MKCH-10

A00-B99

Infekčné a parazitové choroby

C00-D48

Nádory

D50-D90

Choroby krvi a krvotvorných ústrojov a niektoré poruchy s účasťou imunitných mechanizmov

E00-E90

Endokrinné, nutričné a metabolické choroby

F00-F99

Duševné poruchy a poruchy správania

G00-G99

Choroby nervovej sústavy

H00-H59

Choroby oka a očných adnexov

H60-H95

Choroby ucha a hlávkového výbežku

I00-I99

Choroby obehovej sústavy

J00-J99

Choroby dýchacej sústavy

K00-K93

Choroby tráviacej sústavy

L00-L99

Choroby kože a podkožného tkaniva

M00-M99

Choroby svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva

N00-N99

Choroby močovopohlavnej sústavy

N00-N08

Choroby glomerulov

N10-N16

Tubulointersticiálne choroby obličiek

N17-N19

Zlyhanie obličiek

N20-N23

Urolitiáza

N25-N29

Iné choroby obličiek a močovodov

N30-N39

Iné choroby močovej sústavy

N40-N51

Choroby mužských pohlavných orgánov

N60-N64

Choroby prsníka

N70-N77

Zápalové choroby ženských panvových orgánov

N70

Salpingitída a ooforitída
Salpingitis et oophoritis

N70.0

Akútna salpingitída a ooforitída
Salpingitis et oophoritis acuta

N70.1

Chronická salpingitída a ooforitída
Salpingitis et oophoritis chronica

N70.9

Salpingitída a ooforitída, bližšie neurčená
Salpingitis et oophoritis, non specificata

N71

Zápalová choroba maternice, okrem krčka maternice
Endometris, sine cervice

N71.0

Akútna zápalová choroba maternice
Endometritis acuta

N71.1

Chronická zápalová choroba maternice
Endometritis chronica

N71.9

Zápalová choroba maternice, bližšie neurčená
Endometritis, non specificata

N72

Zápalová choroba krčka maternice
Cervicitis uteri

N73

Iná zápalová choroba ženských panvových orgánov
Morbi inflammatorii pelvici feminae alii

N73.0

Akútna parametritída a panvová celulitída
Parametritis et cellulitis (phlegmone) pelvis acuta

N73.1

Chronická parametritída a panvová celulitída
Parametritis et cellulitis (phlegmone) pelvis chronica

N73.2

Parametritída a panvová celulitída, bližšie neurčená
Parametritis et cellulitis (phlegmone) pelvis, non specificata

N73.3

Akútna pelveoperitonitída u žien
Pelvioperitonitis feminae acuta

N73.4

Chronická pelveoperitonitída u žien
Pelvioperitonitis feminae chronica

N73.5

Pelveoperitonitída u žien, bližšie neurčená
Pelvioperitonitis feminae, non specificata

N73.6

Panvové peritoneálne adhézie u žien
Adhaesiones peritonaei pelvis feminae

N73.8

Iné zápalové choroby ženských panvových orgánov, bližšie určené
Morbi inflammatorii pelvici feminae alii, specificati

N73.9

Zápalová choroba ženských panvových orgánov, bližšie neurčená
Morbus inflammatorius pelvici feminae, non specificatus

N74

Zápalové choroby ženských panvových orgánov pri chorobách zatriedených inde
Disordines inflammatorii organorum feminae intrapelvicorum in morbis alibi classificatis

N74.0

Tuberkulózna infekcia krčka maternice (A18.1†)
Cervicitis uteri tuberculosa (A18.1+)

N74.1

Tuberkulózny zápal ženských panvových orgánov (A18.1†)
Pelvioperitonitis feminae tuberculosa (A18.1+)

N74.2

Syfilitický zápal ženských panvových orgánov (A51.4†, A52.7†)
Pelvioperitonitis feminae syphilitica (A51.4+, A52.7+)

N74.3

Gonokokový zápal ženských panvových orgánov (A54.2†)
Pelvioperitonitis feminae gonococcica (A54.2+)

N74.4

Chlamýdiový zápal ženských panvových orgánov
Pelvioperitonitis feminae chlamidialis (A56.1+)

N74.8

Zápalová choroba ženských panvových orgánov pri inej chorobe zatriedenej inde
Disordines inflammatorii organorum feminae intrapelvicorum in morbis aliis alibi classificatis

N75

Choroby Bartholinovej žľazy
Morbi glandulae Bartholin

N75.0

Cysta Bartholinovej žľazy
Cystis glandulae Bartholin

N75.1

Absces Bartholinovej žľazy
Abscessus glandulae Bartholin

N75.8

Iné choroby Bartholinovej žľazy
Morbi glandulae Bartholin alii

N75.9

Choroba Bartholinovej žľazy, bližšie neurčená
Morbus glandulae Bartholin, non specificatus

N76

Iný zápal pošvy a vulvy
Inflammationes vaginae et vulvae aliae

N76.0

Akútna vaginitída
Vaginitis acuta

N76.1

Subakútna a chronická vaginitída
Vaginitis subacuta et chronica

N76.2

Akútna vulvitída
Vulvitis acuta

N76.3

Subakútna a chronická vulvitída
Vulvitis subacuta et chronica

N76.4

Absces vulvy
Abscessus vulvae

N76.5

Ulcerácia pošvy
Ulceratio vaginae

N76.6

Ulcerácia vulvy
Ulceratio vulvae

N76.8-

Iné zápaly pošvy a vulvy, bližšie určené

N76.80

Fournierova gangréna u ženy

N76.88

Iné zápaly pošvy a vulvy, bližšie určené

N77

Vulvovaginálne ulcerácie a zápaly pri chorobách zatriedených inde
Ulceratio et inflammatio vulvovaginalis in morbis alibi classificatis

N77.0

Ulcerácia vulvy pri infekčných alebo parazitových chorobách zatriedených inde
Ulceratio vulvae in morbis infectivis et parasitariis, alibi classificatis

N77.1

Vaginitída, vulvitída a vulvovaginitída pri infekčných alebo parazitových chorobách zatriedených inde
Vaginitis, vulvitis et vulvovaginitis in morbis infectivis et mparasitariis, alibi classificatis

N77.8

Vulvovaginálna ulcerácia a zápal pri iných chorobách zatriedených inde
Ulceratio et inflammatio vulvovaginalis in morbis aliis alibi classificatis

N80-N98

Nezápalové choroby ženských pohlavných orgánov

N99-N99

Iné choroby močovopohlavnej sústavy

O00-O99

Gravidita, pôrod a šestonedelie

P00-P96

Určité choroby vzniknuté v perinatálnom období

Q00-Q99

Vrodené chyby, deformity a chromozómové anomálie

R00-R99

Subjektívne a objektívne príznaky, abnormálne klinické a laboratórne nálezy, nezatriedené inde

S00-T98

Poranenia, otravy a niektoré iné následky vonkajších príčin

U00-U99

Kódy na osobitné účely

V01-Y98

Vonkajšie príčiny chorobnosti a úmrtnosti

Z00-Z99

Faktory, ovplyvňujúce zdravotný stav a styk so zdravotníckymi službami

NOVINKA: Kontrola liekových interakcií

Stiahnite si aplikáciu Mediately, zistite závažnosť interakcií a získajte odporúčania na ich riešenie.

Používame súbory cookie Súbory cookie nám pomáhajú poskytovať to najlepšie používateľské prostredie na našich webových stránkach. Používaním našich stránok súhlasíte s používaním súborov cookie. Viac informácií o tom, ako používame súbory cookie, nájdete v Zásadách používania súborov cookie.