Vyhľadávajte lieky rýchlejšie. Vyskúšajte interakcie.
Vyhľadávajte lieky rýchlejšie. Vyskúšajte interakcie.

MKCH-10

A00-B99

Infekčné a parazitové choroby

C00-D48

Nádory

D50-D90

Choroby krvi a krvotvorných ústrojov a niektoré poruchy s účasťou imunitných mechanizmov

E00-E90

Endokrinné, nutričné a metabolické choroby

F00-F99

Duševné poruchy a poruchy správania

G00-G99

Choroby nervovej sústavy

G00-G09

Zápalové choroby centrálnej nervovej sústavy

G10-G14

Systémové atrofie prvotne postihujúce centrálnu nervovú sústavu

G20-G26

Extrapyramídové poruchy a poruchy hybnosti

G30-G32

Iné degeneratívne choroby nervovej sústavy

G35-G37

Demyelinizačné choroby centrálnej nervovej sústavy

G40-G47

Epizodické a záchvatové poruchy

G50-G59

Poruchy nervov, nervových koreňov a nervových spletí

G60-G64

Polyneuropatie a iné poruchy periférnej nervovej sústavy

G70-G73

Choroby nervovosvalovej platničky a svalov

G70

Myasthenia gravis a iná nervovosvalová choroba
Myasthenia gravis et disordines myoneurales alii

G70.0

Myasthenia gravis
Myasthenia gravis

G70.1

Toxická nervovosvalová choroba
Disordines myoneurales toxici

G70.2

Vrodená a vývinová myasténia
Myasthenia congenita evolutionalis

G70.8

Iná myoneurálna porucha, bližšie určená
Disordines myoneurales specificati, alii

G70.9

Myoneurálna porucha, bližšie neurčená
Disordo myoneuralis, non specificatus

G71

Primárna myopatia
Disordines musculorum primarii

G71.0

Svalová dystrofia
Dystrophia musculorum

G71.1

Myotonická porucha
Disordines myotonici

G71.2

Vrodená myopatia
Myopathia congenita

G71.3

Mitochondriová myopatia, nezatriedená inde
Myopathia mitochoodrialis, non alibi classificata

G71.8

Iná primárna choroba svalov
Disordines musculorum primarii alii

G71.9

Primárna choroba svalov, bližšie neurčená
Disordo musculorum primarius, non specificatus

G72

Iná myopatia
Myopathiae aliae

G72.0

Myopatia zapríčinená liekmi
Myopathia medicamentosa

G72.1

Alkoholová myopatia
Myopathia alcoholica

G72.2

Myopatia zapríčinená inými toxickými látkami
Myopathia propter factores toxicos alia

G72.3

Periodická paralýza
Paralysis periodica

G72.4

Zápalová myopatia, nezatriedená inde
Myopathia inflammatoria non alibi classificata

G72.8-

Iná myopatie, bližšie určené

G72.80

Myopatia kriticky chorých

G72.88

Iná myopatia, bližšie určená

G72.9

Myopatia, bližšie neurčená
Myopathia, non specificata

G73

Choroba s poruchou nervovosvalovej platničky a svalu pri chorobách zatriedených inde
Disordines connexio myoneurales et musculorum in morbis alibi classificatis

G73.0

Myastenický syndróm pri endokrinných chorobách
Syndromata myasthenicum in morbis endocrinis

G73.1

Eatonov-Lambertov myastenický syndróm (C00-D48†)
Syndroma Lambert-Eaton

G73.2

Iný myastenický syndróm pri nádorovej chorobe (C00-D48†)
Syndromata myasthenicum ad neoplasma

G73.3

Myastenický syndróm pri iných chorobách zatriedených inde
Syndromata myasthenicum in morbis aliis alibi classificatis

G73.4

Myopatia pri infekčných a parazitových chorobách zatriedených inde
Myopathia in morbis infectivis et parasitaris alibi classificatis

G73.5

Myopatia pri endokrinných chorobách
Myopathia in morbis endocrinis

G73.6

Myopatia pri metabolických chorobách
Myopathia in morbis metabolicis

G73.7

Myopatia pri iných chorobách zatriedených inde
Myopathia in morbis aliis alibi classificatis

G80-G83

Detská mozgová obrna a iné paralytické syndrómy

G90-G99

Iné choroby nervovej sústavy

H00-H59

Choroby oka a očných adnexov

H60-H95

Choroby ucha a hlávkového výbežku

I00-I99

Choroby obehovej sústavy

J00-J99

Choroby dýchacej sústavy

K00-K93

Choroby tráviacej sústavy

L00-L99

Choroby kože a podkožného tkaniva

M00-M99

Choroby svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva

N00-N99

Choroby močovopohlavnej sústavy

O00-O99

Gravidita, pôrod a šestonedelie

P00-P96

Určité choroby vzniknuté v perinatálnom období

Q00-Q99

Vrodené chyby, deformity a chromozómové anomálie

R00-R99

Subjektívne a objektívne príznaky, abnormálne klinické a laboratórne nálezy, nezatriedené inde

S00-T98

Poranenia, otravy a niektoré iné následky vonkajších príčin

U00-U99

Kódy na osobitné účely

V01-Y98

Vonkajšie príčiny chorobnosti a úmrtnosti

Z00-Z99

Faktory, ovplyvňujúce zdravotný stav a styk so zdravotníckymi službami
Drugs app phone

Použiť aplikáciu Mediately

Získavajte informácie o liekoch rýchlejšie.

Skenujte pomocou kamery v telefóne.
4.9

Viac ako 36k hodnotení

Použiť aplikáciu Mediately

Získavajte informácie o liekoch rýchlejšie.

4.9

Viac ako 36k hodnotení

Používame súbory cookie Súbory cookie nám pomáhajú poskytovať to najlepšie používateľské prostredie na našich webových stránkach. Používaním našich stránok súhlasíte s používaním súborov cookie. Viac informácií o tom, ako používame súbory cookie, nájdete v Zásadách používania súborov cookie.