MKCH-10

A00-B99

Infekčné a parazitové choroby

C00-D48

Nádory

D50-D90

Choroby krvi a krvotvorných ústrojov a niektoré poruchy s účasťou imunitných mechanizmov

E00-E90

Endokrinné, nutričné a metabolické choroby

F00-F99

Duševné poruchy a poruchy správania

G00-G99

Choroby nervovej sústavy

G00-G09

Zápalové choroby centrálnej nervovej sústavy

G00

Baktériová meningitída, nezatriedená inde
Meningitis bacterialis, non alibi classificatis

G00.0

Meningitída zapríčinená Haemophilus influenzae
Meningitis haemophilosa

G00.1

Pneumokoková meningitída
Meningitis pneumococcica

G00.2

Streptokoková meningitída
Meningitis streptococcica

G00.3

Stafylokoková meningitída
Meningitis staphylococcica

G00.8

Iná baktériová meningitída
Meningitis bacterialis alia

G00.9

Baktériová meningitída, bližšie neurčená
Meningitis bacterialis, non specificata

G01

Meningitída pri baktériových chorobách zatriedených inde
Meningitis in morbis bacterialibus alibi classificatis

G02

Meningitída pri iných infekčných a parazitových chorobách zatriedených inde
Meningitis in morbis infectivis et morbis parasitariis aliis, alibi classificatis

G02.0

Meningitída pri vírusových chorobách zatriedených inde
Meningitis in morbis viralibus, alibi classificatis

G02.1

Meningitída pri mykózach zatriedených inde
Meningitis mycotica

G02.8

Meningitída pri iných bližšie určených infekčných a parazitových chorobách zatriedených inde
Meningitis in morbis infectivis et parasitariis aliis specificatis, alibi classificatis

G03

Meningitída zapríčinená inými a bližšie neurčených príčinami
Meningitis propter causas alias et non specificatas

G03.0

Nehnisová meningitída
Meningitis non pyogenes

G03.1

Chronická meningitída
Meningitis chronica

G03.2

Benígna recidivujúca meningitída [Mollaretova]
Meningitis benigna recidivans [Mollaret]

G03.8

Meningitída zapríčinená inými, bližšie určenými príčinami
Meningitis propter causas specificatas alias

G03.9

Meningitída, bližšie neurčená
Meningitis, non specificata

G04

Encefalitída, myelitída a encefalomyelitída
Encephalitis, myelitis et encephalomyelitis

G04.0

Akútna diseminovaná encefalitída
Encephalitis disseminata acuta

G04.1

Tropická spastická paraplégia
Paraplegia spastica tropica

G04.2

Baktériová meningoencefalitída a meningomyelitída, nezatriedená inde
Meningoencephalitis et meningomyelitis bacterialis, non alibi classificatis

G04.8

Iná encefalitída, myelitída a encefalomyelitída
Encephalitis, myelitis et encephalomyelitis alia

G04.9

Encefalitída, myelitída a encefalomyelitída, bližšie neurčená
Encephalitis, myelitis et encephalomyelitis, non specificata

G05

Encefalitída, myelitída a encefalomyelitída pri chorobách zatriedených inde
Encephalitis, myelitis et encephalomyelitis in morbis alibi classificatis

G05.0

Encefalitída, myelitída a encefalomyelitída pri baktériových chorobách zatriedených inde
Encephalitis, myelitis et encephalomyelitis in morbis bacterialibus alibi classificatis

G05.1

Encefalitída, myelitída a encefalomyelitída pri vírusových chorobách zatriedených inde
Encephalitis, myelitis et encephalomyelitis in morbis viralibus alibi classificatis

G05.2

Encefalitída, myelitída a encefalomyelitída pri iných infekčných a parazitových chorobách zatriedených inde
Encephalitis, myelitis et encephalomyelitis in morbus infectivis et parasitariis aliis alibi classificatis

G05.8

Encefalitída, myelitída a encefalomyelitída pri iných chorobách zatriedených inde
Encephalitis, myelitis et encephalomyelitis in aliis morbis alibi classificatis

G06

Intrakraniálny a intraspinálny absces a granulóm
Abscessus intracranialis et intraspinalis et granuloma intracraniale et intraspinale

G06.0

Intrakraniálny absces a granulóm
Abscessus intracranialis et granuloma intracraniale

G06.1

Intraspinálny absces a granulóm
Abscesus intraspinalis et granuloma intraspinale

G06.2

Extradurálny a subdurálny absces, bližšie neurčený
Abscessus extraduralis et abscessus subduralis, non specificatus

G07

Intrakraniálny a intraspinálny absces a granulóm pri chorobách zatriedených inde
Abscessus et granuloma intracraniale et intraspinale in morbis alibi classificatis

G08

Intrakraniálna a intraspinálna flebitída a tromboflebitída
Phlebitis et thrombophlebitis intracranialis et intraspinalis

G09

Následky zápalových chorôb centrálnej nervovej sústavy
Sequelae morbi inflammatorii systematis nervosi centralis

G10-G14

Systémové atrofie prvotne postihujúce centrálnu nervovú sústavu

G20-G26

Extrapyramídové poruchy a poruchy hybnosti

G30-G32

Iné degeneratívne choroby nervovej sústavy

G35-G37

Demyelinizačné choroby centrálnej nervovej sústavy

G40-G47

Epizodické a záchvatové poruchy

G50-G59

Poruchy nervov, nervových koreňov a nervových spletí

G60-G64

Polyneuropatie a iné poruchy periférnej nervovej sústavy

G70-G73

Choroby nervovosvalovej platničky a svalov

G80-G83

Detská mozgová obrna a iné paralytické syndrómy

G90-G99

Iné choroby nervovej sústavy

H00-H59

Choroby oka a očných adnexov

H60-H95

Choroby ucha a hlávkového výbežku

I00-I99

Choroby obehovej sústavy

J00-J99

Choroby dýchacej sústavy

K00-K93

Choroby tráviacej sústavy

L00-L99

Choroby kože a podkožného tkaniva

M00-M99

Choroby svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva

N00-N99

Choroby močovopohlavnej sústavy

O00-O99

Gravidita, pôrod a šestonedelie

P00-P96

Určité choroby vzniknuté v perinatálnom období

Q00-Q99

Vrodené chyby, deformity a chromozómové anomálie

R00-R99

Subjektívne a objektívne príznaky, abnormálne klinické a laboratórne nálezy, nezatriedené inde

S00-T98

Poranenia, otravy a niektoré iné následky vonkajších príčin

U00-U99

Kódy na osobitné účely

V01-Y98

Vonkajšie príčiny chorobnosti a úmrtnosti

Z00-Z99

Faktory, ovplyvňujúce zdravotný stav a styk so zdravotníckymi službami

NOVINKA: Kontrola liekových interakcií

Stiahnite si aplikáciu Mediately, zistite závažnosť interakcií a získajte odporúčania na ich riešenie.

Používame súbory cookie Súbory cookie nám pomáhajú poskytovať to najlepšie používateľské prostredie na našich webových stránkach. Používaním našich stránok súhlasíte s používaním súborov cookie. Viac informácií o tom, ako používame súbory cookie, nájdete v Zásadách používania súborov cookie.