Vyhľadávajte lieky rýchlejšie. Vyskúšajte interakcie.
Vyhľadávajte lieky rýchlejšie. Vyskúšajte interakcie.

MKCH-10

A00-B99

Infekčné a parazitové choroby

C00-D48

Nádory

D50-D90

Choroby krvi a krvotvorných ústrojov a niektoré poruchy s účasťou imunitných mechanizmov

E00-E90

Endokrinné, nutričné a metabolické choroby

F00-F99

Duševné poruchy a poruchy správania

G00-G99

Choroby nervovej sústavy

H00-H59

Choroby oka a očných adnexov

H60-H95

Choroby ucha a hlávkového výbežku

I00-I99

Choroby obehovej sústavy

J00-J99

Choroby dýchacej sústavy

K00-K93

Choroby tráviacej sústavy

L00-L99

Choroby kože a podkožného tkaniva

M00-M99

Choroby svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva

N00-N99

Choroby močovopohlavnej sústavy

N00-N08

Choroby glomerulov

N00

Akútny nefritický syndróm
Syndroma nephritica acuta

N00.0

Akútny nefritický syndróm: malé abnormality glomerulov
Syndroma nephritica acuta, laesiones glomerulares minores

N00.1

Akútny nefritický syndróm: fokálne a segmentové lézie glomerulov
Syndroma nephritica acuta, glomerulonephritis focalis et segmentalis

N00.2

Akútny nefritický syndróm: difúzna membránová glomerulonefritída
Syndroma nephritica acuta, glomerulonephritis membranosa diffusa

N00.3

Akútny nefritický syndróm: difúzna mezangioproliferatívna glomerulonefritída
Syndroma nephritica acuta, glomerulonephritis mesangioproliferativa diffusa

N00.4

Akútny nefritický syndróm: difúzna endokapilárna proliferatívna glomerulonefritída
Syndroma nephritica acuta, glomerulonephritis endocapillaris proliferativa diffusa

N00.5

Akútny nefritický syndróm: difúzna mezangiokapilárna glomerulonefritída
Syndroma nephritica acuta, glomerulonephritis mesangiocapillaris diffusa

N00.6

Akútny nefritický syndróm: choroba denzných depozitov
Syndroma nephritica acuta, glomerulonephritis membranoproliferativa typus 2

N00.7

Akútny nefritický syndróm: difúzna glomerulonefritída s výrastkami (polmesiačikmi)
Syndroma nephritica acuta, glomerulonephritis extracapillaris

N00.8

Akútny nefritický syndróm: iné morfologické zmeny
Syndroma nephritica acuta, glomerulonephritis proliferativa

N00.9

Akútny nefritický syndróm: morfologická zmena bližšie neurčená
Syndroma nephritica acuta, glomerulonephritis, non specificata

N01

Rýchlo progredujúci nefritický syndróm
Syndroma nephriticum progressivum peracutum

N01.0

Rýchlo progredujúci nefritický syndróm: malé abnormality glomerulov
Syndroma nephriticum progressivum peracutum, laesiones glomerulares minores

N01.1

Rýchlo progredujúci nefritický syndróm: fokálne a segmentové lézie glomerulov
Syndroma nephriticum progressivum peracutum, glomerulonephritis focalis et segmentalis

N01.2

Rýchlo progredujúci nefritický syndróm: difúzna membránová glomerulonefritída
Syndroma nephriticum progressivum peracutum, glomerulonephritis membranosa diffusa

N01.3

Rýchlo progredujúci nefritický syndróm: difúzna mezangioproliferatívna glomerulonefritída
Syndroma nephriticum progressivum peracutum, glomerulonephritis mesangioproliferativa diffusa

N01.4

Rýchlo progredujúci nefritický syndróm: difúzna endokapilárna proliferatívna glomerulonefritída
Syndroma nephriticum progressivum peracutum, glomerulonephritis endocapillaris proliferativa diffusa

