi sistemski antibiotiki

Y40.9

Sistemski antibiotiki, neopredeljeni

Y41

Drugi sistemski antiinfektivi in antiparazitiki

Y41.0

Sulfonamidi

Y41.1

Zdravila proti glivicam in bakterijam

Y41.2

Antimalariki in zdravila, ki delujejo na druge krvne protozoje

Y41.3

Drugi antiparazitiki

Y41.4

Antihelmintiki

Y41.5

Protivirusna zdravila

Y41.8

Drugi opredeljeni sistemski antiinfektivi in antiparazitiki

Y41.9

Sistemski antiinfektiv in antiparazitik, neopredeljen

Y42

Hormoni in njihovi sintetični nadomestki in antagonisti, ki niso uvrščeni drugje

Y42.0

Glukokortikoidi in sintetični analogi

Y42.1

Tiroidni hormoni in nadomestki

Y42.2

Antitiroidna zdravila

Y42.3

Insulin in oralni hipoglikemiki (antidiabetiki)

Y42.4

Oralna kontracepcijska sredstva

Y42.5

Drugi estrogeni in progestageni

Y42.6

Antigonadotropini, antiestrogeni, antiandrogeni, ki niso uvrščeni drugje

Y42.7

Androgeni in anabolični generiki

Y42.8

Drugi in neopredeljeni hormoni in njihovi sintetični nadomestki

Y42.9

Drugi in neopredeljeni hormonski antagonisti

Y43

Predvsem sistemski agensi

Y43.0

Antialergična in antiemetična zdravila

Y43.1

Antineoplastični antimetaboliti

Y43.2

Antineoplastični naravni izdelki

Y43.3

Druga antineoplastična zdravila

Y43.4

Imunosupresivni preparati

Y43.5

Kisle in alkalne snovi

Y43.6

Encimi, ki niso uvrščeni drugje

Y43.8

Drugi, predvsem sistemski agensi, ki niso uvrščeni drugje

Y43.9

Predvsem sistemski agens, neopredeljen

Y44

Agensi, ki delujejo predvsem na krvne sestavine

Y44.0

Preparati železa in drugi preparati proti hipokromni anemiji

Y44.1

Vitamin B12, folna kislina in drugi preparati proti megaloblastni anemiji

Y44.2

Antikoagulansi

Y44.3

Antagonisti antikoagulansov, vitamin K in drugi koagulansi

Y44.4

Protitrombotična zdravila [inhibitorji trombocitne agregacije]

Y44.5

Trombolitiki

Y44.6

Naravna kri in krvni derivati

Y44.7

Nadomestki plazme

Y44.9

Drugi in neopredeljeni agensi, ki delujejo na krvne sestavine

Y45

Analgetiki, antipiretiki in protivnetna zdravila

Y45.0

Opioidi in sorodni analgetiki

Y45.1

Salicilati

Y45.2

Derivati propionske kisline

Y45.3

Druga nesteroidna protivnetna zdravila

Y45.4

Antirevmatiki

Y45.5

Derivati 4-aminofenola

Y45.8

Drugi analgetiki in antipiretiki

Y45.9

Analgetik, antipiretik in protivnetno zdravilo, neopredeljeni

Y46

Antiepileptiki in antiparkinsoniki

Y46.0

Sukcinimidi

Y46.1

Oksazolidindioni

Y46.2

Derivati hidantoina

Y46.3

Deoksibarbiturati

Y46.4

Iminostilbeni

Y46.5

Valproična kislina

Y46.6

Drugi in neopredeljeni antiepileptiki

Y46.7

Antiparkinsoniki

Y46.8

Antispastiki

Y47

Sedativi, hipnotiki in antianksiotiki

Y47.0

Barbiturati, ki niso uvrščeni drugje

Y47.1

Benzodiazepini

Y47.2

Derivati klora

Y47.3

Paraldehid

Y47.4

Bromove spojine

Y47.5

Mešani sedativi in hipnotiki, ki niso uvrščeni drugje

Y47.8

Drugi sedativi, hipnotiki in antianksiotiki

Y47.9

Sedativ, hipnotik in antianksiotik, neopredeljen

Y48

Anestetiki in terapevtski plini

Y48.0

Inhalacijski anestetiki

Y48.1

Parenteralni anestetiki

Y48.2

Drugi in neopredeljeni splošni anestetiki

Y48.3

Lokalni anestetiki

Y48.4

Anestetik, neopredeljen

Y48.5

Terapevtski plini

Y49

Psihotropna zdravila, ki niso uvrščena drugje

Y49.0

Triciklični in tetraciklični antidepresivi

Y49.1

Antidepresivi, inhibitorji monoaminooksidaze

Y49.2

Drugi in neopredeljeni antidepresivi

Y49.3

Fenotiazinski antipsihotiki in nevroleptiki

Y49.4

Butirofenonski in tioksantenski nevroleptiki

Y49.5

Drugi antipsihotiki in nevroleptiki

Y49.6

Psihodisleptiki [halucinogeni]

