MKCH-10

A00-B99

Infekčné a parazitové choroby

C00-D48

Nádory

D50-D90

Choroby krvi a krvotvorných ústrojov a niektoré poruchy s účasťou imunitných mechanizmov

E00-E90

Endokrinné, nutričné a metabolické choroby

F00-F99

Duševné poruchy a poruchy správania

G00-G99

Choroby nervovej sústavy

G00-G09

Zápalové choroby centrálnej nervovej sústavy

G10-G14

Systémové atrofie prvotne postihujúce centrálnu nervovú sústavu

G20-G26

Extrapyramídové poruchy a poruchy hybnosti

G30-G32

Iné degeneratívne choroby nervovej sústavy

G35-G37

Demyelinizačné choroby centrálnej nervovej sústavy

G40-G47

Epizodické a záchvatové poruchy

G50-G59

Poruchy nervov, nervových koreňov a nervových spletí

G50

Porucha trojklaného nervu [n. trigeminus]
Disordines nervi trigemini

G50.0

Neuralgia trojklaného nervu
Neuralgia nervi trigemini

G50.1

Atypická bolesť tváre
Dolor facialis atypicus

G50.8

Iná porucha trojklaného nervu
Disordines nervi trigemini alii

G50.9

Porucha trojklaného nervu, bližšie neurčená
Disordo nervi trigemini, non specificatus

G51

Porucha tvárového tvárového nervu [n.facialis]
Disordines nervi facialis

G51.0

Paréza tvárového nervu [Bellova obrna]
Paralysis nervi facialis

G51.1

Ganglionitis geniculata
Ganglionitis geniculata

G51.2

Melkerssonov-Rosenthalov syndróm
Syndroma Melkersson

G51.3

Klonický spazmus polovice tváre
Spasmus hemifacialis cionicus

G51.4

Tvárová myokýmia
Myokymia facialis

G51.8

Iná porucha tvárového nervu
Disordines nervi facialis alii

G51.9

Porucha tvárového nervu, bližšie neurčená
Disordo nervi facialis, non specificatus

G52

Poruchy ostatných hlavových nervov
Disordines nervorum cranialium aliorum

G52.0

Porucha čuchového nervu [n. olfactorius]
Disordines nervi olfactorii

G52.1

Porucha jazykovohltanového nervu [n. glossopharyngeus]
Disordines nervi glossopharyngici

G52.2

Porucha blúdivého nervu [n. vagus]
Disordines nervi vagi

G52.3

Porucha podjazykového nervu [n. hypoglossus]
Disordines nervi hypoglossi

G52.7

Porucha viacerých hlavových nervov
Disordines nervorum cranialium multiplices

G52.8

Poruchy iných bližšie určených hlavových nervov
Disordines nervorum cranialium specificatum aliorum

G52.9

Porucha hlavového nervu, bližšie neurčená
Disordo nervi cranialis, non specificatus

G53

Poruchy hlavových nervov pri chorobách zatriedených inde
Disordines nervorum cranialium in morbis alibi classificatis

G53.0

Neuralgia po herpes zoster (B02.2†)
Neuralgia postherpetica

G53.1

Obrna viacerých hlavových nervov pri infekčných a parazitových chorobách zatriedených inde (A00-B99†)
Paralyses nervorum cranialium multiplices in morbis infectivis et parasitariis in morbis alibi classificatis

G53.2

Obrna viacerých hlavových nervov pri sarkoidóze (D86.8†)
Paralyses nervorum cranialium multiplices ad sarcoidosim

G53.3

Obrna viacerých hlavových nervov pri nádorovej chorobe (C00-D48†)
Paralyses nervorum cranialium multiploces ad neoplasma

G53.8

Iná choroba hlavového nervu pri iných chorobách zatriedených inde
Disordines nervorum cranialium alii in morbis alibi classificatis

G54

Choroby nervových koreňov a spletí
Affectiones radicum et plexuum nervorum

G54.0

Poškodenie plexus brachialis
Plexopathia brachialis

G54.1

Poškodenie plexus lumbosacralis
Plexopathia lumbosacralis

G54.2

Poškodenie krčných nervových koreňov, nezatriedené inde
Radiculopathia cervicalis, non alibi classificata

G54.3

Poškodenie hrudných nervových koreňov, nezatriedené inde
Radiculopathia thoracalis, non alibi classificata

G54.4

Poškodenie bedrových a krížových nervových koreňov, nezatriedené inde
Radiculopathia lumbosacralis, non alibi classificata

G54.5

Neuralgická amyotrofia
Amyotrophia neuralgica

G54.6

Syndróm fantómovej končatiny s bolesťou
Syndroma phantomatis membri cum dolore

G54.7

Syndróm fantómovej končatiny bez bolesti
Syndroma phantomatis membri sine dolore

G54.8

Iná choroba nervových koreňov a spletí
Affectiones radicum et plexuum nervorum aliae

G54.9

Choroba nervového koreňa a nervovej spleti, bližšie neurčená
Affectio radicis et plexus nervi, non specificatus

G55

Kompresia nervových koreňov a spletí pri chorobách zatriedených inde
Compressio radicum et plexuum nervorum in morbis alibi classificatis