N01.5

Rýchlo progredujúci nefritický syndróm: difúzna mezangiokapilárna glomerulonefritída
Syndroma nephriticum progressivum peracutum, glomerulonephritis mesangiocapillaris diffusa

N01.6

Rýchlo progredujúci nefritický syndróm: choroba denzných depozitov
Syndroma nephriticum progressivum peracutum, glomerulonephritis membranoproliferativa typus 2

N01.7

Rýchlo progredujúci nefritický syndróm: difúzna glomerulonefritída s výrastkami (polmesiačikmi)
Syndroma nephriticum progressivum peracutum, glomerulonephritis extracapillaris

N01.8

Rýchlo progredujúci nefritický syndróm: iné morfologické zmeny
Syndroma nephriticum progressivum peracutum, glomerulonephritis proliferativa

N01.9

Rýchlo progredujúci nefritický syndróm: morfologická zmena bližšie neurčená
Syndroma nephriticum progressivum peracutum, glomerulonephritis, non specificata

N02

Recidivujúca a pretrvávajúca hematúria
Haematuria recidiva et persistens

N02.0

Recidivujúca a pretrvávajúca hematúria: malé abnormality glomerulov
Haematuria recidiva et persistens, laesiones glomerulares minores

N02.1

Recidivujúca a pretrvávajúca hematúria: fokálne a segmentové lézie glomerulov
Haematuria recidiva et persistens, glomerulonephritis focalis et segmentalis

N02.2

Recidivujúca a pretrvávajúca hematúria: difúzna membránová glomerulonefritída
Haematuria recidiva et persistens, glomerulonephritis membranosa diffusa

N02.3

Recidivujúca a pretrvávajúca hematúria: difúzna mezangioproliferatívna glomerulonefritída
Haematuria recidiva et persistens, glomerulonephritis mesangioproliferativa diffusa

N02.4

Recidivujúca a pretrvávajúca hematúria: difúzna endokapilárna proliferatívna glomerulonefritída
Haematuria recidiva et persistens, glomerulonephritis endocapillaris proliferativa diffusa

N02.5

Recidivujúca a pretrvávajúca hematúria: difúzna mezangiokapilárna glomerulonefritída
Haematuria recidiva et persistens, glomerulonephritis mesangiocapillaris diffusa

N02.6

Recidivujúca a pretrvávajúca hematúria: choroba denzných depozitov
Haematuria recidiva et persistens, glomerulonephritis membranoproliferativa typus 2

N02.7

Recidivujúca a pretrvávajúca hematúria: difúzna glomerulonefritída s výrastkami (polmesiačikmi)
Haematuria recidiva et persistens, glomerulonephritis extracapillaris

N02.8

Recidivujúca a pretrvávajúca hematúria: iné morfologické zmeny
Haematuria recidiva et persistens, glomerulonephritis proliferativa

N02.9

Recidivujúca a pretrvávajúca hematúria: morfologická zmena bližšie neurčená
Haematuria recidiva et persistens, glomerulonephritis, non specificata

N03

Chronický nefritický syndróm
Syndroma nephriticum chronicum

N03.0

Chronický nefritický syndróm: malé abnormality glomerulov
Syndroma nephriticum chronicum, laesiones glomerulares minores

N03.1

Chronický nefritický syndróm: fokálne a segmentové lézie glomerulov
Syndroma nephriticum chronicum, glomerulonephritis focalis et segmentalis

N03.2

Chronický nefritický syndróm: difúzna membránová glomerulonefritída
Syndroma nephriticum chronicum, glomerulonephritis membranosa diffusa

N03.3

Chronický nefritický syndróm: difúzna mezangioproliferatívna glomerulonefritída
Syndroma nephriticum chronicum, glomerulonephritis mesangioproliferativa diffusa

N03.4

Chronický nefritický syndróm: difúzna endokapilárna proliferatívna glomerulonefritída
Syndroma nephriticum chronicum, glomerulonephritis endocapillaris proliferativa diffusa

