MKCH-10

A00-B99

Infekčné a parazitové choroby

C00-D48

Nádory

D50-D90

Choroby krvi a krvotvorných ústrojov a niektoré poruchy s účasťou imunitných mechanizmov

E00-E90

Endokrinné, nutričné a metabolické choroby

F00-F99

Duševné poruchy a poruchy správania

G00-G99

Choroby nervovej sústavy

G00-G09

Zápalové choroby centrálnej nervovej sústavy

G10-G14

Systémové atrofie prvotne postihujúce centrálnu nervovú sústavu

G20-G26

Extrapyramídové poruchy a poruchy hybnosti

G30-G32

Iné degeneratívne choroby nervovej sústavy

G35-G37

Demyelinizačné choroby centrálnej nervovej sústavy

G35

Roztrúsená skleróza [Sclerosis multiplex, Encephalomyelitis disseminata]
Sclerosis multiplex

G35.0

Roztrúsená skleróza, prvá manifestácia

G35.1-

Roztrúsená skleróza s relaps-remitujúcim priebehom

G35.10

Roztrúsená skleróza s relaps-remitujúcim priebehom, bez prejavov relapsu alebo progresie

G35.11

Roztrúsená skleróza s relaps-remitujúcim priebehom, s prejavmi relapsu alebo progresie

G35.2-

Roztrúsená skleróza s primárne progresívnym priebehom

G35.20

Roztrúsená skleróza s primárne progresívnym priebehom, bez prejavov relapsu alebo progresie

G35.21

Roztrúsená skleróza s primárne progresívnym priebehom, s prejavmi relapsu alebo progresie

G35.3-

Roztrúsená skleróza so sekundárne progresívnym priebehom

G35.30

Roztrúsená skleróza so sekundárne progresívnym priebehom, bez prejavov relapsu alebo progresie

G35.31

Roztrúsená skleróza so sekundárne progresívnym priebehom, s prejavmi relapsu alebo progresie

G35.9

Roztrúsená skleróza, bližšie neurčená

G36

Iná akútna roztrúsená [diseminovaná] demyelinizácia
Demyelinisatio disseminata acuta alia

G36.0

Neuromyelitis optica [Devicova choroba]
Neuromyelitis optica [Devic]

G36.1

Akútna a subakútna hemoragická leukoencefalitída [Hurstova choroba]
Leucoencephalitis haemorrhagica acuta et subacuta [Hurst]

G36.8

Iná akútna roztrúsená demyelinizácia, bližšie určená
Demyelinisatio disseminata acuta specificata alia

G36.9

Akútna roztrúsená demyelinizácia, bližšie neurčená
Demyelinisatio disseminata acuta non specificata

G37

Iná demyelinizačná choroba centrálnej nervovej sústavy
Morbi demyelinantes systematis nervosi centralis, alii

G37.0

Difúzna skleróza centrálnej nervovej sústavy [Schilderova choroba]
Sclerosis cerebri diffusa

G37.1

Centrálna demyelinizácia corpus callosum
Demyelinisatio corporis callosi centralis

G37.2

Centrálna pontínna myelinolýza
Myelinolysis pontis centralis

G37.3

Akútna priečna myelitída pri demyelinizačnej chorobe centrálnej nervovej sústavy
Myelitis transversa acuta in morbo demyelinisato sistematis nervosi centralis

G37.4

Subakútna nekrotizujúca myelitída
Myelitis necroticans subacuta

G37.5

Koncentrická skleróza centrálnej nervovej sústavy [Balóova choroba]
Sclerosis cerebri concentrica [Balo]

G37.8

Iná demyelinizačná choroba centrálnej nervovej sústavy, bližšie určená
Morbi demyelinantes systematis nervosi centralis specificati, alii

G37.9

Demyelinizačná choroba centrálnej nervovej sústavy, bližšie neurčená
Morbus demyelinans systematis nervosi centralis, non specificatus

G40-G47

Epizodické a záchvatové poruchy

G50-G59

Poruchy nervov, nervových koreňov a nervových spletí

G60-G64

Polyneuropatie a iné poruchy periférnej nervovej sústavy

G70-G73

Choroby nervovosvalovej platničky a svalov

G80-G83

Detská mozgová obrna a iné paralytické syndrómy

G90-G99

Iné choroby nervovej sústavy

H00-H59

Choroby oka a očných adnexov

H60-H95

Choroby ucha a hlávkového výbežku

I00-I99

Choroby obehovej sústavy

J00-J99

Choroby dýchacej sústavy

K00-K93

Choroby tráviacej sústavy

L00-L99

Choroby kože a podkožného tkaniva

M00-M99

Choroby svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva

N00-N99

Choroby močovopohlavnej sústavy

O00-O99

Gravidita, pôrod a šestonedelie

P00-P96

Určité choroby vzniknuté v perinatálnom období

Q00-Q99

Vrodené chyby, deformity a chromozómové anomálie

R00-R99

Subjektívne a objektívne príznaky, abnormálne klinické a laboratórne nálezy, nezatriedené inde

S00-T98

Poranenia, otravy a niektoré iné následky vonkajších príčin

U00-U99

Kódy na osobitné účely

V01-Y98

Vonkajšie príčiny chorobnosti a úmrtnosti

Z00-Z99

Faktory, ovplyvňujúce zdravotný stav a styk so zdravotníckymi službami

NOVINKA: Kontrola liekových interakcií

Stiahnite si aplikáciu Mediately, zistite závažnosť interakcií a získajte odporúčania na ich riešenie.

Používame súbory cookie Súbory cookie nám pomáhajú poskytovať to najlepšie používateľské prostredie na našich webových stránkach. Používaním našich stránok súhlasíte s používaním súborov cookie. Viac informácií o tom, ako používame súbory cookie, nájdete v Zásadách používania súborov cookie.