Vyhľadávajte lieky rýchlejšie. Vyskúšajte interakcie.
Vyhľadávajte lieky rýchlejšie. Vyskúšajte interakcie.

MKCH-10

A00-B99

Infekčné a parazitové choroby

C00-D48

Nádory

D50-D90

Choroby krvi a krvotvorných ústrojov a niektoré poruchy s účasťou imunitných mechanizmov

E00-E90

Endokrinné, nutričné a metabolické choroby

F00-F99

Duševné poruchy a poruchy správania

G00-G99

Choroby nervovej sústavy

H00-H59

Choroby oka a očných adnexov

H60-H95

Choroby ucha a hlávkového výbežku

I00-I99

Choroby obehovej sústavy

J00-J99

Choroby dýchacej sústavy

K00-K93

Choroby tráviacej sústavy

L00-L99

Choroby kože a podkožného tkaniva

M00-M99

Choroby svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva

N00-N99

Choroby močovopohlavnej sústavy

O00-O99

Gravidita, pôrod a šestonedelie

O00-O08

Gravidita končiaca potratom

O00

Mimomaternicová gravidita
Graviditas extrauterina

O00.0

Abdominálna gravidita
Graviditas abdominalis

O00.1

Tubárna gravidita
Graviditas tubaria

O00.2

Ováriová gravidita
Graviditas ovarialis

O00.8

Iná mimomaternicová gravidita
Graviditas extrauterina alia

O00.9

Mimomaternicová gravidita, bližšie neurčená
Graviditas extrauterina, non specificata

O01

Mola hydatidosa
Mola hydatidosa

O01.0

Klasická mola hydatidosa
Mola hydatidosa simplex

O01.1

Nekompletná a parciálna mola hydatidosa
Mola hydatidosa incompleta et partialis

O01.9

Mola hydatidosa, bližšie neurčená
Mola hydatidosa non specificata

O02

Iný abnormálny výtvor počatia
Eventus conceptionis abnormalis alius

O02.0

Poškodené plodové vajce a nehydatidová mola
Ovum laesum et mola non hydatidosa

O02.1

Missed abortion (zadržaný potrat)
Abortus imperfectus

O02.8

Iný abnormálny výtvor počatia, bližšie určený
Eventus conceptionalis abnormalis alius non specificatus

O02.9

Abnormálny výtvor počatia, bližšie neurčený
Eventus conceptionalis abnormalis, non specificatus

O03

Spontánny potrat
Abortus spontaneus

O03.0

Spontánny potrat: nekompletný potrat, komplikovaný infekciou pohlavných a panvových orgánov

O03.1

Spontánny potrat: nekompletný potrat, komplikovaný oneskoreným alebo nadmerným krvácaním

O03.2

Spontánny potrat: nekompletný potrat, komplikovaný embóliou

O03.3

Spontánny potrat: nekompletný potrat s inými a bližšie neurčenými komplikáciami

O03.4

Spontánny potrat: nekompletný potrat bez komplikácií

O03.5

Spontánny potrat: kompletný alebo bližšie neurčený potrat, komplikovaný infekciou pohlavných a panvových orgánov

O03.6

Spontánny potrat: kompletný alebo bližšie neurčený potrat, komplikovaný oneskoreným alebo nadmerným krvácaním

O03.7

Spontánny potrat: kompletný alebo bližšie neurčený potrat, komplikovaný embóliou

O03.8

Spontánny potrat: kompletný alebo bližšie neurčený potrat s inými a bližšie neurčenými komplikáciami

O03.9

Spontánny potrat: kompletný alebo bližšie neurčený potrat bez komplikácií

O04

Lekársky potrat
Abortus medicalis

O04.0

Lekársky potrat: nekompletný potrat, komplikovaný infekciou pohlavných a panvových orgánov

O04.1

Lekársky potrat: nekompletný potrat, komplikovaný oneskoreným alebo nadmerným krvácaním

O04.2

Lekársky potrat: nekompletný potrat, komplikovaný embóliou

O04.3

Lekársky potrat: nekompletný potrat s inými a bližšie neurčenými komplikáciami

O04.4

Lekársky potrat: nekompletný potrat bez komplikácií

O04.5

Lekársky potrat: kompletný alebo bližšie neurčený potrat, komplikovaný infekciou pohlavných a panvových orgánov

O04.6

Lekársky potrat: kompletný alebo bližšie neurčený potrat, komplikovaný oneskoreným alebo nadmerným krvácaním