N03.5

Chronický nefritický syndróm: difúzna mezangiokapilárna glomerulonefritída
Syndroma nephriticum chronicum, glomerulonephritis mesangiocapillaris diffusa

N03.6

Chronický nefritický syndróm: choroba denzných depozitov
Syndroma nephriticum chronicum, glomerulonephritis membranoproliferativa typus 2

N03.7

Chronický nefritický syndróm: difúzna glomerulonefritída s výrastkami (polmesiačikmi)
Syndroma nephriticum chronicum, glomerulonephritis extracapillaris

N03.8

Chronický nefritický syndróm: iné morfologické zmeny
Syndroma nephriticum chronicum, glomerulonephritis proliferativa

N03.9

Chronický nefritický syndróm: morfologická zmena bližšie neurčená
Syndroma nephriticum chronicum, glomerulonephritis, non specificata

N04

Nefrotický syndróm
Syndroma nephroticum

N04.0

Nefrotický syndróm: malé abnormality glomerulov
Syndroma nephroticum, laesiones glomerulares minores

N04.1

Nefrotický syndróm: fokálne a segmentové lézie glomerulov
Syndroma nephroticum, glomerulonephritis focalis et segmentalis

N04.2

Nefrotický syndróm: difúzna membránová glomerulonefritída
Syndroma nephroticum, glomerulonephritis membranosa diffusa

N04.3

Nefrotický syndróm: difúzna mezangioproliferatívna glomerulonefritída
Syndroma nephroticum, glomerulonephritis mesangioproliferativa diffusa

N04.4

Nefrotický syndróm: difúzna endokapilárna proliferatívna glomerulonefritída
Syndroma nephroticum, glomerulonephritis endocapillaris proliferativa diffusa

N04.5

Nefrotický syndróm: difúzna mezangiokapilárna glomerulonefritída
Syndroma nephroticum, glomerulonephritis mesangiocapillaris diffusa

N04.6

Nefrotický syndróm: choroba denzných depozitov
Syndroma nephroticum, glomerulonephritis membranoproliferativa typus 2

N04.7

Nefrotický syndróm: difúzna glomerulonefritída s výrastkami (polmesiačikmi)
Syndroma nephroticum, glomerulonephritis extracapillaris

N04.8

Nefrotický syndróm: iné morfologické zmeny
Syndroma nephroticum, glomerulonephritis proliferativa

N04.9

Nefrotický syndróm: morfologická zmena bližšie neurčená
Syndroma nephroticum, glomerulonephritis, non specificata

N05

Nefritický syndróm, bližšie neurčený
Syndroma nephriticum non specificatum

N05.0

Nefritický syndróm, bližšie neurčený: malé abnormality glomerulov
Syndroma nephriticum non specificatum, laesiones glomerulares minores

N05.1

Nefritický syndróm, bližšie neurčený: fokálne a segmentové lézie glomerulov
Syndroma nephriticum non specificatum, glomerulonephritis focalis et segmentalis

N05.2

Nefritický syndróm, bližšie neurčený: difúzna membránová glomerulonefritída
Syndroma nephriticum non specificatum, glomerulonephritis membranosa diffusa

N05.3

Nefritický syndróm, bližšie neurčený: difúzna mezangioproliferatívna glomerulonefritída
Syndroma nephriticum non specificatum, glomerulonephritis mesangioproliferativa diffusa

N05.4

Nefritický syndróm, bližšie neurčený: difúzna endokapilárna proliferatívna glomerulonefritída
Syndroma nephriticum non specificatum, glomerulonephritis endocapillaris proliferativa diffusa

N05.5

Nefritický syndróm, bližšie neurčený: difúzna mezangiokapilárna glomerulonefritída
Syndroma nephriticum non specificatum, glomerulonephritis mesangiocapillaris diffusa

N05.6

Nefritický syndróm, bližšie neurčený: choroba denzných depozitov
Syndroma nephriticum non specificatum, glomerulonephritis membranoproliferativa typus 2