Y49.7

Psihostimulansi z možnostjo zlorabe

Y49.8

Druga psihotropna zdravila, ki niso uvrščena drugje

Y49.9

Psihotropno zdravilo, neopredeljeno

Y50

Stimulansi centralnega živčevja, ki niso uvrščeni drugje

Y50.0

Analeptiki

Y50.1

Antagonisti opioidnih receptorjev

Y50.2

Metilksantini, ki niso uvrščeni drugje

Y50.8

Drugi stimulansi centralnega živčevja

Y50.9

Stimulans centralnega živčevja, neopredeljen

Y51

Zdravila, ki delujejo predvsem na avtonomno živčevje

Y51.0

Snovi antiholinesteraze

Y51.1

Drugi parasimpatomimetiki [holinergiki]

Y51.2

Ganglijski blokatorji, ki niso uvrščeni drugje

Y51.3

Drugi parasimpatolitiki [antiholinergiki in antimuskariniki] in spazmolitiki, ki niso uvrščeni drugje

Y51.4

Prevladujoči alfa-adrenoreceptorski agonisti, ki niso uvrščeni drugje

Y51.5

Prevladujoči beta-adrenoreceptorski agonisti, ki niso uvrščeni drugje

Y51.6

Alfa-adrenoreceptorski antagonisti, ki niso uvrščeni drugje

Y51.7

Beta-adrenoreceptorski antagonisti, ki niso uvrščeni drugje

Y51.8

Centralno delujoča sredstva in blokatorji adrenergičnih nevronov, ki niso uvrščeni drugje

Y51.9

Druga in neopredeljena zdravila, ki vplivajo predvsem na avtonomno živčevje

Y52

Agensi, ki delujejo predvsem na kardiovaskularni sistem

Y52.0

Glikozidi za kardialno stimulacijo in zdravila podobnega delovanja

Y52.1

Blokatorji kalcijevih kanalov

Y52.2

Ostala antidisritmična zdravila, ki niso uvrščena drugje

Y52.3

Koronarni vazodilatatorji, ki niso uvrščeni drugje

Y52.4

Inhibitorji angiotenzin pretvorbenih encimov

Y52.5

Druga antihipertenzivna zdravila, ki niso uvrščena drugje

Y52.6

Antihiperlipidemiki in antiarteriosklerotiki

Y52.7

Periferni vazodilatatorji

Y52.8

Antivarikozna zdravila, ki vsebujejo sklerozirajoče snovi

Y52.9

Druga in neopredeljena zdravila, ki delujejo predvsem na kardiovaskularni sistem

Y53

Agensi, ki delujejo predvsem na gastrointestinalni sistem

Y53.0

Antagonisti histaminskih receptorjev H2

Y53.1

Drugi antacidi in zdravila proti želodčni sekreciji

Y53.2

Stimulantni laksativi

Y53.3

Solni in osmotični laksativi

Y53.4

Drugi laksativi

Y53.5

Digestivi

Y53.6

Antidiaroična zdravila

Y53.7

Emetiki

Y53.8

Drugi agensi, ki delujejo predvsem na gastrointestinalni sistem

Y53.9

Agens, ki deluje predvsem na gastrointestinalni sistem, neopredeljen

Y54

Agensi za vzdrževanje vodnega ravnotežja, ki delujejo predvsem na metabolizem mineralov in sečne kisline

Y54.0

Mineralokortikoidi

Y54.1

Antagonisti mineralokortikoidov [antagonisti aldosterona]