O04.7

Lekársky potrat: kompletný alebo bližšie neurčený potrat, komplikovaný embóliou

O04.8

Lekársky potrat: kompletný alebo bližšie neurčený potrat s inými a bližšie neurčenými komplikáciami

O04.9

Lekársky potrat: kompletný alebo bližšie neurčený potrat bez komplikácií

O05

Iný potrat
Abortus alius

O05.0

Iný potrat: nekompletný potrat, komplikovaný infekciou pohlavných a panvových orgánov

O05.1

Iný potrat: nekompletný potrat, komplikovaný oneskoreným alebo nadmerným krvácaním

O05.2

Iný potrat: nekompletný potrat, komplikovaný embóliou

O05.3

Iný potrat: nekompletný potrat s inými a bližšie neurčenými komplikáciami

O05.4

Iný potrat: nekompletný potrat bez komplikácií

O05.5

Iný potrat: kompletný alebo bližšie neurčený potrat, komplikovaný infekciou pohlavných a panvových orgánov

O05.6

Iný potrat: kompletný alebo bližšie neurčený potrat, komplikovaný oneskoreným alebo nadmerným krvácaním

O05.7

Iný potrat: kompletný alebo bližšie neurčený potrat, komplikovaný embóliou

O05.8

Iný potrat: kompletný alebo bližšie neurčený potrat s inými a bližšie neurčenými komplikáciami

O05.9

Iný potrat: kompletný alebo bližšie neurčený potrat bez komplikácií

O06

Potrat, bližšie neurčený
Abortus non specificatus

O06.0

Bližšie neurčený potrat: nekompletný potrat, komplikovaný infekciou pohlavných a panvových orgánov

O06.1

Bližšie neurčený potrat: nekompletný potrat, komplikovaný oneskoreným alebo nadmerným krvácaním

O06.2

Bližšie neurčený potrat: nekompletný potrat, komplikovaný embóliou

O06.3

Bližšie neurčený potrat: nekompletný potrat s inými a bližšie neurčenými komplikáciami

O06.4

Bližšie neurčený potrat: nekompletný potrat bez komplikácií

O06.5

Bližšie neurčený potrat: kompletný alebo bližšie neurčený potrat, komplikovaný infekciou pohlavných a panvových orgánov

O06.6

Bližšie neurčený potrat: kompletný alebo bližšie neurčený potrat, komplikovaný oneskoreným alebo nadmerným krvácaním

O06.7

Bližšie neurčený potrat: kompletný alebo bližšie neurčený potrat, komplikovaný embóliou

O06.8

Bližšie neurčený potrat: kompletný alebo bližšie neurčený potrat s inými a bližšie neurčenými komplikáciami

O06.9

Bližšie neurčený potrat: kompletný alebo bližšie neurčený potrat bez komplikácií

O07

Neúspešný pokus o potrat
Abortus temptatus inefficax

O07.0

Neúspešný lekársky pokus o potrat, komplikovaný infekciou pohlavných a panvových orgánov
Abortus medicalis inefficax propter infectionem tractus genitalis et pelvis complicatus

O07.1

Neúspešný lekársky pokus o potrat, komplikovaný oneskoreným alebo nadmerným krvácaním
Abortus medicalis inefficax propter hemorrhagiam retardatam sine gravem complicatus

O07.2

Neúspešný lekársky pokus o potrat, komplikovaný embóliou
Abortus medicalis inefficax propter emboliam complicatus

O07.3

Neúspešný lekársky pokus o potrat s inými a bližšie neurčenými komplikáciami
Abortus medicalis inefficax, cum complicationibus aliis et non specificatis

O07.4

Neúspešný lekársky pokus o potrat bez komplikácií
Abortus medicalis inefficax, sine complicationibus

O07.5

Iný a bližše neurčený neúspešný pokus o potrat, komplikovaný infekciou pohlavných a panvových orgánov
Abortus inefficax propter infectionem tractus genitalis et pelvis complicatus alius, non specificatus

O07.6

Iný a bližšie neurčený neúspešný pokus o potrat, komplikovaný oneskoreným alebo nadmerným krvácaním
Abortus temptatus inefficax propter haemorrhagiam retardatam gravem complicatus alius, non specificatus

O07.7

Iný a bližšie neurčený neúspešný pokus o potrat, komplikovaný embóliou
Abortus temptatus inefficax propter emboliam comlicatus alius et non specificatus