N05.7

Nefritický syndróm, bližšie neurčený: difúzna glomerulonefritída s výrastkami (polmesiačikmi)
Syndroma nephriticum non specificatum, glomerulonephritis extracapillaris

N05.8

Nefritický syndróm, bližšie neurčený: iné morfologické zmeny
Syndroma nephriticum non specificatum, glomerulonephritis proliferativa

N05.9

Nefritický syndróm, bližšie neurčený: morfologická zmena bližšie neurčená
Syndroma nephriticum non specificatum, glomerulonephritis, non specificata

N06

Izolovaná proteinúria s morfologickými zmenami
Proteinuria isolata cum laesione morphologica specificata

N06.0

Izolovaná proteinúria s morfologickými zmenami: malé abnormality glomerulov
Proteinuria isolata cum laesione morphologica specificata, laesiones glomerulares minores

N06.1

Izolovaná proteinúria s morfologickými zmenami: fokálne a segmentové lézie glomerulov
Proteinuria isolata cum laesione morphologica specificata, glomerulonephritis focalis et segmentalis

N06.2

Izolovaná proteinúria s morfologickými zmenami: difúzna membránová glomerulonefritída
Proteinuria isolata cum laesione morphologica specificata, glomerulonephritis membranosa diffusa

N06.3

Izolovaná proteinúria s morfologickými zmenami: difúzna mezangioproliferatívna glomerulonefritída
Proteinuria isolata cum laesione morphologica specificata, glomerulonephritis mesangioproliferativa diffusa

N06.4

Izolovaná proteinúria s morfologickými zmenami: difúzna endokapilárna proliferatívna glomerulonefritída
Proteinuria isolata cum laesione morphologica specificata, glomerulonephritis endocapillaris proliferativa diffusa

N06.5

Izolovaná proteinúria s bližšie určenými morfologickými zmenami: difúzna mezangiokapilárna glomerulonefritída
Proteinuria isolata cum laesione morphologica specificata, glomerulonephritis mesangiocapillaris diffusa

N06.6

Izolovaná proteinúria s morfologickými zmenami: choroba denzných depozitov
Proteinuria isolata cum laesione morphologica specificata, glomerulonephritis membranoproliferativa typus 2

N06.7

Izolovaná proteinúria s morfologickými zmenami: difúzna glomerulonefritída s výrastkami (polmesiačikmi)
Proteinuria isolata cum laesione morphologica specificata, glomerulonephritis extracapillaris

N06.8

Izolovaná proteinúria s morfologickými zmenami: iné morfologické zmeny
Proteinuria isolata cum laesione morphologica specificata, glomerulonephritis proliferativa

N06.9

Izolovaná proteinúria s morfologickými zmenami: morfologická zmena bližšie neurčená
Proteinuria isolata cum laesione morphologica specificata, glomerulonephritis, non specificata

N07

Hereditárna nefropatia, nezatriedená inde
Nephropathia hereditaria non alibi classificata

N07.0

Hereditárna nefropatia, nezatriedená inde: malé abnormality glomerulov
Nephropathia hereditaria non alibi classificata, laesiones glomerulares minores

N07.1

Hereditárna nefropatia, nezatriedená inde: fokálne a segmentové lézie glomerulov
Nephropathia hereditaria non alibi classificata, glomerulonephritis focalis et segmentalis

N07.2

Hereditárna nefropatia, nezatriedená inde: difúzna membránová glomerulonefritída
Nephropathia hereditaria non alibi classificata, glomerulonephritis membranosa diffusa

N07.3

Hereditárna nefropatia, nezatriedená inde: difúzna mezangioproliferatívna glomerulonefritída
Nephropathia hereditaria non alibi classificata, glomerulonephritis mesangioproliferativa diffusa

N07.4

Hereditárna nefropatia, nezatriedená inde: difúzna endokapilárna proliferatívna glomerulonefritída
Nephropathia hereditaria non alibi classificata, glomerulonephritis endocapillaris proliferativa diffusa