Y54.2

Inhibitorji karboanhidraze

Y54.3

Derivati benzotiadizina

Y54.4

Diuretiki Henleyjeve zanke

Y54.5

Drugi diuretiki

Y54.6

Snovi za vzdrževanje elektrolitskega, kaloričnega in vodnega ravnotežja

Y54.7

Agensi, ki delujejo na kalcifikacijo

Y54.8

Agensi, ki delujejo na presnovo sečne kisline

Y54.9

Mineralne soli, ki niso uvrščene drugje

Y55

Agensi, ki delujejo predvsem na gladke in skeletne mišice ter dihala

Y55.0

Oksitocinska zdravila

Y55.1

Relaksansi skeletnih mišic (nevromuskularni blokatorji)

Y55.2

Druga in neopredeljena zdravila, ki delujejo predvsem na mišice

Y55.3

Antitusiki

Y55.4

Ekspektoransi

Y55.5

Zdravila proti prehladu

Y55.6

Antiastmatiki, ki niso uvrščeni drugje

Y55.7

Drugi in neopredeljeni agensi, ki delujejo predvsem na dihala

Y56

Lokalni agensi, ki delujejo predvsem na kožo in sluznico ter oftalmol., orl. in zobna zdravila

Y56.0

Lokalna antifungicidna, antiinfektivna in antiinflamatorna zdravila, ki niso uvrščena drugje

Y56.1

Antipruritiki

Y56.2

Lokalni astringenti in lokalni detergenti

Y56.3

Emolienti, demulcenti in protektanti

Y56.4

Keratolitiki, keratoplastiki in druga zdravila in preparati za nego las

Y56.5

Oftalmološka zdravila in preparati

Y56.6

Otorinolaringološka zdravila in preparati

Y56.7

Zdravila za zobe, dana lokalno

Y56.8

Drugi lokalni agensi

Y56.9

Lokalni agens, neopredeljen

Y57

Druge in neopredeljene droge in zdravila

Y57.0

Zaviralci apetita [anorektiki]

Y57.1

Lipotropna zdravila

Y57.2

Antidoti in helatna zdravila, ki niso uvrščena drugje

Y57.3

Zdravila za odvračanje od alkohola

Y57.4

Farmacevtski izvlečki

Y57.5

Rentgenska kontrastna sredstva

Y57.6

Druga sredstva za diagnostiko

Y57.7

Vitamini, ki niso uvrščeni drugje

Y57.8

Druge droge in zdravila

Y57.9

Droga ali zdravilo, neopredeljena

Y58

Cepiva proti bakterijam

Y58.0

Cepivo BCG

Y58.1

Cepivo proti tifusu in paratifusu

Y58.2

Cepivo proti koleri

Y58.3

Cepivo proti kugi

Y58.4

Cepivo proti tetanusu

Y58.5

Cepivo proti davici

Y58.6

Cepivo proti oslovskemu kašlju in kombinacije, ki ga vsebujejo

Y58.8

Mešana bakterijska cepiva, razen kombinacij s komponento proti oslovskemu kašlju

Y58.9

Druga in neopredeljena cepiva proti bakterijam

Y59

Druga in neopredeljena cepiva in biološke snovi

Y59.0

Cepiva proti virusom

Y59.1

Cepiva proti rikecijam

Y59.2

Cepiva proti protozojem

Y59.3

Imunoglobulin

Y59.8

Druga opredeljena cepiva in biološke snovi

Y59.9

Cepivo ali biološka snov, neopredeljena

Y60-Y69

Nenamerni dogodki med kirurško in zdravniško oskrbo

Y70-Y82

Medicinski pripomočki, povezani z nenamerni dogodki med diagnosticiranjem in zdravljenjem

Y83-Y84

Kirurški in drugi medicinski postopki kot vzrok za nenormalno reakcijo ali kasnejši zaplet, brez omembe nenamernih dogodkov med postopkom

Y85-Y89

Kasne posledice (sekvele) zunanjih vzrokov obolevnosti in umrljivosti

Y90-Y98

Dodatni dejavniki, povezani z vzroki obolevnosti in umrljivosti, uvrščeni drugje

Z00-Z99

Dejavniki, ki vplivajo na zdravstveno stanje in na stik z zdravstveno službo

NOVO: Pregledovalnik interakcij zdravil

Prenesite aplikacijo Mediately. Preverite resnost interakcij in pridobite priporočila, kako jih razrešiti.

Uporabljamo piškotke Piškotki nam pomagajo, da vam lahko zagotovimo najboljšo možno izkušnjo naše spletne strani. Z uporabo spletne strani se strinjate z rabo piškotkov. Več o tem, kako jih uporabljamo, si preberite v naši politiki piškotkov.