MKCH-10

A00-B99

Infekčné a parazitové choroby

C00-D48

Nádory

D50-D90

Choroby krvi a krvotvorných ústrojov a niektoré poruchy s účasťou imunitných mechanizmov

E00-E90

Endokrinné, nutričné a metabolické choroby

F00-F99

Duševné poruchy a poruchy správania

G00-G99

Choroby nervovej sústavy

G00-G09

Zápalové choroby centrálnej nervovej sústavy

G10-G14

Systémové atrofie prvotne postihujúce centrálnu nervovú sústavu

G20-G26

Extrapyramídové poruchy a poruchy hybnosti

G30-G32

Iné degeneratívne choroby nervovej sústavy

G35-G37

Demyelinizačné choroby centrálnej nervovej sústavy

G40-G47

Epizodické a záchvatové poruchy

G50-G59

Poruchy nervov, nervových koreňov a nervových spletí

G60-G64

Polyneuropatie a iné poruchy periférnej nervovej sústavy

G70-G73

Choroby nervovosvalovej platničky a svalov

G80-G83

Detská mozgová obrna a iné paralytické syndrómy

G90-G99

Iné choroby nervovej sústavy

G90

Porucha autonómnej nervovej sústavy
Disordines systematis nervosi autonomi

G90.0-

Idiopatická periférna autonómna neuropatia

G90.00

Syndróm karotického sínusu (Synkopa)

G90.08

Iná idiopatická periférna autonómna neuropatia

G90.09

Idiopatická periférna autonómna neuropatia, bližšie neurčená

G90.1

Familiárna dysautonómia [Rileyho-Dayov syndróm]
Dysautonomia familiaris [Riley-Day]

G90.2

Hornerov syndróm
Syndroma Horner

G90.3

Multisystémová degenerácia
Degeneratio multisystemica

G90.4-

Autonómna dysreflexia

G90.40

Autonómna dysreflexia ako hypertonická kríza

G90.41

Autonómna dysreflexia ako záchvaty potenia

G90.48

Iná autonómna dysreflexia

G90.49

Autonómna dysreflexia, bližšie neurčená

G90.8

Iná choroba autonómnej nervovej sústavy
Disordines systematis nervosi autonomi alii

G90.9

Porucha autonómnej nervovej sústavy, bližšie neurčená
Disordo systematis nervosi autonomi, non specificatus

G91

Hydrocefalus
Hydrocephalus

G91.0

Komunikujúci hydrocefalus
Hydrocephalus communicans

G91.1

Obštrukčný hydrocefalus
Hydrocephalus obstructivus

G91.2-

Normotenzný hydrocefalus

G91.20

Idiopatický normotenzný hydrocefalus

G91.21

Sekundárny normotenzný hydrocefalus

G91.29

Normotenzný hydrocefalus, bližšie neurčený

G91.3

Poúrazový hydrocefalus, bližšie neurčený
Hydrocephalus posttraumaticus, non specificatus

G91.8

Iný hydrocefalus
Hydrocephalus alius

G91.9

Hydrocefalus, bližšie neurčený
Hydrocephalus, non specificatus

G92

Toxická encefalopatia
Encephalopathia toxica

G93

Iná choroba mozgu
Disordines cerebri alii

G93.0

Mozgová cysta
Cystis cerebri

G93.1

Anoxické poškodenie mozgu, nezatriedené inde
Laesio cerebri anoxica, non alibi classificata

G93.2

Benígna intrakraniálna hypertenzia
Hypertensio intracranialis benigna

G93.3

Chronický únavový syndróm
Syndroma fatigationis postviralis

G93.4

Encefalopatia, bližšie neurčená
Encephalopathia, non specificata

G93.5

Kompresia mozgu
Compressio cerebri

G93.6

Opuch mozgu
Oedema cerebri

G93.7

Reyeov syndróm
Syndroma Reye

G93.8-

Iná choroba mozgu, bližšie určená

G93.80

Apalický syndróm

G93.88

Iná choroba mozgu, bližšie určená

G93.9

Choroba mozgu, bližšie neurčená
Disordo cerebri, non specificatus

G94

Iná choroba mozgu pri chorobách zatriedených inde
Disordines cerebri alii in morbis alibi classificati

G94.0

Hydrocefalus pri infekčných a parazitových chorobách zatriedených inde (A00-B99†)
Hydrocephalus in morbis infectivis et parazitariis alibi classificatis

G94.1

Hydrocefalus pri nádorovej chorobe (C00-D48†)
Hydrocephalus ad neoplasma

G94.2

Hydrocefalus pri iných chorobách zatriedených inde
Hydrocephalus in morbis aliis alibi classificatis

G94.8

Iná choroba mozgu pri chorobách zatriedených inde, bližšie určená
Disordines cerebri specificati alii in morbis alibi classificatis

