MKCH-10

A00-B99

Infekčné a parazitové choroby

C00-D48

Nádory

D50-D90

Choroby krvi a krvotvorných ústrojov a niektoré poruchy s účasťou imunitných mechanizmov

E00-E90

Endokrinné, nutričné a metabolické choroby

F00-F99

Duševné poruchy a poruchy správania

G00-G99

Choroby nervovej sústavy

G00-G09

Zápalové choroby centrálnej nervovej sústavy

G10-G14

Systémové atrofie prvotne postihujúce centrálnu nervovú sústavu

G20-G26

Extrapyramídové poruchy a poruchy hybnosti

G20

Parkinsonova choroba
Morbus Parkinson

G20.0-

Parkinsonova choroba bez obmedzenia alebo s minimálnym obmedzením

G20.00

Parkinsonova choroba bez obmedzenia alebo s minimálnym obmedzením, bez motorickej fluktuácie

G20.01

Parkinsonova choroba bez obmedzenia alebo s minimálnym obmedzením, s motorickou fluktuáciou

G20.1-

Parkinsonova choroba s miernym až stredne ťažkým obmedzením

G20.10

Parkinsonova choroba s miernym až stredne ťažkým obmedzením, bez motorickej fluktuácie

G20.11

Parkinsonova choroba s miernym až stredne ťažkým obmedzením, s motorickou fluktuáciou

G20.2-

Parkinsonova choroba s veľmi ťažkým obmedzením

G20.20

Parkinsonova choroba s veľmi ťažkým obmedzením, bez motorickej fluktuácie

G20.21

Parkinsonova choroba s veľmi ťažkým obmedzením, s motorickou fluktuáciou

G20.9-

Parkinsonova choroba, bližšie neurčená

G20.90

Parkinsonova choroba, bližšie neurčená, bez motorickej fluktuácie

G20.91

Parkinsonova choroba, bližšie neurčená, s motorickou fluktuáciou

G21

Sekundárny Parkinsonov syndróm
Parkinsonismus secundarius

G21.0

Malígny neuroleptický syndróm
Syndroma neurolepticum malignum

G21.1

Iný sekundárny Parkinsonov syndróm zapríčinený liekmi
Parkinsonismus secundarius medicamentosus, alius

G21.2

Sekundárny Parkinsonov syndróm zapríčinený inými vonkajšími faktormi
Parkinsonismus secundarius propter factores externo, alios

G21.3

Parkinsonov syndróm po zápale mozgu
Parkinsonismus postencephaliticus

G21.4

Vaskulárny Parkinsonov syndróm
Parkinsonismus vascularis

G21.8

Iný sekundárny Parkinsonov syndróm
Parkinsonismus secundarius alius

G21.9

Sekundárny Parkinsonov syndróm, bližšie neurčený
Parkinsonismus secundarius, non specificatus

G22

Parkinsonov syndróm pri chorobách zatriedených inde
Parkinsonismus in morbis alibi classificatis

G23

Iná degeneratívna choroba bazálnych ganglií
Degenerationes gangliorum basalium aliae

G23.0

Hallervordenova-Spatzova choroba
Morbus Hallervorden-Spatz

G23.1

Progresívna supranukleárna oftalmoplégia [Steele-Richardson-Olszewski syndrom]
Ophthalmoplegia supranuclearis progressiva [Steelo-Richardson-Olszewski]

G23.2

Striatonigrálna degenerácia
Degeneratio ganglii striatonigralis

G23.8

Iná degeneratívna choroba bazálnych ganglií, bližšie určená
Degenerationes gangliorum basalium specificatae, aliae

G23.9

Degeneratívna choroba bazálnych ganglií, bližšie neurčená
Degeneratio ganglii basalis, non specificata

G24

Dystónia
Dystonia

G24.0

Dystónia zapríčinená liekmi
Dystonia medicamentosa

G24.1

Idiopatická familiárna dystónia
Dystonia idiopathica familiaris

G24.2

Idiopatická nefamiliárna dystónia
Dystonia idiopathica non familiaris

G24.3

Spastický tortikolis
Torticollis spasmodica

G24.4

Idiopatická orofaciálna dystónia
Dystonia orofacialis idiopathica

G24.5

Blefarospazmus
Blepharospasmus

G24.8

Iná dystónia
Dystonia alia

G24.9

Dystónia, bližšie neurčená
Dystonia, non specificata

G25

Iná extrapyramídová porucha a porucha hybnosti
Affectiones extrapyramidales et disordines motionum alie

G25.0

Esenciálny tremor
Tremor essentiallis

G25.1

Tremor zapríčinený liekom
Tremor medicamentosus

G25.2

Iná bližšie určená forma tremoru
Formae tremoris specifici ailae

G25.3

Myoklonus
Myoclonus

G25.4

Chorea zapríčinená liekom
Chorea medicamentosa

G25.5

Iná chorea
Chorea alia

G25.6

Tiky zapríčinené liekom a iné tiky organického pôvodu
Tics medicamentosi et organici

G25.8-

Iná bližšie určená extrapyramídová porucha a porucha hybnosti

G25.80

Periodické pohyby nôh v spánku

G25.81

Syndróm nepokojných nôh

G25.88

Iná extrapyramídová porucha a porucha hybnosti, bližšie určená

G25.9

Extrapyramídová porucha a porucha hybnosti, bližšie neurčená
Affectio extrapyramidales et disordo motionum, non specificatus

G26

Extrapyramídové poruchy a poruchy hybnosti pri chorobách zatriedených inde
Affectiones extrapyramidales et disordines motionum in morbis alibi classificatis

G30-G32

Iné degeneratívne choroby nervovej sústavy

G35-G37

Demyelinizačné choroby centrálnej nervovej sústavy

G40-G47

Epizodické a záchvatové poruchy

G50-G59

Poruchy nervov, nervových koreňov a nervových spletí

G60-G64

Polyneuropatie a iné poruchy periférnej nervovej sústavy

G70-G73

Choroby nervovosvalovej platničky a svalov

G80-G83

Detská mozgová obrna a iné paralytické syndrómy

G90-G99

Iné choroby nervovej sústavy

H00-H59

Choroby oka a očných adnexov

H60-H95

Choroby ucha a hlávkového výbežku

I00-I99

Choroby obehovej sústavy

J00-J99

Choroby dýchacej sústavy

K00-K93

Choroby tráviacej sústavy

L00-L99

Choroby kože a podkožného tkaniva

M00-M99

Choroby svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva

N00-N99

Choroby močovopohlavnej sústavy

O00-O99

Gravidita, pôrod a šestonedelie

P00-P96

Určité choroby vzniknuté v perinatálnom období

Q00-Q99

Vrodené chyby, deformity a chromozómové anomálie

R00-R99

Subjektívne a objektívne príznaky, abnormálne klinické a laboratórne nálezy, nezatriedené inde

S00-T98

Poranenia, otravy a niektoré iné následky vonkajších príčin

U00-U99

Kódy na osobitné účely

V01-Y98

Vonkajšie príčiny chorobnosti a úmrtnosti

Z00-Z99

Faktory, ovplyvňujúce zdravotný stav a styk so zdravotníckymi službami

NOVINKA: Kontrola liekových interakcií

Stiahnite si aplikáciu Mediately, zistite závažnosť interakcií a získajte odporúčania na ich riešenie.

Používame súbory cookie Súbory cookie nám pomáhajú poskytovať to najlepšie používateľské prostredie na našich webových stránkach. Používaním našich stránok súhlasíte s používaním súborov cookie. Viac informácií o tom, ako používame súbory cookie, nájdete v Zásadách používania súborov cookie.