N07.5

Hereditárna nefropatia, nezatriedená inde: difúzna mezangiokapilárna glomerulonefritída
Nephropathia hereditaria non alibi classificata, glomerulonephritis mesangiocapillaris diffusa

N07.6

Hereditárna nefropatia, nezatriedená inde: choroba denzných depozitov
Nephropathia hereditaria non alibi classificata, glomerulonephritis membranoproliferativa typus 2

N07.7

Hereditárna nefropatia, nezatriedená inde: difúzna glomerulonefritída s výrastkami (polmesiačikmi)
Nephropathia hereditaria non alibi classificata, glomerulonephritis extracapillaris

N07.8

Hereditárna nefropatia, nezatriedená inde: iné morfologické zmeny
Nephropathia hereditaria non alibi classificata, glomerulonephritis proliferativa

N07.9

Hereditárna nefropatia, nezatriedená inde: morfologická zmena bližšie neurčená
Nephropathia hereditaria non alibi classificata, glomerulonephritis, non specificata

N08

Glomerulová choroba pri chorobách zatriedených inde
Glomerulonephropathia in morbis alibi classificatis

N08.0

Glomerulová choroba pri infekčných alebo parazitových chorobách zatriedených inde
Glomerulonephropathia in morbis infectivis et parasitariis alibi classificatis

N08.1

Glomerulová choroba pri nádorových chorobách
Glomerulonephropathia neoplastica

N08.2

Glomerulová choroba pri chorobách krvi a poruchách imunitného systému
Glomerulonephropathia in morbis sanguinis et disordinibus systematis imunologicis

N08.3

Glomerulová choroba pri diabetes mellitus (E10-E14, štvrtá pozícia .2†)
Glomerulonephropathia diabetica (E10-E14 sa zajedničkim četvrtim mestom .2)

N08.4

Glomerulová choroba pri iných endokrinných, nutričných a metabolických chorobách
Glomerulonephropathia in morbis glandularum endocrinarum nutritionis et metabolismi

N08.5

Glomerulová choroba pri systémových chorobách spojiva
Glomerulonephropathia in morbis textus connexivi systemicis

N08.8

Glomerulová choroba pri iných chorobách zatriedených inde
Glomerulonephropathia in morbis aliis alibi classificatis

N10-N16

Tubulointersticiálne choroby obličiek

N17-N19

Zlyhanie obličiek

N20-N23

Urolitiáza

N25-N29

Iné choroby obličiek a močovodov

N30-N39

Iné choroby močovej sústavy

N40-N51

Choroby mužských pohlavných orgánov

N60-N64

Choroby prsníka

N70-N77

Zápalové choroby ženských panvových orgánov

N80-N98

Nezápalové choroby ženských pohlavných orgánov

N99-N99

Iné choroby močovopohlavnej sústavy

O00-O99

Gravidita, pôrod a šestonedelie

P00-P96

Určité choroby vzniknuté v perinatálnom období

Q00-Q99

Vrodené chyby, deformity a chromozómové anomálie

R00-R99

Subjektívne a objektívne príznaky, abnormálne klinické a laboratórne nálezy, nezatriedené inde

S00-T98

Poranenia, otravy a niektoré iné následky vonkajších príčin

U00-U99

Kódy na osobitné účely

V01-Y98

Vonkajšie príčiny chorobnosti a úmrtnosti

Z00-Z99

Faktory, ovplyvňujúce zdravotný stav a styk so zdravotníckymi službami
Drugs app phone

Použiť aplikáciu Mediately

Získavajte informácie o liekoch rýchlejšie.

Skenujte pomocou kamery v telefóne.
4.9

Viac ako 36k hodnotení

Použiť aplikáciu Mediately

Získavajte informácie o liekoch rýchlejšie.

4.9

Viac ako 36k hodnotení

Používame súbory cookie Súbory cookie nám pomáhajú poskytovať to najlepšie používateľské prostredie na našich webových stránkach. Používaním našich stránok súhlasíte s používaním súborov cookie. Viac informácií o tom, ako používame súbory cookie, nájdete v Zásadách používania súborov cookie.