G95

Iná choroba miechy
Disorders medullae spinalis alii

G95.0

Syringomyelia a syringobulbia
Syringomyelia et syringobulbia

G95.1

Cievna myelopatia
Myelopathia vascularis

G95.2

Kompresia miechy, bližšie neurčená
Compressio medullae spinalis, non specificata

G95.8-

Iná choroby miechy, bližšie určené

G95.80

Obrna močového mechúra pri poškodení horného motoneurónu [UMNL]

G95.81

Obrna močového mechúra pri poškodení dolného motoneurónu [LMNL]

G95.82

Funkčná porucha močového mechúra zapríčinená spinálnym šokom

G95.83

Spinálna spasticita priečne pruhovaného svalstva

G95.84

Detrúzorovo-sfinkterová dyssynergia pri poškodení miechy

G95.85

Deaferentačná bolesť pri poškodení miechy

G95.88

Iná choroba miechy, bližšie určená

G95.9

Choroba miechy, bližšie neurčená
Morbus medullae spinalis, non specificatus

G96

Iná choroby centrálnej nervovej sústavy
Disordines systematis nervosi centralis alii

G96.0

Presakovanie mozgovomiechového moku
Liquorrhoea

G96.1

Choroba mozgových a miechových plien, nezatriedená inde
Disordines meningium, non alibi classificati

G96.8

Iná choroba centrálnej nervovej sústavy, bližšie určená
Disordines systematis nervosi centralis specificati, alii

G96.9

Choroba centrálnej nervovej sústavy, bližšie neurčená
Disordo systematis nervosi centralis, non specificatus

G97

Choroba nervovej sústavy po lekárskom výkone, nezatriedená inde
Disordines systematis nervosi postprocedurales, non alibi classificatae

G97.0

Presakovanie mozgovomiechového moku po spinálnej punkcii
Liquorrhoea cerebrospinalis puncturalis

G97.1

Iná reakcia na spinálnu a lumbálnu punkciu
Reactio ad punctionem spinolumbalem alia

G97.2

Vnútrolebková hypotenzia po komorovom skrate
Hypotensio intracranialis ad shunting ventricularem

G97.8-

Iná choroba nervovej sústavy po lekárskom výkone

G97.80

Pooperačná likvorea

G97.81

Pooperačný (cerebelárny) mutizmus

G97.88

Iná choroba nervovej sústavy po lekárskom výkone

G97.9

Choroba nervovej sústavy po lekárskom výkone, bližšie neurčená
Disordo systematis nervosi postproceduralis, non specificatus

G98

Iná choroba nervovej sústavy, nezatriedená inde
Disordines systematis nervosi alii non alibi classificati

G99

Iná choroby nervovej sústavy pri chorobách zatriedených inde
Disordines systematis nervosi alii in morbis alibi classificatis

G99.0

Autonómna neuropatia pri endokrinných a metabolických chorobách
Neuropathia autonomica in morbis endocrinis et metabolicis

G99.1

Iná choroba autonómnej nervovej sústavy pri iných chorobách zatriedených inde
Disordines systematis nervosi autonomi alii in morbis aliis alibi classificatis

G99.2

Myelopatia pri chorobách zatriedených inde
Myelopathia in morbis alibi classificatis

G99.8

Iná choroba nervovej sústavy pri chorobách zatriedených inde, bližšie určená
Disordines systematis nervosi specificati alii in morbis alibi classificatis

H00-H59

Choroby oka a očných adnexov

H60-H95

Choroby ucha a hlávkového výbežku

I00-I99

Choroby obehovej sústavy

J00-J99

Choroby dýchacej sústavy

K00-K93

Choroby tráviacej sústavy

L00-L99

Choroby kože a podkožného tkaniva

M00-M99

Choroby svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva

N00-N99

Choroby močovopohlavnej sústavy

O00-O99

Gravidita, pôrod a šestonedelie

P00-P96

Určité choroby vzniknuté v perinatálnom období

Q00-Q99

Vrodené chyby, deformity a chromozómové anomálie

R00-R99

Subjektívne a objektívne príznaky, abnormálne klinické a laboratórne nálezy, nezatriedené inde

S00-T98

Poranenia, otravy a niektoré iné následky vonkajších príčin

U00-U99

Kódy na osobitné účely

V01-Y98

Vonkajšie príčiny chorobnosti a úmrtnosti

Z00-Z99

Faktory, ovplyvňujúce zdravotný stav a styk so zdravotníckymi službami

NOVINKA: Kontrola liekových interakcií

Stiahnite si aplikáciu Mediately, zistite závažnosť interakcií a získajte odporúčania na ich riešenie.

Používame súbory cookie Súbory cookie nám pomáhajú poskytovať to najlepšie používateľské prostredie na našich webových stránkach. Používaním našich stránok súhlasíte s používaním súborov cookie. Viac informácií o tom, ako používame súbory cookie, nájdete v Zásadách používania súborov cookie.