Nástroje

Všetky nástroje

APGAR skóre

Hodnotí novorodencov v 1. a 5. minúte po narodení

Atopická dermatitída - subjektívne príznaky

Číselná hodnotiaca škála pre posúdenie intenzity svrbenia a kvality spánku

BMI

Index telesnej hmotnosti

BSA

Výpočet telesného povrchu

Canadian Guidelines for MS

Treatment optimization in multiple sclerosis

Capriniho skóre

Stratifikuje riziko venózneho tromboembolizmu u chirurgických pacientov

CDEIS

Crohn's disease endoscopic index of severity

CHA₂DS₂-VASc

Score for Atrial Fibrillation Stroke Risk

Child-Pugh skóre

Zhodnotenie prognózy chronického pečeňového ochorenia

CURB-65

Skóre na hodnotenie klinickej závažnosti pneumónie

DLQI

Dermatologický index kvality života

Dotazník MPN-SAF TSS

Pomáha riešiť zaťaženie symptómami súvisiacimi s MPN

EASI

Index postihnutej plochy a závažnosti ekzému

EDSS

Kurtzkeho škála funkčného zneschopnenia

ELTS, Sokalovo a Hasfordovo skóre

Prognostické skóre pre chronickú myeloidnú leukémiu (CML) v chronickej fáze

Endoskopické Mayo skóre

Hodnotí štádium ulceratívnej kolitídy

FH

Kritériá na diagnostikovanie heterozygotnej familiárnej hypercholesterolémie u dospelých

FRAX®

Nástroj na hodnotenie rizika

GCS

Glasgow Coma Scale

GFR

Odhaduje GFR pomocou vzorcov CKD-EPI a MDRD

GRACE

Predikuje mortalitu pacientov s akútnym koronárnym syndrómom.

HAS-BLED

Riziko krvácania u pacientov s fibriláciou predsiení

HbA1c

Prevádzajte medzi jednotkami HbA1c: mmol/mol a % a zistite priemernú glykémiu

IMDC model pre prognózu metastatického renálného karcinómu

Prognostické skóre u pacientov liečených cielenú terapiou

Index stukovatenej pečene

Predikcia stukovatenej pečene v celkovej populácii

Inflammatory back pain

An assessment of whether the pain in the back is inflammatory

IPSS

International Prostate Symptom Score

Kalkulačka dávkovania amoxicilínu/kyseliny klavulánovej

Kalkulačka dávkovania azitromycínu

Kalkulačka dávkovania cefixímu

Kalkulačka dávkovania ciprofloxacínu

Kalkulačka dávkovania sulfametozaxolu/trimetoprimu

Kalkulačka dávkovania sulfametozaxolu/trimetoprimu

Kalkulačka vaskulárneho veku

Používa tabuľky SCORE 2021

Kalkulátor rozsahu postihnutej oblasti BSA

Odhaduje rozsah postihnutej oblasti pomocou tzv. metódy dlane

Klinický skórovací systém deficitu ADAMTS13

PLASMIC skóre a French skóre

Klírens kreatinínu

Cockcroftov-Gaultov vzorec

Korigovaný QT interval

Koriguje QT interval pre extrémnu srdcovú frekvenciu

McDonaldove diagnostické kritériá pre roztrúsenú sklerózu

Revízia 2017

MELD

Model for End-Stage Liver Disease

mMRC

Modified medical research council dyspnea scale

NIHSS

National Institute of Health Stroke Scale

NYHA

Funkčná klasifikácia New York Heart Association

Padua skóre

Odhaduje riziko VTE u hospitalizovaných pacientov

PASI

Psoriasis Area a Severity Index (index postihnutej plochy a závažnosti psoriázy)

PERC skóre

Pulmonary Embolism Rule-out Criteria

PESI (Index závažnosti pľúcnej embólie)

Predpovedá 30-dňovú mortalitu pacientov s pľúcnou embóliou

Quick Sequential Organ Failure Assessment Score (QSOFA)

Identifies high-risk patients for in-hospital mortality with suspected infection outside the ICU

Rome IV for IBS

Rome IV Diagnostic Criteria for Irritable Bowel Syndrome (IBS)

Rutgeertsovo skóre

Predikuje pooperačnú rekurenciu u pacientov s Crohnovou chorobou

SCORAD

Skóre závažnosti atopickej dermatitídy

Skóre fibrózy NAFLD

Skóre fibrózy pri nealkoholovej tukovej chorobe pečene

Skóre hodnotenia sekvenčného zlyhania orgánov (SOFA)

Identifikuje dysfunkciu orgánov u hospitalizovaných s podozrením na infekciu

sPESI (Simplified PESI)

Predpovedá 30-dňovú mortalitu pacientov s pľúcnou embóliou pomocou 6 klinických kritérií

Stanovenie rizika VTE

Odporúčanie Slovenskej spoločnosti pre hemostázu a trombózu

Terapeutický algoritmus na znižovanie LDL-C

Odporúčané postupy ESC/EAS 2019

Test vyhodnotenia CHOCHP

COPD Assessment Test (CAT)

Wellsove kritériá pre PE

Wellsove kritériá pre pľúcnu embóliu

Zbierka nástrojov pre atopickú dermatitídu

© Mediately v.9.4.0
MEDIATELY
InzerciaKariéra
© Mediately v.9.4.0
STIAHNITE SI APLIKÁCIU