G55.0

Kompresia nervových koreňov a spletí pri nádorovej chorobe (C00-D48†)
Compressio radicum et plexuum nervorum ad neoplasma

G55.1

Kompresia nervových koreňov a spletí pri poškodení medzistavcových platničiek (M50-M51†)
Compressio radicum et plexuum nervorum ad disordines disci intervertebralis

G55.2

Kompresia nervových koreňov a spletí pri spondylóze (M47.-†)
Compressio radicum et plexuum nervorum ad spondylosim

G55.3

Kompresia nervových koreňov a spletí pri iných dorzopatiách (M45-M46†, M48.-†, M53-M54†)
Compressiones radicum et plexuum nervorum ad dorsopathias alias

G55.8

Kompresia nervových koreňov a spletí pri iných chorobách zatriedených inde
Compressiones radicum et plexuum nervorum in morbis aliis alibi classificatis

G56

Mononeuropatia hornej končatiny
Mononeuropathiae extremitatis superioris

G56.0

Syndróm karpálneho tunela
Syndroma canalis carpalis

G56.1

Iné poškodenie n. medianus
Laesiones nervi mediani aliae

G56.2

Poškodenie n. ulnaris
Laesio nervi ulnaris

G56.3

Poškodenie n. radialis
Laesio nervi radialis

G56.4

Kauzalgia
Causalgia

G56.8

Iná mononeuropatia hornej končatiny
Mononeuropahtiae extremitatis superioris aliae

G56.9

Mononeuropatia hornej končatiny, bližšie neurčená
Mononeuropathia extremitatis superioris, non specificata

G57

Mononeuropatia dolnej končatiny
Mononeuropathiae extremitatis inferioris

G57.0

Poškodenie n. ischadicus
Laesio nervi ischiadici

G57.1

Meralgia paraesthetica
Meralgia paraesthetica

G57.2

Poškodenie n. femoralis
Laesio nervi femoralis

G57.3

Poškodenie n. fibularis communis
Laesio nervi peronaei

G57.4

Poškodenie n. tibialis
Laesio nervi sapheni

G57.5

Syndróm tarzálneho tunela
Syndroma canalis tarsalis

G57.6

Poškodenie n. plantaris
Laesio nervi plantaris

G57.8

Iná mononeuropatia dolnej končatiny
Mononeuropathiae extremitatis inferioris aliae

G57.9

Mononeuropatia dolnej končatiny, bližšie neurčená
Mononeuropathia extremitatis inferioris, non specificata

G58

Iná mononeuropatia
Mononeuropathiae aliae

G58.0

Interkostálna neuropatia
Neuropathia intercostalis

G58.7

Mononeuritis multiplex
Mononeuritis multiplex

G58.8

Iná bližšie určená mononeuropatia
Mononeuropathiae, aliae specificatae

G58.9

Mononeuropatia, bližšie neurčená
Mononeuropathia, non specificata

G59

Mononeuropatia pri chorobách zatriedených inde
Mononeuropathia in morbis alibi classificatis

G59.0

Diabetická mononeuropatia (E10-E14, štvrtá pozícia .4†)
Mononeuropathia diabetica

G59.8

Iná mononeuropatia pri chorobách zatriedených inde
Mononeuropathiae aliae in morbi alibi classificati

G60-G64

Polyneuropatie a iné poruchy periférnej nervovej sústavy

G70-G73

Choroby nervovosvalovej platničky a svalov

G80-G83

Detská mozgová obrna a iné paralytické syndrómy

G90-G99

Iné choroby nervovej sústavy

H00-H59

Choroby oka a očných adnexov

H60-H95

Choroby ucha a hlávkového výbežku

I00-I99

Choroby obehovej sústavy

J00-J99

Choroby dýchacej sústavy

K00-K93

Choroby tráviacej sústavy

L00-L99

Choroby kože a podkožného tkaniva

M00-M99

Choroby svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva

N00-N99

Choroby močovopohlavnej sústavy

O00-O99

Gravidita, pôrod a šestonedelie

P00-P96

Určité choroby vzniknuté v perinatálnom období

Q00-Q99

Vrodené chyby, deformity a chromozómové anomálie

R00-R99

Subjektívne a objektívne príznaky, abnormálne klinické a laboratórne nálezy, nezatriedené inde

S00-T98

Poranenia, otravy a niektoré iné následky vonkajších príčin

U00-U99

Kódy na osobitné účely

V01-Y98

Vonkajšie príčiny chorobnosti a úmrtnosti

Z00-Z99

Faktory, ovplyvňujúce zdravotný stav a styk so zdravotníckymi službami

NOVINKA: Kontrola liekových interakcií

Stiahnite si aplikáciu Mediately, zistite závažnosť interakcií a získajte odporúčania na ich riešenie.

Používame súbory cookie Súbory cookie nám pomáhajú poskytovať to najlepšie používateľské prostredie na našich webových stránkach. Používaním našich stránok súhlasíte s používaním súborov cookie. Viac informácií o tom, ako používame súbory cookie, nájdete v Zásadách používania súborov cookie.