O07.8

Iný a bližšie neurčený neúspešný pokus o potrat s inými a bližšie neurčenými komplikáciami
Abortus temptatus inefficax cum complicatus alius, non specificatus

O07.9

Iný a bližšie neurčený neúspešný pokus o potrat bez komplikácií
Abortus temptatus inefficax sine complicationibus alius, non specificatus

O08

Komplikácie po potrate, mimomaternicovej gravidite a gravidite s molou hydatidosa
Complicationes post abortum, graviditatem ectopicam et molarem

O08.0

Infekcia pohlavných a panvových orgánov po potrate, mimomaternicovej gravidite a gravidite s molou hydatidosa
Infectio tractus genitalis et pelvis post abortum, graviditatem ectopicam et molarem

O08.1

Oneskorené alebo nadmerné krvácanie po potrate, mimomaternicovej gravidite a gravidite s molou hydatidosa
Haemorrhagia retardata sive gravis post abortum, graviditatem ectopicam et molarem

O08.2

Embólia po potrate, mimomaternicovej gravidite a gravidite s molou hydatidosa
Embolia post abortum, graviditatem ectopicam et molarem

O08.3

Šok po potrate, mimomaternicovej gravidite a gravidite s molou hydatidosa
Afflictus (shock) post abortum, graviditatem ectopiam et molarem

O08.4

Zlyhávanie obličiek po potrate, mimomaternicovej gravidite a gravidite s molou hydatidosa
Insufficientia renalis post abortum, graviditatem ectopicam et molarem

O08.5

Metabolické poruchy po potrate, mimomaternicovej gravidite a gravidite s molou hydatidosa
Disordines metabolismi post abortum, graviditatem ectopicam et molarem

O08.6

Poškodenie panvových orgánov a tkanív po potrate, mimomaternicovej gravidite a gravidite s molou hydatidosa
Laesio organorum et textus pelvis post abortum, graviditatem ectopicam et molarem

O08.7

Iné žilové komplikácie po potrate, mimomaternicovej gravidite a gravidite s molou hydatidosa
Complicationes venarum post abortum, graviditatem ectopicam et molarem, aliae

O08.8

Iné komplikácie po potrate, mimomaternicovej gravidite a gravidite s molou hydatidosa
Complicationes post abortum, graviditatem ectopicam et molarem aliae

O08.9

Komplikácie po potrate, mimomaternicovej gravidite a gravidite s molou hydatidosa, bližšie neurčené
Complicatio post abortum, graviditatem ectopicam et molarem, non specificata

O09-O09

Trvanie gravidity

O10-O16

Edémy, proteinúria a artériová hypertenzia v gravidite, pri pôrode a v šestonedelí

O20-O29

Iné choroby matky súvisiace najmä s graviditou

O30-O48

Starostlivosť o matku so zameraním na plod, amniovú dutinu a na možné komplikácie pri pôrode

O60-O75

Komplikácie pôrodnej činnosti a pôrodu

O80-O84

Pôrod

O85-O92

Komplikácie vyskytujúce sa najmä v šestonedelí

O94-O99

Iné chorobné stavy v gravidite, pôrode a šestonedelí, nezatriedené inde

P00-P96

Určité choroby vzniknuté v perinatálnom období

Q00-Q99

Vrodené chyby, deformity a chromozómové anomálie

R00-R99

Subjektívne a objektívne príznaky, abnormálne klinické a laboratórne nálezy, nezatriedené inde

S00-T98

Poranenia, otravy a niektoré iné následky vonkajších príčin

U00-U99

Kódy na osobitné účely

V01-Y98

Vonkajšie príčiny chorobnosti a úmrtnosti

Z00-Z99

Faktory, ovplyvňujúce zdravotný stav a styk so zdravotníckymi službami
Drugs app phone

Použiť aplikáciu Mediately

Získavajte informácie o liekoch rýchlejšie.

Skenujte pomocou kamery v telefóne.
4.9

Viac ako 36k hodnotení

Použiť aplikáciu Mediately

Získavajte informácie o liekoch rýchlejšie.

4.9

Viac ako 36k hodnotení

Používame súbory cookie Súbory cookie nám pomáhajú poskytovať to najlepšie používateľské prostredie na našich webových stránkach. Používaním našich stránok súhlasíte s používaním súborov cookie. Viac informácií o tom, ako používame súbory cookie, nájdete v Zásadách používania súborov cookie.