Vyhľadávajte lieky rýchlejšie. Vyskúšajte interakcie.
Vyhľadávajte lieky rýchlejšie. Vyskúšajte interakcie.

MKCH-10

A00-B99

Infekčné a parazitové choroby

C00-D48

Nádory

D50-D90

Choroby krvi a krvotvorných ústrojov a niektoré poruchy s účasťou imunitných mechanizmov

E00-E90

Endokrinné, nutričné a metabolické choroby

F00-F99

Duševné poruchy a poruchy správania

G00-G99

Choroby nervovej sústavy

G00-G09

Zápalové choroby centrálnej nervovej sústavy

G10-G14

Systémové atrofie prvotne postihujúce centrálnu nervovú sústavu

G20-G26

Extrapyramídové poruchy a poruchy hybnosti

G30-G32

Iné degeneratívne choroby nervovej sústavy

G35-G37

Demyelinizačné choroby centrálnej nervovej sústavy

G40-G47

Epizodické a záchvatové poruchy

G50-G59

Poruchy nervov, nervových koreňov a nervových spletí

G60-G64

Polyneuropatie a iné poruchy periférnej nervovej sústavy

G60

Dedičná a idiopatická neuropatia
Neuropathia hereditaria et neuropathia idiopathica

G60.0

Dedičná senzomotorická neuropatia
Neurophatia motoria et sensualis hereditaria

G60.1

Refsumova choroba
Morbus Refsum

G60.2

Neuropatia spojená s dedičnou ataxiou
Neuropathia cum ataxia hereditaria

G60.3

Idiopatická progresívna neuropatia
Neuropathia idiopathica progressiva

G60.8

Iná dedičná a idiopatická neuropatia
Neuropathiae hereditariae et idiopathicae aliae

G60.9

Dedičná a idiopatická neuropatia, bližšie neurčená
Neuropathia hereditaria et idiopathica, non specificata

G61

Zápalová polyneuropatia
Polyneuropathia inflammatoria

G61.0

Guillainov-Barrého syndróm
Syndroma Guillain-Barre

G61.1

Sérová polyneuropatia
Neuropathia serumica

G61.8

Iná zápalová polyneuropatia
Polyneuropathiae inflammatoriae aliae

G61.9

Zápalová polyneuropatia, bližšie neurčená
Polyneuropathia inflammatoria, non specificata

G62

Iná polyneuropatia
Polyneuropathiae aliae

G62.0

Polyneuropatia zapríčinená liekom
Polyneuropathia medicamentosa

G62.1

Alkoholová polyneuropatia
Polyneuropathia alcoholica

G62.2

Polyneuropatia zapríčinená inými toxickými látkami
Polyneuropathia propter factores toxicos alios

G62.8-

Iná polyneuropatia, bližšie určená

G62.80

Polyneuropatia kriticky chorých

G62.88

Iná polyneuropatia, bližšie určená

G62.9

Polyneuropatia, bližšie neurčená
Polyneuropthia, non specificata

G63

Polyneuropatia pri chorobách zatriedených inde
Polyneuropathia in morbis alibi classificatis

G63.0

Polyneuropatia pri infekčných a parazitových chorobách zatriedených inde
Polyneuropathia in morbis infectivis et parasitariis alibi classificatis

G63.1

Polyneuropatia pri nádorovej chorobe(C00-D48†)
Polyneuroropathia ad neoplasma

G63.2

Diabetická polyneuropatia (E10-E14, štvrtá pozícia .4†)
Polyneuropathia diabetica

G63.3

Polyneuropatia pri iných endokrinných a metabolických chorobách (E00-E07†, E15-E16†, E20-E34†, E70-E89†)
Polyneuropathia in morbis endocrinis et metabolicis aliis

G63.4

Polyneuropatia pri nedostatku vo výžive (E40-E64†)
Polyneuropathia ad defficientiam nutritionalem

G63.5

Polyneuropatia pri systémových chorobách spojiva (M30-M35†)
Polyneuropathia in disordinibus textus connexivi systemicis

G63.6

Polyneuropatia pri iných svalovokostrových chorobách (M00-M25†, M40-M96†)
Polyneuropathia in disordinibus muscularis et osseis aliis

G63.8

Polyneuropatia pri iných chorobách zatriedených inde
Polyneuropathia in morbis aliis alibi classificatis

G64

Iná porucha periférnej nervovej sústavy
Disordines sistematis nervosi peripherici alii

G70-G73

Choroby nervovosvalovej platničky a svalov

G80-G83

Detská mozgová obrna a iné paralytické syndrómy

G90-G99

Iné choroby nervovej sústavy

H00-H59

Choroby oka a očných adnexov

H60-H95

Choroby ucha a hlávkového výbežku

I00-I99

Choroby obehovej sústavy

J00-J99

Choroby dýchacej sústavy

K00-K93

Choroby tráviacej sústavy

L00-L99

Choroby kože a podkožného tkaniva

M00-M99

Choroby svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva

N00-N99

Choroby močovopohlavnej sústavy

O00-O99

Gravidita, pôrod a šestonedelie

P00-P96

Určité choroby vzniknuté v perinatálnom období

Q00-Q99

Vrodené chyby, deformity a chromozómové anomálie

R00-R99

Subjektívne a objektívne príznaky, abnormálne klinické a laboratórne nálezy, nezatriedené inde

S00-T98

Poranenia, otravy a niektoré iné následky vonkajších príčin

U00-U99

Kódy na osobitné účely

V01-Y98

Vonkajšie príčiny chorobnosti a úmrtnosti

Z00-Z99

Faktory, ovplyvňujúce zdravotný stav a styk so zdravotníckymi službami
Drugs app phone

Použiť aplikáciu Mediately

Získavajte informácie o liekoch rýchlejšie.

Skenujte pomocou kamery v telefóne.
4.9

Viac ako 36k hodnotení

Použiť aplikáciu Mediately

Získavajte informácie o liekoch rýchlejšie.

4.9

Viac ako 36k hodnotení

Používame súbory cookie Súbory cookie nám pomáhajú poskytovať to najlepšie používateľské prostredie na našich webových stránkach. Používaním našich stránok súhlasíte s používaním súborov cookie. Viac informácií o tom, ako používame súbory cookie, nájdete v Zásadách používania súborov cookie.